Hyppää pääsisältöön

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.3.2024. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2014 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Liputusilmoituslomake on saatavilla Finanssivalvonnan internetsivuilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Name

Total amount of shares

% of all shares

SOLIDIUM OY

325 000 000

5.79

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

80 265 945

1.43

NOKIA OYJ

78 287 323

1.39

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

77 750 000

1.39

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

47 604 000

0.85

VALTION ELÄKERAHASTO

34 000 000

0.61

OY LIVAL AB

17 310 000

0.31

NORDEA BANK ABP

16 372 063

0.29

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF

14 705 000

0.26

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & COOMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT

14 067 925

0.25

NORDEA PRO FINLAND FUND

13 864 015

0.25

OP FINLAND FUND

13 122 637

0.23

DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND

11 357 524

0.20

OP FINLAND INDEX

10 330 031

0.18

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

9 039 000

0.16

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

8 535 000

0.15

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

8 180 000

0.15

OP-HENKIVAKUUTUS OY

6 662 255

0.12

NORDEA FINNISH STARS FUND

6 576 669

0.12

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)

5 279 937

0.09

NORDEA FINNISH PASSIVE FUND

5 253 049

0.09

EVLI FINLAND SELECT FUND

5 200 000

0.09

LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT

4 764 000

0.08

NORDEA NORDIC FUND

4 517 000

0.08

KANSANELÄKELAITOS

4 288 896

0.08

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF

3 896 647

0.07

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

3 644 607

0.06

HOLDING MANUTAS OY

3 500 000

0.06

OP NORDIC COUNTRIES INDEX FUND

3 359 556

0.06

JUSELIUS SIGRID STIFTELSE

3 302 050

0.06

TERRASOLID OY

3 288 925

0.06

SECURITY TRADING OY

3 000 000

0.05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT BALANCED FUND

2 944 756

0.05

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA

2 787 975

0.05

STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE

2 715 000

0.05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT MODERATE FUND

2 644 828

0.05

SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO

2 489 000

0.04

POHJOLA VAKUUTUS OY

2 258 000

0.04

S-BANK FENNO EQUITY FUND

2 238 451

0.04

MERIMIESELÄKEKASSA

2 013 006

0.04

ARPERA OY

1 996 500

0.04

S-STOCK OY

1 995 500

0.04

NORDEA SAVINGS 50 FUND

1 936 657

0.03

SIJOITUSRAHASTO EQ SUOMI

1 933 430

0.03

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO

1 901 050

0.03

KIRKON ELÄKERAHASTO

1 817 262

0.03

MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

1 609 677

0.03

WIPUNEN VARAINHALLINTA OY

1 500 000

0.03

LUNDMARK PEKKA ILMARI

1 473 060

0.03

HEIKINTORPPA OY

1 400 000

0.02