Skip to main content

Nokia ilmoittaa ostotarjoustensa alustavat tulokset ja uusien euromääräisten velkakirjojensa hinnoittelun

Nokia OyjPörssitiedote8.3.2017 klo 19.00

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.

Nokia ilmoittaa ostotarjoustensa alustavat tulokset ja uusien euromääräisten velkakirjojensa hinnoittelun

Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa alustavat tulokset aikaisemmin tiedotetuille ostotarjouksilleen ("Ostotarjoukset") liittyen Eurovelkakirjojen ja Dollarivelkakirjojen takaisinostamiseen sekä hinnoittelun kummallekin Dollarivelkakirjojen sarjalle (kumpikin kuten määritelty alla). Ostotarjousten mukaisesti Nokia ostaa käteisellä korkeintaan Sallitulla Enimmäismäärällä: (i) pääomaltaan yhteensä 500 000 000 euron 6,75 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 4.2.2019, ja jotka on laskettu liikkeelle Euro Medium Term Note -ohjelman puitteissa ("Eurovelkakirjat"), (ii) pääomaltaan yhteensä 300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028 ("2028-velkakirjat"), ja (iii) pääomaltaan yhteensä 1 360 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029 ("2029-velkakirjat", ja yhdessä 2028-velkakirjojen kanssa, "Dollarivelkakirjat", ja yhdessä Eurovelkakirjojen kanssa ("Velkakirjat")). Dollarivelkakirjat ovat alun perin Lucent Technologies Inc.:n (Alcatel-Lucent USA Inc.:n, Nokian kokonaan omistaman tytäryhtiön edeltäjä) liikkeeseen laskemia ("USD-velkakirjayhtiö")).Ostotarjoukset tehdään 22.2.2017 päivätyn ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousasiakirjassa.

Nokia tiedotti 22.2.2017 aikomuksestaan laskea liikkeelle uusia euromääräisiä, kiinteäkorkoisia velkakirjoja muille kuin yhdysvaltaisille henkilöille Yhdysvaltojen ulkopuolella. 6.3.2017 Nokia hinnoitteli 5 000 000 000 euron Euro Medium Term Note -ohjelmansa alla liikkeeseen lasketut 500 miljoonan euron, 1,00 %:n seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät 2021, ja 750 miljoonan euron, 2,00 %:n seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät 2024 ("Uudet Velkakirjat"). Irlannin Pörssille tehdään hakemus koskien Uusien Velkakirjojen listaamista ja kaupankäyntiä. Uudet Velkakirjat selvitetään arviolta 15.3.2017.

Nokia aikoo käyttää Uusista Velkakirjoista saatavat varat Eurovelkakirjojen Ostotarjousten rahoittamiseksi ja tämän jälkeen jäljelle jäävät varat Dollarivelkakirjojen Ostotarjousten rahoittamiseksi pro rata -periaatteella. Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä Uusia Velkakirjoja tai pyyntöä Uusien Velkakirjojen ostotarjoukseksi, eikä Uusia Velkakirjoja rekisteröidä vuoden 1933 U.S. Securities Actin, kuten muutettu, ("Laki") mukaisesti. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa Lakiin perustuvaa poikkeusta. 

Aikaisen tarjouksen tulokset

Lucid Issuer Service Limitedin ("Tarjouksen Tekijän Asiamies") 7.3.2017 klo 17.00 (New Yorkin aikaa) ("Aikaisemman Tarjouksen Päivä") antaman tiedon mukaan Eurovelkakirjojen ja Dollarivelkakirjojen alla taulukossa esitetyt yhteenlasketut pääomat on pätevästi tarjottu Ostotarjouksissa, eikä tarjouksista ole vetäydytty.

