Skip to main content

Nokia odottaa HERE-liiketoimintansa myynnin autonvalmistajien yhteenliittymälle toteutuvan 4.12.2015

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.12.2015 klo 15.45

Nokia odottaa HERE-liiketoimintansa myynnin autonvalmistajien yhteenliittymälle toteutuvan 4.12.2015

Nokia julkisti tänään, että saatuaan kaikki vaadittavat viranomaishyväksynnät HERE-liiketoimintansa myynnille johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle, johon kuuluvat AUDI AG, BMW Group ja Daimler AG, se odottaa kaupan toteutuvan aikataulusta edellä jo 4.12.2015. Nokia arvioi aiemmin kaupan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kauppa julkistettiin alun perin 3.8.2015.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com


HERE
HERE on johtava navigaatio-, kartta- ja paikkatietopalveluyritys, joka on osa Nokiaa. Rakennamme äärimmäisen tarkkoja karttoja ja yhdistämme ne pilvipalveluteknologiaan mahdollistaaksemme monipuoliset ja reaaliaikaiset paikkatietopalvelut erilaisille verkkoon yhdistetyille laitteille kuten älypuhelimet, tabletit, päälle puettava teknologia ja autot. Lisätietoa HEREstä ja työstämme automatisoidun ja verkottuneen ajamisen alueella löytyy osoitteesta http://360.here.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

HERE
Viestintä
https://company.here.com/newsroom/contacts/
Sähköposti: press@here.com

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten lausumia Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevista tapahtumista tai tulevasta kehityksestä. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "odottaa" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy lausumia liittyen odotetun HERE-kaupan toteutumiseen. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi esimerkiksi Nokian kyky saattaa loppuun HERE-kauppa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien lausumat Nokian Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission) jättämissä asiakirjoissa. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.