Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2016 katsaus

Nokia Oyj
Tilinpäätöstiedote
2.2.2017 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2016 katsaus

Nokian verkkoliiketoiminnan koko vuoden 2016 liikevoittoprosentti antamamme ohjeistuksen vaihteluvälin yläpäässä

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2016 katsauksesta. Täydellinen vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2016 katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 6,7 miljardia euroa (raportoitu 6,6 miljardia euroa). Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä yhdistetyn yhtiön vertailukelpoinen ei-IFRS-liikevaihto olisi ollut 7,7 miljardia euroa (ainoastaan Nokian raportoitu liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa).
 • Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (raportoitu 0,11 euroa).  Aiemmin antamaamme ohjeistustamme alhaisemmalla vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-verokannalla, joka oli 23 %, oli tähän 0,02-0,03 euron myönteinen vaikutus.
 • Koko vuoden 2016 laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (raportoitu -0,13 euroa).
 • Nokian hallitus tulee ehdottamaan, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta (0,16 euroa osakkeelta vuodelta 2015).

       
Nokian verkkoliiketoiminta

 • Liikevaihto laski 14 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.Tämä heijasti haastavia markkinaolosuhteita vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä ja siihen vaikutti lisäksi Alcatel-Lucentin vahva tulos vertailujaksolla vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.
 • Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen bruttokateprosentti oli vahva, ja se oli 40,6 %. Liikevoittoprosentti oli 14,1 erinomaisen toiminnallisen suorituskyvyn ja kulukontrollin tukemana.
 • Vuoden 2016 liikevoittoprosentti oli 8,9, mikä oli antamamme 7-9 %:n ohjeistuksen vaihteluvälin yläpäässä.

Nokia Technologies

 • Liikevaihto laski 25 % ja liikevoitto laski 49 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti Samsungin välimiesmenettelyn ratkaisuun liittyvän erän puuttumisesta, joka vaikutti myönteisesti vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen. Liikevaihdon ja liikevoiton laskua tasoittivat osin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä julkistettu laajennettu lisensointisopimus Samsungin kanssa ja immateriaalioikeuksien divestoinnit. Lisäksi Withings-kauppa auttoi tasoittamaan liikevaihdon laskua.

Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut

 • Liikevaihto kasvoi 34 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Alcatel Submarine Networks -yksikön erityisen vahvan kasvun myötä.

       

Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja tammi-joulukuun ei-IFRS-luvut. Katso lisätietoja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1 1,2
    Yhdis-
tetyn yhtiön historia-
tiedot 2
Muutos
10-12/
2016
vrt.
10-12/
2015
  Muutos
10-12/
2016
vrt.
7-9/
2016
  Yhdis-
tetyn yhtiön historia-
tiedot2
Muutos
1-12/
2016
vrt.
1-12/
2015
EUR milj. 10-12/
2016
10-12/
2015
7-9/
2016
1-12/
2016
1-12
/2015
Liikevaihto -
ilman
valuuttakurssi-
muutosten
vaikutusta
(ei-IFRS)
    -13 %   11 %     -10 %
Liikevaihto (ei-IFRS) 6 715 7 719 -13 % 5 950 13 % 23 945 26 606 -10 %
  Nokian verkkoliike-
toiminta
6 069 7 057 -14 % 5 322 14 % 21 799 24 634 -12 %
Ultra Broadband Networks 4 332 5 081 -15 % 3 903 11 % 15 770 18 079 -13 %
IP Networks and Applications 1 737 1 976 -12 % 1 419 22 % 6 029 6 555 -8 %
  Nokia Technologies 309 413 -25 % 353 -12 % 1 053 1 074 -2 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 341 254 34 % 298 14 % 1 145 921 24 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 818 3 272 -14 % 2 365 19 % 9 589 10 441 -8 %
Bruttokate-
prosentti
(ei-IFRS)
42,0 % 42,4 % -40pp 39,7 % 230pp 40,0 % 39,2 % 80pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 940 1279 -27 % 556 69 % 2 172 2 887 -25 %
  Nokian verkkoliike-
toiminta
854 1 097 -22 % 432 98 % 1 935 2 496 -22 %
Ultra Broadband Networks 574 702 -18 % 326 76 % 1 362 1 656 -18 %
IP Networks and Applications 280 396 -29 % 106 164 % 573 840 -32 %
  Nokia Technologies 158 311 -49 % 225 -30 % 579 692 -16 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -73 -129   -101   -341 -301  
Liikevoitto-
prosentti (ei-IFRS)
14,0 % 16,6 % -260pp 9,3 % 470pp 9,1 % 10,9 % -180ppVuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja tammi-joulukuun raportoidut luvut, ellei toisin mainittu. Katso lisätietoja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1 1,3
    Ainoas-
taan Nokia historia-
tiedot3
        Ainoas-
taan Nokia historia-
tiedot3
 