Kuvaus ISIN/CUSIP Liik-keeseen laskettu Pääoma Hyväksymisen Etusija-taso Tarjottu Pääoma Tarjotun pääoman prosentuaalinen osuus liikkeeseen lasketusta pääomasta AikaisemmanTarjouksen Palkkio1
6,75 %:n vel- kakirjat, jotka erääntyvät 4.2.2019 XS0411735482 EUR 500 000 000 1 EUR 262 605 000 52,52 % EUR 30 per EUR 1 000
6,50 %:n debentuurit, jotka erääntyvät 15.1.2028 US549463AC10/ 549463AC1 USD 300 000 000 2 USD 85 950 000 28,65 % USD 30 per USD 1 000
6,45 %:n   debentuurit, jotka erääntyvät 15.3.2029 US549463AE75/ 549463AE7 USD 1 360 000 000 2 USD 400 861 000 29,48 % USD 30 per USD 1 000

1 Määrä lasketaan sovellettavasta Kiinteästä Tuotosta tai Kiinteästä Erotuksesta, ja se sisältää Aikaisemman Tarjouksen Palkkion. Velkakirjojen kuhunkin sarjaan liittyvä Myöhäisempi Vastike vähentää Aikaisemman Tarjouksen Palkkiota määrällä, joka lasketaan sovellettavasta Kiinteästä Tuotosta tai Kiinteästä Erotuksesta.  

Kunkin yllä taulukossa listatun lopullisesti ostettavaksi hyväksytyn Velkakirjojen sarjan pääoma määräytyy Sallitun Enimmäismäärän (kuten määritelty alla) ja yllä olevan taulukon mukaisten Hyväksymisen Etusijatasojen mukaisesti, kuten on kuvattu Ostotarjousasiakirjassa.

Oikeus Ostotarjouksista vetäytymiseen raukesi Aikaisemman Tarjouksen Päivänä. Näin ollen tarjottuja Velkakirjoja ei voi enää vetää pois ostotarjousmenettelystä, paitsi lain sallimissa rajoissa.

Ostotarjoukset päättyvät 21.3.2017 kello 23.59 (New Yorkin aikaa) ("Päättymispäivä"). Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, siirtää Päättymispäivää myöhemmäksi. Tällainen siirto tiedotetaan Ostotarjousasiakirjassa kuvaillulla tavalla.

Ostotarjoukset toteutetaan arviolta 23.3.2017 tai niin pian tämän jälkeen, kuin on käytännössä mahdollista ("Ostotarjouksen Selvityspäivä"), paitsi jos Päättymispäivää muutetaan tai lykätään.

Vastike

Velkakirjojen haltijoiden tuli tarjota pätevästi sekä olla vetäytymättä Velkakirjoja koskevista tarjouksista ennen Aikaisemman Tarjouksen Päivää tai tänä päivänä ollakseen oikeutettuja saamaan kulloinkin soveltuvan Eurovelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen tai Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen (kumpikin termi määritelty alla), jotka sisältävät kuhunkin Velkakirjojen sarjaan soveltuvan Aikaisemman Tarjouksen Palkkion.  

Aikaisemman Tarjouksen Päivän jälkeen, mutta Päättymispäivään mennessä tai Päättymispäivänä pätevästi tarjottujen ja Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen Haltijat saavat Eurovelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen tai Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen (kumpikin termi määritelty alla), kuten kussakin tapauksessa soveltuu.

Kulloinkin soveltuva Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike, Eurovelkakirjojen Myöhäisempi Vastike, Dollarivelkakirjojen Aikaisempi Vastike tai Dollarivelkakirjojen Myöhäisempi Vastike (lisättynä alla määritellyllä Kertyneellä Korolla) maksetaan Ostotarjouksen Selvityspäivänä.

Eurovelkakirjojen vastike

Nokia maksaa ennen Aikaisemman Tarjouksen Päivää pätevästi tarjotuille ja sen Ostotarjousten mukaisesti hyväksytyille Eurovelkakirjoille käteisellä euromäärän ("Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike"), joka määräytyy Ostotarjousasiakirjassa kuvatulla tavalla ja viittauksella kiinteään -0,10 %:n ostotuottoon ("Eurovelkakirjojen Ostotuotto").

Vain tiedoksi: Olettaen, että Ostotarjouksen Selvityspäivä on 23.3.2017, Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike on 1 128,37 euroa per 1 000 euroa hyväksytyistä Eurovelkakirjoista ja Eurovelkakirjojen Myöhäisempi Vastike on 1 098,37 euroa per 1 000 euroa hyväksytyistä Eurovelkakirjoista. Mikäli Ostotarjouksen Selvityspäivää siirretään myöhäisemmäksi, Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike ja Myöhäisempi Vastike lasketaan uudestaan ja ilmoitetaan, vain tiedoksi, kuten Ostotarjousasiakirjassa on esitetty.

