Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2016 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj
Puolivuosikatsaus
4.8.2016 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2016 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Vakaa taloudellinen tulos ja kustannussäästötavoitteen nosto 

Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistamasta vuoden 2016 toisen neljänneksen katsauksesta ja puolivuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2016 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2016 toisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 5,7 miljardia euroa (raportoitu 5,6 miljardia euroa). Vuoden 2015 toisella neljänneksellä yhdistetyn yhtiön vertailukelpoinen ei-IFRS-liikevaihto olisi ollut 6,4 miljardia euroa (ainoastaan Nokian raportoitu liikevaihto olisi ollut 2,9 miljardia euroa).
 • Vuoden 2016 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (raportoitu -0,12 euroa).
 • Vuotuista kustannussäästötavoitetta nostettiin, ja Nokia tavoittelee nyt noin 1,2 miljardin euron vuotuisia kokonaiskustannussäästöjä pois lukien Nokia Technologies koko vuoden 2018 aikana verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015. Nokia kirjasi tähän liittyen noin 600 miljoonaa euroa uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

       
Nokian verkkoliiketoiminta

 • Liikevaihto laski 11 % vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Langattoman infrastruktuurin markkinasta antamiemme näkymien mukaisesti Ultra Broadband Networks -segmenttiin kuuluvan Mobile Networks -liiketoimintaryhmämme liikevaihto oli heikko, ja se vastasi noin 80 %:a Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon yleisestä laskusta. IP Networks and Applications -segmentti vaikutti lisäksi liikevaihdon laskuun. Ultra Broadband Networks -segmentin Fixed Networks -liiketoimintaryhmän liikevaihdon vahva kasvu tasoitti tätä osin.
 • Vuoden 2016 toisella neljänneksellä bruttokateprosentti oli vakaa, ja se oli 37,4. Liikevoittoprosentti oli 6,0 vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely vaikutti kielteisesti sekä bruttokate- että liikevoittoprosenttiin. Tämä vaikutus pois lukien bruttokateprosentti olisi ollut noin 38 ja liikevoittoprosentti olisi ollut lähes 7.

Nokia Technologies

 • Liikevaihto laski 11 % vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2015 toiseen neljännekseen myönteisesti vaikuttaneet kertaluonteiset erät pois lukien Nokia Technologiesin liikevaihto olisi kasvanut noin 10 % vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti jo aiemmin olemassa olleilta lisenssinsaajilta saatujen lisenssitulojen kasvusta.
 • Nokia julkisti 13.7.2016, että se on päässyt sopimukseen Samsungin kanssa patenttien ristiinlisensointisopimuksensa laajentamisesta kattamaan tiettyjä uusia patenttiportfolioita. Sopimus vahvistaa entisestään Nokian johtajuutta teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Sopimuksen laajentaminen tapahtui vuoden 2016 toisen neljänneksen päättymisen jälkeen, joten se ei vaikuttanut vuoden 2016 toisen neljänneksen tulokseen, mutta sillä on sen sijaan positiivinen vaikutus Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän tulokseen vuoden 2016 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Nokian patentti- ja tavaramerkkilisensoinnin kokonaisliikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 950 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vuoden 2016 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun ei-IFRS-luvut. Katso lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedosta 1 1,2
    Yhdis-tetyn yhtiön his-toria-
tiedot 2
Muutos
4-6/
2016
vs.
4-6/
2015
  Muutos
4-6/
2016
vs.
1-3/
2016
    Yhdis-tetyn yhtiön his-toria-
tiedot2
Muutos
1-6/
2016
vs.
1-6/
2015
Milj. EUR 4-6/
2016
4-6/
2015
1-3/
2016
  1-6/
2016
1-6/
2015
Liikevaihto - ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    -9 %   2 %       -9 %
Liikevaihto (ei-IFRS) 5 676 6 363 -11 % 5 603 1 %   11 279 12 492 -10 %
  Nokian verkko-
liiketoiminta
5 228 5 895 -11 % 5 181 1 %   10 409 11 557 -10 %
Ultra Broadband
Networks
3 807 4 303 -12 % 3 729 2 %   7 535 8 530 -12 %
IP Networks and Applications 1 421 1 593 -11 % 1 452 -2 %   2 873 3 027 -5 %
  Nokia Technologies 194 219 -11 % 198 -2 %   391 492 -21 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 271 254 7 % 236 15 %   507 457 11 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 202 2 495 -12 % 2 205 0 %   4 407 4 759 -7 %
Bruttokateprosentti
(ei-IFRS)
38,8 % 39,2 % -40pp 39,4 % -60pp   39,1 % 38,1 % 100pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 332 649 -49 % 345 -4 %   677 925 -27 %
  Nokian verkko-
liiketoiminta
312 511 -39 % 337 -7 %   649 720 -10 %
Ultra Broadband
Networks
228 308 -26 % 234 -3 %   462 476 -3 %
IP Networks and Applications 84 203 -59 % 103 -18 %   187 244 -23 %
  Nokia Technologies 89 120 -26 % 106 -16 %   195 297 -34 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -68 18   -99     -167 -92  
Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)
5,8 % 10,2 % -440pp 6,2 % -40pp   6,0 % 7,4 % -140ppVuoden 2016 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun luvut. Katso lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedosta 1 1,3
    Ainoas-taan Nokia his-toria-
tie-
dot3
          Ainoas-taan Nokia his-toria-
tie-
dot3
 
