Skip to main content

Palkitseminen

Hallinnoimme palkitsemista tarkasti määriteltyjen prosessien sekä selkeiden hallinnointiperiaatteiden kautta. Varmistamme, ettei kukaan osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon ja että kaikkia palkitsemispäätöksiä valvotaan asianmukaisesti. Hallituksen palkkiot tuodaan vuosittain osakkeenomistajien päätettäviksi yhtiökokouksessa hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta. 

Palkitsemispolitiikka esitettiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Päätös oli neuvoa-antava, mutta toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot noudattavat palkitsemispolitiikkaa sen voimassaolon ajan. Palkitsemispolitiikka esitetään uudelleen viimeistään vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien palkitsemisraportti esitetään yhtiökokoukselle neuvoa-antavaan äänestykseen vuosittain.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot tuodaan vuosittain osakkeenomistajien hyväksyttäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät palkkiot hallitukselle ovat saatavilla täältä.

Lisätietoja hallituksen jäsenille edellisellä tilikaudella maksetuista palkkioista on saatavilla alla vuoden 2021 palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Pekka Lundmark aloitti Nokian toimitusjohtajana 1.8.2020. Oheinen taulukko kuvaa toimitusjohtajan vuoden 2021 palkitsemista. Muita tietoja toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyen on saatavilla vuoden 2020 palkitsemispolitiikasta ja vuoden 2021 palkitsemisraportista alla.

Vuotuinen peruspalkka

1 300 000 euroa


Lyhyen aikavälin tulospalkkio

Tavoitepalkkio: 125 % peruspalkasta

Vähimmäistaso 0 % peruspalkasta
Enimmäistaso 281,25 % peruspalkasta

Suorituskriteerit:

  • 100 % Nokian tuloskortti
    • 70 % liikevoitto
    • 20 % strategiset tavoitteet
    • 10 % ympäristövastuullisuuteen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä metriikka

Pitkän aikavälin tulospalkkiot

Kolmevuotinen tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Tavoitepalkkio: 200 % peruspalkasta

Vähimmäistaso 0 % peruspalkasta
Enimmäistaso 400 % peruspalkasta(1)

Suorituskriteeri: Absoluuttinen osakkeenomistajan kokonaistuotto

Johdon osakesäästöohjelma: Pekka Lundmark voi sijoittaa enintään kaksi kertaa peruspalkkaansa vastaavan määrän Nokian osakkeisiin, ja hänelle tarjotaan kaksi vuoden 2021 tulosperusteista osakepalkkio-osaketta jokaista sijoitettua osaketta kohti. Jotta järjestelyn nojalla myönnetyt osakepalkkiot tulevat maksuun tuloksesta riippuen, sijoitetut osakkeet on omistettava kolme vuotta ohjelmaan liittyvän osakepalkkion myöntämisestä.


Eläkemaksut

Maksut lakisääteiseen TyEL -eläkejärjestelmään Suomessa.


Luontoisedut ja liikkuminen

Henki- ja kriittiseen sairastumiseen liittyvät vakuutukset, henkilökohtainen sairaskuluvakuutus ja autoetu.


Osakeomistusvaatimus

Tavoite: kolme kertaa peruspalkka


1) Pitkän aikavälin tulospalkkion enimmäismaksu on 200 % myönnetystä määrästä. Tavoitepalkkion tasolla, joka on 200 % peruspalkasta tämä voisi johtaa enimmäismaksuun, joka on 400 % peruspalkasta jos osakekurssin muutoksia ei oteta huomioon.

 

Muita palkitsemiseen liittyviä tietoja

Lisäksi alla oleva palkka- ja palkkioselvitys, joka on osa vuoden 2021 vuosikertomustamme, sisältää tietoja myös Nokian johtoryhmän palkitsemisesta ja tilikaudella 2021 maksetuista palkoista ja palkkioista.