Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2014 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
24.7.2014 klo 8:00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2014 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsaus. Vuoden 2014 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2014 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Nokia Oyj:n vuoden 2014 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsaus

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Vuoden 2014 toisen neljänneksen pääkohdat jatkuvien toimintojen osalta:
- Nokian vuoden 2014 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,06 euroa (0,05 euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä), vuoden 2014 toisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,02 euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä)
- Nokian vuoden 2014 toisen neljänneksen liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa (3,2 miljardia euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä)

Nokia Networks
- Nokia Networksin operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä oli vahva vuoden 2014 toisella neljänneksellä ei-IFRS-liikevoiton ollessa 281 miljoonaa euroa, mikä vastaa 11,0 %:a liikevaihdosta. Vuoden 2013 toisella neljänneksellä ei-IFRS-liikevoitto oli 328 miljoonaa euroa, mikä vastasi 11,8 %:a liikevaihdosta. Nokia Networksin vahva kannattavuus vuoden 2014 ja vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli ensisijaisesti seurausta toiminnan tehokkuudesta, joka hyödytti sekä bruttokateprosenttia että liikevoittoa.
- Nokia Networksin liikevaihto vuoden 2014 toisella neljänneksellä oli 2,6 miljardia euroa verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen, jolloin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.
- Ottamatta huomioon valuuttakurssivaihteluita, Nokia Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestointeja sekä tietyistä asiakassopimuksista ja maakohtaisista markkinoista luopumista Nokia Networksin liikevaihto olisi kasvanut 1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

HERE
- HEREn liikevaihto pysyi likimain samalla tasolla vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ottamatta huomioon valuuttakurssimuutoksia HEREn liikevaihto olisi kasvanut 2 % vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- HERE myi vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana integroidun navigointijärjestelmän karttatietolisenssejä 3,3 miljoonaa uutta ajoneuvoa varten maailmanlaajuisesti verrattuna 2,7 miljoonaan ajoneuvoon vuoden 2013 toisella neljänneksellä.
- HERE jatkoi sijoittamista pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin ja ilmoitti Medion ja Destin hankinnoista.

Nokia Technologies
- Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2014 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti Microsoftin kasvaneesta merkityksestä Nokian patenttien lisensoijana, kun olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille saatiin päätökseen.

Tasetta koskevat pääkohdat:
- Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa bruttokassan ollessa 9,0 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 6,5 miljardia euroa verrattuna vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen loppuun, jolloin bruttokassa oli 6,9 miljardia euroa ja nettokassa oli 2,1 miljardia euroa.
- Nokia sai päätökseen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynnin Microsoftille vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Tuottojen noin 5,0 miljardin euron nettokassavaikutuksesta noin 4,8 miljardia vaikutti positiivisesti vuoden 2014 toiseen neljännekseen ja loppuosa tuotoista arvioidaan saatavan 2014 jälkimmäiseen vuosipuoliskolla. Microsoftille liikkeeseenlasketut 1,5 miljardin euron vaihtovelkakirjalainat maksettiin takaisin yritysjärjestelyn toteutumisen yhteydessä.
- Aloitimme pääomarakenteen optimointiohjelman vuoden 2014 toisella neljänneksellä lunastamalla takaisin Nokia Networksin noin 950 miljoonan euron suuruiset lainat. Tämän seurauksena Nokialla ei ole enää olennaisia rahoituskovenantteja. 

Tammi-kesäkuun 2014 pääkohdat jatkuvien toimintojen osalta:
Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 5,6 miljardia euroa
- Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla laski 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- Raportoitu osakekohtainen tulos vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,02 euroa verrattuna -0,04 euroon vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri kommentoi vuoden 2014 toisen neljänneksen tulosta:

Nokian vuoden 2014 toisen neljänneksen tulos on osoitus yhtiön nykyisestä vahvuudesta.

Nokia Networks -liiketoimintamme ainutlaatuinen toimintamalli on auttanut meitä parantamaan myynnin kehitystä, samalla kun olemme ylläpitäneet vahvaa kannattavuutta. Tämän tasapainon säilyttäminen tulee olemaan selkeä prioriteettimme myös vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin uskomme Networksin liikevaihdon kasvavan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Odotuksemme koskien koko vuotta 2014 ovat parantuneet, ja odotamme nyt Networksin kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä koko vuodelta 2014 asettuvan pitkän aikavälin tavoitteemme 5-10 % yläpäähän tai ylittävän sen hieman.