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 10-12/
2016
10-12/
2015
Muutos
10-12/
2016
vrt.
10-12/
2015
7-9/
2016
Muutos
10-12/
2016
vrt.
7-9/
2016
1-12/
2016
1-12/
2015
Muutos
1-12/
2016
vrt.
1-12/
2015
Liikevaihto - ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    84 %   10 %     89 %
Liikevaihto 6 641 3 609 84 % 5 890 13 % 23 614 12 499 89 %
  Nokian verkko-
liiketoiminta
6 069 3 210 89 % 5 322 14 % 21 799 11 486 90 %
Ultra Broadband Networks 4 332 2 815 54 % 3 903 11 % 15 770 10 158 55 %
IP Networks and Applications 1 737 395 340 % 1 419 22 % 6 029 1 328 354 %
  Nokia Technologies 309 403 -23 % 353 -12 % 1 053 1 027 3 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 341 0   298 14 % 1 145 0  
  Ei-IFRS-oikaisut -74 0   -60 23 % -331 0  
Bruttokate 2 659 1 693 57 % 2 216 20 % 8 456 5 536 53 %
Bruttokate-
prosentti
40,0 % 46,9 % -690pp 37,6 % 240pp 35,8 % 44,3 % -850pp
Liikevoitto 317 643 -51 % 55 476 % -1 100 1 697  
  Nokian verkkoliike-
toiminta
854 495 73 % 432 98 % 1 935 1 349 43 %
Ultra Broadband Networks 574 405 42 % 326 76 % 1 362 1 210 13 %
IP Networks and Applications 280 90 211 % 106 164 % 573 138 315 %
  Nokia Technologies 158 316 -50 % 225 -30 % 579 698 -17 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -73 -74   -101   -341 -89  
  Ei-IFRS-oikaisut -622 -93 569 % -501 24 % -3 272 -261 1154 %
Liikevoitto-
prosentti
4,8 % 17,8 % -1 300pp 0,9 % 390pp -4,7 % 13,6 % -1 830pp
Tulos (ei-IFRS) 676 575 18 % 264 156 % 1 250 1 392 -10 %
Tulos 4 658 499 32 % -133 -595 % -912 1 194  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,12 0,15 -20 % 0,04 200 % 0,22 0,36 -39 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu 4 0,11 0,13 -15 % -0,02 -650 % -0,13 0,31  
Nettokassa ja muut likvidit varat 5 299 7 775 -32 % 5 539 -4 % 5 299 7 775 -32 %
1Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Ei-IFRS-oikaisut-osioissa sekä viimeisen neljänneksen että vuoden 2016 alusta tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen yhdistetyn yhtiön ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 22.4.2016 julkaistusta Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2015 tuloksen -pörssitiedotteesta. Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).
2Yhdistetyn yhtiön historiatiedot vastaavat Nokian uutta Alcatel-Lucentin kanssa yhdistymisen jälkeistä toiminnallista ja taloudellista rakennetta, ja ne esitetään täydentävänä tietona kuten 22.4.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa kuvattiin. Lisätietoa yhdistetyn yhtiön historiatiedoista esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).
3Ainoastaan Nokian historiatiedot kuvaavat Nokian taloudellista tulosta uudelleenryhmiteltynä heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.
4Raportoitu 1-12/2016 tulos ei ole vertailukelpoinen aiemmin julkaistujen raportoitujen tulosten kanssa johtuen vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä tehdystä Alcatel-Lucentin hankintalaskelman päivityksestä, minkä seurauksena vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen raportoitua verohyötyä on oikaistu. Katso lisätietoja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 6, Hankitut liiketoiminnat.