Milj. EUR
(paitsi osake-
kohtainen
tulos, EUR)
4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos
4-6/
2016
vs.
4-6/
2015
1-3/
2016
Muutos
4-6/
2016
vs.
1-3/
2016
  1-6/
2016
1-6/
2015
Muu-
tos
1-6/
2016
vs.
1-6/
2015
Liikevaihto -
ilman valuutta-
kurssimuutosten
vaikutusta
    93 %   2 %       89 %
Liikevaihto 5 583 2 919 91 % 5 499 2 %   11 082 5 854 89 %
  Nokian verkko-
liiketoiminta
5 228 2 729 92 % 5 181 1 %   10 409 5 400 93 %
Ultra Broadband Networks 3 807 2 440 56 % 3 729 2 %   7 535 4 795 57 %
IP Networks and Applications 1 421 289 392 % 1 452 -2 %   2 873 605 375 %
  Nokia
Technologies
194 194 0 % 198 -2 %   391 461 -15 %
  Konsernin
yhteiset toiminnot
ja Muut
271 0   236 15 %   507 0  
  Ei-IFRS-oikaisut -93 0   -104     -197 0  
Bruttokate 2 028 1 343 51 % 1 554 31 %   3 582 2 527 42 %
Bruttokateprosentti 36,3 % 46,0 % -970pp 28,3 % 800pp   32,3 % 43,2 % -1 090pp
Liikevoitto -760 493   -712     -1 472 721  
  Nokian verkko-
liiketoiminta
312 331 -6 % 337 -7 %   649 442 47 %
Ultra Broadband Networks 228 312 -27 % 234 -3 %   462 445 4 %
IP Networks and Applications 84 19 342 % 103 -18 %   187 -3  
  Nokia
Technologies
89 108 -18 % 106 -16 %   195 294 -34 %
  Konsernin
yhteiset toiminnot
ja Muut
-68 57   -99     -167 8  
  Ei-IFRS-oikaisut -1 092 -3   -1 057 3 %   -2 149 -24  
Liikevoittoprosentti -13,6 % 16,9 % -3 050pp -12,9 % -70pp   -13,3 % 12,3 % -2 560pp
Tulos (ei-IFRS) 171 336 -49 % 139 23 %   310 519 -40 %
Tulos -726 338   -613 18 %   -1 338 507  
Osakekohtainen
tulos, laimennettu
(ei-IFRS)
0,03 0,09 -67 % 0,03 0 %   0,06 0,14 -57 %
Osakekohtainen
tulos, laimennettu
-0,12 0,09   -0,09     -0,21 0,13  
Nettokassa ja
muut likvidit varat
7 077 3 830 85 % 8 246 -14 %   7 077 3 830 85 %
 

1Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Ei-IFRS-oikaisut-osioissa sekä toisen neljänneksen että vuoden 2016 alusta tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän katsauksen ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Vuoden 2015 toisen neljänneksen yhdistetyn yhtiön ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 22.4.2016 julkaistusta Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2015 tuloksen -pörssitiedotteesta. Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen Laadintaperiaatteet-osiossa (liite 1).
2Yhdistetyn yhtiön historiatiedot vastaavat Nokian uutta Alcatel-Lucentin kanssa yhdistymisen jälkeistä toiminnallista ja taloudellista rakennetta, ja ne esitetään täydentävänä tietona kuten 22.4.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa kuvattiin. Lisätietoa yhdistetyn yhtiön historiatiedoista esitetään tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen Laadintaperiaatteet-osiossa (liite 1).
3Ainoastaan Nokian historiatiedot kuvaavat Nokian taloudellista tulosta uudelleenryhmiteltynä heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Nokia ja Samsung laajentavat patenttien ristiinlisensointisopimustaan

Nokia julkisti 13.7.2016, että Nokia ja Samsung ovat päässeet sopimukseen patenttien ristiinlisensointisopimuksensa laajentamisesta kattamaan molempien yhtiöiden tiettyjä uusia patenttiportfolioita. Tämä sopimus laajentaa yhtiöiden sopimusta, jota koskevasta välimiesmenettelyn ratkaisusta tiedotettiin 1.2.2016.

Tämä sopimus antaa molemmille yhtiöille laajemman oikeuden toistensa patentoituihin teknologioihin ja vahvistaa entisestään Nokian johtajuutta ohjelmoitavan maailman teknologioissa. Nokia arvioi sopimuksen laajentamisella olevan positiivinen vaikutus Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihtoon vuoden 2016 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Tämän laajennetun sopimuksen seurauksena Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän patentti- ja tavaramerkkilisensoinnin kokonaisliikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) arvioidaan vuositasolla kasvavan noin 950 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä.

EI-IFRS-TUNNUSLUVUT

Ei-IFRS-tunnuslukumme antavat hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä

Annamme raportoitujen IFRS-tunnuslukujen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta. Uskomme, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman alla kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta, vaan niitä tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-oikaisut raportoidaan ainoastaan Nokian konsernitasolla eikä niitä kohdisteta segmenteille.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nokian toisen neljänneksen tulos vastasi pitkälti odotuksia, ja se heijasti sekä vahvaa toimeenpanokykyämme haastavassa markkinaympäristössä että käynnissä olevaa Alcatel-Lucentin integraatiota. Kun julkistimme vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksen, kerroin ettemme odota tyypillistä kausivaihtelua kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja tämä arvio osoittautui oikeaksi. Liikevaihto kasvoi hieman vuoden toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, samalla kun liikevoittoprosentti laski lievästi. Tämä johtui osittain erään merkittävän latinalaisamerikkalaisen asiakkaamme aiheuttamasta tuntuvasta negatiivisesta vaikutuksesta.

Edistyimme neljänneksen aikana edelleenkin erinomaisesti monilla alueilla. Etenimme muun muassa ripeästi integraatio- ja kustannussäästötoimenpiteissämme, Fixed Networks -liiketoimintamme kasvoi vahvasti, julkistimme Gainspeed-yritysoston kasvattaaksemme jalansijaamme kaapelioperaattorien keskuudessa, saimme päätökseen Withings-kaupan ja solmimme lisensointisopimuksen, jonka myötä Nokian tavaramerkki palaa älypuhelimiin ja tabletteihin.

Olin erityisen tyytyväinen toisella neljänneksellä siihen, että työmme päästäksemme sopimukseen Samsungin kanssa patenttien lisensointisopimuksemme laajentamisesta tuotti tuloksia. Helmikuussa julkistetun välimiesmenettelyn ratkaisun jälkeen kerroimme jatkavamme keskusteluja Samsungin kanssa, ja ne tuottivat nyt hedelmää. Sopimuksella on taloudellista vaikutusta kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Huolenamme on edelleenkin liikevaihtomme lasku, joka heijastaa markkinaympäristön haastavuutta. Vaikkemme usko markkinaympäristön kohentuvan lähitulevaisuudessa, uskomme olevamme hyvässä asemassa ottaen huomioon tuotevalikoimamme laajuuden, keskittymisen kurinalaiseen toimintamalliimme, myyntityömme vahvistamisen ja 4G-tekniikasta 5G-tekniikkaan siirtymisen synnyttämät mahdollisuudet.

