Skip to main content

Confidențialitatea

‌‌‌‌

‌‌

Data intrării în vigoare: mai 2018

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi

Nokia Corporation, inclusiv entitățile sale afiliate, se angajează să vă respecte confidențialitatea și legile aplicabile privind confidențialitatea datelor. Prezenta declarație de confidențialitate („Declarația”) descrie modul în care colectăm și utilizăm date cu caracter personal în situațiile în care Nokia este operatorul de date sau în care facem referire la aplicabilitatea prezentei Declarații. „Datele cu caracter personal” reprezintă informații despre dvs. sau orice altă persoană care poate fi identificată.

Vă putem oferi informații suplimentare privind confidențialitatea specifice unui produs sau serviciu în cadrul Anexelor (în limba engleză) la această Declarație, precum și înștiințări suplimentare pe care le-ați putea vedea în timpul utilizării produselor sau serviciilor noastre. Dacă există o diferență între înștiințările respective și prezenta Declarație, înștiințările au prioritate.

Este posibil ca software-ul instalat pe dispozitivul dvs. să vă acceseze informațiile. Produsele sau serviciile noastre pot conține linkuri către site-urile web ale altor companii și servicii, cu notificări de confidențialitate proprii. Nokia nu răspunde de practicile legate de confidențialitate ale altor entități. Vă recomandăm să citiți înștiințările privind confidențialitatea ale acestora.

Această Declarație nu se aplică produselor și serviciilor sub licență Nokia (cum ar fi telefoane și tablete având marca Nokia). Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale licențiatului relevant în ceea ce privește aceste produse și servicii.

Nu vi se solicită să furnizați companiei Nokia datele dvs. cu caracter personal. Totuși, dacă optați pentru a nu furniza Nokia datele dvs. cu caracter personal, este posibil să nu vă putem furniza produsele și serviciile noastre sau toate funcționalitățile lor ori să răspundem la întrebările pe care le aveți.

Care sunt informațiile pe care le colectăm?

Vă colectăm datele cu caracter personal și alte tipuri de informații atunci când faceți o achiziție, când ne utilizați produsele sau serviciile sau vă înregistrați în cadrul acestora, când participați la campanii sau cercetare ori interacționați în alte moduri cu compania noastră. Sunt incluse următoarele categorii:

 • Activări de produse și servicii: Este posibil ca produsele și serviciile Nokia să necesite activare electronică, situație în care tipul dispozitivului și aplicației utilizate, precum și identificatori unici privind dispozitivul, aplicația, rețeaua și abonarea se trimit către Nokia.
 • Utilizarea produselor și serviciilor: Când ne accesați serviciile online, serverele noastre web creează automat înregistrări ale vizitei efectuate. Aceste înregistrări includ, de obicei, adresa IP, orele de accesare, site-urile de pe care a avut loc trimiterea, paginile accesate, linkurile și funcțiile utilizate, conținutul vizualizat sau solicitat, tipul browserului sau al aplicației, limba și alte informații similare. Consultați, de asemenea, Politica noastră privind modulele cookie. Aplicațiile noastre ne pot contacta serverele la intervale regulate, de exemplu, pentru a verifica dacă există actualizări sau pentru a ne trimite informații ce țin de utilizarea serviciilor. În plus, este posibil să vă invităm să vă înscrieți în programe voluntare pentru optimizarea produselor și a serviciilor sau programe de cercetare, în cadrul cărora se colectează informații detaliate.
 • Informații furnizate de dvs.: Atunci când creați un cont, efectuați o achiziție, solicitați servicii, participați la cercetări sau campanii sau interacționați în alte moduri cu noi, vă putem solicita informații precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, numele de utilizator și parolele, feedback, informații privind dispozitivele utilizate, vârsta, sexul, limba, contul bancare, detalii privind cardul de credit și alte informații financiare similare.  Păstrăm, de asemenea, înregistrări referitoare la consimțămintele acordate, preferințe și setări privind, de exemplu, datele de localizare, marketing și partajarea datelor cu caracter personal.
 • Tranzacțiile pe care le efectuați cu noi: Păstrăm înregistrări referitoare la achiziții, descărcări, conținutul pe care ni l-ați furnizat, solicitări, acorduri între dvs. și Nokia, produsele și serviciile care vă sunt furnizate, detalii legate de plată și livrare, precum și interacțiunile dvs. cu noi. În conformitate cu legislația aplicabilă, putem înregistra comunicările dintre dvs. și echipa noastră de relații cu clienții sau cu alte puncte de contact similare.
 • Date legate de poziționare și localizare: Serviciile pe bază de localizare stabilesc locația utilizând sateliți, rețele mobile, Wi-Fi sau alte metode de poziționare pe bază de rețele. Aceste tehnologii pot presupune comunicarea către Nokia a datelor dvs. de localizare și identificatori unici privind dispozitivul, rețeaua mobilă, Wi-Fi sau alt tip de rețea. Produsele noastre pot funcționa pe mai multe platforme, aplicații și servicii pentru dispozitive, care vă pot colecta, de asemenea, datele de localizare. Nu utilizăm aceste informații pentru a vă identifica fără a dispune de consimțământul dvs.

