Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể xem phiên bản hệ điều hành và phần mềm trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Phần mềm và các cập nhật

Làm thế nào tôi có thể xem phiên bản hệ điều hành và phần mềm trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Để xem phiên bản hệ điều hành, vào Cài đặt > Thiết bị > Thông tin thiết bị > Thông tin thêm. Để xem phiên bản phần mềm, vào Cài đặt > Thiết bị > Thông tin thiết bị.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?