Olemme itseasiassa jo aloittamassa työskentelyn asiakkaidemme kanssa auttaaksemme heitä siirtymään 5G-valmiisiin runkoverkkoarkkitehtuureihin keskittyen ohjelmisto-ohjattuihin verkkoratkaisuihin ja pilvipalveluteknologiaan. Prosessin edetessä uskomme 4G-radioteknologian kehittyvän ja siihen rakennettavan sisään entistä enemmän taajuusalueiden yhteiskäytön mahdollistavaa tekniikkaa (carrier aggregation), jotta verkon kapasiteetin, nopeuden ja eri taajuuksien hyödyntämisen tarpeisiin pystytään vastaamaan. AirScale-radioalustamme, joka pystyy tukemaan erilaisia LTE Advanced Pro (4,5G) -teknologioita ja on 5G-valmis, soveltuu ihanteellisesti tähän ympäristöön.

Ylitimme 95 %:n omistusrajan Alcatel-Lucentissa kesäkuussa, mikä mahdollistaa etenemisemme hankkiaksemme jäljellä olevat osakkeet ja saavuttaaksemme täyden omistuksen Alcatel-Lucentissa, minkä arvioimme tapahtuvan lokakuun loppuun mennessä. Onnistuneen integraatiotyömme jatkuessa ja saadessamme yksityiskohtaisemman näkyvyyden liiketoimintaan myös luottamuksemme kykyymme saavuttaa kustannussäästöjä kasvaa. Tämän seurauksena tavoittelemme nyt 1,2 miljardin euron kokonaiskustannussäästöjä koko vuoden 2018 aikana. Olemme myös jatkaneet strategista arviointia merenalaisiin kaapeleihin keskittyvän yksikkömme osalta määritelläksemme kyseiselle yksikölle parhaan mahdollisen lopputuleman pitkällä aikavälillä.

Vaikka meillä on vielä paljon työtä jäljellä, edistymme hyvin. Arvioimme sekä verkkoliiketoimintamme liikevaihdon että liikevoittoprosentin paranevan hieman kolmannella neljänneksellä verrattuna toiseen neljännekseen ja paranevan merkittävästi viimeisellä neljänneksellä verrattuna kolmanteen neljännekseen.


Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

NOKIA VUODEN 2016 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Seuraavassa tarkastellaan Nokian tulosta vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Tulokseen sisältyvät Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologiesin sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavien segmenttien viimeaikaisista muutoksista esitetään lisätietoa tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen liitetiedossa Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (liite 3). Vertailuluvut ovat vuoden 2015 toiselta ja vuoden 2016 ensimmäiseltä neljännekseltä yhdistetyn yhtiön osalta, ellei toisin mainittu.

Tämä taloudellinen tieto on laadittu kuvaamaan Nokian jatkuvien toimintojen tulosta ikään kuin uusi taloudellinen raportointirakenne olisi ollut käytössä koko vuonna 2015. Tietyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin liittyvät yhdenmukaistukset, oikaisut ja uudelleenluokittelut ovat olleet välttämättömiä, ja niistä esitetään lisätietoa 22.4.2016 julkaistun pörssitiedotteen Laatimisperusta-osiossa. Kyseiset oikaisut sisältävät myös kulu- ja menoerien uudelleenluokittelun niiden luonteen ja yhdistetyn yhtiön laskentaperiaatteiden tuloslaskelmarivien määritelmien muutosten perusteella, mikä vaikuttaa myös vuoden 2015 taloudellisten katsausten esitettyihin lukuihin. Yhdistetyn yhtiön historiatietojen yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen liitetiedoissa olevassa Laadintaperiaatteet-osiossa (liite 1).

Ei-IFRS-liikevaihto

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 11 % vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 1 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi laskenut 9 % vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olisi kasvanut 2 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian ei-IFRS-liikevaihdon lasku vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-liikevaihdon kasvu vuoden 2016 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Ei-IFRS-liikevoitto

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian ei-IFRS-liikevoitto laski, mikä johtui ensisijaisesti alhaisemmasta ei-IFRS-bruttokatteeesta ja muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisesta vaihtelusta. Tutkimuksen ja kehityksen sekä myynnin ja hallinnon ei-IFRS-kulujen lasku tasoitti tätä osin.

Ei-IFRS-bruttokatteen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähemmässä määrin Nokia Technologies -liiketoiminnasta, mitä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio osin tasoitti. Ei-IFRS-bruttokatteeseen vaikutti vuoden 2016 toisella neljänneksellä kielteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely, kun myynnin tulouttamista lykättiin, mutta siihen liittyvät hankinnan ja valmistuksen kulut kirjattiin niiden syntymishetkellä.

