Hyppää pääsisältöön

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 30.6.2023. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2014 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Liputusilmoituslomake on saatavilla Finanssivalvonnan internetsivuilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi

Osakkeiden lukumäärä

%-osuus

SOLIDIUM OY

325000000

5,77

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

74065000

1,32

NOKIA OYJ

72327955

1,28

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

65236245

1,16

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

39080000

0,69

VALTION ELÄKERAHASTO

34000000

0,60

NORDEA BANK ABP

19683003

0,35

OY LIVAL AB

17192000

0,31

OP FINLAND FUND

15984319

0,28

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF

15217205

0,27

NORDEA PRO FINLAND FUND

11370699

0,20

DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND

10973524

0,19

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT

10695744

0,19

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

8239000

0,15

NORDEA FINNISH STARS FUND

7009432

0,12

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

6790000

0,12

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

6150000

0,11

NORDEA NORDIC FUND

5516885

0,10

OP-HENKIVAKUUTUS OY

5450526

0,10

EVLI FINLAND SELECT FUND

5400000

0,10

OP FINLAND INDEX

5375525

0,10

S-BANK FENNO EQUITY FUND

5115980

0,09

LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT

4764000

0,08

NORDEA FINNISH PASSIVE FUND

4666725

0,08

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)

4318954

0,08

KANSANELÄKELAITOS

4288896

0,08

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

4240697

0,08

TERRASOLID OY

4183940

0,07

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR

4094791

0,07

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF

3886647

0,07

OP NORDIC COUNTRIES INDEX FUND

3723019

0,07

SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO

3439000

0,06

JUSELIUS SIGRID STIFTELSE

3302050

0,06

STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE

2715000

0,05

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA

2710242

0,05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT BALANCED FUND

2616034

0,05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT MODERATE FUND

2487321

0,04

SIJOITUSRAHASTO EQ SUOMI

2393430

0,04

KIRKON ELÄKERAHASTO

2067262

0,04

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

1952289

0,03

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO SR

1901050

0,03

MERIMIESELÄKEKASSA

1680506

0,03

NORDEA SAVINGS 50 FUND

1605775

0,03

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

1578329

0,03

SECURITY TRADING OY

1500000

0,03

ARPERA OY

1490500

0,03

S-STOCK OY

1490500

0,03

ALANDSBANKEN NORDEN AKTIE PLACERINGSFOND

1478000

0,03

SOUTH INVEST AB

1340000

0,02

HOLDING MANUTAS OY

1300000

0,02