Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 30.9.2020. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 289000000 5,11%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 78952124 1.40%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 64870000 1.15%
VALTION ELÄKERAHASTO 42000000 0.74%
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 38677158 0.68%
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 27225705 0.48%
NOKIA OYJ 25367378 0.45%
OY LIVAL AB 16453187 0.29%
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF 15678205 0.28%
NORDEA ALFA 14310890 0.25%
KEVA 13396714 0.24%
DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 10800000 0.19%
NORDEA SWEDISH STARS 9166912 0.16%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 8885465 0.16%
NORDEA BANK ABP 8176711 0.14%
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 8128512 0.14%
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERAT 7179608 0.13%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 6515614 0.12%
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 6354896 0.11%
SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON 5831910 0.10%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI PASSIIVINEN 5740314 0.10%
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 4984696 0.09%
OP-HENKIVAKUUTUS OY 4949250 0.09%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 4834395 0.09%
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 4589000 0.08%
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO 4429000 0.08%
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0.08%
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 4209599 0.07%
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 3808000 0.07%
TERRASOLID OY 3804238 0.07%
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 3801903 0.07%
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO 3418187 0.06%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 3400000 0.06%
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 3328891 0.06%
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3302050 0.06%
SURI RAJEEV 2951551 0.05%
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2777647 0.05%
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 2690000 0.05%
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDEA SWEDISH IDEAS EQUITY FUND 2689650 0.05%
OP-SUOMI INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 2651556 0.05%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA DISCRETIONARY SWEDISH EQUITY 2486591 0.04%
MERIMIESELÄKEKASSA 2416218 0.04%
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 2250000 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO TASAPAINO 2198084 0.04%
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 2092242 0.04%
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PREMIUM VARAINHOITO MALTTI 2028131 0.04%
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO SR 1901050 0.03%
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 1746900 0.03%
ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS SIJOITUSRAHASTO 1716733 0.03%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1685855 0.03%