Tutkimuksen ja kehityksen ei-IFRS-kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähemmässä määrin Nokia Technologies -liiketoiminnasta sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Myynnin ja hallinnon ei-IFRS-kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta, mitä Nokia Technologies osin tasoitti.

Nokian muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 41 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 toisella neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 toisella neljänneksellä olivat 74 miljoonaa euroa tuottoja. Muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen muutos vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian tiettyihin venture fund -sijoituksiin liittyvien voittojen ja tappioiden puuttumisesta. Muihin ei-IFRS-tuottoihin ja -kuluihin vaikutti vuoden 2016 toisella neljänneksellä kielteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely, kun tiettyjä varauksia kirjattiin omaisuuserien arvonalentumisriskin vuoksi.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-liikevoitto laski, mikä johtui ensisijaisesti muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisesta vaihtelusta sekä myynnin ja hallinnon ei-IFRS-kulujen kasvusta, mitä tutkimuksen ja kehityksen alhaisemmat ei-IFRS-kulut osin tasoittivat.

Ei-IFRS-bruttokatteen hienoinen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, mitä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio osin tasoitti. Ei-IFRS-bruttokatteeseen vaikutti vuoden 2016 toisella neljänneksellä kielteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely, kun myynnin tulouttamista lykättiin, mutta siihen liittyvät hankinnan ja valmistuksen kulut kirjattiin niiden syntymishetkellä.

Tutkimuksen ja kehityksen ei-IFRS-kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Myynnin ja hallinnon ei-IFRS-kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Nokian muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 41 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 toisella neljänneksellä, kun ne vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 15 miljoonaa euroa kuluja. Muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen muutos vuoden 2016 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta sekä Nokian tiettyihin venture fund -sijoituksiin liittyvien voittojen ja tappioiden puuttumisesta. Muihin ei-IFRS-tuottoihin ja -kuluihin vaikutti vuoden 2016 toisella neljänneksellä kielteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely, kun tiettyjä varauksia kirjattiin omaisuuserien arvonalentumisriskin vuoksi.

NOKIA VUODEN 2016 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihto

Nokian liikevaihto kasvoi vuoden 2016 toisella neljänneksellä 91 % vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon ja 2 % edelliseen neljännekseen verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi kasvanut 93 % vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon ja 2 % edelliseen neljännekseen verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto.

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto, johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion liikevaihdon kasvusta, ja se liittyi ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan. Ei-IFRS-oikaisut tasoittivat tätä osin.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2016 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion liikevaihdon kasvusta sekä Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostuksen alentamisen negatiivisen vaikutuksen vähenemisestä.