Nokian ja Applen patenttilisenssin uusiminen

Nokia julkisti joulukuussa 2016 aloittaneensa useiden kanteiden nostamisen Applea vastaan, koska yhtiö katsoo Applen tuotteiden loukkaavan Nokian patentteja. Tähän mennessä kanteita on nostettu 11 maassa Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kanteet koskevat yli 50 patenttia liittyen muun muassa näyttö-, käyttöliittymä-, ohjelmisto-, antenni-, piirisarja- ja videokoodausteknologiaan sekä 3G- ja 4G -mobiilistandardeihin. Apple on myös nostanut joitakin kanteita Nokiaa vastaan.

Yhtenä maailman johtavista innovoijista, ja sen jälkeen kun Nokia hankki täyden omistuksen Nokia Siemens Networksista vuonna 2013 ja Alcatel-Lucentista vuonna 2016, Nokialla on nykyisin kolme arvokasta patenttisalkkua. Nokia on investoinut yli 115 miljardia euroa tutkimukseen ja kehitykseen viimeisen 20 vuoden aikana, ja yhtiön kymmenettuhannet patentit käsittävät monia tärkeitä älypuhelimissa, tableteissa, henkilökohtaisissa tietokoneissa ja muissa vastaavissa laitteissa hyödynnettäviä teknologioita.

Aiempi Applen kanssa solmittu lisenssisopimus, joka kattoi osan Nokia Technologiesin patenttiportfoliota raukesi vuoden 2016 lopussa, eikä Applella tällä hetkellä ole lisenssiä Nokian patentteihin. Nokian jatkuvista pyrkimyksistä huolimatta Apple ei ole hyväksynyt mitään Nokian tekemistä lisenssisopimustarjouksista liittyen Applen aiemmin lisensoimiin patentteihin sekä muihin Nokian patentteihin, jotka ovat käytössä useissa Applen tuotteissa.

Ei-IFRS-tunnusluvut antavat hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä

Annamme raportoitujen IFRS-tunnuslukujen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta. Uskomme, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman alla kuvattuja eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Näitä ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta, vaan niitä tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Ei-IFRS-oikaisut raportoidaan ainoastaan Nokian konsernitasolla eikä niitä kohdisteta segmenteille.

Taloudellisten pääkohtien tarkastelu

Tämän Nokian tulosta koskevan taloudellisen katsauksen sisältämä taloudellisten pääkohtien tarkastelu sisältää Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavien segmenttien muutoksista esitetään lisätietoa tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (liite 3).

Nokian vuoden 2016 viimeisen neljänneksen tuloksen tarkastelussa vertailuluvut ovat vuoden 2015 viimeiseltä ja vuoden 2016 kolmannelta neljännekseltä yhdistetyn yhtiön osalta, ellei toisin mainittu. Tämä taloudellinen tieto on laadittu kuvaamaan Nokian jatkuvien toimintojen tulosta ikään kuin uusi taloudellinen raportointirakenne olisi ollut käytössä koko vuonna 2015. Tietyt laatimisperiaatteisiin liittyvät yhdenmukaistukset, oikaisut ja uudelleenluokittelut ovat olleet välttämättömiä, ja niistä esitetään lisätietoa 22.4.2016 julkaistun Nokian pörssitiedotteen Laatimisperusta-osiossa. Kyseiset oikaisut sisältävät myös kulu- ja menoerien uudelleenluokittelun niiden luonteen ja yhdistetyn yhtiön laskentaperiaatteiden tuloslaskelmarivien määritelmien muutosten perusteella, mikä vaikuttaa myös tässä taloudellisessa katsauksessa esitettäviin vuoden 2015 lukuihin.

Nokian vuoden 2016 viimeisen neljänneksen tuloksen sekä koko vuoden 2016 tuloksen tarkastelussa vertailuluvut ovat vuoden 2015 viimeiseltä neljännekseltä ja koko vuodelta 2015 ainoastaan Nokian historiatietoja, ellei toisin mainittu. Ainoastaan Nokian historiatiedot ovat uudelleenryhmitelty heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 alusta alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 alusta alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2016 oli Nokialle muutoksen aikaa. Etenimme vuoden aikana määrätietoisesti ja menestyksekkäästi strategiamme toteuttamisessa ja toimintamme laajentamisessa.

