Hyppää pääsisältöön

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2023. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2014 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Liputusilmoituslomake on saatavilla Finanssivalvonnan internetsivuilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Nimi

Osakkeiden lukumäärä

%-osuus

SOLIDIUM OY

325 000 000

5,79

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

80 236 245

1,43

NOKIA OYJ

76 437 051

1,36

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

75 226 600

1,34

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

46 066 000

0,82

VALTION ELÄKERAHASTO

37 000 000

0,66

OY LIVAL AB

17 310 000

0,31

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF

15 217 205

0,27

OP FINLAND FUND

14 833 005

0,26

NORDEA BANK ABP

14 047 301

0,25

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO

13 639 384

0,24

DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND

12 648 524

0,23

NORDEA PRO FINLAND FUND

12 178 662

0,22

OP FINLAND INDEX

10 048 889

0,18

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

8 535 000

0,15

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

8 050 000

0,14

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

8 039 000

0,14

NORDEA FINNISH STARS FUND

7 511 439

0,13

OP-HENKIVAKUUTUS OY

5 577 626

0,10

EVLI FINLAND SELECT FUND

5 500 000

0,10

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)

5 193 957

0,09

NORDEA NORDIC FUND

5 167 000

0,09

NORDEA FINNISH PASSIVE FUND

4 947 347

0,09

LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT

4 764 000

0,08

TERRASOLID OY

4 387 940

0,08

KANSANELÄKELAITOS

4 288 896

0,08

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

3 887 337

0,08

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF

3 886 647

0,07

JUSELIUS SIGRID STIFTELSE

3 302 050

0,06

OP NORDIC COUNTRIES INDEX FUND

3 188 423

0,06

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA

2 879 190

0,05

S-BANK FENNO EQUITY FUND

2 774 451

0,05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT BALANCED FUND

2 727 876

0,05

STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE

2 715 000

0,05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT MODERATE FUND

2 599 603

0,05

SECURITY TRADING OY

2 500 000

0,04

KIRKON ELÄKERAHASTO

2 067 262

0,04

SEAFARERS PENSION FUND

2 013 006

0,04

HOLDING MANUTAS OY

2 000 000

0,04

ML STABLE OY

2 000 000

0,04

ARPERA OY

1 996 500

0,04

S-STOCK OY

1 995 500

0,04

SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO

1 989 000

0,03

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO

1 901 050

0,03

SIJOITUSRAHASTO EQ SUOMI

1 883 430

0,03

NORDEA SAVINGS 50 FUND

1 861 079

0,03

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

1 808 754

0,03

YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖ

1 496 400

0,03

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

1 494 067

0,03

LUNDMARK PEKKA ILMARI

1 473 060

0,02