Skip to main content

Quyền riêng tư

Hiệu lực tại thời điểm tháng 5 năm 2018

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn

Nokia Corporation, bao gồm các công ty con của mình, cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tuân thủ luật pháp hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu. Tuyên bố quyền riêng tư ("Tuyên bố") này mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân khi Nokia là đơn vị kiểm soát dữ liệu hoặc khi chúng tôi đề cập đến việc áp dụng Tuyên bố này. “Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là các thông tin về bạn hoặc một cá nhân cụ thể khác.

Chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin về quyền riêng tư cụ thể đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ trong Phn ph của Tuyên bố này và các thông báo khác mà bạn có thể thấy khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu có sự khác nhau giữa những thông báo đó và Tuyên bố này, các thông báo sẽ được ưu tiên hơn.

Phần mềm trên thiết bị của bạn có thể truy cập thông tin của bạn. Sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của những công ty khác mà có thông báo về quyền riêng tư riêng của họ. Nokia không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư của các công ty khác và chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư của họ.

Tuyên bố này không áp dụng với các sản phẩm và dịch vụ được cấp phép của thương hiệu Nokia (ví dụ như điện thoại và máy tính bảng Nokia). Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư riêng của đơn vị được cấp phép có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ này.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân cho Nokia. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân cho Nokia, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được cho bạn các sản phẩm và dịch vụ hoặc toàn bộ các chức năng của sản phẩm hoặc không thể phản hồi được các thắc mắc của bạn.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và các thông tin khác của bạn khi bạn mua hàng, sử dụng hoặc đăng ký sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tham gia chiến dịch hoặc chương trình nghiên cứu hoặc tương tác với chúng tôi. Bao gồm các loại sau:

 • Kích hoạt sản phẩm và dịch vụ: Sản phẩm và dịch vụ của Nokia có thể cần được kích hoạt điện tử, khi đó loại thiết bị và ứng dụng của bạn, cũng như thông tin định danh độc nhất của thiết bị, ứng dụng, mạng lưới và thuê bao sẽ được gửi đến Nokia.
 • Sử dụng sản phẩm và dịch vụ: Khi bạn truy cập dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi tự động tạo các bản ghi về chuyến thăm của bạn. Những bản ghi này thường bao gồm địa chỉ IP, thời gian truy cập, các trang liên kết đến, các trang đã ghé thăm, các liên kết và tính năng đã sử dụng, nội dung đã xem hoặc yêu cầu, loại trình duyệt hoặc ứng dụng, ngôn ngữ và những thông tin khác. Hãy xem thêm Chính sách cookie. Ứng dụng của chúng tôi có thể liên lạc với máy chủ của chúng tôi định kỳ, ví dụ để kiểm tra bản cập nhật hoặc gửi thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể mời bạn tham gia tự nguyện các chương trình nghiên cứu hoặc cải tiến sản phẩm và dịch vụ có thu thập thông tin chi tiết.
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Khi bạn tạo tài khoản, mua hàng, yêu cầu dịch vụ, tham gia chương trình nghiên cứu hoặc chiến dịch hoặc tương tác với chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi các thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ đường, tên người dùng và mật khẩu, ý kiến phản hồi, thông tin liên quan đến thiết bị của bạn, tuổi, giới tính, ngôn ngữ, số tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng và các thông tin tài chính khác.  Chúng tôi cũng lưu lại hồ sơ về sự đồng ý của bạn, các lựa chọn ưu tiên và cài đặt liên quan đến, ví dụ như, dữ liệu vị trí, tiếp thị và chia sẻ dữ liệu cá nhân.
 • Giao dịch của bạn với chúng tôi: Chúng tôi lưu lại hồ sơ mua hàng, tải xuống của bạn, các nội dung bạn cung cấp cho chúng tôi, các yêu cầu, thỏa thuận giữa bạn và Nokia, các sản phẩm và dịch vụ đã cung cấp cho bạn, thông tin thanh toán và giao hàng và các tương tác của bạn với chúng tôi. Chúng tôi có thể ghi lại cuộc giao tiếp giữa bạn với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc các đầu mối liên hệ khác như vậy, theo luật pháp cho phép.
 • Dữ liệu định vị và vị trí: Các dịch vụ dựa trên vị trí xác định vị trí bằng cách sử dụng vệ tinh, điện thoại di động, Wi-Fi hoặc các phương pháp định vị dựa trên mạng lưới khác. Những công nghệ này có thể chia sẻ dữ liệu vị trí của bạn, các thông tin định danh độc nhất của thiết bị, điện thoại, Wi-Fi hoặc mạng lưới khác với Nokia. Sản phẩm của chúng tôi có thể hoạt động trên nhiều nền tảng thiết bị, ứng dụng và dịch vụ mà cũng có thể thu thập dữ liệu vị trí của bạn. Chúng tôi không dùng thông tin này để xác định cá nhân bạn nếu không được bạn cho phép.

Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân?

Nokia có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau. Có thể cho một hoặc nhiều mục đích cùng lúc.

