Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.3.2022. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2016 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

 

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 301 000 000 5.28%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 72 715 000 1.28%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 69 952 124 1.23%
NOKIA OYJ 50 455 850 0.89%
ELO KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 30 629 349 0.54%
VALTION ELÄKERAHASTO 27 000 000 0.47%
OY LIVAL AB    17 324 553 0.30%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 17 280 616 0.30%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15 717 205 0.28%
NORDEA PRO FINLAND FUND 11 219 047 0.20%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO  8 468 000 0.15%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 8 425 710 0.15%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 8 100 000 0.14%
NORDEA FINNISH STARS FUND 7 457 917 0.13%
NORDEA BANK ABP 6 994 214 0.12%
NORDEA NORDIC FUND 6 102 531 0.11%
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT   5 250 000 0.09%
OP NORDIC COUNTRIES INDEX FUND  5 207 564 0.09%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO   4 979 000 0.09%
OP-HENKIVAKUUTUS OY    4 918 969 0.09%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL  4 850 000 0.09%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG  4 764 000 0.08%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 4 550 298 0.08%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON  4 380 533 0.08%
NORDEA FINNISH PASSIVE FUND  4 364 346 0.08%
TERRASOLID OY   4 333 580 0.08%
KANSANELÄKELAITOS  4 288 896 0.08%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY  4 064 119 0.07%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO  4 062 732 0.07%
S-BANK FENNO EQUITY FUND 3 816 352 0.07%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)  3 528 503 0.06%
LIVFORSAKRINGSBOLAGET SKANDIA, OMSESIDIGT  3 363 000 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE    3 302 050 0.06%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS     3 300 000 0.06%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE  2 715 000 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2 507 647 0.04%
NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT MODERATE FUND 2 335 283 0.04%
NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT BALANCED FUND  2 223 807 0.04%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ  2 153 240 0.04%
ANDRA AP-FONDEN  2 056 854 0.04%
AHLSTROM INVEST B.V       2 000 000 0.04%
SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO     1 985 356 0.03%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1 901 050 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ  1 874 089 0.03%
NORDEA DISCRETIONARY SWEDISH EQUITY FUND  1 866 370 0.03%
KIRKON ELÄKERAHASTO  1 832 568 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1 716 733 0.03%
FJARDE AP-FONDEN  1 701 545 0.03%
MERIMIESELÄKEKASSA  1 680 506 0.03%
NORDEA SAVINGS 50 FUND 1 604 645 0.03%