Hyppää pääsisältöön

Osinko

Osinkopolitiikka

Nokian tavoitteena on jatkuva, vakaa ja ajan mittaan kasvava osingonmaksu, jossa huomioidaan edellisen vuoden tulos sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintanäkymät.

Osinko tilikaudelta 2023

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,13 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Ehdotettu varojenjakovaltuutuksen kokonaismäärä on linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta siten, että alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.

Alustavat täsmäytyspäivät 
23.4.2024
23.7.2024 
22.10.2024
4.2.2025

Alustavat maksupäivät 
3.5.2024
1.8.2024 
31.10.2024
13.2.2025

Osinko tilikaudelta 2022

4.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,12 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2022.

25.1.2024 ilmoitetun neljännen osingonjaon ja aiemmin maksettujen osinkojen jälkeen hallituksella ei ole enää jäljellä olevaa varojenjakovaltuutusta.

Maksuerä  Irtoamispäivä Täsmäytyspäivät Maksupäivät Maksettu osinko
1. 24.4.2023 25.4.2023 4.5.2023 EUR 0,03
2. 24.7.2023 25.7.2023 3.8.2023 EUR 0,03
3. 23.10.2023 24.10.2023 2.11.2023 EUR 0,03
4. 25.1.2024 30.1.2024 8.2.2024 EUR 0.03

Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

placeholder image

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotus

[showmore]

Suomessa julkisesti noteeratun yhtiön hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotuksessa sovelletaan OECD:n TRACE-menettelyä (Treaty Relief and Compliance Enhancement), kun osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Tämän mukaisesti Suomesta saatavista hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkotuloista tulee pidättää lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero 1.1.2021 alkaen. 

Joissain tilanteissa, muun muassa silloin kun säilyttäjäpankki on rekisteröitynyt Verohallinnon säilyttäjärekisteriin, lähdeveroprosentti voi olla tätä matalampi.

Sellaisesta peritystä verosta, joka ylittää sovellettavan veroprosentin, on mahdollista hakea palautusta osinkotulon maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta. Lisätietoja lähdeveron palauttamisesta on saatavilla Verohallinnon verkkosivuilla, kuin myös ohjeet sekä hakemukset joko paperisena (lomake yrityksille täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti.

Palautuksen voi mahdollisesti saada rekisteröityneeltä säilyttäjältä mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Pyydämme olemaan yhteydessä säilyttäjäpankkiin lisätietoja varten.

Huomioithan, että Nokia ei käsittele hakemuksia lähdeveron palauttamisesta.  

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko sähköpostilla whtreclaims@vero.fi (vain yrityksille); tai Verohallinnon yleisestä palvelunumerosta ja chatista (luonnollisille henkilöille sekä yrityksille).

Osinkohistoria

Helsingin pörssi

Irtoamispäivä Täsmäytyspäivä Maksupäivä Suomessa Määrä (EUR)*
30.1.2023 31.1.2023 9.2.2023 0,02 (vuosineljänneksittäinen)
24.10.2022 25.10.2022 3.11.2022 0,02 (vuosineljänneksittäinen)
25.7.2022 26.7.2022 4.8.2022 0,02 (vuosineljänneksittäinen)
2.5.2022 3.5.2022 12.5.2022 0,02 (vuosineljänneksittäinen)
2021     (-)
2020     (-)
29.7.2019 30.7.2019 8.8.2019 0,05 (vuosineljänneksittäinen)
22.5.2019 23.5.2019 6.6.2019 0,05 (vuosineljänneksittäinen)
31.5.2018 1.6.2018 13.6.2018 0,19
24.5.2017 26.5.2017 9.6.2017 0,17
17.6.2016 20.6.2016 5.7.2016 0,26
6.5.2015 7.5.2015 21.5.2015 0,14
18.6.2014 23.6.2014 3.7.2014 0,37
2013     (-)
4.5.2012 8.5.2012 23.5.2012 0,20
4.5.2011 6.5.2011 20.5.2011 0,40
7.5.2010 11.5.2010 25.5.2010 0,40
24.4.2009 28.4.2009 13.5.2009 0,40
9.5.2008 13.5.2008 27.5.2008 0,53
4.5.2007 8.5.2007 24.5.2007 0,43
31.3.2006 4.4.2006 21.4.2006 0,37
8.4.2005 12.4.2005 22.4.2005 0,33
26.3.2004 30.3.2004 16.4.2004 0,30
28.3.2003 1.4.2003 16.4.2003 0,28
22.3.2002 26.3.2002 9.4.2002 0,27
22.3.2001 26.3.2001 3.4.2001 0,28
23.3.2000 27.3.2000 4.4.2000 0,20

* Osingon määrät split-korjattuina ja muunnettu  euroiksi käyttäen kiinteää vaihtokurssia 1 Euro = 5.94573 FIM