Skip to main content

Nokia myy Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille käteiskauppana toteutettavassa järjestelyssä, jonka arvo on 5,44 miljardia euroa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.9.2013 klo 6:00

- Yritysjärjestelyn arvioidaan vahvistavan Nokian tulosta merkittävästi.

- Nokia jatkaa patenttisalkkunsa, edistyksellisten teknologioiden ja Nokia-brändin kehittämistä ja uskoo niiden tuovan yhtiölle merkittävää arvoa.

- Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen Nokian liiketoiminta keskittyy omilla toimialoillaan johtaviin Nokia Solutions & Networksiin (NSN), HERE-liiketoimintaan ja Advanced Technologies -liiketoimintaan. 

- Nokia kertoi muutoksista ylimmässä johdossaan ja hallituksessaan.

Nokia ilmoitti tänään allekirjoittaneensa sopimuksen järjestelystä, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa ja lisensoi patenttejaan Microsoftille. Yritysjärjestelyn kauppahinta on 5,44 miljardia euroa, ja se suoritetaan käteismaksuna järjestelyn toteutumishetkellä. Nokia arvioi, että yritysjärjestelystä kirjattava myyntivoitto on noin 3,2 miljardia euroa ja että yritysjärjestelyn vahvistaa Nokian tulosta merkittävästi.

Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää, viranomaishyväksyntiä ja muiden tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista.

Järjestelyn jälkeen Nokia suunnittelee keskittyvänsä sen kolmeen liiketoimintaan, joista kukin kuuluu alansa johtajiin. Nämä liiketoiminnat ovat verkkoinfrastuktuuriin ja palveluihin keskittynyt NSN, kartta- ja paikkatietopalveluihin keskittynyt HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittynyt Advanced Technologies. Nokia arvioi, että toteutuessaan yritysjärjestely vahvistaa Nokian taloudellista asemaa ja luo vahvan pohjan näiden kolmen liiketoiminnan tulevaisuuden investoinneille.

 "Arvioituamme perusteellisesti useita eri vaihtoehtoja arvon maksimoimiseksi osakkeenomistajillemme, uskomme, että tänään julkistettu järjestely on paras tie eteenpäin Nokialle ja sen osakkeenomistajille", sanoi Risto Siilasmaa, Nokian hallituksen puheenjohtaja ja tänään kerrotun yritysjärjestelyn julkistamisen jälkeen myös Nokian väliaikainen pääjohtaja.

Kaupan ehdot

Järjestelyn toteutuessa Microsoft ostaa olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan, mukaan lukien Mobile Phones- ja Smart Phones -yksiköt; toimialan johtava Design-tiimi; toiminnot, joihin kuuluvat kaikki Nokian Devices & Services -liiketoiminnan tehtaat; Devices & Services -liiketoimintaan kuuluvat myynti- ja markkinointitoiminnot; ja liiketoimintaa tukevat muut toiminnot. Järjestelyn toteutumishetkellä noin 32 000 työntekijän arvioidaan siirtyvän Microsoftille, joista noin 4 700 on Suomessa. Nokialle jäävät CTO (Chief Technology Office) -yksikkö ja patenttivalikoima. Arvioimme, että Microsoftille siirtyväksi suunniteltujen toimintojen liikevaihto oli koko vuonna 2012 noin 14,9 miljardia euroa eli lähes 50 % Nokian liikevaihdosta.

Osana järjestelyä Nokia tekee Microsoftin kanssa 10-vuotisen ei-eksklusiivisen sopimuksen järjestelyn toteutumishetkellä Nokian omistamien patenttien lisensoinnista. Vastavuoroisesti Microsoft lisensoi Nokialle HERE-palveluihin liittyviä patentteja. Lisäksi Nokia antaa Microsoftille mahdollisuuden laajentaa molemmin puolinen patenttisopimus pysyväksi. 5,44 miljardin euron kauppahinnasta 3,79 miljardia euroa liittyy Devices & Services -liiketoiminnan olennaisien osien myyntiin ja 1,65 miljardia euroa liittyy molemmin puoliseen patenttisopimukseen ja sen jatkomahdollisuuteen.

Lisäksi Microsoftista tulee HERE-paikkatietoalustan strateginen lisenssinsaaja yhtiön maksaessa 4 vuoden lisenssistä Nokialle. HERE-liiketoiminnassa Microsoftilta tulevan lisenssitulon arvioidaan korvaavan lähes kokonaisuudessaan sen sisäisen tulovirran, jonka HERE-liiketoiminta nyt saa Devices & Services -liiketoiminnasta. Yritysjärjestelyn toteutuessa Microsoftista arvioidaan tulevan yksi HERE-liiketoiminnan kolmesta suurimmasta asiakkaasta.

