Skip to main content

Lehdistössä esiintyneitä Nokia/Alcatel-Lucent spekulaatioita koskeva lausunto

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

Nokia Oyj 
Pörssitiedote
14.4.2015 klo 09:45 

Lehdistössä esiintyneitä Nokia/Alcatel-Lucent spekulaatioita koskeva lausunto

Viime aikoina lehdistössä esiintyneen spekulaation johdosta Nokia ja Alcatel-Lucent vahvistavat, että yhtiöt ovat edistyneissä keskusteluissa mahdollisesta täydestä yhdistymisestä, joka toteutettaisiin Nokian tekemällä julkisella osakevaihtotarjouksella Alcatel-Lucentista. Tässä vaiheessa ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, että keskustelut johtaisivat sopimukseen tai transaktioon.

Asiasta tiedotetaan tarvittaessa lisää.
 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten mahdolliseen yhdistymiseen tai sen sen ehtoihin viittaavia lausuntoja. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien riskit ja epävarmuus siitä, pääsevätkö osapuolet sopimukseen mahdollisesta yhdistymisestä ja sen ehdoista. Moniin näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä emme voi vaikuttaa ja niiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista.

 
Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Brunswick
Tel. +44 207 404 5959
Tel. +33 1 53 96 83 83

Sijoittajasuhteet:
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com