Hyppää pääsisältöön

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 30.6.2024. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2014 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Liputusilmoituslomake on saatavilla Finanssivalvonnan internetsivuilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi

Osakkeiden lukumäärä

%-osuus

SOLIDIUM OY

325 000 000

5.79

NOKIA OYJ

103 158 430

1.84

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

77 450 000

1.38

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

66 265 945

1.18

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

48 588 000

0.87

VALTION ELÄKERAHASTO

34 000 000

0.61

OY LIVAL AB

17 760 000

0.32

OP FINLAND FUND

14 752 560

0.26

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF

14 705 000

0.26

NORDEA PRO FINLAND FUND

13 995 709

0.25

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT

13 847 766

0.25

DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND

9 820 524

0.17

OP FINLAND INDEX

9 067 372

0.16

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

8 764 000

0.16

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

8 000 000

0.14

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

7 695 000

0.14

NORDEA FINNISH STARS FUND

7 233 820

0.13

OP-HENKIVAKUUTUS OY

7 126 054

0.13

EVLI FINLAND SELECT FUND

5 820 000

0.10

NORDEA FINNISH PASSIVE FUND

5 507 660

0.10

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO)

5 125 209

0.09

LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT

4 764 000

0.08

NORDEA NORDIC FUND

4 517 000

0.08

KANSANELÄKELAITOS

4 288 896

0.08

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF

3 897 647

0.07

HOLDING MANUTAS OY

3 700 000

0.07

SECURITY TRADING OY

3 600 000

0.06

OP NORDIC COUNTRIES INDEX FUND

3 366 062

0.06

JUSELIUS SIGRID STIFTELSE

3 302 050

0.06

TERRASOLID OY

3 291 003

0.06

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

2 952 329

0.05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT BALANCED FUND

2 914 832

0.05

STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE

2 715 000

0.05

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA

2 666 151

0.05

POHJOLA VAKUUTUS OY

2 650 000

0.05

NORDEA PREMIUM ASSET MANAGEMENT MODERATE FUND

2 639 537

0.05

S-BANK FENNO EQUITY FUND

2 211 821

0.04

MERIMIESELÄKEKASSA

2 013 006

0.04

ARPERA OY

1 996 500

0.04

S-STOCK OY

1 995 500

0.04

NORDEA SAVINGS 50 FUND

1 938 411

0.03

SIJOITUSRAHASTO EQ SUOMI

1 933 430

0.03

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO SR

1 901 050

0.03

KIRKON ELÄKERAHASTO

1 817 262

0.03

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

1 625 076

0.03

LUNDMARK PEKKA ILMARI

1 573 826

0.03

WIPUNEN VARAINHALLINTA OY

1 500 000

0.03

SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO

1 489 000

0.03

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

1 476 647

0.03

SOUTH INVEST AB

1 403 000

0.02