Skip to main content

Nokian hallitus päätti suunnatusta osakeannista vuosien 2015 ja 2016 osakesäästöohjelmiin osallistuneille Nokian työntekijöille

Nokia Oyj
Pörssitiedote
28.09.2016 klo 9.00

Nokian hallitus päätti suunnatusta osakeannista vuosien 2015 ja 2016 osakesäästöohjelmiin osallistuneille Nokian työntekijöille

Nokian hallitus on päättänyt yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla toteutettavasta, enintään 1 673 282 Nokian osakkeen (NOKIA) suunnatusta osakeannista Nokian vuoden 2015 osakesäästöohjelmaan osallistuneille Nokian työntekijöille. Vuoden 2015 osakesäästöohjelman säästökausi päättyi 30.6.2016. Osakesäästöohjelman ehtojen mukaan Nokia antaa kullekin ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ohjelmassa ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä oli hallussaan vielä 31.7.2016.

Lisäksi hallitus on päättänyt yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla toteutettavasta, enintään 610 300 Nokian osakkeen (NOKIA) suunnatusta osakeannista vuoden 2016 osakesäästöohjelmaan osallistuville Nokian työntekijöille. Osakesäästöohjelman säästökausi alkoi 1.7.2016 ja päättyy 30.6.2017. Osakeannissa jokaiselle työntekijälle, joka on tehnyt ohjelman kolme ensimmäistä kuukausittaista osakeostoa, annetaan 20 ilmaista osaketta siten kuin hallitus päätti osakesäästöohjelman hyväksyessään.   

Osakkeet annetaan vastikkeetta. Koska annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ei yhtiön liikkeeseenlaskemien osakkeiden kokonaismäärä muutu osakeannin seurauksena. Osakkeet vuoden 2015 osakesäästöohjelman nojalla toimitetaan työntekijöille noin 19.10.2016 ja vuoden 2016 osakesäästöohjelman nojalla noin 16.11.2016.

Hallitus hyväksyi vuosien 2015 ja 2016 osakesäästöohjelmat 28.1.2015 ja 10.2.2016 osana kyseisten vuosien osakepalkkiojärjestelmiä kannustaakseen työntekijöitä osakeomistukseen ja yhtiöön sitoutumiseen. Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com