Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

DĐiĐiện thoại thông minh Nokia của tôi có nhận được các bản cập nhật bảo mật không?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Phần mềm và các cập nhật

DĐiĐiện thoại thông minh Nokia của tôi có nhận được các bản cập nhật bảo mật không?

Ngoài các bản cập nhật HĐH, thiết bị của bạn cũng sẽ nhận được các bản vá bảo mật thường xuyên. Truy cập vào đây để biết thêm về các bản phát hành bảo mật và bảo trì.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?