Liikevoitto

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokia teki liiketappion vuoden 2016 toisella neljänneksellä, verrattuna ainoastaan Nokian liikevoittoon vuoden 2015 vastaavana ajanjaksona. Muutos johtui ensisijaisesti uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista sekä muista muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisista vaihteluista ja korkeammista tutkimuksen ja kehityksen sekä myynnin ja hallinnon kuluista. Bruttokatteen kasvu tasoitti tätä osin. Kaikki edeltävät tekijät liittyivät ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta, mitä myynnin jaksotuksia koskevat ei-IFRS-oikaisut sekä vähäisemmässä määrin vuoden 2015 toisella neljänneksellä kirjattujen kulujen oikaisusta aiheutuneen hyödyn puuttuminen vuoden 2016 toiselta neljännekseltä tasoittivat osin. Kulujen oikaisu liittyi siihen, että Nokia kirjasi muutoksia hankinnan ja valmistuksen kuluihin ja vähennystä myyntisaamisiin oikaistakseen aiemmin raportoituja kuluja. Bruttokatteeseen vaikutti vuoden 2016 toisella neljänneksellä kielteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely, kun myynnin tulouttamista lykättiin, mutta siihen liittyvät hankinnan ja valmistuksen kulut kirjattiin niiden syntymishetkellä.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevista ei-IFRS-oikaisuista ja vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Myynnin ja hallinnon kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevista ei-IFRS-oikaisuista ja transaktio- ja integraatiokuluista. Kulujen kasvuun vaikutti lisäksi vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio sekä Nokia Technologies.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 643 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 toisella neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 toisella neljänneksellä olivat 114 miljoonaa euroa tuottoja. Muiden tuottojen ja kulujen muutos johtui ensisijaisesti ei-IFRS-oikaisuista liittyen uudelleenjärjestely- ja muiden kulujen kasvuun ja vähemmässä määrin Nokian tiettyihin venture fund -sijoituksiin liittyvien voittojen ja tappioiden puuttumisesta. Muihin tuottoihin ja kuluihin vaikutti vuoden 2016 toisella neljänneksellä kielteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely, kun tiettyjä varauksia kirjattiin omaisuuserien arvonalentumisriskin vuoksi.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevoitto laski, mikä johtui ensisijaisesti uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista. Liikevoiton laskua osin tasoittivat korkeampi bruttokate ja vähäisemmässä määrin sekä myynnin ja hallinnon että tutkimuksen ja kehityksen kulujen lasku.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä alhaisemmista ei-IFRS-oikaisuista liittyen Alcatel-Lucentin hankintamenolaskelmaan sisältyneen vaihto-omaisuuden uudelleenarvostuksen puuttumiseen vuoden 2016 toisella neljänneksellä, mikä vaikutti kielteisesti vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen. Bruttokatteeseen vaikutti vuoden 2016 toisella neljänneksellä kielteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely, kun myynnin tulouttamista lykättiin, mutta siihen liittyvät hankinnan ja valmistuksen kulut kirjattiin niiden syntymishetkellä.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Myynnin ja hallinnon kulujen lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmista transaktio- ja integraatiokuluihin liittyneistä ei-IFRS-oikaisuista.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 643 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 toisella neljänneksellä, kun ne vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 40 miljoonaa euroa kuluja. Muiden kulujen kasvu johtui ensisijaisesti kokonaiskustannussäästöohjelmaan liittyvien uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja koskevien ei-IFRS-oikaisujen kirjaamisesta. Muihin tuottoihin ja kuluihin vaikutti vuoden 2016 toisella neljänneksellä kielteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä oleva oikeudellinen maksukyvyttömyysmenettely, kun tiettyjä varauksia kirjattiin omaisuuserien arvonalentumisriskin vuoksi.

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2016 toisella neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (tämän katsauksen liite 2).

    Ainoastaan Nokia historiatiedot1      
Milj. EUR 4-6/2016 4-6/2015 Muutos
4-6/2016
vs.
4-6/2015
1-3/2016 Muutos
4-6/2016
vs.
1-3/2016
Liikevaihto -93 0   -104 -11 %
Bruttokate -174 37   -651 -73 %
Tutkimus- ja kehityskulut -162 -13   -156 4 %
Myynnin ja hallinnon kulut -154 -27   -224 -31 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -602 0   -25  
Liikevoitto/-tappio -1 092 -3   -1 057 3 %
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -3 0   -36 -92 %
Tuloverot 200 5   341 -41 %
Tulos -896 2   -752 19 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -862 2   -680 27 %
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta -34 0   -72 -53 %
1 Ainoastaan Nokian historiatiedot kuvaavat Nokian taloudellista tulosta uudelleenryhmiteltynä heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.

Liikevaihto

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 93 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat  hankintalaskelman laatimiseen liittyvästä oikaisusta, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleen myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen.

Liikevoitto

Liikevoittoon liittyvät ei-IFRS-oikaisut olivat 1 092 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Liikevoittoon liittyneet ei-IFRS-oikaisut vaikuttivat negatiivisesti bruttokatteeseen, tutkimuksen ja kehityksen kuluihin, myynnin ja hallinnon kuluihin sekä muihin tuottoihin ja kuluihin seuraavasti:

Bruttokatetta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 174 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä, ja ne liittyivät ensisijaisesti myynnin jaksotuksiin ja vähäisemmässä määrin tuotevalikoiman integraatioon liittyneisiin kuluihin, jotka olivat seurausta Alcatel-Lucent-kaupasta.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen ei-IFRS-oikaisut olivat 162 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä, ja ne liittyivät ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneisiin aineettomien hyödykkeiden poistoihin.

Myynnin ja hallinnon kulujen ei-IFRS-oikaisut olivat 154 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista sekä transaktio- ja integraatiokuluista.

Muiden tuottojen ja kulujen ei-IFRS-oikaisut olivat 602 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti 596 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista, jotka liittyivät Nokian kustannusvähennyksiin ja tehokkuuden parantamiseen liittyviin aloitteisiin.

Kustannussäästöohjelma

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmastamme vuoden 2016 toisen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan.

Milj. Euroa, arviolta 4-6/2016
Uudelleenjärjestely- ja  muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 450
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 600
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 80
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 970
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 850
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 120
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä - päivitetty ohjelma 1 200
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset - päivitetty ohjelma 600
 = Tulevat kulukirjaukset - päivitetty ohjelma 600
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 1 650
 - Maksetut rahavirrat 80
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 570

Vuoden 2016 toisen neljänneksen uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo oli noin 450 miljoonaa euroa, ja se liittyi Nokian ja Alcatel-Lucentin aiempiin uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmiin. Tämä summa edustaa odotettavissa olevia kyseisiin ohjelmiin liittyviä ulosmeneviä rahavirtoja, jotka on sisällytetty varaukseen, mutta joita ei vielä ole maksettu. Noin 450 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muihin kuluihin sisältyy noin 380 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarauksia ja noin 70 miljoonaa euroa muita niihin liittyviä velkoja.

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Nokian vuotuiset kustannussäästöt
Nokia Technologies
pois lukien
Noin 1,2 miljardin euron vuotuisten kokonais-kustannus-säästöjen saavuttaminen koko vuoden 2018 aikana (päivitys) Verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin
ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015, pois lukien Nokia Technologies.
Tämän laajennetun kustannussäästöohjelman mukaisesti uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 1,2 miljardia euroa, joista noin 600 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2016 toisella neljänneksellä.
Uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja koskevien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan yhteensä noin 1,65 miljardia euroa, johon sisältyy noin 450 miljoonaa euroa varauksiin kirjattuja Nokian ja Alcatel-Lucentin aiempiin uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmiin liittyviä kuluja, joita ei ollut maksettu vuoden 2016 toisen neljänneksen alkuun mennessä.
Yllä mainittujen erien lisäksi on huomattava, että Nokian kokonaiskuluihin ja ulosmeneviin rahavirtoihin sisältyy lisäksi verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyviä eriä. Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS-oikaisuihin ja ne eivät siten vaikuta Nokian ei-IFRS-liikevoittoon.
Tämä on päivitys aiempaan arvioomme, jonka mukaan olisimme saavuttaneet yli 900 miljoonan euron synergiaedut operatiivisissa nettokuluissa koko vuoden 2018 aikana.
  Ei-IFRS-rahoitustuotot
ja -kulut koko
vuonna 2016
Noin 300 miljoonaa euroa kuluja

 
Sisältää ensisijaisesti korollisiin velkoihin liittyvät nettokorkokulut, korkokulut liittyen etuuspohjaisiin eläkkeisiin ja muihin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin sekä valuuttakurssimuutosten vaikutuksen tiettyihin tase-eriin. Arvio näkymästä voi vaihdella riippuen muutoksista yllä mainituissa erissä.
  Ei-IFRS-verokanta
koko vuonna 2016
Yli 40 % koko vuonna 2016 Yhdistetyn yhtiön ei-IFRS-verokannan kasvuun verrattuna ainoastaan Nokian ei-IFRS-verokantaan vaikuttavat ensisijaisesti epäedulliset muutokset yhtiön alueellisessa tulosjakaumassa Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena. Tämä arvio koskee koko vuotta 2016; neljännesvuosittaisten ei-IFRS-verokantojen arvioidaan vaihtelevan, mihin vaikuttaa ensisijaisesti Nokian tuloksen vaihtelu eri verotusalueilla. Nokia arvioi yhtiön efektiivisen pitkän aikavälin ei-IFRS-verokannan olevan selvästi alle koko vuoden 2016 tason, ja aikoo antaa lisätietoa arviostaan myöhemmin vuoden 2016 aikana.
  Veroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat koko vuonna 2016 Noin 400 miljoonaa euroa Voi vaihdella riippuen eri maiden tulostasoista ja lähdeveron alaisten lisenssitulojen suuruudesta.
  Käyttöomaisuus-investoinnit koko
vuonna 2016
Noin 650 miljoonaa euroa Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan.
Nokian verkkoliike-toiminta Liikevaihto koko
vuonna 2016


