Trung tâm trợ giúp

Cập nhật hệ thống qua kết nối không dây (OTA) không thành công. Tôi nên làm ǵ?

Thời gian để hoàn thành cập nhật qua kết nối không dây phụ thuộc vào kích thước của bản cập nhật. Tốt nhất nên chạy cập nhật khi có kết nối tốt.

  1. Chạy cập nhật
  2. Điện thoại sẽ khởi động lại và màn h́nh sẽ chỉ hiển thị một cửa sổ trong một khoảng thời gian

Nếu không có thay đổi nào trên màn h́nh trong một vài phút:

  1. Bấm đồng thời hai nút tăng âm lượng và nút nguồn và giữ trong 10 giây - việc này sẽ bắt buộc điện thoại khởi động lại
  2. Khi điện thoại đă khởi động lại, vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm và thử cài đặt lại bản cập nhật

Hăy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter