Skip to main content

Nokia esittelee uuden strategian, uudistetun johtokunnan ja uuden organisaatiorakenteen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
11.2.2011 klo 9.30

Nokia julkisti tänään uuden strategiansa, mukaan lukien muutokset yhtiön johdossa ja toimintamallissa yhtiön toimeenpanokyvyn vauhdittamiseksi dynaamisessa kilpailuympäristössä.

Uuden strategian pääkohdat ovat:

- Suunnitelma laajasta strategisesta kumppanuudesta Mircosoftin kanssa uuden maailmanlaajuisen mobiilin ekosysteemin luomiseksi; Windows Phonesta tulisi Nokian ensisijainen älypuhelinalusta.
- Uudistettu lähestymistapa kappalemääräisen ja euromääräisen kasvun saavuttamiseksi ja internet-yhteyksien tuomiseksi seuraavalle miljardille ihmiselle kehittyvillä kasvumarkkinoilla.
- Kohdistetut investoinnit seuraavan sukupolven uusiin teknologioihin.
- Uudistettu johtokunta ja organisaatiorakenne, joka painottaa nopeutta, tuloksia ja vastuunkantoa.

"Nokia on ratkaisevassa tienhaarassa, jossa merkittävä muutos on välttämätön ja väistämätön matkan jatkumiselle," sanoo Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop. "Tänään vauhditamme muutosta uudella suunnalla, jonka tavoitteena on älypuhelinjohtajuuden palauttaminen, matkapuhelinalustamme vahvistaminen ja investoinnit tulevaisuuteen."

Nokia suunnittelee muodostavansa Microsoftin kanssa strategisen kumppanuuden  uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi, joka perustuisi toisiaan täydentäville vahvuuksille. Nokia-Microsoft-ekosysteemin tavoitteena on tarjota ainutlaatuisia ja innovatiivisia tuotteita ja sen tavoitteena on ylivertainen mittakaava, tuotevalikoiman laajuus, maantieteellinen kattavuus ja tuotekuva. Ottamalla Windows Phonen ensisijaiseksi älypuhelinalustakseen Nokia auttaisi alustan tulevaisuutta hyödyntämällä kykyään optimoida matkapuhelinlaitteistoja, räätälöidä ohjelmistoja ja tukea eri kielivaihtoehtoja sekä mittakaavaetuaan. Lisäksi Nokia ja Microsoft yhdistäisivät palveluitaan innovaatioiden vauhdittamiseksi. Esimerkiksi Nokia Kartoilla tulisi jatkossa olemaan keskeinen rooli Microsoftin avaintuotteissa, kuten Bingissä ja AdCenterissä,  ja Nokian sovellus- ja sisältökauppa integroitaisiin Microsoft Marketplace-kauppaan. Ehdotetun kumppanuuden myötä Microsoft tarjoaisi sovelluskehittäjätyökalut, joiden avulla sovelluskehittäjät voisivat hyödyntää Nokian mittakaavaetua.

Kun Nokia suunnittelee siirtyvänsä käyttämään Windows Phonea ensisijaisena älypuhelinalustanaan, Symbian puolestaan jatkaa toimivana alustana, johon tehtyjä investointeja hyödynnetään tuomaan lisäarvoa. Tämä strategia tunnistaa mahdollisuuden palvella maailman 200 miljoonaa Symbian-käyttäjää ja tarjota heille siirtymä tulevaisuuden laitteisiin. Nokia arvioi myyvänsä vielä noin 150 miljoonaa Symbian-puhelinta tulevina vuosina.

Uuden strategian mukaan MeeGosta tulee avoimeen lähdekoodiin perustuva mobiili käyttöjärjestelmähanke. MeeGo painottuu jatkossa enemmän uuden sukupolven laitteiden, alustojen ja käyttäjäkokemusten markkinamahdollisuuksien tutkimiseen. Nokia pysyy edelleen suunnitelmassaan  tuoda markkinoille MeeGoon liittyvän tuotteen myöhemmin tänä vuonna.

Nokia kertoi myös uudistetusta peruspuhelinstragiastaan, joka hyödyntää yhtiön innovaatioita ja vahvuuksia kasvumarkkinoilla, jotta seuraavalle miljardille ihmiselle voidaan tarjota heidän ensimmäiset internet-ja sovelluskokemuksensa.