Microsoft tarjoaa myös Nokialle 1,5 miljardin euron suuruista rahoitusmahdollisuutta, joka koostuu kolmesta 500 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta, jotka erääntyvät 5, 6 ja 7 vuoden kuluttua liikkeellelaskusta. Nokia voi päättää, kuinka monta vaihtovelkakirjalainaa se laskee liikkeelle, jos lainkaan. Rahoitus ei edellytä yritysjärjestelyn toteutumista. Yritysjärjestelyn toteutuessa vaihtovelkakirjalainat eräännytetään ja netotaan kauppahintaa vastaan nimellisarvostaan lisättynä kertyneillä koroilla.

Nokian mahdollisesti liikkeelle laskemien lainaerien avainehdot ovat seuraavat:

- Ensimmäisen 5 vuoden kuluttua erääntyvän lainaerän puolivuosittain maksettava kuponkikorko on 1,125 % vuotuista korkoa ja alkuperäinen vaihtohinta 3,9338 euroa.

- Toisen 6 vuoden kuluttua erääntyvän lainaerän puolivuosittain maksettava kuponkikorko on 2,5 % vuotuista korkoa ja alkuperäinen vaihtohinta on 4,0851 euroa.

- Kolmannen 7 vuoden kuluttua erääntyvän lainaerän puolivuosittain maksettava kuponkikorko on 3,625 % vuotuista korkoa ja sen alkuperäinen vaihtohinta on 4,2364 euroa.

Nokian hallitus arvioi erikseen, kuinka monta vaihtovelkakirjalainaa se laskee liikkeelle, jos lainkaan. Jos Nokia päättäisi käyttää tätä rahoitusmahdollisuutta, Microsoft voi vaihtaa vaihtovelkakirjalainoja Nokian osakkeisiin aikaisintaan kahden vuoden kuluttua liikkeellelaskusta.

Microsoft tekee Nokian kanssa 10 vuoden pituisen lisenssisopimuksen liittyen Nokia-brändin käyttöön nykyisissä Mobile Phones -yksikön laitteissa. Nokia jatkaa Nokia-brändin omistajana ja vastaa siitä myös jatkossa. Yritysjärjestelyn sopimusehtojen mukaisesti Microsoftilla ja Nokialla on 10 vuoden pituinen lisenssisopimus, jonka mukaan Microsoft käyttää Nokia-brändia nykyisissä ja myöhemmin markkinoille tulevissa Series 30- ja Series 40 -ohjelmistoalustoille pohjautuvissa laitteissa. Yritysjärjestelyn toteutuessa Nokia ei voi lisensoida Nokia-brändiä matkaviestinteollisuudelle 30 kuukauteen eikä käyttää Nokia-brändia Nokian omissa matkaviestimissä ennen 31.12.2015.

Järjestelyn sopimusehtoihin kuuluu mahdolliset myyntihinnan mukautukset ja niiden tarkoituksena on suojella niin Nokiaa kuin Microsoftia. Mikäli yritysjärjestely mahdollisesti peruuntuisi johtuen tarvittavien viranomaishyväksyntien puuttumisesta, Nokia ja Microsoft ovat sopineet 750 miljoonan Yhdysvaltain dollarin maksusta, jonka Microsoft maksaa Nokialle.

Nokian seuraavan vaiheen rakentaminen 

Järjestelyn jälkeen Nokia suunnittelee keskittyvänsä sen kolmeen liiketoimintaan, joista jokainen kuuluu alansa johtajiin. Nämä liiketoiminnat ovat verkkoinfrastuktuuriin ja palveluihin keskittynyt NSN, kartta- ja paikkatietopalveluihin keskittynyt HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittynyt Advanced Technologies.

Nokian pääkonttori pysyy jatkossakin Suomessa. Kun mukaan ei lasketa yritysjärjestelyn myötä Microsoftille siirtyväksi suunniteltuja noin 32 000 työntekijää, Nokian henkilöstömäärä vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa olisi ollut noin 56 000 työntekijää.

