Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.3.2020. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 240000000 4.24%
VARMA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 72502124 1.28%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 69130000 1.22%
VALTION ELÄKERAHASTO 42000000 0.74%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 37177158 0.66%
NOKIA OYJ 32001947 0.57%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 31281067 0.55%
OY LIVAL AB 17000234 0.30%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15678205 0.28%
KEVA 13396714 0.24%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 10962975 0.19%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 9822363 0.17%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 8568000 0.15%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 8500000 0.15%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 8441222 0.15%
NORDEA ALLEMANSFOND ALFA 8106350 0.14%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 7739454 0.14%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 6324552 0.11%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 6197458 0.11%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON 5874964 0.10%
NORDEA SWEDISH STARS 5600381 0.10%
NORDEA BANK ABP 5118971 0.09%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 5108099 0.09%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 5016678 0.09%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 4589000 0.08%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 4300000 0.08%
KANSANELÄKELAITOS / ELÄKEVASTUURAHASTO 4288896 0.08%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO 4279000 0.08%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 4207003 0.07%
TERRASOLID OY 3801091 0.07%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR 3418187 0.06%
AKTIA CAPITAL SIJOITUSRAHASTO 3400000 0.06%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 3187788 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3012050 0.05%
SURI RAJEEV 2951551 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2777647 0.05%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 2708010 0.05%
MERIMIESELÄKEKASSA 2622622 0.05%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 2488742 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 2360713 0.04%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 2250000 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 2197276 0.04%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 2250000 0.04%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 1949722 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1948733 0.03%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1901050 0.03%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1854348 0.03%
FIM FENNO FUND 1820704 0.03%
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 1751987 0.03%
NORDEA SÄÄSTÖ 50 1702680 0.03%
OLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1649000 0.03%