Hyppää pääsisältöön

Omien osakkeiden ostot

Tammikuussa 2024 julkaistu osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Nokian hallitus aloittaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. Ohjelman tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa, mikäli yhtiökokouksen valtuutusta jatketaan. Takaisinostojen arvioidaan alkavan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Helmikuussa 2022 julkaistu osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Helmikuussa 2022 Nokian hallitus käynnisti takaisinosto-ohjelman vuosien 2021 ja 2022 yhtiökokouksilta saamiensa valtuutusten nojalla. Ohjelman tavoitteena oli palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa. 

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman ensimmäinen 300 miljoonan euron vaihe alkoi helmikuussa 2022 ja päättyi marraskuussa 2022. Takaisinosto-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa Nokia osti takaisin 63 963 583 omaa osakettaan noin 4,69 euron osakekohtaisella keskihinnalla. Takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa 300 miljoonalla eurolla, ja takaisinostetut osakkeet mitätöitiin joulukuussa 2022. 

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman toinen 300 miljoonan euron vaihe alkoi tammikuussa 2023 ja päättyi marraskuussa 2023. Takaisinosto-ohjelman toisessa vaiheessa Nokia osti takaisin 78 301 011 omaa osakettaan noin 3,83 euron osakekohtaisella keskihinnalla. Takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa 300 miljoonalla eurolla, ja takaisinostetut osakkeet mitätöitiin marraskuussa 2023.