"Tämä on tärkeä muutoksen ja uusiutumisen päivä Nokialle ja sen työntekijöille", Nokian hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen pääjohtaja Risto Siilasmaa sanoi. "Vahvan identiteettimme, johtavan osaamisemme, osaavan henkilöstömme ja vahvistuneen taloudellisen asemamme avulla ryhdymme rakentamaan Nokian seuraavaa vaihetta." 

Nokian elokuusta 2013 lähtien kokonaan omistama ja langattoman laajakaistaliiketoiminnan johtajiin kuuluva NSN keskittyy toimintaansa langattoman teknologiakentän uusien sukupolvien edelläkävijänä, mukaan lukien LTE-tekniikan ja tulevaisuuden teknologiakehitys, jotka auttavat ihmisiä viestimään entistä laajemmin. Nokia jatkaa NSN:n toiminnan tukemista vahvana itsenäisenä yksikkönä.

HERE jatkaa keskittymistään toimialansa johtavan aseman kasvattamiseen laajalla paikkatietopalvelutarjonnallaan, johon kuuluvat ratkaisut ja palvelut matkaviestimiin ja muihin langattomiin laitteisiin sekä yritysasiakkaille ja autoteollisuudelle suunnatut ratkaisut. HERE-liiketoiminnan strategian tavoite on tarjota johtava paikkatietoon perustuva pilvialusta. HERE jatkaa tavoitteensa toteuttamista tarjoamalla asiakkailleen eri näytöille ja käyttöjärjestelmille soveltuvaa kartta- ja paikkatietopalvelua.

Advanced Technologies -liiketoiminta rakentuu useista toiminnoista, jotka liittyvät nykyiseen Nokian CTO (Chief Technology Office) -yksikköön ja immateriaalioikeuksiin. Advanced Technologies tutkii uusia liiketoimintamahdollisuuksia edistyksellisen tutkimuksen, kehitystyön ja konseptituotteiden avulla eri alueilla, joita ovat esimerkiksi connectivity-,  sensori- ja materiaaliateknologiat sekä internet- ja pilviteknologiat. Samalla Advanced Technologies suunnittelee jatkavansa Nokian patentti-innovointia, ja sen tavoitteena on laajentaa teknologialisensointia kattamaan niin nykyiset kuin tulevaisuuden langattomat ratkaisut.

"Arvioimme Nokian taloudellisen tilanteen olevan yritysjärjestelyn jälkeen merkittävästi vahvempi samoin kuin Nokian tuloskehityksen näkymien parantuneen merkittävästi", Nokian talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Timo Ihamuotila sanoi. "Meillä on kolme hyvässä asemassa olevaa liiketoimintaa, joista jokainen kuuluu alansa johtajiin. Jatkamme huolellista ja pragmaattista keskittymistämme Nokia-yhtymän varojen hallinnointiin ja maksimointiin luodaksemme arvoa osakkeenomistajillemme."

Historiallista Pro Forma -tietoa ja strateginen arviointi

Yritysjärjestelyn arvioidaan vahvistavan Nokian tulosta  merkittävästi. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nokia-yhtymän liikevaihto oli 11,5 miljardia euroa ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 4,2. Olettaen, että yritysjärjestely olisi jo toteutunut Nokia-yhtymän pro forma -liikevaihto olisi ollut 6,3 miljardia euroa ja vastaava ei-IFRS-liikevoittoprosentti olisi ollut 12,1 vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

AIEMMIN JULKAISTUJA SEKÄ PRO FORMA -TIETOJA
  Nokia -yhtymä

aiemmin julkaistu
Jatkuvat toiminnot

pro forma
Nokia -yhtymä

aiemmin julkaistu
Jatkuvat toiminnot

pro forma
  Ei-IFRS Rapor-toitu Ei-IFRS Rapor-toitu Ei-IFRS Rapor-toitu Ei-IFRS Rapor-toitu
  1-6/ 2013 1-6/

2013
1-6/ 2013 1-6/

2013
1-12/ 2012 1-12/ 2012 1-12/

2012
1-12/

2012
Liikevaihto
(miljardia euroa)
11,5 11,5 6,3 6,2 30,3 30,3 15,3 15,3
Liikevoitto (%) 4,2 -2,3 12,1 0,8 0,4 -7,6 8,5 -4,0

1) Jatkuvien toimintojen pro forma -liikevaihto on laskettu vähentämällä koko yhtymän liikevaihdosta Mobile Phones- ja Smart Devices -yksikköjen liikevaihto sekä varaosien myynnistä saatu liikevaihto.

