Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào để bật FOTA (Cập nhật phần mềm qua kết nối không dây)?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào để bật FOTA (Cập nhật phần mềm qua kết nối không dây)?

Vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm > Cập nhật trên điện thoại của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề đối với tính năng này, vui ḷng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?