Uudistettu johtokunta ja uusi organisaatiorakenne
Uutta strategiaa tukevat merkittävät Nokian johdon, toimintatapojen ja lähestymistavan muutokset. Nokian tänään toimintansa aloittavalla uudistetulla johtokunnalla (Nokia Leadership Team) on nykyisessä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä tarvittava sitoutuminen, osaaminen sekä innovatiivinen ajattelutapa.

Nokian uudistetun johtokunnan jäsenet ovat:
Stephen Elop, Esko Aho, Juha Äkräs, Jerri DeVard, Colin Giles, Rich Green, Jo Harlow, Timo Ihamuotila, Mary McDowell, Kai Öistämö, Tero Ojanperä, Louise Pentland ja Niklas Savander.

Alberto Torres jätti johtokunnan 10. helmikuuta eikä ole enää Nokian palveluksessa.

Uudistettu hallintomalli tulee nopeuttamaan päätöksentekoa ja uusien tuotteiden ja innovaatioiden tuomista markkinoille ja siinä painottuu tuloksellisuus, nopeus ja vastuunkanto.

Nokian uudella strategialla ja toimintatavalla uskotaan olevan merkittäviä vaikutuksia Nokian toimintoihin ja henkilöstöön.

Uusi organisaatiorakenne
Huhtikuun alusta lähtien Nokialla on uusi organisaatiorakenne, jossa on kaksi erillistä liiketoimintayksikköä, Smart Devices ja Mobile Phones. Nämä keskittyvät Nokian keskeisiin liiketoiminta-alueisiin,  älypuhelimiin ja massamarkkinoille tarkoitettuihin matkapuhelimiin. Kummallakin yksilöllä on tulosvastuu sekä kokonaisvastuu kuluttajakokemuksesta, mukaan lukien tuotekehitys, tuotehallinta ja tuotemarkkinointi.

Smart Devices vastaa Nokian älypuhelinten johtoaseman rakentamisesta. Yksikköä vetää Jo Harlow. Nykyisen Mobile Solutions -yksikön seuraavat alayksiköt siirtyvät Smart Devices -yksikköön:
- Symbian Smartphones
- MeeGo Computers
- Strategic Business Operations

 Suunniteltua Microsoft-kumppanuutta tukien Smart Devices vastaa voitokkaan Windows Phone -tuotevalikoiman rakentamisesta.

Mobile Phones vastaa Nokian "Internet seuraavalla miljardille"-strategiasta. Mobile Phones hyödyntää innovaatiotaan ja vahvuuksiaan kasvumarkkinoilla tavoitteenaan yhdistää seuraavat miljardi ihmistä ja tarjoamalla heille edullisen pääsyn Internetiin ja sovelluksiin. Mobile Phones -yksikköä vetää Mary McDowell.

Markets vastaa tuotemyynnistä, vakuuttavan markkinoinnin ja viestinnän toteuttamisesta, kilpailukykyisten paikallisten ekosysteemien luomisesta, ostotoiminnoista, huoltotoiminnoista, valmistuksesta, tietojärjestelmistä sekä logistiikasta Nokian kaikkien tuotteiden osalta. Sitä vetää Niklas Savander.

Services and Developer Experience vastaa Nokian maailmanlaajuisesta palveluvalikoimasta, tarjonnasta sovelluskehittäjille, sovelluskehittäjäsuhteista ja kumppaneiden palvelutarjonnan integroinnista. Yksikköä vetää Tero Ojanperä toistaiseksi.

NAVTEQ on keskeinen osa Nokian paikannus- ja mainontaliiketoimintaa. Sitä vetää Larry Kaplan, ja se jatkaa erillisesti raportoivana yksikkönä.

CTO Office vastaa Nokian teknologiastrategiasta  ja tulevaisuuteen suuntautuvista teknologiatoiminnoista, mukaan lukien Nokia Research Center. Sitä vetää  Rich Green.

Design vastaa Nokian tuotteiden ja käyttäjäkokemuksen suunnittelusta, ja sitä vetää Marko Ahtisaari.

CFO Office vastaa kaikista taloustoiminnoista, ja sitä vetää Timo Ihamuotila.

Corporate Development vastaa Nokian ekosysteemistrategian toteuttamisesta ja strategisista kumppanuuksista, ja sitä vetää Kai Öistämö.