2) Jatkuvien toimintojen liikevaihtoon on lisäksi kirjattu pro forma -oikaisu liittyen HERE-paikkatietoalustasta Microsoftilta saataviin  lisenssimaksuihin olettaen, että nyt neuvoteltu järjestely olisi toteutunut  jo 1.1. 2012.

3) Pro forma -liikevoittoprosentti on laskettu sen jälkeen kun Mobile Phones ja Smart Devices yksiköiden kulut on vähennetty koko konsernin kuluista. Kuluihin on lisäksi tehty tarpeellisia oikaisuja yrityskaupan kohteena olevien toimintojen kulujen sekä jatkuvien toimintojen kulujen välillä yrityskaupan vaikutusten esittämiseksi asianmukaisella tavalla.

4) Vuoden 2012 luvut sisältävät muutetun IAS19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen, kuten julkaistu vuoden 2013 osavuosikatsauksissamme.

Nokia arvioi tänään julkistetun yritysjärjestelyn myös vahvistavan merkittävästi Nokian taloudellista asemaa, ja Nokian tavoitteena on palata investment grade -tason sijoituskohteeksi. Olettaen, että tämä yritysjärjestely ja Nokian 50 % prosentin yrityskauppa NSN:stä olisi toteutunut ennen vuoden 2013 toisen neljänneksen loppua, Nokian bruttokassa olisi ollut 14,9 miljardia euroa ja nettokassa 7,8 miljardia euroa poislukien  yritysjärjestelyyn liittyvät kulut ja verot. Olettaen, että NSN:n yrityskauppaan liittyvät rahoitusjärjestelyt sekä ennen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen loppua erääntyvä 1,8 euron miljardin velka olisi maksettu takaisin, vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa Nokian bruttokassa olisi ollut 11,4 miljardia euroa ja nettokassa 7,8 miljardia euroa lukuunottamatta yritysjärjestelyyn liittyviä kuluja ja veroja. Vertailun vuoksi Nokian raportoitu bruttokassa oli 9,5 miljardia euroa ja nettokassa 4,1 miljardia euroa vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa.

Nokian hallitus tekee strategia-arvioinnin yritysjärjestelyn allekirjoittamisen ja sen päätökseen saamisen välisenä aikana. Strategia-arvioinnissa arvioidaan jokainen Nokian kolmen liiketoiminnan strategia, niiden väliset mahdolliset synergiat sekä Nokialle parhaiten soveltuva yhtiö- ja pääomarakenne yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen. Kun strategia-arviointi on saatu päätökseen, Nokia suunnittelee ylimääräiseksi katsottujen varojen jakamista osakkeenomistajille.

Nokia arvoi, että yritysjärjestelystä kirjattava myyntivoitto on noin 3,2 miljardia euroa, kun mukaan ei lueta mahdollisia yritysjärjestelystä johtuvia verovaikutuksia ja valuuttakurssierojen aiheuttamia tulo- tai kulueriä. Yritysjärjestelyn yhteydessä Nokia arvioi, vaikuttaako järjestely tulevaisuuden kassavirtoihin ja liiketoiminnan tulokseen siten, että se edellyttäisi muutoksia myös yhtiöön jäävien varojen ja velkojen kirjanpitoarvioihin. Tämä tarkastelu käsittää muun muassa arvioinnin liikearvon arvonalentumisen varalta sekä laskennallisiin verosaamisiin liittyvien arvonalentumisten mahdollisen peruuttamisen. Myös muiden varojen ja velkojen arvoja voidaan tarkistaa arvioinnin lopputuloksena. 

Nokian ylin johto

Nokia ilmoitti tänään ehdotetusta yritysjärjestelystä johtuvista muutoksista yhtiön ylimpään johtoon. Nämä välittömästi voimassa olevat muutokset on tehty varmistamaan hyvän hallintotavan mukainen toiminta tänään julkistetusta yritysjärjestelystä alkavan siirtymäkauden aikana.

Nokian johtokunta jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan, kuitenkin seuraavin muutoksin toimenkuvissa ja raportointisuhteissa.

Risto Siilasmaa toimii Nokian väliaikaisena pääjohtajana jatkaen samalla Nokian hallituksen puheenjohtajana. Siilasmaan väliaikaiseen pääjohtajan tehtäviin kuuluu muiden tehtävien ohella  vastuu Nokian strategiasta. Seuraavat henkilöt raportoivat suoraan Siilasmaalle: Michael Halbherr, EVP, HERE; Stephen Elop, EVP, Devices & Services; Timo Ihamuotila, talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja; ja Jesper Ovesen, NSN:n hallituksen puheenjohtaja.

