Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2020. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 296000000 5.24%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 79800000 1.41%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 78952124 1.40%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 44307158 0.78%
VALTION ELÄKERAHASTO 42000000 0.74%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 27112441 0.48%
NOKIA OYJ 24931138 0.44%
NORDEA BANK ABP 16962022 0.30%
OY LIVAL AB 16700187 0.30%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15678205 0.28%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 15300000 0.27%
NORDEA ALFA 14354630 0.25%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 10374791 0.18%
NORDEA SWEDISH STARS 9035811 0.16%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 8653783 0.15%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 6508000 0.12%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 5086580 0.09%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 4956711 0.09%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 4795703 0.08%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 4589000 0.08%
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0.08%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 4225244 0.07%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 4146427 0.07%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 4110043 0.07%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO 4029000 0.07%
VIRALA OY AB 4000000 0.07%
TERRASOLID OY 3945238 0.07%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 3715747 0.07%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO 3450032 0.06%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 3400000 0.06%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 3338373 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3302050 0.06%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON 3037925 0.05%
MERIMIESELÄKEKASSA 3034773 0.05%
SURI RAJEEV 2951551 0.05%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 2804345 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2777647 0.05%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 2715000 0.05%
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDEA SWEDISH IDEAS EQUITY FUND 2689650 0.05%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA DISCRETIONARY SWEDISH EQUITY 2521522 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 2112129 0.04%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 1998563 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 1952652 0.03%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO SR 1901050 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 1895805 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1716733 0.03%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 1698947 0.03%
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1649000 0.03%
NORDEA SÄÄSTÖ 50 1622623 0.03%
ANDRA AP-FONDEN 1621960 0.03%