Skip to main content

Nokia on jättänyt Alcatel-Lucentin ostoa koskevan ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjaluonnoksen Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.10.2015 klo 19.45

Nokia on jättänyt Alcatel-Lucentin ostoa koskevan ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjaluonnoksen Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des marchés financiers -viranomaiselle ("AMF") 29.10.2015 jätettyyn julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvään tarjousasiakirjaluonnokseen sisällytetty informaatio on alustavaa ja epätäydellistä, ja tarjousasiakirjaluonnosta saatetaan täydentää tai muuttaa. On huomioitava, että tarjousasiakirjaluonnos kuvaa ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen alkamisajankohtaa. Nokia voi aloittaa julkisen osakevaihtotarjouksen vasta sitten, kun AMF on hyväksynyt julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjaluonnoksen.

Nokia julkisti tänään, että se on jättänyt tarjousasiakirjaluonnoksen (note d'information) AMF:lle liittyen julkiseen ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia aikoo hankkia kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Share -osaketalletustodistukset ("ADS-osaketalletustodistukset") ja Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemat OCEANE-vaihtovelkakirjalainat julkisessa osakevaihtotarjouksessa sekä Ranskassa ("Ranskan osakevaihtotarjous") että Yhdysvalloissa ("Yhdysvaltojen osakevaihtotarjous"). Ranskan osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin arvopaperit vaihdetaan Nokian osakkeiksi ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin arvopaperit vaihdetaan joko Nokian osakkeiksi tai Nokian ADS-osaketalletustodistuksiksi (molemmat osakevaihtotarjoukset yhdessä "Julkinen osakevaihtotarjous").

Nokia odottaa aloittavansa osakevaihtotarjouksen marraskuun puolen välin jälkeen 2015, sen jälkeen kun AMF on hyväksynyt ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen. Kun julkisen osakevaihtotarjouksen tarjousaika alkaa, on ehdotetun transaktion toteutumisen edellytyksenä edelleen Nokian osakkeenomistajien hyväksyntä ja vaihtotarjouksen vähimmäisehdon täyttyminen. Vähimmäisehdon mukaisesti Nokian tulee omistaa yli 50 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden, ellei osakkeiden vähimmäismäärää koskevaan ehtoon päätetä sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti olla vetoamatta.

Julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjaluonnoksessa julkistettu informaatio

AMF:lle jätettyyn julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvään tarjousasiakirjaluonnokseen sisällytetty informaatio on alustavaa ja epätäydellistä, ja tarjousasiakirjaluonnosta saatetaan täydentää tai muuttaa ennen AMF:n hyväksyntää. Tarjousasiakirjaluonnos sisältää tarkempaa tietoa ehdotetun Ranskan vaihtotarjouksen ehdoista. Tarjousasiakirjaluonnos on saatavilla Nokian verkkosivuilla osoitteessa: http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen

Julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjaluonnoksessa Nokia julkistaa muun muassa seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot.

 Julkisen osakevaihtotarjouksen ehdot

Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia tarjoaa vaihdossa 0,5500 Nokian osaketta jokaisesta Alcatel-Lucentin osakkeesta ja ADS-osaketalletustodistuksesta, sekä 0,5500 Nokian osaketta jokaisesta Alcatel-Lucentin OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihtamisen perusteella liikkeeseen laskettavasta Alcatel-Lucentin osakkeesta julkisen osakevaihtotarjouksen alkamispäivänä sovellettavalla konversio-/vaihtosuhteella.