Välttääkseen tulkintoja mahdollisista eturistiriidoista yritysjärjestelyn julkistamisen ja sen päätökseen saamisen välisenä aikana Stephen Elop jättää Nokian toimitusjohtajan tehtävät  sekä paikkansa Nokian hallituksessa. Yritysjärjestelyn myötä hänestä tulee Devices & Services -liiketoiminnan johtaja. Seuraavat Nokian johtokunnan jäsenet raportoivat Elopille: Marko Ahtisaari, EVP, Design; Jo Harlow, EVP, Smart Devices; Juha Putkiranta, EVP, Operations; Timo Toikkanen, EVP, Mobile Phones ja Chris Weber, EVP, myynti- ja markkinointi.

Timo Ihamuotilasta tulee Nokian väliaikainen toimitusjohtaja siirtymäkauden ajaksi ja hän  jatkaa samalla tehtävässään Nokian talousjohtajana. Ihamuotilasta tulee myös Nokian johtokunnan puheenjohtaja, ja seuraavat johtokunnan jäsenet raportoivat hänelle: Louise Pentland, EVP, lakiasiat; Henry Tirri, CTO; Juha Äkräs, EVP, henkilöstö; ja Kai Öistämö, EVP, Corporate Development.

Odotamme, että Stephen Elop, Jo Harlow, Juha Putkiranta, Timo Toikkanen ja Chris Weber  siirtyvät Microsoftin palvelukseen, kun yritysjärjestely on saatu päätökseen.

Marko Ahtisaari on päättänyt ryhtyä uudelleen yrittäjäksi ja hän jättää tehtävänsä sekä Nokian johtokunnassa että Design-tiimin vetäjänä 1.11.2013 alkaen. Marko Ahtisaari jatkaa Nokiassa yritysjärjestelyyn liittyvissä tehtävissä 30.11.2013 saakka. Design-tiimin johtajaksi on nimitetty Stefan Pannenbecker, joka aloittaa tehtävässä 1.11.2013. Uudessa tehtävässään Pannenbecker raportoi Stephen Elopille.

Tänään kerrotut muutokset eivät vaikuta Nokia Solutions & Networksin nykyiseen johtoon. Rajeev Suri jatkaa NSN:n toimitusjohtajana ja raportoi NSN:n hallituksen puheenjohtajana jatkavalle Jesper Ovesenille. Ovensen raportoi Risto Siilasmaalle.

Nokian hallitus

Välttääkseen tulkintoja mahdollisista eturistiriidoista yritysjärjestelyn julkistamisen ja sen päätökseen saamisen välisenä aikana Stephen Elop jättää Nokian hallituksen tästä päivästä alkaen. Nokian hallituksessa ovat tällä hetkellä seuraavat yhdeksän jäsentä: puheenjohtaja Risto Siilasmaa, varapuheenjohtaja Jouko Karvinen, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Henning Kagermann, Helge Lund, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson ja Kari Stadigh. Koska Risto Siilasmaa toimii väliaikaisena pääjohtajana, Nokian hallitus on päättänyt muuttaa hyvän hallintotavan mukaisesti nimitysvaliokunnan kokoonpanoa siten, että Risto Siilasmaa ei ole nimitysvaliokunnan jäsen ja puheenjohtaja. Nokian nimitysvaliokunnassa on tämän muutoksen seurauksena kolme jäsentä: Henning Kagermann, Jouko Karvinen ja Helge Lund. Nokian hallitus on valinnut Jouko Karvisen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokoonpano pysyy ennallaan.

Nokian ylimääräinen yhtiökokous ja Nokian hallituksen suositus

Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää sopimusehtojen mukaisesti  Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää. Nokia suunnittelee kutsuvansa koolle ylimääräisen yhtiökouksen 19.11.2013 ja julkistavansa yhtiökokouskutsun ja lisätietoa yritysjärjestelystä ja sen taustoista myöhemmin tässä kuussa. Analysoituaan perusteellisesti yritysjärjestelyn ehtoja ja muita vaihtoehtoja hallitus teki päätöksen yritysjärjestelystä ja suosittelee, että Nokian osakkeenomistajat hyväksyvät ja vahvistavat ylimääräisessä yhtiökokouksessa olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynnin Microsoftille.

