Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 30.6.2022. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2014 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

 

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 301 000 000 5.28%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 77 905 000 1.37%
NOKIA OYJ 69 339 261 1.22%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 63 952 124 1.12%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 31 703 020 0.56%
VALTION ELÄKERAHASTO 27 000 000 0.47%
OY LIVAL AB    16 829 538 0.30%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 16 755 616 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15 217 205 0.27%
NORDEA PRO FINLAND FUND 11 107 024 0.19%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO  8 718 000 0.15%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 8 650 000 0.15%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 8 172 792 0.14%
NORDEA FINNISH STARS FUND 6 533 068 0.11%
NORDEA NORDIC FUND 6 166 885 0.11%
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 5 640 000 0.10%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO   5 379 000 0.09%
OP NORDIC COUNTRIES INDEX FUND  5 098 507 0.09%
OP-HENKIVAKUUTUS OY   4 870 670 0.09%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL    4 850 000 0.09%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG  4 764 000 0.09%
NORDEA FINNISH PASSIVE FUND  4 406 851 0.08%
TERRASOLID OY 4 331 640 0.08%
KANSANELÄKELAITOS  4 288 896 0.08%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS  4 100 000 0.07%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR   4 085 996 0.07%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY  4 005 812 0.07%
S-BANK FENNO EQUITY FUND 3 900 798 0.07%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO  3 715 279 0.07%
NORDEA BANK ABP 3 656 414 0.06%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)  3 571 503 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE   3 302 050 0.06%
NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT BALANCED FUND   2 733 093 0.05%
NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT MODERATE FUND     2 728 330 0.05%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE  2 715 000 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2 507 647 0.04%
SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO 2 285 356 0.04%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ  2 201 363 0.04%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO  1 901 050 0.03%
NORDEA DISCRETIONARY SWEDISH EQUITY FUND  1 900 349 0.03%
KIRKON ELÄKERAHASTO       1 832 568 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO     1 818 833 0.03%
MERIMIESELÄKEKASSA 1 680 506 0.03%
NORDEA SAVINGS 50 FUND  1 675 609 0.03%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA  1 547 216 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 1 499 508 0.03%
AHLSTROM INVEST B.V 1 400 000 0.02%
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND  1 379 000 0.02%
TAKANEN JORMA  1 270 000 0.02%
QRT-INVEST OY 1 259 000 0.02%