Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 30.6.2021. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 301000000 5.30%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 92952124 1.64%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 90100000 1.59%
VALTION ELÄKERAHASTO 38000000 0.67%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 37983498 0.67%
NOKIA OYJ 34621647 0.61%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 25058774 0.44%
OY LIVAL AB 16214153 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15678205 0.28%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 13550000 0.24%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 12015261 0.21%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 10443132 0.18%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 9202451 0.16%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 7368000 0.13%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 7065674 0.12%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMALAISET TÄHDET 6954258 0.12%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 5755416 0.10%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON 5647834 0.10%
NORDEA BANK ABP 5084083 0.09%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 4800000 0.08%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 4589000 0.08%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 4569154 0.08%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 4511312 0.08%
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0.08%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 4191257 0.07%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 4164703 0.07%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 4106565 0.07%
TERRASOLID OY 3491612 0.06%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO 3450032 0.06%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 3400000 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3302050 0.06%
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 3100000 0.05%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 2715000 0.05%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 2539606 0.04%
TULOSKIINTEISTÖT HOLDING OY 2512500 0.04%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2507647 0.04%
FIM FENNO SIJOITUSRAHASTO 2402133 0.04%
AHLSTROM INVEST B.V 2400000 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 2211487 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 2087366 0.04%
MERIMIESELÄKEKASSA 2068506 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA DISCRETIONARY SWEDISH EQUITY 1990914 0.04%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 1930967 0.03%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1901050 0.03%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO 1879000 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1716733 0.03%
TURRET OY AB 1690000 0.03%
SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO 1680356 0.03%
FJÄRDE AP-FONDEN 1646568 0.03%
NORDEA SÄÄSTÖ 50 1555145 0.03%