Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.3.2019. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 206000000 3.66%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 76385637 1.36%
ILMARINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 50355000 0.89%
VALTION ELÄKERAHASTO 31000000 0.55%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 26513620 0.47%
NOKIA OYJ 25799404 0.46%
OY LIVAL AB 16337234 0.29%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 16305000 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15678205 0.28%
KEVA 12355734 0.22%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 9237965 0.16%
NORDEA BANK ABP 7306864 0.13%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 6658796 0.12%
NORDEA ALLEMANSFOND ALFA 6569971 0.12%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 6557290 0.12%
SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE 6000000 0.10%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 5867203 0.10%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 5322254 0.09%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 5266997 0.09%
NORDEA SWEDISH STARS 4659590 0.08%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 4645200 0.08%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT 4608000 0.08%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 4400000 0.08%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 4399837 0.08%
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0.08%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 4038000 0.07%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 3384211 0.06%
SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO 3194967 0.06%
EVLI FINLAND SELECT FUND 3018000 0.05%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3012000 0.05%
FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF 3000000 0.05%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 2897103 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2777647 0.05%
SURI RAJEEV 2736521 0.05%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE NORDEN INDEKS 2146600 0.04%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 2145563 0.04%
ODIN FINLAND 1906008 0.03%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1901050 0.03%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 1855167 0.03%
OY H. KUNINGAS & CO AB 1800000 0.03%
SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE 1780000 0.03%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE SR 1744000 0.03%
MERIMIESELÄKEKASSA 1738101 0.03%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 1704048 0.03%
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1649000 0.03%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA SECURA 1620000 0.03%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 1596256 0.03%
SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO 1516424 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 1513484 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1483733 0.03%
ESR DANSKE INVEST SUOMEN PARHAAT 1431582 0.03%
NORDEA SÄÄSTÖ 50 1385821 0.02%
SR DI SUOMI OSINKO PLUS 1364365 0.02%
SIX X-CLEAR AG 1356425 0.02%
SIILASMAA RISTO KALEVI 1347954 0.02%
BNP ARBITRAGE 1292428 0.02%
KIRKON ELÄKERAHASTO 1287787 0.02%
QRT-INVEST OY 1259000 0.02%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 1255215 0.02%
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDEA SWEDISH IDEAS EQUITY FUND 1213672 0.02%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR 1107025 0.02%
TAKANEN JORMA 1093920 0.02%
EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ TEOLLISEN KULT. 1075000 0.02%
KUNINGAS HENRIK 1050000 0.02%
BJÖRNBERG GUSTAF JOHAN RICARDO 1000000 0.02%
OY YOLDIA AB 1000000 0.02%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SÄÄSTÖ 25 980645 0.02%
FIM FENNO FUND 966000 0.02%
SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A. 938138 0.02%
HOLDIX OY AB 901000 0.02%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA DISCRETIONARY SWEDISH EQUITY 865653 0.02%
OP VAKUUTUS OY 864097 0.02%
JALONEN ARJO JUKKA UNTAMO 860000 0.02%
FOLKHÄLSANS FORSKNINGSSTIFTELSE - KANSANTERVEYDEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ 854055 0.02%
ÅLANDSBANKEN NORDEN AKTIE PLACERINGSFOND 852000 0.02%
ELLA OCH GEORG EHRNROOTHS STIFTELSE 822200 0.01%
NORDEA SÄÄSTÖ 75 807113 0.01%
NACAWI AB 800000 0.01%
FROMOND ELSA MARGARETHA LOUISE 792000 0.01%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 766292 0.01%
SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA OSINKO SUOMI 765700 0.01%
NTGS VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE GLOBAL INDEKS 1 757038 0.01%
KESKON ELÄKEKASSA 750000 0.01%
EHRNROOTH HELENE MARGARETA 691000 0.01%
ORIONIN ELÄKESÄÄTIÖ 675000 0.01%
MARKKOLA LEENA 674776 0.01%
TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITON (TT) -SÄ 666853 0.01%
VALION ELÄKEKASSA 662000 0.01%
YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ 659150 0.01%
NMC-HOLDING OY 643000 0.01%
LIIKESIVISTYSRAHASTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. 640000 0.01%
HIRVILAMMI HANNU ESA 636239 0.01%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 613000 0.01%
ANDRA AP-FONDEN 607067 0.01%
ETOLA ERKKI OLAVI 600000 0.01%
WILLIAM THURINGS STIFTELSE 590000 0.01%
SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER R.F. 588665 0.01%
ANTILA JUHO ILKKA 588076 0.01%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO KASVU 577995 0.01%
NIEMISTÖ KARI PERTTI HENRIK 570000 0.01%

Flagging notifications