Hyppää pääsisältöön

Osinko

Osinkopolitiikka

Nokian tavoitteena on jatkuva, vakaa ja ajan mittaan kasvava osingonmaksu, jossa huomioidaan edellisen vuoden tulos sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintanäkymät.

 

Osinko tilikaudelta 2022

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,12 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Ehdotettu varojenjakovaltuutuksen kokonaismäärä on linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta siten, että alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.
 

Alustavat täsmäytyspäivät
25.4.2023
25.7.2023
24.10.2023
30.1.2024

Alustavat maksupäivät
4.5.2023
3.8.2023
2.11.2023
8.2.2024

 

Osinko tilikaudelta 2021

Yhtiökokous päätti 5. huhtikuuta 2022, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,08 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutusta voidaan käyttää varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Hallitus tekee erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai pääomanpalautuksen määrästä ja ajankohdasta alla mainittujen alustavien täsmäytys- ja maksupäivien mukaisesti. Yhtiö julkistaa kunkin tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

 

Osingonjakopäätökset

Hallitus päätti 28.4.2022 jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 3.5.2022 ja osinko maksettiin 12.5.2022.

Hallitus päätti 21.7.2022 jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 26.7.2022 ja osinko maksettiin 4.8.2022.

Hallitus päätti 20.10.2022 jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 25.10.2022, ja osinko maksettiin 3.11.2022.

Hallitus päätti 26.1.2023 jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 31.1.2023, ja osinko maksetaan 9.2.2023. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun neljännen osingonjaon ja aiemmin maksettujen osinkojen jälkeen hallituksella ei ole enää jäljellä olevaa varojenjakovaltuutusta.

Irtoamispäivät

Täsmäytyspäivät

Maksupäivät

Maksettu osinko

2.5.2022

3.5.2022

12.5.2022

EUR 0.02

25.7.2022

26.7.2022

4.8.2022

EUR 0.02

24.10.2022

25.10.2022

3.11.2022

EUR 0.02

30.1.2023

31.1.2023

9.2.2023

EUR 0.02

placeholder image

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotus

[showmore]

Suomessa julkisesti noteeratun yhtiön hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotuksessa sovelletaan OECD:n TRACE-menettelyä (Treaty Relief and Compliance Enhancement), kun osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Tämän mukaisesti Suomesta saatavista hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkotuloista tulee pidättää lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero 1.1.2021 alkaen. 

Joissain tilanteissa, muun muassa silloin kun säilyttäjäpankki on rekisteröitynyt Verohallinnon säilyttäjärekisteriin, lähdeveroprosentti voi olla tätä matalampi.

Sellaisesta peritystä verosta, joka ylittää sovellettavan veroprosentin, on mahdollista hakea palautusta osinkotulon maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta. Lisätietoja lähdeveron palauttamisesta on saatavilla Verohallinnon verkkosivuilla, kuin myös ohjeet sekä hakemukset joko paperisena (lomake yrityksille täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti.

Palautuksen voi mahdollisesti saada rekisteröityneeltä säilyttäjältä mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Pyydämme olemaan yhteydessä säilyttäjäpankkiin lisätietoja varten.

Huomioithan, että Nokia ei käsittele hakemuksia lähdeveron palauttamisesta.  

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko sähköpostilla whtreclaims@vero.fi (vain yrityksille); tai Verohallinnon yleisestä palvelunumerosta ja chatista (luonnollisille henkilöille sekä yrityksille).

