Skip to main content

Nokia sai päätökseen HERE-liiketoimintansa myynnin johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle

Nokia Oyj
Pörssitiedote
4.12.2015 klo 15.15

Nokia sai päätökseen HERE-liiketoimintansa myynnin johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle

Nokia julkisti tänään, että se on saanut päätökseen kartta- ja sijaintipalveluja tarjoavan HERE-liiketoimintansa myynnin johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle, johon kuuluvat AUDI AG, BMW Group ja Daimler AG.

Alun perin 3.8.2015 julkistetun kaupan velattoman arvon arvioitiin olevan 2,8 miljardia euroa, edellyttäen tiettyjä kauppahinnan oikaisuja. Näiden oikaisujen tämänhetkisten arvioiden mukaan Nokia sai kaupan toteutumishetkellä noin 2,55 miljardin euron nettotuoton, joka on linjassa Nokian aiemmin arvioiman, hieman yli 2,5 miljardin nettotuoton kanssa. Lopulliset oikaisut toteutetaan vahvistetun, kauppahetken mukaisen taseen pohjalta. Aiemmin julkaistun mukaisesti Nokia arvioi kirjaavansa HEREn myynnistä voittoa yhteensä noin 1 miljardia euroa, koostuen myyntivoitosta sekä siihen liittyvästä kumulatiivisten valuuttakurssimuuntoerojen purusta.

HEREn myynti on viimeisin vaihe Nokian uudistumisprosessissa ennen suunniteltua yhdistymistä Alcatel-Lucentin kanssa, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kaksi liiketoimintaamme, verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies, ovat alojensa johtajia. www.nokia.com

HERE
HERE on maailman johtava navigointi-, kartta- ja sijaintipalvelutietoja tarjoava yritys. Kehitämme erittäin tarkkoja high-definition (HD) karttoja ja yhdistämme kartat pilviteknologiaan tarjotaksemme kattavan, reaaliaikaisen paikkatietokokemuksen erilaisten verkkoon yhteydessä olevien laitteiden, kuten älypuhelinten, tablettien, puettavien laitteiden ja ajoneuvojen avulla. Lisätietoa HEREn liiketoiminnasta löytyy osoitteesta http://360.here.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

HERE
Viestintä
https://company.here.com/newsroom/contacts/
Sähköposti: press@here.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten lausumia Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevista tapahtumista tai tulevasta kehityksestä. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odottaa", " tulee tekemään " ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa Alcatel-Lucentin kanssa tapahtuva mahdollinen yhdistyminen, odotettu HERE-kaupan loppuunsaattaminen ja odotettu HEREn myynnistä saatava tuotto sekä siihen liittyvä odotettu myyntivoitto. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian kyky saattaa loppuun suunniteltu yhdistyminen Alcatel-Lucentin kanssa ja Nokian kyky saattaa loppuun HERE-kauppa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission) jättämissä asiakirjoissa. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.