HERE saavutti hyvän kasvun autoteollisuuden asiakkuuksien parissa vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja jatkamme sijoittamista toimintamme kasvattamiseen tällä saralla kuten myös yritys- ja kuluttajasektorilla. Nokia Technologies -liiketoimintamme lisensointi- ja innovointitoiminta etenee hyvin. Näemme mahdollisuuksia tämän liiketoiminnan kasvattamiseen uusien ja nykyisten lisensoijien myötä, ja Technologies-tiimimme jatkaa alan johtavan patenttisalkkunsa kasvattamista. 

Nämä tulokset yhdessä monien asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme ja muiden tahojen kanssa toimitusjohtajakauteni ensimmäisen neljänneksen aikana käymieni keskustelujen kanssa saavat minut vakuuttuneeksi tulevaisuuden mahdollisuuksistamme.

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

Vuoden 2014 toisen neljänneksen
raportoidut ja ei-IFRS luvut1
Tammi-kesäkuun 2014
raportoidut ja ei-IFRS luvut1
Miljoonaa euroa 4-6/2014 4-6/2013 Muutos
4-6/2014 vs.
4-6/2013
1-3/2014 Muutos
4-6/2014 vs.
1-3/2014
1-6/2014 1-6/2013 Muutos
1-6/2014 vs.
1-6/2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 2 942 3 155 -7 % 2 664 10 % 5 606 6 295 -11 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 44,0 % 43,6 % 45,7 % 44,8 % 41,4 %
Toimintakulut (ei-IFRS) -940 -1 009 -7 % -925 2 % -1 865 -2 013 -7 %
Liikevoitto (ei-IFRS)  347  430 -19 % 304 14 %  651  684 -5 %
Ei-IFRS-oikaisut  62  419 62  125  702
Liikevoitto  284  12 242 17 %  526 -18
Tulos per osake, laimennettu, euroa (ei-IFRS) 0,06 0,05 20 % 0,04 50 % 0,10 0,06 67 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa (raportoitu) -0,01 -0,02 0,03 0,02 -0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 455 - - 198 1 653 -
Nettokassa ja muut likvidit varat 6 497 4 067 60 % 2 075 213 % 6 497 4 067 60 %
Lopetetut toiminnot
Liikevaihto  497 2 579 -81 % 1 929 -74 % 2 426 5 344 -55 %
Liikevoitto (ei-IFRS) -110 -127 -306 -416 -200
Liikevoitto 3 075 -126 -326 2 749 -246
Liiketoiminnan nettorahavirta -664 - -336 -1 001 -
Nokia-yhtymä (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
Tulos per osake, laimennettu, euroa (ei-IFRS) 0,03 0,00 -0,04 -0,01 -0,01
Tulos per osake, laimennettu, euroa (raportoitu) 0,61 -0,06 -0,06 0,54 -0,13
Liiketoiminnan nettorahavirta 790 -196 -138 652 10
Nettokassa ja muut likvidit varat 6 497 4 067 60 % 2 075 213 % 6 497 4 067 60 %

Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella "ilman kertaluonteisia eriä"): Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Tässä dokumentissa esitetyt prosentit ja luvut on pyöristetty ja näin ollen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa erota esitetystä summaluvusta ja luvut voivat myös poiketa aiemmin julkaistusta taloudellisesta tiedosta. Nokia antaa raportoitujen IFRS-tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä olennaisia kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Networksin (aiemmin NSN) perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia uskoo, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2014 toisen neljänneksen ja vuoden 2013 toisen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2014 toisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 23-29. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin löytyy 29.4.2014 julkaistun vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 23-27.

RISKIT JA TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian jatkuvien liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen 3.9.2013 julkistettuun yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategioitamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme; 2) Kykymme säilyttää ja parantaa jatkuvien liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia tai menestyksekkäästi harjoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti ja kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä keksiä uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka HERE-liiketoiminta on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, menestyksekäs paikkatietoalusta ja laajentamaan paikkatietopalveluitamme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 8) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 9) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 10) Nokia Networks-liiketoiminnan riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 11) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 12) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 13) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme ja toimitusta sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei välttämättä pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai ajoissa toimittamaan palveluita; 14) D&S-liiketoiminnan Myynti voi altistaa meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi; 15) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 16) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 17) Nokia Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 18) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 19) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta siitä, että olemme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointi kulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 20) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 21) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 22) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 23) oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-35 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki - 24.7.2014

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 49 00
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. +358 4080 34080

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 408 663 5685

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2014
- vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus 23.10.2014