Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2018. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen, pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 206000000 3,66 %
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 67222106 1,19 %
VALTION ELÄKERAHASTO 37000000 0,66 %
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 36750000 0,65 %
NOKIA OYJ 31324305 0,56 %
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 25485070 0,45 %
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 17100000 0,30 %
OY LIVAL AB 16240234 0,29 %
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 15738772 0,28 %
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF 15678205 0,28 %
KEVA 12355734 0,22 %
XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) 10681748 0,19 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 8133432 0,14 %
OP-HENKIVAKUUTUS OY 7321364 0,13 %
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 6338827 0,11 %
SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE 6150000 0,11 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 5430376 0,10 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 5128319 0,09 %
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO           OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 4780154 0,08 %
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 4700000 0,08 %
LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT 4608000 0,08 %
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0,08 %
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 4152000 0,07 %
MANDATUM LIFE UNIT-LINKED 3882653 0,07 %
NORDEA SWEDISH STARS 3511729 0,06 %
SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO 3494967 0,06 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 3437646 0,06 %
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3012000 0,05 %
NORDEA ALLEMANSFOND ALFA 2993073 0,05 %
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 2861303 0,05 %
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2777647 0,05 %
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 2586405 0,05 %
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 2584894 0,05 %
SURI RAJEEV 2412169 0,04 %
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 2367777 0,04 %
TERRASOLID OY 2348336 0,04 %
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE NORDEN INDEKS 2172127 0,04 %
FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F 2150000 0,04 %
OY H. KUNINGAS & CO AB 2000000 0,04 %
ODIN FINLAND 1906008 0,03 %
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1901050 0,03 %
SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE 1880000 0,03 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 1855311 0,03 %
MERIMIESELÄKEKASSA 1818633 0,03 %
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 1804203 0,03 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 1795118 0,03 %
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 1767892 0,03 %
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 1756349 0,03 %
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 1744000 0,03 %
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1649000 0,03 %
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1648733 0,03 %
SIJOITUSRAHASTO AKTIA SECURA 1620000 0,03 %
OY YOLDIA AB 1600000 0,03 %
SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO 1516424 0,03 %
NORDEA SÄÄSTÖ 50 1504518 0,03 %
SR DI SUOMI OSINKO PLUS 1402548 0,02 %
SIILASMAA RISTO KALEVI 1347954 0,02 %
BNP ARBITRAGE 1337545 0,02 %
KIRKON ELÄKERAHASTO 1287787 0,02 %
QRT-INVEST OY 1259000 0,02 %
OP VAKUUTUS OY 1160805 0,02 %
NORDEA BANK ABP 1141262 0,02 %
RICARDO BJÖRNBERG GUSTAF JOHAN 1138000 0,02 %
ESR DANSKE INVEST SUOMEN PARHAAT 1117478 0,02 %
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO SR 1107025 0,02 %
TAKANEN JORMA 1093920 0,02 %
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO 1079000 0,02 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SÄÄSTÖ 25 1075653 0,02 %
EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ SR 1075000 0,02 %
FIM FENNO SEK 1066000 0,02 %
KUNINGAS HENRIK 1050000 0,02 %
NACAWI AB 1000000 0,02 %
SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A. 976545 0,02 %
≈LANDSBANKEN NORDEN AKTIE PLACERINGSFOND 963000 0,02 %
HOLDIX OY AB 901000 0,02 %
NORDEA SÄÄSTÖ 75 875750 0,02 %
SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO 873356 0,02 %
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDEA SWEDISH IDEAS EQUITY FUND 869760 0,02 %
JALONEN ARJO JUKKA UNTAMO 860000 0,02 %
FOLKHÄLSANS FORSKNINGSSTIFTELSE - KANSANTERVEYDEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ 854055 0,02 %
ELLA OCH GEORG EHRNROOTHS STIFTELSE 822200 0,01 %
TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITON (TT) -SÄ 787827 0,01 %
SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA OSINKO SUOMI 765700 0,01 %
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE GLOBAL INDEKS I 757038 0,01 %
KESKON ELÄKEKASSA 750000 0,01 %
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 743000 0,01 %
FROMOND ELSA MARGARETHA LOUISE 700000 0,01 %
LAAKKONEN MIKKO KALERVO 700000 0,01 %
MARIATORP OY 700000 0,01 %
EHRNROOTH HELENE MARGARETA 691000 0,01 %
ORIONIN ELÄKESÄÄTIÖ 675000 0,01 %
MARKKOLA LEENA 674776 0,01 %
VALION ELÄKEKASSA 662000 0,01 %
SIJOITUSRAHASTO TAALERITEHDAS ARVO MARKKA OSAKE 660000 0,01 %
YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ 659150 0,01 %
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 655295 0,01 %
NMC-HOLDING OY 643000 0,01 %
LIIKESIVISTYSRAHASTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. 640000 0,01 %
HIRVILAMMI HANNU ESA 636239 0,01 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO KASVU 636226 0,01 %

Liputusilmoitukset

Otsikko Julkaisupäivämäärä
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä
30 Marras 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
12 Touko 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
11 Touko 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
27 Huhti 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
24 Huhti 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5%
27 Maalis 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
26 Helmi 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
4 Marras 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Loka 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
25 Syys 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Syys 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
25 Huhti 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
24 Syys 2013
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
6 Syys 2013
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
10 Touko 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Huhti 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
9 Maalis 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 5 %
27 Heinä 2011
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Cox Incorporatedin omistusosuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
12 Heinä 2011
Katso