Skip to main content

Nokia nostaa lisäkanteita Applen patenttiloukkauksia vastaan Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.12.2016 klo 18.32 
 
Nokia nostaa lisäkanteita Applen patenttiloukkauksia vastaan Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa    
 
Nokia on nostanut uusia kanteita 21.12.2016 julkistettujen kanteiden lisäksi, koska yhtiö katsoo Applen tuotteiden loukkaavan useita Nokian patentteja. 
 
Nokian 11 maassa nostamat kanteet koskevat 40:tä muun muassa näyttö-, käyttöliittymä-, ohjelmisto-, antenni-, piirisarja- ja videokoodausteknologiaan liittyvää patenttia. Kanteet on nyt nostettu:  
 • Düsseldorfin tuomioistuimessa Saksassa - 8 patenttia *
 • Mannheimin tuomioistuimessa Saksassa - 4 patenttia *
 • Münchenin tuomioistuimessa Saksassa - 2 patenttia *
 • Helsingin Markkinaoikeudessa - 3 patenttia
 • Lontoon ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa Yhdistyneissä Kansakunnissa - 3 patenttia
 • Torinon tuomioistuimessa Italiassa - 4 patenttia
 • Tukholman patentti- ja markkinaoikeudessa Ruotsissa - 3 patenttia
 • Barcelonan kaupallisessa tuomioistuimessa Espanjassa - 1 patentti
 • Haagin alioikeudessa Alankomaissa - 3 patenttia
 • Pariisin korkeimmassa oikeudessa Ranskassa - 1 patentti
 • Hong Kongin korkeimmassa oikeudessa - 1 patentti
 • Tokion piirituomioistuimessa Japanissa - 2 patenttia
 • Texasin itäisen piirin alioikeudessa Yhdysvalloissa - 18 patenttia *
 • Yhdysvaltain kansainvälisen kaupan komissiossa - 8 patenttia
(* 21.12.2016 nostetut ja julkistetut kanteet).
 
Nokia on yksi maailman johtavista innovoijista. Sen jälkeen kun Nokia hankki täyden omistuksen NSN:sta vuonna 2013 ja Alcatel-Lucentista vuonna 2016, yhtiöllä on nykyisin kolme arvokasta patenttisalkkua. Nokia on investoinut yli 115 miljardia euroa tutkimukseen ja kehitykseen viimeisen 20 vuoden aikana, ja yhtiön kymmenettuhannet patentit käsittävät monia tärkeitä älypuhelimissa, tableteissa, henkilökohtaisissa tietokoneissa ja muissa vastaavissa laitteissa hyödynnettäviä teknologioita.
 
Nokia pääsi vuonna 2011 sopimukseen Applen kanssa osasta Nokia Technologiesin patenttiportfoliota, minkä jälkeen Apple on kieltäytynyt Nokian sittemmin tekemistä lisenssisopimustarjouksista liittyen muihin Nokian patentteihin, jotka ovat käytössä useissa Applen tuotteissa.
 
Nokian patenttiliiketoiminnasta vastaava johtaja Ilkka Rahnasto: "Pitkäaikaisten tutkimukseen ja kehitykseen kohdennettujen investointiensa myötä Nokia on luonut monia nykyisissä mobiililaitteissa, kuten Applen tuotteissa, hyödynnettäviä perusteknologioita tai vaikuttanut niiden kehitykseen. Olemme useiden vuosien ajan pyrkineet neuvottelujen kautta pääsemään Applen kanssa sopimukseen näihin teknologioihin liittyvien patenttien käytöstä, mutta nyt ryhdymme toimiin puolustaaksemme oikeuksiamme".
 

Nokia
Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisessä. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.
 
Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com
 
Lisätietoja tiedotusvälineille: 
Nokia 
Viestintä
Puh. 010 448 4900
 
RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 3) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 4) Nokia Technologiesin kyky säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 5) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 6) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossamme, sisäisessä valvonnassamme ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiemme prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 7) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 8) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset, mukaan lukien Appleen liittyvät oikeudenkäynnit; 9) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla sekä muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.