Hyppää pääsisältöön

Osinko

Osinkopolitiikka

Nokian tavoitteena on jatkuva, vakaa ja ajan mittaan kasvava osingonmaksu, jossa huomioidaan edellisen vuoden tulos sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintanäkymät.

 

Osinko tilikaudelta 2022

4.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,12 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2022. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekee erilliset päätökset kunkin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajankohdasta alla mainittujen alustavien täsmäytys- ja maksupäivien mukaisesti. Yhtiö julkistaa kunkin tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä varojenjaon täsmäytys- ja maksupäivät.

 

Alustavat täsmäytyspäivät
25.4.2023
25.7.2023
24.10.2023
30.1.2024

Alustavat maksupäivät
4.5.2023
3.8.2023
2.11.2023
8.2.2024

 

Osingonjakopäätökset

Hallitus päätti 20.4.2023 jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 25.4.2023, ja osinko maksetaan 4.5.2023. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,09 euroa osakkeelta.

Maksuerä

Irtoamispäivät

Täsmäytyspäivät

Maksupäivät

Maksettu osinko

1.

24.4.2023

25.4.2023

4.5.2023

EUR 0,03

placeholder image

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotus

[showmore]

Suomessa julkisesti noteeratun yhtiön hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotuksessa sovelletaan OECD:n TRACE-menettelyä (Treaty Relief and Compliance Enhancement), kun osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Tämän mukaisesti Suomesta saatavista hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkotuloista tulee pidättää lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero 1.1.2021 alkaen. 

Joissain tilanteissa, muun muassa silloin kun säilyttäjäpankki on rekisteröitynyt Verohallinnon säilyttäjärekisteriin, lähdeveroprosentti voi olla tätä matalampi.

Sellaisesta peritystä verosta, joka ylittää sovellettavan veroprosentin, on mahdollista hakea palautusta osinkotulon maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta. Lisätietoja lähdeveron palauttamisesta on saatavilla Verohallinnon verkkosivuilla, kuin myös ohjeet sekä hakemukset joko paperisena (lomake yrityksille täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti.

Palautuksen voi mahdollisesti saada rekisteröityneeltä säilyttäjältä mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Pyydämme olemaan yhteydessä säilyttäjäpankkiin lisätietoja varten.

Huomioithan, että Nokia ei käsittele hakemuksia lähdeveron palauttamisesta.  

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko sähköpostilla whtreclaims@vero.fi (vain yrityksille); tai Verohallinnon yleisestä palvelunumerosta ja chatista (luonnollisille henkilöille sekä yrityksille).

Osinkohistoria

Helsingin pörssi

Irtoamispäivä

Täsmäytyspäivä

Maksupäivä Suomessa

Määrä (EUR)*

30.1.2023

31.1.2023

9.2.2023

0,02 (vuosineljänneksittäinen)

24.10.2022

25.10.2022

3.11.2022

0,02 (vuosineljänneksittäinen)

25.7.2022

26.7.2022

4.8.2022

0,02 (vuosineljänneksittäinen)

2.5.2022

3.5.2022

12.5.2022

0,02 (vuosineljänneksittäinen)

2021

 

 

(-)

2020

 

 

(-)

29.7.2019

30.7.2019

8.8.2019

0,05 (vuosineljänneksittäinen)

22.5.2019

23.5.2019

6.6.2019

0,05 (vuosineljänneksittäinen)

31.5.2018

1.6.2018

13.6.2018

0,19

24.5.2017

26.5.2017

9.6.2017

0,17

17.6.2016

20.6.2016

5.7.2016

0,26

6.5.2015

7.5.2015

21.5.2015

0,14

18.6.2014

23.6.2014

3.7.2014

0,37

2013

 

 

(-)

4.5.2012

8.5.2012

23.5.2012

0,20

4.5.2011

6.5.2011

20.5.2011

0,40

7.5.2010

11.5.2010

25.5.2010

0,40

24.4.2009

28.4.2009

13.5.2009

0,40

9.5.2008

13.5.2008

27.5.2008

0,53

4.5.2007

8.5.2007

24.5.2007

0,43

31.3.2006

4.4.2006

21.4.2006

0,37

8.4.2005

12.4.2005

22.4.2005

0,33

26.3.2004

30.3.2004

16.4.2004

0,30

28.3.2003

1.4.2003

16.4.2003

0,28

22.3.2002

26.3.2002

9.4.2002

0,27

22.3.2001

26.3.2001

3.4.2001

0,28

23.3.2000

27.3.2000

4.4.2000

0,20

* Osingon määrät split-korjattuina ja muunnettu  euroiksi käyttäen kiinteää vaihtokurssia 1 Euro = 5.94573 FIM