Tarkkaa hintaa, jolla OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja vaihdetaan, ei voida määritellä ennen julkisen osakevaihtotarjouksen alkamispäivää. Nokia esittää alustavasti seuraavaa vaihtosuhdetta OCEANE-vaihtovelkakirjojen vaihtamiseen Nokian osakkeisiin (perustuen siihen, että odotettu alkamispäivä olisi 18.11.2015):

  • 0,6930 Nokian osaketta jokaisesta julkiseen osakevaihtotarjoukseen tarjotusta OCEANE 2018-vaihtovelkakirjalainasta,
  • 0,7040 Nokian osaketta jokaisesta julkiseen osakevaihtotarjoukseen tarjotusta OCEANE 2019-vaihtovelkakirjalainasta, ja
  • 0,7040 Nokian osaketta jokaisesta julkiseen osakevaihtotarjoukseen tarjotusta OCEANE 2020-vaihtovelkakirjalaiinasta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen aikataulu

Ranskan osakevaihtotarjouksen aikataulu riippuu AMF:n hyväksynnästä. Alustavan aikataulun mukaan ja olettaen, että AMF hyväksymispäätös saataisiin 12.11.2015, tällöin Ranskan vaihtotarjous alkaisi 18.11.2015, päättyisi 22.12.2015 ja sen selvityspäivä olisi 7.1.2016. Vaihtotarjouksen onnistuessa Ranskan vaihtotarjous aloitettaisiin uudelleen 14.1.2016, se päättyisi 3.2.2016 ja sen selvityspäivä olisi 12.2.2016. Yhdysvaltain osakevaihtotarjouksen aikataulun odotetaan vastaavan Ranskan vaihtotarjouksen aikataulua.

Alcatel-Lucentin hallituksen julkistama suositus ja sen jättämä vastausasiakirjan luonnos

Alcatel-Lucentin AMF:lle jättämään vastausluonnokseen sisällytetty informaatio on alustavaa ja epätäydellistä ja luonnosta saatetaan täydentää tai muuttaa ennen AMF:n hyväksyntää. Vastausluonnos on saatavilla Alcatel-Lucentin verkkosivuilla osoitteessa: https://www.alcatel-lucent.com

Alcatel-Lucent on tänään julkistanut sen hallituksen olevan yksimielisesti sitä mieltä, että Nokian julkinen osakevaihtotarjous on Alcatel-Lucentin, sen henkilöstön ja sidosryhmien (mukaan lukien sekä Alcatel-Lucentin osakkeiden että muiden arvopaperien haltijat) etujen mukaista. Alcatel-Lucentin hallitus suositteleekin, että kaikki Alcatel-Lucentin osakkeiden, ADS-talletustodistusten ja OCEANE-vaihtovelkakirjojen haltijat tarjoavat arvopaperinsa julkiseen osakevaihtotarjoukseen. Alcatel-Lucentin hallitus tuli tähän johtopäätökseen perustuen useisiin tekijöihin, jotka eritellään tarkemmin Alcatel-Lucentin AMF:lle tänään jättämässä vastausasiakirjan luonnoksessa (note en réponse). Näihin tekijöihin kuuluvat muun muassa Ranskan vaihtotarjouksen itsenäisenä asiantuntijana toimivan Associés en Financen raportti. Raportin mukaan Nokian Alcatel-Lucentin osakkeista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen ehdot ovat oikeudenmukaiset.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Tel. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa transaktion loppuunsaattamista koskevat ehdot, odotetut vaihtosuhteet vaihtotarjouksessa, ehdotettu suuntaa-antava osakevaihtotarjouksen aikataulu mukaan lukien osakevaihtotarjouksen aloitus- ja selvityspäivät, Autorité des marchés financiersin ("AMF") hyväksyntä vaihtotarjoukselle, odotettu Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisen lopputulema ja odotetun transaktion odotettu toteutusajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin ja ovat riippuvaisia niistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: kyky saada tarvittavat luvat pörssilistaukselle aloittaakseen julkiset osakevaihtotarjoukset, tarjottujen osakkeiden vähimmäismäärää koskevan toteuttamisehdon täyttyminen ja osakkeenomistajien hyväksyntä ehdotetun transaktion toteuttamiselle ja loppuunsaattamiselle sekä Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 (22.10.2015 tehtyine muutoksineen) SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle jätettyä ja sen 23.10.2015 hyväksymää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia on 29.1.02015 jättänyt AMF:lle, ja mikä tulee olemaan AMF:n kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty yhdellekään asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan lukien alustava Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.