Skip to main content

Nokian tavaramerkkiä lisensoiva HMD Global on nyt Nokia-puhelinten uusi koti

Nokia Oyj
Pörssitiedote
1.12.2016 klo 12.00

Nokian tavaramerkkiä lisensoiva HMD Global on nyt Nokia-puhelinten uusi koti

Nokia vahvistaa, että 18.5.2016 julkistettu, HMD Global Oy:n (HMD) kanssa solmittu strateginen tavaramerkki- ja patenttilisenssisopimus on astunut voimaan.

HMD on tänään julkistanut saaneensa päätökseen yritysjärjestelyn Hon Hai Precision Industriesin (Foxconn Technology Group) tytäryhtiö FIH Mobile Limitedin (FIH) sekä Microsoftin välillä, minkä myötä HMD voi aloittaa toimintansa Nokian tavaramerkillä varustettujen puhelinten kotina yhtiölle myönnetyn lisenssin puitteissa, joka antaa sille maailmanlaajuisen1 yksinoikeuden käyttää Nokia-tavaramerkkiä matkapuhelimissa seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Nokian tavaramerkillä varustetut peruspuhelimet ovat edelleen suosituimpien puhelimien joukossa useilla markkinoilla maailmassa. HMD jatkaa näiden puhelinten markkinointia osana integroitua tuotetarjontaansa, johon tulee kuulumaan myös HMD:n myöhemmin julkistamia uusia älypuhelimia ja tabletteja.

Sopimuksen nojalla Nokia saa HMD:ltä sekä tavaramerkkeihin että patentteihin liittyviä rojaltimaksuja jokaisesta Nokian tavaramerkillä myytävästä matkapuhelimesta ja tabletista. Nokia ei rahoita HMD:n toimintaa eikä omista yhtiön osakkeita.

Nokia Technologies -liiketoiminnan väliaikainen johtaja Brad Rodrigues:
"Olemme vaikuttuneita siitä, miten innostuneesti ihmiset ovat ottaneet vastaan uutisen Nokia-tavaramerkin paluusta älypuhelimiin. HMD Globalin tiimillä on tarvittava kunnianhimo, osaaminen ja resurssit uuden sukupolven Nokia-puhelinten tuomiseen markkinoille. Toivomme heille paljon menestystä. Olen varma, että miljoonat Nokia-fanit tulevat olemaan innoissaan nähdessään HMD:n ensimmäiset tuotteet!"

Nokia-puhelimet tekevät tänään myös paluun Nokian verkkosivuille osoitteessa www.nokia.com/phones. Tämä Nokian tavaramerkillä varustettuja puhelimia koskeva verkkosivu on HMD Globalin hallinnoima. 

1 Pois lukien Japani

Nokia

Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisessä. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; D) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta; E) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; F) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö-ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; G) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; ja H) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 3) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 4) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 5) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 6) Nokia Technologiesin kyky säilyttää brändi-, ja patenttilisensointiin sekä immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 7) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 8) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 9) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 10) valuuttakurssien vaihtelu sekä suojaustoimenpiteet; 11) kumppaneidemme epäonnistuminen toiminnassaan tai kyvyttömyys solmia yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa tai epäonnistuminen suunniteltujen yhteisyritysten perustamisessa, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects- Risk Factors" alla sekä muissa Yhdysvaltoin arvopaperi-ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.