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ: Chúng tôi có thể dùng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, xử lý yêu cầu của bạn hoặc để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Nokia, nhằm đảm bảo tính năng và sự bảo mật cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để nhận diện bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cũng như để ngăn ngừa và điều tra gian lận và các hành vi vi phạm khác.
 • Tài khoản: Một số dịch vụ có thể cần một tài khoản để giúp bạn quản lý nội dung và các lựa chọn ưu tiên của bạn.
 • Phát triển và quản lý sản phẩm và dịch vụ: Chúng tôi có thể dùng dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển và quản lý sản phẩm, dịch vụ, hoạt động chăm sóc khách hàng, bán hàng và tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu cá nhân thu thập được khi bạn sử dụng một sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể của Nokia với các dữ liệu cá nhân khác mà chúng tôi có về bạn, trừ khi những dữ liệu cá nhân đó đã được thu thập cho một mục đích khác.
 • Giao tiếp với bạn: Chúng tôi có thể dùng dữ liệu cá nhân của bạn để giao tiếp với bạn, như để thông báo cho bạn rằng dịch vụ của chúng tôi đã thay đổi hoặc để gửi đến bạn các cảnh báo quan trọng và các thông báo khác về sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và để liên hệ với bạn cho mục đích chăm sóc khách hàng.
 • Tiếp thị, quảng cáo và giới thiệu: Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thông báo về sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi mới của chúng tôi và để thực hiện nghiên cứu thị trường khi chúng tôi được bạn đồng ý hoặc cho phép. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu cá nhân của bạn để cá nhân hóa các chào mời của chúng tôi và cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan hơn, ví dụ như giới thiệu và hiển thị các nội dung và quảng cáo tùy biến trong các dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm hiển thị nội dung của Nokia và các bên thứ ba.

Nokia xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đồng ý hoặc khi cần hoàn thành bất kỳ một giao dịch hoặc để cung cấp bất kỳ một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi được pháp luật yêu cầu; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi; để duy trì an ninh của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và để bảo vệ quyền lợi và tài sản của Nokia.

Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu cá nhân không?

Chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ các trường hợp sau đây.

 • Sự đồng ý của bạn và các dịch vụ chia sẻ xã hội: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu được bạn đồng ý. Một số sản phẩm và dịch vụ có thể cho phép bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người dùng khác hoặc với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nào mà người khác có thể truy cập được.
 • Công ty Nokia và các bên thứ ba được ủy quyền: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty Nokia khác hoặc các bên thứ ba được ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho Nokia cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố này. Điều này có thể bao gồm ví dụ như gửi hóa đơn thông qua nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc giao hàng, cung cấp các dịch vụ bao gồm dịch vụ khách hàng, quản lý và phân tích dữ liệu người tiêu dùng, kiểm tra tín dụng, thực hiện nghiên cứu và quản lý các chiến dịch tiếp thị và chiến dịch khác.
  Chúng tôi có thể thực hiện tiếp thị liên kết và các giao tiếp khác với đối tác bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi. Để tránh trùng lắp các giao tiếp không cần thiết khác và để tùy biến thông điệp gửi đến bạn chúng tôi có thể cần đối chiếu thông tin do Nokia đã thu thập với thông tin do đối tác đó đã thu thập khi được pháp luật cho phép.
  Những bên thứ ba được ủy quyền của Nokia này không được phép dùng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi yêu cầu họ hành xử nhất quán với Tuyên bố này và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Truyền tải dữ liệu cá nhân toàn cầu: Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng tài nguyên và máy chủ được đặt tại nhiều nước trên thế giới. Do đó, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền tải qua nhiều địa phận quốc tế bên ngoài nước mà bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm các nước nằm ngoài Vùng Kinh tế Châu Âu (EEA) không có luật pháp bảo vệ cụ thể cho dữ liệu cá nhân hoặc có quy định khác về bảo vệ dữ liệu. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ có các biện pháp để đảm bảo sự bảo vệ cần thiết cho dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật tương ứng, ví dụ như sử dụng các hợp đồng chuẩn được chấp thuận bởi cơ quan chức năng (ví dụ Hội đồng châu Âu) và yêu cầu sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp.
 • Tiết lộ bắt buộc: Chúng tôi có thể bị luật pháp bắt buộc phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một số cơ quan chức năng hoặc bên thứ ba, ví dụ như các cơ quan thi pháp tại quốc gia mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đại diện cho chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa theo luật pháp tương ứng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nokia, ví dụ trong các vụ kiện dân sự hoặc hình sự.
 • Sát nhập và Thâu tóm: Nếu chúng tôi quyết định bán, mua, sát nhập hoặc tổ chức lại doanh nghiệp của chúng tôi tại một số quốc gia, điều này có thể bao gồm tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên mua tiềm năng hoặc thực tế và đơn vị tư vấn của họ, hoặc nhận dữ liệu cá nhân từ bên bán và đơn vị tư vấn của họ.