Osinkohistoria

Helsingin pörssi

Irtoamispäivä

Täsmäytyspäivä

Maksupäivä Suomessa

Määrä (EUR)*

29.7.2019

30.7.2019

8.8.2019

0.05 (vuosineljänneksittäinen)

22.5.2019

23.5.2019

6.6.2019

0.05 (vuosineljänneksittäinen)

31.5.2018

1.6.2018

13.6.2018

0.19

24.5.2017

26.5.2017

9.6.2017

0.17

17.6.2016

20.6.2016

5.7.2016

0.26

6.5.2015

7.5.2015

21.5.2015

0.14

18.6.2014

23.6.2014

3.7.2014

0.37

2013

 

 

(-)

4.5.2012

8.5.2012

23.5.2012

0.20

4.5.2011

6.5.2011

20.5.2011

0.40

7.5.2010

11.5.2010

25.5.2010

0.40

24.4.2009

28.4.2009

13.5.2009

0.40

9.5.2008

13.5.2008

27.5.2008

0.53

4.5.2007

8.5.2007

24.5.2007

0.43

31.3.2006

4.4.2006

21.4.2006

0.37

8.4.2005

12.4.2005

22.4.2005

0.33

26.3.2004

30.3.2004

16.4.2004

0.30

28.3.2003

1.4.2003

16.4.2003

0.28

22.3.2002

26.3.2002

9.4.2002

0.27

22.3.2001

26.3.2001

3.4.2001

0.28

23.3.2000

27.3.2000

4.4.2000

0.20

18.3.1999

22.3.1999

30.3.1999

0.121

25.3.1998

27.3.1998

3.5.1998

0.079

26.3.1997

2.4.1997

7.4.1997

0.037

3.4.1996

9.4.1996

16.4.1996

0.032

31.3.1995

5.4.1995

10.4.1995

0.026

18.4.1994

13.4.1994

18.4.1994

0.007

19.4.1993

7.4.1993

19.4.1993

0.005

3.4.1992

3.4.1992

3.4.1992

0.005

5.4.1991

5.4.1991

5.4.1991

0.007

3.4.1990

3.4.1990

3.4.1990

0.007

5.4.1989

5.4.1989

5.4.1989

0.008

* Osingon määrät split-korjattuina ja muunnettu  euroiksi käyttäen kiinteää vaihtokurssia 1 Euro = 5.94573 FIM

 

New Yorkin pörssi

Irtoamispäivä

Täsmäytyspäivä

Maksupäivä

Määrä (USD)**

7/29/2019

7/30/2019

8/13/2019

0.056 (vuosineljänneksittäinen)

5/22/2019

5/23/2019

6/11/2019

0.056 (vuosineljänneksittäinen)

5/31/2018

6/1/2018

6/18/2018

0.220

5/23/2017

5/26/2017

6/14/2017

0.190

6/16/2016

6/20/2016

7/12/2016

0.290

5/5/2015

5/7/2015

5/27/2015

0.159

6/18/2014

6/23/2014

7/9/2014

0.500

2013

 

 

(-)

5/4/2012

5/8/2012

5/29/2012

0.255

5/4/2011

5/6/2011

5/20/2011

0.567

5/7/2010

5/11/2010

5/28/2010

0.488

4/24/2009

4/28/2009

5/18/2009

0.540

5/9/2008

5/13/2008

5/30/2008

0.834

5/4/2007

5/8/2007

5/30/2007

0.580

3/31/2006

4/4/2006

4/26/2006

0.456

4/8/2005

4/12/2005

4/29/2005

0.430

3/26/2004

3/30/2004

4/23/2004

0.358

3/28/2003

4/1/2003

4/23/2003

0.304

3/22/2002

3/26/2002

4/16/2002

0.237

3/22/2001

3/26/2001

4/10/2001

0.248

3/23/2000

3/27/2000

4/10/2000

0.192

3/18/1999

3/22/1999

4/7/1999

0.129

3/25/1998

3/27/1998

4/10/1998

0.083

3/27/1997

4/1/1997

4/15/1997

0.043

4/4/1996

4/9/1996

4/23/1996

0.040

3/30/1995

4/5/1995

4/17/1995

0.036

** Taulukkossa olevat osingot ovat bruttomääräisiä ennen veroja tai osingonmaksuun liittyviä kuluja. Osingon määrät ovat split-korjattuja.