Vuoden alussa Nokia keskittyi pääasiassa mobiiliverkkoihin. Päätimme vuoden yhtiönä, jolla on kattava tuotevalikoima, joka sisältää muun muassa mobiili- ja kiinteät verkot, reitityksen, optiset verkot ja itsenäiset ohjelmistot. Olemme yhtiö, joka voi tavoitella parempaa tuottoa laajentumalla uusiin asiakassegmentteihin, jolla on uutta liiketoimintaa digitaalisen terveyden ja digitaalisen median toimialoilla, ja jonka patentti- ja brändilisensointitoiminta on merkittävästi laajentunut.

Olemme tyytyväisiä asiakkaidemme yhä vahvistuneesta tuesta Nokian strategialle. Myyntihankkeemme muiden kuin perinteisten asiakkaidemme, eli telekommunikaatiopalvelujen tarjoajien, keskuudessa lisääntyivät vuoden aikana, näimme verkkoliiketoiminnan myyntipotentiaalin perustuvan yhä enemmän kahden tai useamman liiketoimintaryhmämme tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiin ja ristiinmyyntimahdollisuuksista alkoi tulla todellisuutta.

Vuoden loppuun mennessä saimme myös Alcatel-Lucent-integraation toteutettua onnistuneesti ja odotettua nopeammin. Voimmekin nyt keskittyä täysipainoisesti kustannussäästöihin, jatkuvan parantamisen hankkeisiin sekä strategiamme toteuttamiseen. Koko vuoden taloudellinen suorituskykymme oli vakaa, ja verkkoliiketoimintamme kannattavuus asettui antamamme ohjeistuksen vaihteluvälin yläpäähän. Jatkuva tiivis keskittymisemme toimeenpanoon, kulujen hallintaan ja hinnoittelukuriin oli ratkaisevaa haastavien markkinaolosuhteiden vaikutuksen tasoittamisessa vuoden aikana. Vaikka olen edelleen pettynyt liikevaihtomme kehitykseen vuonna 2016 arvioimme yhä tuloksemme parantuvan vuonna 2017. Näemme lisäksi mahdollisuuden katteiden kasvuun vuonna 2017 ja kyseisen vuoden jälkeen, kun markkinaympäristö kohentuu ja myynnin muutosohjelmamme vaikutukset alkavat vahvistua.

Tiivistettynä, päätimme vuoden 2016 hyvissä asemissa tulevaisuutta ajatellen. Olemme onnistuneesti yhdistäneet toimintomme, meillä on vakuuttava sekä kokonaisvaltainen tuotevalikoima ja kurinalainen toimintamallimme tuottaa edelleen vankkaa tulosta. Lisäksi meillä on vakaa taloudellinen asema, taseemme on vahva ja meillä on valmiudet investoida mahdollisuuksiin, joiden uskomme tuottavan arvoa osakkeenomistajillemme.


Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

NOKIA VUODEN 2016 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

Ei-IFRS-liikevaihto ja ei-IFRS-liikevoitto

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 13 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 13 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi laskenut 13 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 11 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

EUR milj., ei-IFRS Liike-vaihto % muutos Brutto-
kate
Tutki-muksen ja kehi-
tyksen kulut
Myynnin ja hallin-
non kulut
Muut tuo-
tot ja kulut
Liike-voitto Liikevoitto-prosentin muutos %  
Verkkoliike-toiminta -988 -14 % -364 79 72 -30 -243 -140pp  
Nokia Technologies -104 -25 % -122 3 -30 -3 -152 -2 410pp  
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 87 34 % 33 4 0 19 56 2 940pp  
Eliminoinnit 1   0 0 0 0 0    
Nokia -1 003 -13 % -454 86 42 -14 -340 -260pp  
                               

