Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 7.9.2020. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 283000000 5.01%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 74952124 1.33%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 65426127 1.16%
VALTION ELÄKERAHASTO 42000000 0.74%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 33177158 0.59%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 27225705 0.48%
NOKIA OYJ 25367378 0.45%
OY LIVAL AB 16583234 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF 15678205 0.28%
KEVA 13396714 0.24%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 10800000 0.19%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 9204141 0.16%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 8885465 0.16%
NORDEA ALFA 8193010 0.14%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 7909999 0.14%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO           OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 7172509 0.13%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 6515614 0.12%
NORDEA SWEDISH STARS 6165917 0.11%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 5654641 0.10%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON 5468334 0.10%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 5458000 0.10%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO 5279000 0.09%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 4962274 0.09%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 4849110 0.09%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 4774845 0.08%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 4589000 0.08%
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0.08%
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH 3824159 0.07%
TERRASOLID OY 3801091 0.07%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 3791103 0.07%
NORDEA BANK ABP 3442074 0.06%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR 3418187 0.06%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 3400000 0.06%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 3328891 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3012050 0.05%
SURI RAJEEV 2951551 0.05%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 2813465 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2777647 0.05%
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 2690000 0.05%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 2499621 0.04%
MERIMIESELÄKEKASSA 2416218 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 2252109 0.04%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 2250000 0.04%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 2087074 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 2081182 0.04%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO SR 1901050 0.03%
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDEA SWEDISH IDEAS EQUITY FUND 1786381 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1716733 0.03%
FIM FENNO SIJOITUSRAHASTO 1710704 0.03%
NORDEA SÄÄSTÖ 50 1671351 0.03%