Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.3.2021. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 301000000 5.30%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 90700000 1.60%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 85952124 1.51%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 46637158 0.82%
VALTION ELÄKERAHASTO 42000000 0.74%
NOKIA OYJ 34671066 0.61%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 27598915 0.49%
NORDEA BANK ABP 16646916 0.29%
OY LIVAL AB 16393694 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15678205 0.28%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 14350000 0.25%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 8756913 0.15%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 7145731 0.13%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 6508000 0.11%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 6205021 0.11%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 4826080 0.09%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 4820703 0.08%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 4589000 0.08%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 4522606 0.08%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 4520459 0.08%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 4300000 0.08%
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0.08%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 4052218 0.07%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 3957114 0.07%
VIRALA OY AB 3500000 0.06%
TERRASOLID OY 3491612 0.06%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO 3450032 0.06%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 3400000 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3302050 0.06%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON 3287033 0.06%
BELGRANO INVERSIONES OY 3000000 0.05%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 2715000 0.05%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 2521585 0.04%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2507647 0.04%
TULOSKIINTEISTÖT HOLDING OY 2465000 0.04%
MERIMIESELÄKEKASSA 2320306 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA DISCRETIONARY SWEDISH EQUITY 2260066 0.04%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 2237726 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 2119921 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 1998563 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 1915005 0.03%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1901050 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 1885622 0.03%
FJÄRDE AP-FONDEN 1755083 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1716733 0.03%
NORDEA SÄÄSTÖ 50 1618330 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 1413000 0.02%
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1379000 0.02%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 1377392 0.02%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO 1329000 0.02%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA SECURA 1300000 0.02%