‌‌

Bảo hành có Giới hạn của Nhà sản xuất

1. Điều khoản chung

HMD Global Oy (sau đây được gọi là "Nhà sản xuất") cung cấp Bảo hành có Giới hạn của Nhà sản xuất này ("Bảo hành") cho Sản phẩm chính hãng ("Sản phẩm"), có thể được áp dụng tại quốc gia bán hàng. Mặc dù tài liệu này có thể đề cập đến một hoặc nhiều quốc gia, Bảo hành này chỉ áp dụng cho quốc gia nơi sản phẩm được mua qua các kênh bán hàng được Nhà sản xuất ủy quyền, với điều kiện Sản phẩm được dự định bán ở quốc gia đó ("Quốc gia được Bao gồm"). Bảo hành này đề cập và bao gồm mọi quyền theo bất kỳ luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc nào của Quốc gia được Bao gồm có thể áp dụng với bạn, đồng thời cũng cấp cho bạn các quyền cụ thể, và có thể là quyền bổ sung tùy theo từng trường hợp, trong giới hạn những gì pháp luật cho phép. Bảo hành này không giới hạn các quyền mà bạn có thể có theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành. Bạn có thể có các quyền khác theo luật pháp địa phương trong hoặc sau thời hạn Bảo hành. Bảo hành này không loại trừ các quyền này. Cần phải sử dụng Sản phẩm và phụ kiện của Sản phẩm theo các hướng dẫn được cung cấp trên hướng dẫn sử dụng và tờ rơi đi kèm với gói Sản phẩm và cũng có tại www.nokia.com/mobile-support

2. Bảo hành

Thời hạn Bảo hành bắt đầu vào ngày Sản phẩm được bán cho người dùng cuối lần đầu tiên, được chứng minh bằng chứng từ mua hàng gốc. Nhà sản xuất đảm bảo Sản phẩm không có khiếm khuyết về vật liệu cũng như lắp ráp ("Khiếm khuyết") trong: (i) Mười hai (12) tháng đối với thiết bị chính bao gồm pin người dùng không thể thay thế, ngoại trừ Quốc gia Được bao gồm liệt kê bên dưới, tại đây hai mươi tư (24) tháng được áp dụng đối với thiết bị chính; bao gồm pin người dùng không thể thay thế, Macedonia, Ả Rập Saudi, Serbia và Nam Phi (RSA). (ii) Sáu (6) tháng tại tất cả (các) Quốc gia Được bao gồm ở trên đối với tất cả pin người dùng có thể thay thế, nắp, cáp, bộ sạc, tai nghe và bất kỳ phụ kiện nào khác có trong bộ sản phẩm thiết bị chính, trừ khi luật pháp yêu cầu Nhà sản xuất phải cung cấp thời hạn lâu hơn. Trong trường hợp đó, thời hạn Bảo hành sẽ được kéo dài để bao gồm cả thời hạn tối thiểu mà luật pháp yêu cầu. Trong thời hạn Bảo hành, Nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ được Nhà sản xuất ủy quyền sẽ khắc phục Khiếm khuyết miễn phí trong thời gian hợp lý bằng cách sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm hoặc phụ kiện khiếm khuyết hay linh kiện khiếm khuyết của Sản phẩm hoặc phụ kiện theo lựa chọn của Nhà sản xuất, với điều kiện bạn đã trả lại Sản phẩm hoặc phụ kiện khiếm khuyết cho Nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ được Nhà sản xuất ủy quyền trước khi hết thời hạn Bảo hành. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm hoặc phụ kiện, Nhà sản xuất có thể sử dụng linh kiện hoặc Sản phẩm mới hoặc được tân trang lại, ngoại trừ trường hợp việc sử dụng các linh kiện hoặc Sản phẩm được tân trang lại như vậy bị luật pháp địa phương cấm. Trong trường hợp luật pháp địa phương yêu cầu báo cho người dùng cuối về việc sử dụng các linh kiện hoặc Sản phẩm được tân trang lại, có thể coi tài liệu Bảo hành này là thông báo cần thiết về vấn đề đó. Trong trường hợp luật pháp địa phương yêu cầu phải có được sự chấp thuận từ người dùng cuối về việc sử dụng các linh kiện hoặc Sản phẩm được tân trang lại, không được sử dụng các linh kiện hoặc Sản phẩm đó cho đến khi đã có được sự chấp thuận của người dùng cuối. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép: a) Không có việc thay thế nào sẽ gia hạn hoặc kéo dài thời hạn Bảo hành trừ khi luật địa phương yêu cầu. Trong trường hợp đó, thời hạn Bảo hành sẽ được kéo dài để bao gồm cả thời gian tối thiểu mà luật pháp yêu cầu; b) Đối với các quốc gia mà luật địa phương không yêu cầu gia hạn hay kéo dài, Sản phẩm hoặc phụ kiện thay thế được cung cấp theo Bảo hành này sẽ thuộc phạm vi Bảo hành này trong khoảng thời gian còn lại của Bảo hành ban đầu hoặc trong chín mươi (90) ngày kể từ ngày Sản phẩm hoặc phụ kiện thay thế được trả lại cho bạn, tùy theo thời gian nào lâu hơn; c) Sản phẩm hoặc tất cả các linh kiện của Sản phẩm hoặc phụ kiện mà Nhà sản xuất đã thay thế sẽ trở thành tài sản của Nhà sản xuất. Nhà sản xuất không đảm bảo rằng phần mềm cài sẵn bởi hoặc thay mặt Nhà sản xuất trong Sản phẩm (hoặc các bản cập nhật và nâng cấp sau này) (cùng với "phần mềm của Nhà sản xuất") sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, sẽ hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào không được cung cấp bởi Nhà sản xuất, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi hoặc rằng các lỗi đều có thể sửa chữa hoặc sẽ được sửa chữa. Đối với các lỗi liên quan đến phần mềm của Nhà sản xuất, Nhà sản xuất sẽ cung cấp phiên bản mới nhất của phần mềm của Nhà sản xuất để cài đặt lại lên Sản phẩm của bạn hoặc nếu điều đó không thể, sẽ có một biện pháp khắc phục khác giải quyết lỗi một cách thỏa đáng theo quyết định hợp lý của Nhà sản xuất. Một số phần mềm của Nhà sản xuất có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản giấy phép riêng biệt có sẵn với phần mềm. Hãy luôn sao lưu tất cả dữ liệu và nội dung được lưu trên Sản phẩm trước khi mang Sản phẩm đi sửa vì hoạt động sửa chữa sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi Sản phẩm của bạn.

Nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền không chịu trách nhiệm đối với vấn đề mất mát dữ liệu, chương trình hoặc thông tin mật của bạn.

3. Những phần không được áp dụng Bảo hành này

Nhà sản xuất không cung cấp bất cứ Bảo hành nào cho những mục sau: A. Khi Sản phẩm không được sử dụng như bình thường, chẳng hạn như:: a) lỗi hoặc hư hỏng xuất phát từ: (i) bị để ở nơi ẩm ướt, nơi có trường điện từ quá cao (chẳng hạn như hư hỏng gây bởi lò vi sóng), nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gỉ sét, ôxy hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lên Sản phẩm hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất, (ii) sử dụng Sản phẩm với hoặc được kết nối với mọi sản phẩm, phụ kiện, phần mềm hoặc dịch vụ không được sản xuất hoặc cung cấp bởi Nhà sản xuất, (iii) mọi sản phẩm của bên thứ ba đi kèm với Sản phẩm của bạn, (iv) thiệt hại hoặc lỗi gây ra bởi tin tặc, bẻ khóa, vi rút hoặc phần mềm độc hại khác, hoặc bằng cách truy cập trái phép vào các dịch vụ, tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng; hoặc (v) các hành vi khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà sản xuất. b) Nếu số sê-ri của Sản phẩm, mã ngày tháng trên phụ kiện di động hoặc số IMEI bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm nhòe, chỉnh sửa hoặc nếu không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào. B. Không sử dụng Sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng. C. Nếu Sản phẩm, đã bị bên thứ ba không được ủy quyền (i) mở ra, sửa chữa hoặc sửa đổi, hoặc (ii) sửa chữa bằng các linh kiện thay thế không được phép. D. Nếu bạn chưa cài đặt các bản cập nhật phần mềm mới nhất có sẵn công khai cho Sản phẩm trong khoảng thời gian hợp lý kể từ khi phát hành. Bạn sẽ không thể thực thi Bảo hành này nếu từ chối giao Sản phẩm cho Nhà sản xuất phân tích và kiểm tra.

