Skip to main content

Nokian osakkeiden luovuttaminen osakepalkkio-ohjelmien nojalla

Kattaakseen useisiin Nokian osakepalkkio-ohjelmiin liittyvät sitoumuksensa, Nokian hallitus päättää varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla yhtiön hallussa olevien Nokian osakkeiden luovuttamisesta maksutta suorituksena ohjelmiin osallistuville henkilöille. 

Alla on tietoa osakkeiden luovutuksista.