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj., ei-IFRS Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehityk-sen kulut Myyn-nin ja hallin-non kulut Muut tuo-tot ja kulut Liike-voitto Liikevoitto-prosentin muutos %  
Verkkoliike-toiminta 747 14 % 484 -50 -19 7 422 600pp  
Nokia Technologies -45 -12 % -54 -4 -13 4 -67 -1 260pp  
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 43 14 % 23 -3 3 5 29 1 250pp  
Eliminoinnit 19   0 0 0 0 0    
Nokia 765 13 % 453 -58 -29 16 384 470pp  
                               

Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut

Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut olivat 72 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Tähän sisältyi 63 miljoonan euron arvonalentumiskulu, joka liittyi tiettyjen yksityisten immateriaalioikeuksiin sijoittavien rahastojen tuloskehitykseen. Tätä suurelta osin tasoittivat kurssivoitot ensisijaisesti johtuen Yhdysvaltojen dollarin vahvistumisesta Kiinan juaniin verrattuna sekä voitonjako venture fund -sijoituksista.

Ei-IFRS-verot

Nokian ei-IFRS-tuloverot olivat 204 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä Nokian ei-IFRS-verokanta oli 23 %, joka oli alhaisempi kuin aiemmin antamamme näkymä 40 %:n ei-IFRS-verokannasta. Tämä johtui ensisijaisesti kahdesta tekijästä. Ensinnäkin Nokian alueellinen kannattavuusjakauma muuttui myönteisesti. Valtaosa tästä muutoksesta oli kertaluonteista ja liittyi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä tapahtuneeseen arvion muutokseen. Toiseksi toteutunut kannattavuustaso on korkeampi kuin se arvioitu kannattavuus, johon ei-IFRS-verokannan ohjeistus pohjautuu. Tästä seurasi alhaisempi ei-IFRS-verokanta, koska suhteellisesti suurempi osa veronalaisesta voitosta syntyi alueilla, joilla verokanta on alhaisempi.

NOKIA VUODEN 2016 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihto

Nokian liikevaihto kasvoi 84 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto, ja kasvoi 13 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi kasvanut 84 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto, ja kasvanut 10 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto, johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion kasvusta, mikä oli seurausta Alcatel-Lucent-kaupasta. Tätä tasoittivat osin sekä Nokia Technologies -liiketoiminta että hankintalaskelman laatimiseen liittyvä oikaisu, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostusten alentamiseen. 

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion kasvusta. Tätä tasoitti osin sekä Nokia Technologies -liiketoiminta että hankintalaskelman laatimiseen liittyvän oikaisun kielteinen vaikutus, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostusten alentamiseen.

Liikevoitto

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevoiton lasku vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevoitto, johtui ensisijaisesti korkeammista tutkimuksen ja kehityksen kuluista, korkeammista myynnin ja hallinnon kuluista sekä muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisesta vaihtelusta. Bruttokatteen kasvu tasoitti tätä osin. Kaikki edellä esitetyt tekijät liittyivät ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta. Tuotevalikoiman integraatiokuluihin ja myynnin jaksotuksiin liittyvät ei-IFRS-oikaisut sekä Nokia Technologies -liiketoiminnan bruttokatteen lasku tasoittivat tätä osin.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta sekä aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja tuotevalikoiman integraatiokuluihin liittyvistä ei-IFRS-oikaisuista sekä vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta ja Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Myynnin ja hallinnon kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä transaktio- ja integraatiokuluja koskevista ei-IFRS-oikaisuista sekä vähäisemmässä määrin Nokia Technologies -liiketoiminnasta ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 110 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä olivat 3 miljoonaa euroa kuluja. Nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti ei-IFRS-oikaisuista liittyen korkeampiin uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin, mitä vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä kirjattujen Nokian tiettyihin venture fund -sijoituksiin liittyvien noin 20 miljoonan euron tappioiden puuttuminen osin tasoitti. 

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevoitto kasvoi johtuen ensisijaisesti bruttokatteen kasvusta, mitä muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu sekä tutkimuksen ja kehityksen sekä myynnin ja hallinnon kulujen kasvu osin tasoitti.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta, mitä Nokia Technologies -liiketoiminta  ja ei-IFRS-oikaisut osin tasoittivat. 