Bảo hành này không hợp lệ Bên ngoài Quốc gia được Bao gồm và không bao gồm: 1. Hướng dẫn sử dụng; 2. Mọi (i) phần mềm của bên thứ ba, cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc liên kết được tải xuống hoặc cài đặt trên Sản phẩm của bạn bất cứ lúc nào, hoặc (ii) dịch vụ hoặc ứng dụng khách kích hoạt của Nhà sản xuất và bên thứ ba, ngay cả khi được cài đặt sẵn bởi Nhà sản xuất (vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện có thể đi kèm với các dịch vụ vì chúng sẽ xác định quyền và nghĩa vụ của bạn); 3. Mọi (i) hao mòn thông thường, (ii) khả năng sạc của pin giảm do hết tuổi thọ Sản phẩm tự nhiên của pin, hoặc (iii) khiếm khuyết pixel trong màn hình Sản phẩm của bạn nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn công nghiệp; và 4. Thẻ SIM và/hoặc bất kỳ mạng hay hệ thống di động nào hoặc các mạng hoặc hệ thống khác để Sản phẩm của bạn vận hành.

Nếu Bảo hành này không áp dụng cho Sản phẩm hoặc vấn đề cần đến dịch vụ, Nhà sản xuất có quyền tính phí cho việc sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm cũng như phí xử lý.

4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của Nhà sản xuất

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà sản xuất cũng không chịu trách nhiệm, dù là rõ ràng hay ngầm định, đối với bất kỳ 1. Thiệt hại hoặc tổn thất thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ việc hoặc liên quan đến tổn thất, thiệt hại hoặc hư hỏng nội dung hoặc dữ liệu hoặc việc tái tạo hoặc chuyển giao chúng, ngay cả khi những tổn thất, thiệt hại hoặc hư hỏng đó xảy ra do (i) Khiếm khuyết trong Sản phẩm của bạn hoặc (ii) nỗ lực sửa chữa Sản phẩm của bạn; và/hoặc 2. Tổn thất lợi nhuận, năng suất, chức năng, công việc kinh doanh, hợp đồng, doanh thu hoặc các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, hệ quả hoặc đặc biệt. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, trách nhiệm pháp lý của Nhà sản xuất được giới hạn trong phạm vi giá trị mua Sản phẩm của bạn. Những giới hạn trong khoản 4 này không áp dụng trong trường hợp lỗi vô ý hoặc hành vi cố ý của Nhà sản xuất hoặc trong trường hợp có thiệt hại về tính mạng và sức khỏe phát sinh từ sự cẩu thả đã được chứng minh của Nhà sản xuất.

5. Những thông báo quan trọng khác

Để biết thêm thông tin liên quan đến Sản phẩm của bạn, vui lòng truy cập vào www.nokia.com/mobile-support. Trang web này cũng có thể đăng tải hướng dẫn về cách yêu cầu dịch vụ sửa chữa và địa chỉ của các trung tâm dịch vụ được ủy quyền tại Quốc gia được Bao gồm. Nhà sản xuất bảo lưu quyền thực hiện thay đổi đối với mạng lưới trung tâm dịch vụ được ủy quyền của mình bất cứ lúc nào. Sản phẩm của bạn có thể chứa các yếu tố đặc trưng của một quốc gia, kể cả phần mềm. Các dịch vụ sửa chữa có sẵn tại một quốc gia cụ thể có thể được giới hạn với Sản phẩm và các thành phần cho quốc gia cụ thể có sẵn tại quốc gia đó. Ngoài ra, nếu Sản phẩm của bạn đã được tái xuất khẩu từ nước đến ban đầu sang một nước khác, Sản phẩm của bạn có thể có thành phần cho một quốc gia cụ thể mà không bị coi là Khiếm khuyết theo Bảo hành này ngay cả khi các thành phần đó hoặc Sản phẩm không hoạt động được. HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland