Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi cập nhật phần mềm thông qua sóng wifi hoặc 3G trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Phần mềm và các cập nhật

Làm thế nào tôi cập nhật phần mềm thông qua sóng wifi hoặc 3G trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Vào Cài đặt từ menu, sau đó chọn Thiết bị > Thông tin thiết bịCập nhật phần mềm.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?