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Myynnin ja hallinnon kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, ei-IFRS-oikaisuista ja Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 110 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä olivat 39 miljoonaa euroa kuluja. Nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti korkeammista uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista.

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyvät kulut, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion jatkuvia toimintoja koskevassa tilintarkastamattomassa ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2).

    Ainoastaan Nokia historiatiedot1      
EUR milj. 10-12/
2016
10-12/
2015
Muutos
10-12/
2016
vrt.
10-12/
2015
7-9/
2016
Muutos
10-12/
2016
vrt.
7-9/
2016
Liikevaihto -74 0   -60 23 %
Bruttokate -159 0   -149 7 %
Tutkimus- ja kehityskulut -185 -9 1956 % -179 3 %
Myynnin ja hallinnon kulut -162 -70 131 % -145 12 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -116 -14 729 % -29 300 %
Liikevoitto/-tappio -622 -93 569 % -501 24 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0   -1 -100 %
Tuloverot 605 17 3 459 % 105 476 %
Tulos -17 -76 -78 % -397 -96 %
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva tulos
-13 -76 -83 % -378 -97 %
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta -5 0   -20 -75 %
1 Ainoastaan Nokian historiatiedot kuvaavat Nokian taloudellista tulosta uudelleenryhmiteltynä heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 74 miljoonaa euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat hankintalaskelman laatimiseen liittyvästä oikaisusta, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleen myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen.

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevoittoon liittyvät ei-IFRS-oikaisut olivat 622 miljoonaa euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoittoon liittyneet ei-IFRS-oikaisut johtuivat ensisijaisesti seuraavista bruttokatteeseen, tutkimuksen ja kehityksen kuluihin, myynnin ja hallinnon kuluihin sekä muihin tuottoihin ja kuluihin vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Bruttokatetta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 159 miljoonaa euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoiman integraatiokuluista sekä myynnin jaksotuksista.

Tutkimuksen ja kehityksen kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 185 miljoonaa euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista sekä vähäisemmässä määrin Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoiman integraatiokuluista.

Myynnin ja hallinnon kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 162 miljoonaa euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista sekä integraatio- ja transaktiokuluista.

Muita tuottoja ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 116 miljoonaa euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti 107 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista, jotka johtuivat Nokian kustannusvähennyksiin ja tehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloitteista.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 72 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Tähän sisältyi 63 miljoonan euron arvonalentumiskulu, joka liittyi tiettyjen yksityisten immateriaalioikeuksiin sijoittavien rahastojen arvonkehitykseen. Tätä suurelta osin tasoittivat kurssivoitot ensisijaisesti johtuen Yhdysvaltojen dollarin vahvistumisesta Kiinan juaniin verrattuna sekä voitonjako venture fund -sijoituksista.

Verot

Tuloverot olivat 401 miljoonaa euroa verohyötyä vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti kahdesta tekijästä.  Ensinnäkin Alcatel-Lucentin jäljellä olevien osakkeiden lunastusmenettelyn loppuunsaattamisen jälkeen Nokia on aloittanut Alcatel-Lucentin ja Nokian toimintamallien yhdistämisen. Näihin yhdistämistoimiin liittyen Nokia siirsi tietyt aineettomat oikeudet sen Yhdysvaltojen toimintoihin ja kirjasi verohyödyn sekä lisää laskennallista verosaamista 348 miljoonaa euroa vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä. Toiseksi Nokia valitsi, että se kohtelee Alcatel-Lucentin Yhdysvaltojen toimintojen hankintaa Yhdysvaltojen verotuksessa liiketoimintakauppana. Tämän valinnan seurauksena jäljellä olevat laskennalliset verosaatavat hyödynnetään tai menetetään ja kirjataan uutta laskennallista verosaatavaa pidemmällä hyödyntämisajalla kuin menetetyillä saatavilla oli. Tämän seurauksena kirjasimme 91 miljoonaa euroa lisää laskennallista verosaatavaa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi Nokian alueellinen kannattavuusjakauma muuttui myönteisesti. Valtaosa tästä muutoksesta oli kertaluonteista ja liittyi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä tehtyyn arvion muutokseen.

