Skip to main content

Nokia julkistaa vuoden 2014 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksensa 23.10.2014

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.10.2014 klo 13.00

Nokia julkistaa vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksensa 23.10.2014 noin kello 8.00. Tiedote on nähtävissä Nokian internetsivuilla heti julkistamisen jälkeen.

Nokia julkistaa pörssitiedotteissa vain tiivistelmän osavuosikatsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy taloudellisiin tietoihin Nokia-yhtymän tasolla sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ja niiden tarkastelu ovat saatavilla täydellisessä osavuosikatsauksessa.

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 23.10. kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Lehdistön edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 706 634 5012, konferenssitunnus 6073203.

Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 täydellinen katsaus taulukoineen tulee olemaan saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Muistutus institutionaalisille sijoittajille rekisteröitymisestä Nokian pääomamarkkinapäivä 2014 -tapahtumaan

Institutionaalisille sijoittajille on lähetetty kutsu Nokian pääomamarkkinapäivään, joka järjestetään Lontoossa 14.11.2014. Institutionaalisia sijoittajia, jotka suunnittelevat osallistuvansa pääomamarkkinapäivään, kehotetaan rekisteröitymään tapahtumaan rajallisten paikkojen vuoksi. Mahdollisia kysymyksiä Nokian pääomamarkkinapäivästä voi lähettää osoitteeseen cmd2014@nokia.com.


Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com