Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 30.6.2019. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 206000000 3.66%
ILMARINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 56700000 1.01%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 49385637 0.88%
VALTION ELÄKERAHASTO 33000000 0.59%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 29298936 0.52%
NOKIA OYJ 25799404 0.46%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 19065000 0.34%
OY LIVAL AB 16498234 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15678205 0.28%
KEVA 12355734 0.22%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 9237965 0.16%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 6626009 0.12%
NORDEA ALLEMANSFOND ALFA 6569971 0.12%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 6517740 0.12%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 6488034 0.12%
OPPIVA INVEST OY 6440264 0.11%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 6123184 0.11%
NORDEA BANK ABP 6095336 0.11%
SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE 5800000 0.10%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 5499480 0.10%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 5290048 0.09%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 5288000 0.09%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 4962636 0.09%
NORDEA SWEDISH STARS 4885816 0.09%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT 4608000 0.08%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 4400000 0.08%
SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO 4294967 0.08%
KANSANELÄKELAITOS / ELÄKEVASTUURAHASTO 4288896 0.08%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 3722037 0.07%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 3550021 0.06%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR 3400650 0.06%
TERRASOLID OY 3339091 0.06%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 3212803 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3012000 0.05%
FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. 3000000 0.05%
ODIN NORDEN 2892520 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2777647 0.05%
ODIN FINLAND 2765508 0.05%
SURI RAJEEV 2736521 0.05%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 2668980 0.05%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE NORDEN INDEKS 2590158 0.05%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 2231428 0.04%
MERIMIESELÄKEKASSA 2055710 0.04%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1901050 0.03%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 1839416 0.03%
OY H. KUNINGAS & CO AB 1800000 0.03%
SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE 1780000 0.03%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 1744000 0.03%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 1720717 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 1682965 0.03%
     

 

Flagging notifications