Nokia tekee edelleen muutoksia toimintamalliinsa vuonna 2017. Tästä johtuen Nokia odottaa kirjaavansa vuonna 2017 noin 250 miljoonan euron vähennyksen laskennallisiin verosaataviin. Tällä tulee olemaan noin 250 miljoonan euron kertaluontoinen negatiivinen vaikutus verokuluun, joka netottaa osittain vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä kirjattua 348 miljoonan euron kertaluonteista verohyötyä. Toimintamallin muutokset, sisältäen aineettomien oikeuksien siirrot ja tietyt Nokian tekemät verovalinnat, johtivat noin 90 miljoonan euron kertaluonteisiin ulosmeneviin rahavirtoihin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, ja niiden arvioidaan johtavan noin 150 miljoonan euron kertaluonteisiin ulosmeneviin rahavirtoihin myös vuonna 2017. Muutosten odotetaan saavan aikaan enemmän kassaverosäästöjä tulevaisuudessa kuin niiden aiheuttamat kertaluonteiset kassaveromaksut vuosina 2016 ja 2017.

Kustannussäästöohjelma

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2016 viimeisen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen.

Milj. EUR, arviolta 10-12/
2016
Uudelleenjärjestely- ja  muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 810
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 110
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 130
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 790
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 710
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 80
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 700
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 750
 = Tulevat kulukirjaukset 950
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 150
 - Maksetut rahavirrat 410
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 740

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko vuoden 2016 tuloksestamme sekä tulevaisuuden odotuksemme kustannussäästöohjelmaamme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

Milj. EUR, arviolta, pyöristetty lähimpään 50 miljoonaan euroon 2016 2017 2018 2019 Yhteen-
 
 
  Aiempi arvio Toteu-
tunut
Aiempi arvio Tämän-hetkinen arvio Aiempi arvio Tämän-hetkinen arvio Tämän-hetkinen arvio Tämän-hetkinen arvio  
Kokonais-kustannus-
säästöt
400 550 400 250 400 400 0 1 200  
 - Toiminta-
kulut
250 350 200 100 350 350 0 800  
 - Hankinnan ja valmistuksen kulut 150 200 200 150 50 50 0 400  
Uudelleen-
järjestely-
kulut ja muut
niihin liittyvät kulut
700 750 800 750 200 200 0 1 700  
Uudelleen-järjestely-
kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat
500 400 700 750 500 550 450 2 150  
Verkko-
laitteiston vaihdoksiin
liittyvät  kulut ja ulosmenevät rahavirrat
300 150 300 450 300 300 0 900  

Vuonna 2016 alhaisemmat tulospalkkiovelat vaikuttivat myönteisesti toteutuneisiin kustannussäästöihin, mikä johtui vuoden 2016 taloudellisesta tuloksesta. Vuoden 2016 kokonaiskustannukset laskivat aiemmin arvioitua enemmän, ja alhaisempien tulospalkkiovelkojen vaikutus oli yli puolet tästä laskusta. Tämän kehityksen odotetaan muuttuvan vuonna 2017 olettaen, että vuoden 2017 taloudellinen tulos on odotustemme mukainen. Nokia edistyy yhä hyvin kumulatiivisesti katsottuna koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiemme 1,2 miljardin euron kokonaiskustannussäästöjen saavuttamisessa. Siltä osin kuin vuoden 2016 toteutuneet kustannukset ja rahavirrat poikkesivat aiemmista arvioistamme, on tulevia arvioita päivitetty vastaavasti.

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Nokian vuotuiset kustannussäästöt
pois lukien Nokia Technologies
Noin 1,2 miljardin euron vuotuisten kokonais-kustannus-säästöjen saavuttaminen koko vuoden 2018 aikana1 Verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin
ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015 pois lukien Nokia Technologies. Nokia arvioi saavansa noin 800 miljoonan euron kustannussäästöt toimintakuluista ja noin 400 miljoonan euron kustannussäästöt hankinnan ja valmistuksen kuluista.

Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. Uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja koskevien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan yhteensä noin 2,15 miljardia euroa.
  Verkkolaitteiston vaihdokset Yhteensä noin 900 miljoonaa euroa1 Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS-oikaisuihin, ja ne eivät siten vaikuta Nokian ei-IFRS-liikevoittoon.
  Ei-IFRS-rahoitustuotot ja
-kulut
Noin 300 miljoonaa euroa kuluja koko vuoden 2017 aikana

 
Sisältää ensisijaisesti korollisiin velkoihin liittyvät nettokorkokulut, korkokulut liittyen etuuspohjaisiin eläkkeisiin ja muihin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin sekä valuuttakurssivaihteluiden vaikutuksen tiettyihin tase-eriin.

Nokia arvioi rahoitustuottoihin ja
-kuluihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 200 miljoonaa euroa koko vuoden 2017 aikana.
  Ei-IFRS-verokanta 30 %:n ja
35 %:n välillä koko vuonna 20172
Nokia arvioi koko vuoden 2017 ei-IFRS-verokantansa olevan annetun ohjeistuksen vaihteluvälin keskivaiheilla ja vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-verokannan olevan 35 %:n ja 40 %:n välillä.
(Tämä on päivitys aiempaan ennusteeseemme, jonka mukaan koko vuoden 2017 ei-IFRS-verokanta olisi ollut annetun ohjeistuksen yläpäässä.)

Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 600 miljoonaa euroa koko vuonna 2017.
(Tämä on päivitys aiempaan ennusteeseemme, jonka mukaan veroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat olisivat olleet noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2017.)
  Käyttöomaisuus-investoinnit Noin 500 miljoonaa euroa koko vuonna 2017 Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan.

Nokian verkkoliike-toiminta Liikevaihto Lasku vastaa ensisijaisen kohdemarkkinan laskua koko vuonna 2017

 
Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoittoprosentin näkymiin koko vuonna 2017:


 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan muutaman prosentin supistuminen;
 • Toimialan kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
 • Merkittävien verkkorakennushankkeiden ajoittuminen; ja
 • Kustannussäästö- ja jälleeninvestointi-suunnitelmien toimeenpano toimintakulujen laskiessa edelliseen vuoteen verrattuna.

Nokian verkkoliiketoiminnan vuoden 2017 näkymät annettiin 15.11.2016 perustuen oletukseen siitä, että valuuttakurssit pysyvät muuttumattomina.

 

 

 

Liikevoittoprosentti

8-10 % koko vuonna 2017
Nokia
Technologies
Liikevaihto

 
Ei arviota Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia uskoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2017 näkymistä. Jos uusia lisensointisopimuksia ei solmita, patentti- ja tavaramerkin lisensointitoiminnan liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) arvioidaan olevan noin 800 miljoonaa euroa vuonna 2017. Tämä luku vastaa sitä, että noin 30 % maailmanlaajuisesta euromääräisestä älypuhelinmarkkinasta lisensoi Nokian teknologiaa.

Nokia arvioi digitaalisen terveyden ja digitaalisen median alueiden kokonaisliikevaihdon kasvavan vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna johtuen ensisijaisesti digitaalisen terveyden ja digitaalisen median tuotteidemme lisääntyneestä käyttöönotosta kuluttajien keskuudessa.
     


1 Katso lisätietoja kustannussäästöjä ja verkkolaitteiston vaihdoksia koskevasta ohjeistuksesta yllä olevasta Kustannussäästöohjelma -osiosta.

2 Katso lisätietoja veroja koskevasta ohjeistuksesta yllä olevasta Verot-osiosta.


RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel-Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel-Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel-Lucent hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 12) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 13) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 14) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 15) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveyden saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 16) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 17) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 18) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 19) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 20) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 21) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 22) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 23) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 24) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 25) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 26) liikearvomme kirjanpitoarvoa ei välttämättä voida kerryttää; 27) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 28) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvät kustannukset,  ja terveydenhuoltokustannukset; 29) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla, ja muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 1.2.2017.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2016" -vuosikertomuksensa viikolla 12 vuonna 2017. Vuosikertomus tulee saataville osoitteeseen www.nokia.com/luvut.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen katsauksensa 27.4.2017.
 • Nokian vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23.5.2017.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2017 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 27.7.2017.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2017 kolmannen neljänneksen katsauksensa 26.10.2017.