Ostotarjousten kohteena olevien Eurovelkakirjojen haltijat, jotka tarjoavat Eurovelkakirjoja Aikaisemman Tarjouksen Päivän jälkeen mutta ennen Päättymispäivää, ovat oikeutettuja saamaan vain määrän, joka vastaa Eurovelkakirjojen Aikaisempaa Vastiketta vähennettynä tällaisille Eurovelkakirjoille maksettavalla soveltuvalla käteismäärällä, joka on listattu taulukossa otsikon "Aikaisemman Tarjouksen Palkkio" alla.

Dollarivelkakirjojen Vastike

Nokia maksaa ennen Aikaisemman Tarjouksen Päivää pätevästi tarjotuille Dollarivelkakirjoille, jotka se on hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti Sallitun Enimmäismäärän puitteissa, käteisellä Yhdysvaltain dollareissa määrän ("Dollarivelkakirjojen Aikaisempi Vastike"), joka vastaa (lähimpään senttiin pyöristettynä) Ostotarjouksen Toteutuspäivästä lähtien, kyseisten Velkakirjasarjojen tuottoprosenttia, joka vastaa seuraavien tekijöiden summaa: (i) kyseisten Dollarivelkakirjojen Viitekorkoa (kuten tässä tiedotteessa ilmoitetaan) lisättynä (ii) alla olevassa taulukossa esitetyllä Kiinteällä Erotuksella.

"Viitekorko" on U.S. Treasury Securityn viittauksen tarjouspuolen korko, kuten on esitetty alla olevassa taulukossa ja kuten USD-ostotarjouksen järjestäjäpankit (kuten määritelty alla) sen määrittelevät markkinastandardien mukaisesti tänään kello 11.00 (New Yorkin aikaa). Kunkin Dollarivelkakirjojen sarjan Dollarivelkakirjojen Aikaisempi Vastike perustuu Viitekorkoon lisättynä alla olevassa taulukossa esitetyllä Kiinteällä Erotuksella.

Ostotarjousten kohteena olevien Dollarivelkakirjojen haltijat, jotka tarjoavat Aikaisemman Tarjouksen Päivän jälkeen mutta ennen Päättymispäivää tai Päättymispäivänä, ovat oikeutettuja Sallitun Enimmäismäärän puitteissa saamaan vain määrän, joka vastaa Dollarivelkakirjojen Aikaisempaa Vastiketta vähennettynä käteismäärällä, joka vastaa edellä taulukossa otsikon "Aikaisemman Tarjouksen Palkkio" alla listattua soveltuvaa määrää kullekin Dollarivelkakirjojen sarjalle ("Dollarivelkakirjojen Myöhäisempi Vastike").

Alla oleva taulukko esittää arvioidun Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen ja Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen, olettaen, että Ostotarjouksen Selvityspäivä on 23.3.2017:

Kuv

aus

ISIN/CUSIP Liikkeeseenlaskettu Pääoma Kiinteä Erotus

U.S. Tre

asu

ry

Sec

uri

ty:n

vii

tta

us

 

 

Vii

te-

ko

r

ko

 

Doll

ari

vel

kaki

rjo

jen

Aik

ais

emp

i

Vas

tik

e

 

Dol

lar

ive

lka

kir

joj

en

Myö

häi

sem

pi

Vas

tik

e

6,50 %:n debentuu- rit, jotka erääntyvät  15.1.2028 US549463AC10/ 549463AC1 USD 300 000 000  285 peruspistettä 2,25 % U.S. Treasury Security, joka erääntyy 15.2.2027 2,569 % USD 1.087,47per USD 1 000 USD 1.057,47per USD 1 000
6,45 %:n   debentuu-rit, jotka erääntyvät   15.3.2029 US549463AE75/ 549463AE7 USD 1 360 000 000 285 peruspistettä 2,25 % U.S. Treasury Security, joka erääntyy 15.2.2027 2,569 % USD 1.089,96per USD 1 000 USD 1.059,96per USD 1 000

Kertynyt Korko

Nokia maksaa Ostotarjousasiakirjan mukaisesti Ostotarjouksen Selvityspäivänä Eurovelkakirjoille ja Dollarivelkakirjoille, jotka Nokia on hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti, kertyneen koron niiden viimeisestä edeltävästä korkopäivästä (sisältäen kyseisen päivän) Ostotarjouksen Selvityspäivään asti (sisältämättä kyseistä päivää) ("Kertynyt Korko").

