Hyppää pääsisältöön

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2022. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2014 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Liputusilmoituslomake on saatavilla Finanssivalvonnan internetsivuilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi

Osakkeiden lukumäärä

%-osuus

SOLIDIUM OY

301000000

5,34

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

75236245

1,34

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

68595000

1,22

NOKIA OYJ

33822878

0,60

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

33690000

0,60

VALTION ELÄKERAHASTO

29000000

0,51

OP FINLAND FUND

17864844

0,32

OY LIVAL AB

17020000

0,30

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

15217205

0,27

NORDEA PRO FINLAND FUND

10710171

0,19

DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND

9130362

0,16

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT

8341982

0,15

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

8058000

0,14

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT

6618833

0,12

NORDEA FINNISH STARS FUND

6533068

0,12

NORDEA NORDIC FUND

6166885

0,11

OP-HENKIVAKUUTUS OY

4915256

0,09

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

4900000

0,09

LIVAL-LINDSTRÖM STIG

4764000

0,08

OP NORDIC COUNTRIES INDEX FUND

4675176

0,08

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

4650000

0,08

KANSANELÄKELAITOS

4288896

0,08

TERRASOLID OY

4131940

0,07

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR

4086791

0,07

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

3916377

0,07

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF

3886647

0,07

NORDEA FINNISH PASSIVE FUND

3872050

0,07

OP FINLAND INDEX

3831161

0,07

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)

3781254

0,07

S-BANK FENNO EQUITY FUND

3530660

0,06

SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO

3439000

0,06

JUSELIUS SIGRID STIFTELSE

3302050

0,06

STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE

2715000

0,05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT BALANCED FUND

2346481

0,04

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA

2297532

0,04

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT MODERATE FUND

2271658

0,04

SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO

1985356

0,04

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO

1901050

0,03

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

1871123

0,03

KIRKON ELÄKERAHASTO

1832568

0,03

MERIMIESELÄKEKASSA

1680506

0,03

ÅLANDSBANKEN NORDEN AKTIE PLACERINGSFOND

1488000

0,03

NORDEA SAVINGS 50 FUND

1442146

0,03

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

1429052

0,03

SOUTH INVEST AB

1400000

0,02

LUNDMARK PEKKA ILMARI

1289304

0,02

TAKANEN JORMA

1270000

0,02

QRT-INVEST OY

1259000

0,02

SIJOITUSRAHASTO EQ SUOMI

1243430

0,02

SAASTAMOISEN SÄÄTIÖ SR

1115000

0,02