De ce prelucrăm datele cu caracter personal?

Nokia vă poate prelucra datele cu caracter personal în scopurile din continuare. Unul sau mai multe scopuri pot fi valabile în mod simultan.

 • Furnizarea de produse și servicii: Vă putem utiliza datele cu caracter personal pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre, pentru a vă prelucra solicitările sau în alte moduri necesare pentru desfășurarea contractului dintre dvs. și Nokia, pentru a garanta funcționarea și securitatea produselor și serviciilor noastre, pentru a vă identifica în scopul de a vă furniza produsul sau serviciul, precum și pentru a preveni și a investiga frauda și alte tipuri de utilizare necorespunzătoare.
 • Conturi: Pentru unele servicii poate fi necesară crearea unui cont pentru a vă ajuta să vă gestionați conținutul și preferințele.
 • Dezvoltarea și gestionarea de produse și servicii: Vă putem utiliza datele cu caracter personal pentru a dezvolta și gestiona produse, servicii, serviciul de relații cu clienții, pentru vânzări și marketing. Vă putem asocia datele cu caracter personal colectate în legătură cu utilizarea unui anumit produs și/sau serviciu Nokia cu alte date cu caracter personal de care dispunem în legătură cu dvs., exceptând cazurile în care datele respective cu caracter personal au fost colectate în alt scop.
 • Comunicarea cu dvs.: Vă putem utiliza datele cu caracter personal pentru a comunica cu dvs., de exemplu pentru a vă informa că serviciile noastre s-au modificat sau pentru a vă trimite alerte critice și alte înștiințări similare aferente produsele și/sau serviciilor noastre și pentru a vă contacta în scopuri privind serviciul de relații cu clienții.
 • Marketing, publicitate și recomandări: Vă putem contacta pentru a vă informa cu privire la produse, servicii sau promoții noi oferite de către noi și pentru a desfășura studii de piață când v-ați acordat consimțământul sau în alte situații în care se permite acest lucru. Vă putem utiliza datele cu caracter personal pentru a ne personaliza ofertele și pentru a vă furniza servicii relevante, de exemplu, pentru a vă face recomandări și pentru a beneficia de personalizarea conținutului și publicității în cadrul serviciilor noastre. Acest aspect poate include afișarea de conținut de la Nokia și de la terți.

Nokia prelucrează datele dvs. cu caracter personal cu consimțământul dvs. sau după cum este necesar pentru a finaliza orice tranzacție ori pentru a furniza orice produs sau serviciu pe care l-ați solicitat sau pe care l-ați autorizat. Am putea de asemenea să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când legea prevede aceasta, pentru a ne proteja clienții, pentru a păstra securitatea produselor și serviciilor noastre și pentru a proteja drepturile și proprietatea Nokia.

Partajăm datele cu caracter personal?

Nu vindem, nu concesionăm, nu închiriem și nu divulgăm în alte moduri datele dvs. cu caracter personal terților, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel în continuare.

 • Consimțământul dvs. și serviciile sociale de partajare: Vă putem partaja datele cu caracter personal dacă v-ați acordat consimțământul pentru acest lucru. Unele produse și servicii vă pot permite să vă partajați datele cu caracter personal cu alți utilizatori ai produsului sau ai serviciului sau cu alte servicii și utilizatorii aferenți. Acționați precaut înainte de a divulga date cu caracter personal sau alte informații care ar putea fi accesate de alți utilizatori.
 • Companiile Nokia și terții autorizați: Vă putem partaja datele cu caracter personal cu alte companii Nokia sau cu terți autorizați care prelucrează date cu caracter personal în numele Nokia în scopurile descrise în prezenta Declarație. Acest lucru poate include, de exemplu, facturarea prin intermediul furnizorului de servicii de rețea sau în alte moduri, livrarea achizițiilor efectuate, furnizarea de servicii, inclusiv serviciul de relații cu clienții, gestionarea și analizarea datelor privind consumatorii, verificările de credit, desfășurarea de cercetare și gestionarea campaniilor de marketing și a altor campanii similare.

Putem comunica în scopuri de marketing și în alte scopuri cu partenerii noștri terți autorizați. Pentru a evita comunicările în duplicat sau care nu sunt necesare și pentru a adapta mesajul în funcție de dvs., este posibil să fie nevoie să asociem informațiile colectate de Nokia cu informațiile colectate de partener, în situațiile în care legea permite acest lucru.

Acești terți autorizați de Nokia nu vă pot utiliza datele cu caracter personal în alte scopuri. Le impunem să acționeze în conformitate cu prezenta Declarație și să implementeze măsuri de securitate corespunzătoare pentru a vă proteja datele cu caracter personal.

 • Transferurile internaționale de date cu caracter personal: Produsele și serviciile noastre pot fi furnizate prin utilizarea de resurse și servere situate în diverse țări din întreaga lume. Prin urmare, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate la nivel internațional, în afara țării unde utilizați serviciile noastre, inclusiv în țări din afara Spațiului Economic European (SEE) care nu dispun de legi privind protecția specifică a datelor cu caracter personal sau care dispun de regulamente juridice diferite privind protecția datelor cu caracter personal. În aceste cazuri, luăm măsuri pentru a furniza o protecție adecvată pentru datele dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă, de exemplu, prin utilizarea de acorduri standard aprobate de autorități relevante (cum ar fi Comisia Europeană) și prin impunerea utilizării unor măsuri adecvate tehnice și organizaționale pentru securitatea informațiilor.
 • Divulgări obligatorii: Este posibil să ni se impună prin lege să vă divulgăm datele cu caracter personal anumitor autorități sau altor terți, de exemplu, agențiilor de aplicare a legii din țările în care ne desfășurăm activitatea sau unde terții care acționează în numele nostru își desfășoară activitatea. De asemenea, vă putem divulga și prelucra în alte moduri datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă pentru a apăra interesele legitime ale companiei Nokia, de exemplu, în cazul unor proceduri judiciare civile sau penale.
 • Fuziuni și achiziții: Dacă hotărâm să vindem, cumpărăm, să fuzionăm sau să ne reorganizăm în alte moduri afacerile din anumite țări, acest lucru poate implica divulgarea de date cu caracter personal către cumpărători potențiali sau reali și către consultanții acestora sau primirea de date cu caracter personal de la vânzători și consultanții acestora.

Cum abordăm confidențialitatea în ceea ce privește copiii?

De obicei, produsele și serviciile Nokia se adresează publicului larg. Nokia nu colectează cu bună știință informații privind copiii sub vârsta de 13 ani sau vârsta minimă echivalentă în temeiul legii aplicabile fără consimțământul părinților sau tutorilor.

Cum abordăm calitatea datelor?

Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal de care dispunem sunt exacte și pentru a șterge datele cu caracter personal incorecte sau care nu sunt necesare. Vom păstra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor indicate în această Declarație sau care v-au fost comunicate în alt mod, cu excepția cazului în care legea impune o perioadă mai lungă.

Vă încurajăm să vă consultați periodic datele cu caracter personal prin intermediul contului de care dispuneți pentru a ne ajuta să ne asigurăm că sunt actualizate.

Ce măsuri se iau pentru protecția datelor cu caracter personal?