Corporate Relations & Responsibility vastaa Nokian yhteiskuntasuhteista, kestävästä kehityksestä sekä sosiaalisesta vastuusta, ja sitä vetää Esko Aho.

Henkilöstöhallintoa vetää Juha Äkräs.

Legal and Intellectual Property -organisaatiota vetää Louise Pentland.

Nokia Siemens Networks jatkaa osana Nokiaa erillisesti raportoivana yksikkönä.

Lehdistömateriaalia on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/press.  

Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät ihmisiä. Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle tärkeisiin palveluihin. Yli 1,3 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian laitteilla: matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla mobiilitietokoneilla. Nokia tuo innovatiiviset palvelut laitteisiinsa Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin kuuluvat esimerkiksi musiikki, kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset. Nokian omistama NAVTEQ on johtava digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin maailmanlaajuisesti.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunnitelmamme muodostaa strateginen kumppanuus Microsoftin kanssa joka yhdistäisi yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaamisen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi ja jossa ottaisimme Windows Phone -ohjelmistoalustan ensisijaiseksi älypuhelinalustaksemme, mukaan lukien suunniteltuun kumppanuuteen liittyvät suunnitelmat ja odotetut hyödyt; B) uuden strategiamme toteutumisajankohta ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa  ja organisaatiorakenteessa; C) tuotteiden, palvelujen ja niiden yhdistelmien julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja sekä niiden yhdistelmiä; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; G) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; I) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja J) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) se päästäänkö Microsoftin kanssa lopullisiin sopimuksiin suunnitellusta strategisesta kumppanuudesta sopivassa ajassa tai tehdäänkö lopullisia sopimuksia lainkaan sekä päästäänkö lopullisiin sopimuksiin Nokian kannalta edullisin ehdoin; 2) kykymme edelleen kehittää Symbian-ohjelmistoalustaan perustuvia älypuhelimiamme ja ylläpitää niiden kiinnostavuutta Microsoftin kanssa käytävien neuvottelujen aikana ja tämän jälkeen; 3) Microsoftin kanssa suunnitellun kumppanuuden neuvotteleminen ja täytäntöönpano vaatii ylimmältä johdolta ja muulta yhtiön henkilökunnalta huomattavasti aikaa, huomiota ja voimavaroja, mikä saattaa viedä heidän huomiotaan muilta liiketoimintamme alueilta; 4) on mahdollista, että valintamme neuvotella kumppanuus Microsoftin kanssa ja ottaa Windows Phone -ohjelmistoalusta ensisijaiseksi älypuhelinalustaksemme aiheuttaa sen, että sivuutamme muita kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja jotka saavuttavat älypuhelinmarkkinoilla laajemman suosion tai mahdollistavat paremman taloudellisen kannattavuuden; 5) Microsoftin Windows Phone -ohjelmistoalusta ei välttämättä saa osakseen sovelluskehittäjien, sisällöntuottajien tai muiden kumppanien suosiota, mikä heikentää mahdollisuuksiamme rakentaa riittävän kilpailukykyinen ekosysteemi älypuhelimillemme; 6) Microsoft-kumppanuus ei välttämättä aikaansaa asetettua päämäärää tuottaa älypuhelimia, jotka erottautuvat kilpailijoista edukseen ja saavuttavat asiakkaiden ja kuluttajien suosion odotetussa ajassa tai ollenkaan; 7) kykymme muuttaa liiketoimintamalliamme, työskentelytapaamme tai yrityskulttuuriamme riittävästi toimiaksemme Microsoftin kanssa tehokkaasti ja tuloksellisesti siten, että saavuttaisimme kertomamme hyödyt oikea-aikaisesti tai ollenkaan; 8) kykymme toimeenpanna muutokset yhtiön johdossa ja organisaatiorakenteessa tehokkaasti ja sujuvasti siten, että saavutamme oikea-aikaisesti odottamamme hyödyt; 9) Microsoft kumppanuus ja uusi toimintamalli voi hankaloittaa työntekoa tai aiheuttaa tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa, ja tämä voi puolestaan haitata tehokkuutta ja tuottavuutta joillain tai kaikilla liiketoimintamme alueilla; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2009 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-32 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.fi
www.nokia.com