Sijoittajapuhelu

Nokia järjestää tänään sijoittajapuhelun klo 15.00. Puhelu on saatavilla internetissä osoitteessa http://investors.nokia.com. Lehdistön edustajat voivat kuunnella sijoittajapuhelua numerossa +1 706 634 5012, konferenssitunnus 45390451. Esitystä voi seurata myös Internetissä osoitteessa http://investors.nokia.com.

Lehdistötilaisuus

Nokia järjestää tänään tiistaina lehdistötilaisuuden klo 11 alkaen Dipolissa, Espoossa (osoite: Otakaari 24, Espoo). Lehdistön edustajien ilmoittautuminen tilaisuuteen alkaa klo 10.00 ja ovet avautuvat klo 10.40. Tilarajoituksista johtuen vain ne lehdistön edustajat, joilla on mukanaan voimassa oleva lehdistökortti, voivat rekisteröityä tilaisuuteen. Lehdistötilaisuutta voi myös seurata suorana internetissä osoitteessa http://press.nokia.com.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555

www.nokia.com

Tulevaisuudennäkymiin liittyvät kannanotot

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu yrityskauppa, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices ja Mobile Phones -yksiköt (jäljempänä "D&S Liiketoiminnan Myynti"), perustuen Nokian ja Microsoftin tekemään kauppasopimukseen (jäljempänä "Sopimus"); B) D&S Liiketoiminnan Myynnin loppuunsaattaminen; C) osakkeenomistajien hyväksynnän saaminen D&S Liiketoiminnan Myynnille; D) viranomaishyväksyntien saaminen D&S Liiketoiminnan Myynnille ajallaan tai lainkaan; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian D&S Liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; F) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien suunnitelmat Nokian niille liiketoiminta-alueille, joita ei divestoida osana D&S Liiketoiminnan Myyntiä; G) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; H) odotukset ja tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S Liiketoiminnan Myynnistä saatujen tuottojen käyttöön; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "oletettu", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "keskittyä", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys toteuttaa D&S Liiketoiminnan Myynti ajallaan, tai lainkaan, esimerkiksi johtuen kykenemättömyydestä tai viivästyksestä saada osakkeenomistajien hyväksyntä tai tarvittavat viranomaishyväksynnät D&S Liiketoiminnan Myynnille tai jonkin sellaisen tapahtuman, muutoksen tai muun olosuhteen toteutuminen, joka voisi johtaa Sopimuksen irtisanomiseen; 2) matkaviestintemme myyntiin, liikesuhteisiimme, operatiiviseen tulokseemme tai yleisesti liiketoiminnallemme mahdollisesti aiheutuva haitta johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin julkistamisesta tai D&S Liiketoiminnan Myynnin sopimusehdoista; 3) negatiivinen vaikutus siitä, että sitoutuessamme D&S Liiketoiminnan Myyntiin voimme sen seurauksena jäädä mahdollisesti paitsi muista kilpailukykyisistä strategioista tai kumppanuuksista, jotka olisivat hyödyttäneet Devices & Services -liiketoimintaamme, ja mikäli D&S Liiketoiminnan Myynti ei toteudu, meillä voi olla rajoitetut mahdollisuudet jatkaa Devices & Services -liiketoimintaa tai toteuttaa muita järjestelyjä meille edullisin ehdoin tai lainkaan; 4) kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut muutokset johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme ja ylläpitää tehokas väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät palveluksessamme; 5) negatiivinen vaikutus johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta, joka vie merkittävästi aikaa, huomiota ja resursseja ylemmältä johdoltamme ja muilta yhtiön työntekijöiltä, jotka mahdollisesti siirtävät huomionsa muilta liiketoimintamme osa-alueilta; 6) häiriöt ja tyytymättömyys työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin suunnitelmista ja täytäntöönpanosta vähentäen fokusta ja tuottavuutta liiketoiminnoissamme; 7) D&S Liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen aiheuttamat kustannukset, palkkiot, kulut ja maksut; 8) arvonalentuminen tai kulukirjaukset laskennallisiin varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat D&S Liiketoiminnan Myynnistä; 9) mahdollinen liiketoiminnallemme, omaisuudellemme tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 10) meitä vastaan nostettujen oikeuskäsittelyjen, viranomaiskäsittelyjen tai täytäntöönpanoriitojen aloittaminen tai tulos liittyen D&S Liiketoiminnan Myyntiin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla ja viimeksi julkistamassa osavuosikatsauksessa esitetyt riskit. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.