Confidențialitatea și securitatea reprezintă criterii esențiale de care ținem cont atunci când ne concepem și livrăm produsele și serviciile. Am atribuit responsabilități specifice pentru a viza chestiunile legate de confidențialitate și securitate. Politicile și ghidurile noastre interne sunt implementate prin intermediul unei game adecvate de activități, inclusiv management de risc proactiv și reactiv, inginerie de securitate și confidențialitate, instruire și evaluări. Luăm măsurile adecvate în materie de securitate online, siguranță fizică, riscul de pierderi de date și alte asemenea riscuri, ținând cont de riscul asociat prelucrării și de natura datelor protejate. De asemenea, limităm accesul la bazele noastre de date care conțin date cu caracter personal persoanelor autorizate care au nevoie în mod justificat să acceseze aceste informații.

Cum utilizăm modulele cookie și semnalizatoarele web?

Nokia utilizează module cookie, semnalizatoare web și alte tehnologii similare pentru operarea și optimizarea site-urilor noastre web și a ofertelor. Utilizăm module cookie și pentru personalizare și afișarea de reclame. Unele site-uri web Nokia utilizează tehnologii de publicitate terțe pentru a furniza reclame.

Domeniile noastre pot include elemente terțe care setează module cookie în numele unui terț, de exemplu în asociere cu o rețea de socializare terță. Consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru informații suplimentare despre modul în care Nokia utilizează modulele cookie și modul în care puteți dezactiva aceste module folosind setările browserului sau procedând altfel.

Care sunt drepturile dvs.?

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele personale pe care Nokia le prelucrează despre dvs.:

 • Acces: Aveți dreptul de a ști care sunt datele dvs. cu caracter personal de care dispunem – și de a obține o copie a lor.
 • Portabilitatea datelor: În condițiile legii, aveți dreptul de a obține într-un format lizibil electronic datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Nokia.
 • Rectificare și ștergere: Aveți dreptul de a vi se șterge sau actualiza datele cu caracter personal care vă privesc și care sunt incomplete, incorecte, nu sunt necesare sau nu sunt la zi.
 • Retragerea consimțământului: Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat Nokia de a prelucra datele dvs. cu caracter personal.
 • Dezabonare și opunere: Aveți dreptul de a vă dezabona de la mesaje de marketing direct și de a solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau să ștergem datele dvs. cu caracter personal în temeiul altor motive. Chiar dacă renunțați la comunicările de marketing și de alt tip din partea companiei Nokia, este posibil să vi se trimită în continuare alerte critice.

Vă puteți exercita drepturile administrându-vă contul și opțiunile prin intermediul produselor și serviciilor noastre sau, dacă acest lucru nu este posibil, contactându-ne. În unele cazuri, dacă doriți să vă retrageți consimțământul sau să ștergem sau să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal, este posibil să nu vă mai putem furniza în continuare serviciile.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru atunci când vă exercitați drepturile, ne puteți comunica aceasta contactându-ne. Dacă sunteți în continuare nemulțumit, aveți de asemenea dreptul de a formula o plângere la autoritatea supraveghetoare relevantă.

Cine este operatorul datelor dvs. cu caracter personal?

Nokia Corporation, cu adresa Karaportti 3, 02610 Espoo, Finlanda este operatorul datelor dvs. cu caracter personal.

În plus, entitatea afiliată Nokia care furnizează produsul sau serviciul poate reprezenta un operator al datelor dvs. cu caracter personal. Puteți afla care este operatorul dvs. și datele sale de contact consultând termenii și condițiile produsului sau serviciului respectiv sau utilizând informațiile de contact furnizate pe site-urile web Nokia aplicabile.

Pentru informații legate de practicile de confidențialitate ale companiei Nokia, ne puteți contacta sau puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor pentru grupuri și la:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finlanda

Modificări ale prezentei Declarații de confidențialitate

Nokia poate modifica prezenta Declarație în orice moment, cu sau fără înștiințare. Cu toate acestea, dacă prezenta Declarație este modificată în mod semnificativ și cu efecte opuse, Nokia va include o înștiințare privind această modificare la începutul prezentei Declarații și pe pagina de pornire a acestui site timp de 30 de zile. Vă recomandăm să consultați periodic prezenta Declarație pentru a fi la curent cu aceste eventuale modificări ale Declarației.