Skip to main content

Optio-ohjelmat

(päivitetty huhtikuussa 2016)

Nokian voimassa oleva, globaali optio-ohjelma on hyväksytty Nokian yhtiökokouksessa ohjelman perustamisvuonna vuonna 2011. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Nokian osakkeen. Optio-oikeudet ovat siirtokelvottomia ja optio-oikeuksia voidaan käyttää ainoastaan osakemerkintään.

Optio-oikeuksien merkintähinta määritellään optio-oikeuksien myöntämisen yhteydessä vuosineljänneksittäin. Merkintähinnat määritellään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti Nokian säännöllisten tulosjulkistusten jälkeen. Osakkeen merkintähinta kullakin optio-oikeuden alalajilla on pääsääntöisesti kyseisen vuosineljänneksen toisen kuukauden (helmi-, touko-, elo- tai marraskuu) ensimmäisen kokonaisen viikon kaupankäyntipäivien Nokian osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä. Määrittelemällä merkintähinnat viikon painotetun keskikurssin perusteella vähennetään Nokian osakkeen kurssin lyhyen aikavälin vaihtelujen vaikutusta. Optio-oikeuksien merkintähintojen määrittely perustuu kunkin ohjelman ehtoihin, jotka yhtiökokous on hyväksynyt. Hallituksella ei ole oikeutta muuttaa edellä kuvattua merkintähinnan määräytymistä.

Uudet liikkeeseenlasketut osakkeet

Optio-oikeuksilla tehdyt osakemerkinnät suoritetaan laskemalla liikkeeseen uusia, rekisteröimättömiä Nokian osakkeita. Uudet, liikkeeseenlasketut osakkeet on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin päälistalle erillisenä osakelajina "Nokia Uudet". Vuonna 2016 uusien liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kaupankäyntitunnus on "NOKIAM0116".

Liikkeeseenlasketut uudet osakkeet yhdistetään merkintämääräpäivää seuraavana kaupparekisteröintipäivänä automaattisesti NOKIA osakelajiin. Jos rekisteröimättömän NOKIAM0116 osakkeen kauppa on selvittämättä kaupparekisteröintipäivänä, kauppa selvitetään normaalisti tavallisena NOKIA osakkeena.

Osakelajien välinen ero

Ennen kaupparekisteröintiä uudet, liikkeeseenlasketut osakkeet eivät tuota osakeoikeuksia ja tämän vuoksi ne eroavat NOKIA osakelajista. Osakeoikeudet alkavat kaupparekisteröintipäivänä, jolloin liikkeeseenlasketut uudet osakkeet yhdistetään NOKIA lajiin.

Uudet osakkeet, jotka on merkitty optio-ohjelmien perusteella 31.12.2015 jälkeen (NOKIAM0116), eivät oikeuta osinkoon tilikaudelta 2015. Tämä johtuu siitä, että optio-oikeuksilla merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty.

Kaupparekisteröintipäiviä vuonna 2016

 

Merkinnän määräaika

Kaupparekisteröintipäivä

Joulukuun loppu, 2015 Perjantai 8.1.2016
Keskiviikko 15.6.2016 Tiistai 21.6.2016

 

On huomattava, että Nokia pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa yllä olevista kaupparekisteröintipäivistä. Nokia ei myöskään vastaa siitä, mikäli kyseisinä päivinä rekisteröintiä ei tapahdu Nokiasta riippumattomasta syystä. Tästä syystä jokaisen on syytä tarkistaa tältä verkkosivulta toivottu kaupparekisteröintipäivä ennen toimimista yllä oleviin päivämääriin luottaen. Merkinnän määräaika on päivä, johon mennessä osakemerkinnän perusteella liikkeeseenlasketut uudet osakkeet tulevat merkittäviksi kaupparekisteriin välittömästi seuraavana kaupparekisteröintipäivänä