Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 30.6.2020. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 270000000 4.78%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 72502124 1.28%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 69710000 1.23%
VALTION ELÄKERAHASTO 44000000 0.78%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 35177158 0.62%
NOKIA OYJ 32001947 0.57%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 27587392 0.49%
OY LIVAL AB 16593234 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15678205 0.28%
KEVA 13396714 0.24%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 10838766 0.19%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 9454141 0.17%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 9419594 0.17%
NORDEA ALFA 8106350 0.14%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 7967139 0.14%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 7819278 0.14%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 6968000 0.12%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 6335259 0.11%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 5896196 0.10%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON 5806526 0.10%
NORDEA SWEDISH STARS 5430029 0.10%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO 5279000 0.09%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 5131084 0.09%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 5067555 0.09%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 4876220 0.09%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 4589000 0.08%
NORDEA BANK ABP 4386858 0.08%
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0.08%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 3948703 0.07%
TERRASOLID OY 3801091 0.07%
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH 3540328 0.06%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR 3418187 0.06%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 3400000 0.06%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 3361968 0.06%
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 3242000 0.06%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 3017030 0.05%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3012050 0.05%
SURI RAJEEV 2951551 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2777647 0.05%
MERIMIESELÄKEKASSA 2622622 0.05%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 2478617 0.04%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 2250000 0.04%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 2091469 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 2034410 0.04%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO SR 1901050 0.03%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 1876124 0.03%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1727307 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1716733 0.03%
FIM FENNO SIJOITUSRAHASTO 1710704 0.03%
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1649000 0.03%
NORDEA SÄÄSTÖ 50 1584237 0.03%