Liikevoittoprosentti
koko vuonna 2016
Laskua vuoteen 2015 verrattuna
7-9 %
(päivitys)
Seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan yhdistetyn yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:


 • Suunnilleen muuttumaton käyttöomaisuusinvestointien taso vuonna 2016 kohdemarkkinoillamme;
 • Taantuva langattoman infrastruktuurin markkina vuonna 2016;
 • Merkittävä panostus Alcatel-Lucent-integraatioon erityisesti vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla;
 • Hienoinen liikevaihdon ja liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä;
 • Merkittävä liikevaihdon ja liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä;
 • Toimialan kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
 • Merkittävien verkkorakennushankkeiden ajoittuminen; ja
 • Synergiasuunnitelmien toimeenpano.

Tämä on päivitys aiempaan arvioomme, jonka mukaan koko vuoden 2016 liikevoittoprosentti olisi ollut yli 7 %.

Nokia
Technologies
Liikevaihto koko vuonna 2016

 
Ei arviota Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia uskoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2016 näkymistä. Nokia arvioi patentti- ja tavaramerkkilisensoinnin liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) kasvavan vuositasolla noin 950 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä. Tiettyjen lisensointisopimusten, joiden vaikutus liikevaihtoon ilman kertakorvauksia (run rate) vuositasolla on tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa voimassaolo päättyy vuoden 2016 loppuun mennessä. Jos kyseisiä lisensointisopimuksia ei uusita, eikä uusia lisensointisopimuksia solmita, liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) arvioidaan olevan noin 800 miljoonaa euroa vuoden 2017 alussa. Arvioimme lisäksi Withingsin liikevaihdon vaikutuksen Nokia Technologiesin liikevaihtoon olevan noin 50 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella vuosipuoliskolla, ja vahvan kausivaihtelun leimaavan Withingsin vuoden viimeistä neljännestä. Yrityskaupan vaikutuksen Nokia Technologiesin liikevoittoon arvioidaan olevan lievästi negatiivinen vuoden 2016 toisella puoliskolla.

 
     

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna 15.4.2015 julkistetusta ja vuoden 2016 alussa toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; B) kykymme lunastaa loput Alcatel Lucentin osakkeet kohtuullisessa ajassa tai ollenkaan saavuttaaksemme täyden omistuksen Alcatel Lucentissa; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; E) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien odotetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; F) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, mukaan lukien kykymme integroida Alcatel Lucent liiketoimintaamme tavoiteaikataulussa sekä toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) kykymme hankkia jäljellä olevat Alcatel Lucentin arvopaperit ja saavuttaa kaikista Alcatel Lucentin arvopapereista tekemämme julkisen osakevaihtotarjouksen hyödyt; 4) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) Nokia Technologiesin kyky säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 10) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 11) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossamme, sisäisessä valvonnassamme ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiemme prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 12) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa sekä tuotteiden ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 13) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 14) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä Alcatel Lucentia kohtaan aikaisemmin ja tällä hetkellä esitetyt korruptioväitteet; 15) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 16)  kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 17) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 18) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 19) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 20) valuuttakurssien vaihtelu sekä suojaustoimenpiteet; 21) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 22) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 23) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 24) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 25) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 26) kumppaneidemme epäonnistuminen toiminnassaan tai kyvyttömyys solmia yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa; 27) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 28) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 29) liikearvomme kirjanpitoarvoa ei välttämättä voida kerryttää; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 31) odottamattomat vastuut, jotka liittyvät eläkesuunnitelmiin, vakuutusasioihin ja työntekijöihin; ja 32) Alcatel Lucentin hankintaan liittyvät odottamattomat vastuut tai muut asiat, kuten eläkkeisiin, työsuhteen päättymisen jälkeen tarjottaviin etuuksiin, sairaus- ja henkivakuutuksiin ja muihin henkilöstöasioihin liittyvät vastuut, odotettua korkeammat transaktiokustannukset, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla sekä muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi puolivuosikatsauksen julkistettavaksi 3.8.2016.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2016 kolmannen neljänneksen katsauksensa 27.10.2016.
 • Nokia suunnittelee järjestävänsä Capital Markets Day -tapahtuman Barcelonassa 15.11.2016.