Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2021. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2016 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

 

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 301 000 000 5.30%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 97 952 124 1.73%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 69 695 000 1.23%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 30 519 605 0.54%
NOKIA OYJ 29 008 894 0.51%
VALTION ELÄKERAHASTO 25 000 000 0.44%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 17 680 616 0.31%
OY LIVAL AB   16 696 717 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15 678 205 0.28%
NORDEA PRO FINLAND FUND 10 837 518 0.19%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 9 512 640 0.17%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO   8 018 000 0.14%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 7 540 000 0.13%
NORDEA FINNISH STARS FUND 7 414 353 0.13%
NORDEA NORDIC FUND 6 005 821 0.11%
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 5 950 000 0.10%
OP-HENKIVAKUUTUS OY  4 862 839 0.09%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 4 833 987 0.09%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS  4 800 000 0.08%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 4 664 000 0.08%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON 4 547 003 0.08%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 4 545 373 0.08%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 4 450 000 0.08%
NORDEA FINNISH PASSIVE FUND 4 436 463 0.08%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 4 412 389 0.08%
KANSANELÄKELAITOS  4 288 896 0.08%
S-BANK FENNO EQUITY FUND 3 911 736 0.07%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 3 692 403 0.07%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR 3 451 032 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3 302 050 0.06%
LIVFORSAKRINGSBOLAGET SKANDIA, OMSESIDIGT 3 089 300 0.05%
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 2 830 069 0.05%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE   2 715 000 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF  2 507 647 0.04%
ANDRA AP-FONDEN  2 231 328 0.04%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO  2 229 000 0.04%
NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT MODERATE FUND 2 068 859 0.04%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 2 045 812 0.04%
AHLSTROM INVEST B.V 2 000 000 0.04%
NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT BALANCED FUND 1 986 123 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ    1 952 426 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO    1 916 733 0.03%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO SR 1 901 050 0.03%
NORDEA DISCRETIONARY SWEDISH EQUITY FUND 1 837 948 0.03%
MERIMIESELÄKEKASSA 1 810 506 0.03%
FJARDE AP-FONDEN 1 712 808 0.03%
KIRKON ELÄKERAHASTO 1 506 378 0.03%
NORDEA SAVINGS 50 FUND 1 466 895 0.03%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 1 394 198 0.02%
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1 379 000 0.02%