Chúng tôi xử lý quyền riêng tư của trẻ em như thế nào?

Các sản phẩm và dịch vụ của Nokia thông thường nhằm vào đối tượng sử dụng phổ thông. Nokia không cố ý thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc tuổi tối thiểu tương đương do pháp luật tương ứng quy định, mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ.

Chúng tôi đảm bảo chất lượng dữ liệu như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để giữ cho dữ liệu cá nhân được chính xác và xóa các dữ liệu cá nhân không đúng hoặc không cần thiết. Chúng tôi chỉ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian đủ dài để đáp ứng các mục đích được nêu trong Tuyên bố này hoặc đã được thông báo đến bạn, trừ khi pháp luật yêu càu thời gian dài hơn.

Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua tài khoản thường xuyên để giúp chúng tôi đảm bảo dữ liệu được cập nhật.

Biện pháp nào để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân?

Quyền riêng tư và bảo mật là các thành tố quan trọng khi chúng tôi tạo ra và bàn giao sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi bổ nhiệm các vị trí cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật. Chúng tôi thực thi các chính sách và hướng dẫn nội bộ thông qua các hoạt động phù hợp, bao gồm quản lý rủi ro tích cực và phản hồi, cải tiến, đào tạo và đánh giá về tính bảo mật và quyền riêng tư. Chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề bảo mật trực tuyến, bảo mật vật lý, rủi ro mất dữ liệu và các rủi ro khác bao gồm rủi ro khi xử lý và bản chất của dữ liệu được bảo vệ. Đồng thời, chúng tôi giới hạn việc truy cập vào cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu cá nhân chỉ dành cho những người được ủy quyền có nhu cầu chính đáng truy cập các thông tin này.

Chúng tôi sử dụng cookie và tập tin chỉ báo như thế nào?

Nokia sử dụng cookie, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự khác để vận hành và cải tiến trang web và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng dùng cookie để cá nhân hóa và hiển thị quảng cáo. Một số trang web Nokia dùng công nghệ quảng cáo của bên thứ ba để quảng cáo.

Các trang web của chúng tôi có thể bao gồm các đối tượng bên thứ ba cài đặt cookie trên danh nghĩa bên thứ ba, ví dụ liên quan đến mạng xã hội bên thứ ba. Vui lòng xem Chính sách cookie. để biết cách Nokia sử dụng cookie và cách tắt cookie bằng trình duyệt hoặc cách khác.

Bạn có những quyền gì?

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân mà Nokia xử lý về bạn:

 • Truy cập: Bạn có quyền biết chúng tôi đang giữ những dữ liệu cá nhân nào của bạn và yêu cầu bản sao.
 • Tính di động của dữ liệu: Theo luật, bạn có quyền nhận được các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Nokia ở định dạng mà máy có thể đọc được.
 • Sửa và xóa: Bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc cập nhật các dữ liệu cá nhân chưa hoàn chỉnh, không đúng, không cần thiết hoặc đã lạc hậu về bạn.
 • Hủy bỏ đồng ý: Bạn có quyền hủy bỏ sự đồng ý cho phép Nokia xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Hủy đăng ký và phản đối: Bạn có quyền hủy đăng ký nhận các thông báo tiếp thị trực tiếp và yêu cầu chúng tôi dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn bởi các lý do khác. Ngay cả khi bạn chọn không tham gia chương trình tiếp thị và các giao tiếp khác từ Nokia, bạn vẫn có thể sẽ nhận được các cảnh báo quan trọng.

Bạn có thể thực hiện quyền của mình bằng cách quản lý tài khoản của bạn và qua các lựa chọn từ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi nếu không được. Trong một số trường hợp, khi bạn hủy đồng ý hoặc muốn chúng tôi xóa hoặc dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn.

Nếu bạn không hài lòng với những gì chúng tôi cung cấp khi bạn thực hiện các quyền của mình, bạn có thể cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn vẫn không hài lòng, bạn cũng có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan chức năng có liên quan.

Ai kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn?

Nokia Corporation tại Karaportti 3, 02610 Espoo, Phần Lan là đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn.

Ngoài ra, công ty con Nokia cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có thể là đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thấy danh tính của đơn vị kiểm soát và chi tiết liên lạc bằng cách xem lại điều khoản và điều kiện của sản phẩm hoặc dịch vụ đó hoặc bằng cách dùng thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web tương ứng của Nokia.

Đối với các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của Nokia bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi hoặc Chuyên viên bảo vệ dữ liệu nhóm của chúng tôi theo địa chỉ:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finland

Các thay đổi về Tuyên bố này

Nokia có thể thay đổi Tuyên bố này vào bất kỳ thời điểm nào mà có hoặc không thông báo trước. Tuy nhiên, nếu Tuyên bố này được thay đổi theo hướng bất lợi, Nokia sẽ đăng thông báo về những thay đổi này khi bắt đầu Tuyên bố và trên trang chủ của trang này trong vòng 30 ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn vào xem Tuyên bố này định kỳ để biết các thay đổi này.