Uuden Rahoituksen Ehdot ja muut ehdot

Se, hyväksyykö Nokia Ostotarjousten mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja ostettavaksi, on ehdollinen muun muassa Uusien Velkakirjojen onnistuneelle liikkeeseenlaskulle (Nokian yksinomaisen ja rajoittamattoman harkinnan mukaisesti) ja Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun selvitykselle määrällä, joka vastaa alla määriteltyä Sallittua Enimmäismäärää tai ylittää sen ("Uuden Rahoituksen Ehto"). Nokia voi luopua Uuden Rahoituksen Ehdosta yksinomaisen harkintansa mukaisesti. Uudet Velkakirjat selvitetään arviolta 15.3.2017. Tämän pörssitiedotteen päiväyksestä alkaen Uusien Velkakirjojen yhteenlasketun pääoman odotetaan ylittävän Sallitun Enimmäismäärän.

Ostotarjoukset ovat alisteisia muille tarkemmin Ostotarjousasiakirjassa määritellyille ehdoille.

Sallittu Enimmäismäärä ja Suhteellinen jaotus (pro-ration)

Jos Nokia päättää hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi, Nokia ehdottaa hyväksyttävän ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti Velkakirjojen yhteenlasketun pääoman siten, että Nokian kaikista Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksytyistä Velkakirjoista maksama yhteismäärä (pois lukien Kertynyt Korko,) ei ole suurempi kuin miljardin Yhdysvaltain dollarin käteismäärä (määrä, jota voidaan suurentaa tai pienentää, "Sallittu Enimmäismäärä"). Nokia arvioi, onko Sallittu Enimmäismäärä kulloinkin täyttynyt muuntamalla Ostotarjousten mukaisesti hyväksyttyjen Eurovelkakirjojen pääoman Yhdysvaltain dollareiksi käyttämällä valuutan muuntokurssia 1,00 euroa per 1,0557 Yhdysvaltain dollaria.

Ostotarjousten ehtojen rajoissa Nokia hyväksyy Velkakirjoja ostettavaksi yhteismäärältään ainoastaan määrän (pois lukien Kertynyt Korko), joka ei ylitä Sallittua Enimmäismäärää. Nokia varaa yksinomaisen harkintansa mukaisesti oikeuden hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti yhteismäärältään enemmän tai vähemmän kuin Sallittu Enimmäismäärä, tai oikeuden nostaa Sallittua Enimmäismäärää. Ostotarjousten mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja Nokia hyväksyy ostettavaksi Sallitun Enimmäismäärän puitteissa ja edellä olevan ensimmäisen taulukon hyväksymisen etusijatason ("Hyväksymisen Etusijataso") mukaisesti ja Dollarivelkakirjat voivat tulla suhteellisen jaotuksen (pro-ration) alaisiksi, kuten Ostotarjousasiakirjassa on tarkemmin kuvattu.

Kaikki Ostotarjousten mukaisesti tarjotut Velkakirjat, joilla on korkeampi Hyväksymisen Etusijataso, hyväksytään ennen Velkakirjoja, joilla on alhaisempi Hyväksymisen Etusijataso. Koska Sallitun Enimmäismäärän odotetaan ylittävän liikkeeseen laskettujen Eurovelkakirjojen yhteismäärän ja Eurovelkakirjat ovat ainoat Velkakirjat korkeimmalla Hyväksymisen Etusijatasolla, kaikki ennen Päättymispäivää pätevästi tarjotut ja hyväksytyt Eurovelkakirjat arvioidaan hyväksyttävän täysimääräisesti (ellei Ostotarjousasiakirjan ehdoissa määritellä muuta). Molemmilla Dollarivelkakirjojen sarjoilla on sama etusijan taso, ja jos suhteellista jaotusta käytetään, kumpikin sarja jaotetaan suhteellisesti samalla tavalla.

Jokainen Dollarivelkakirja, joka on suhteellisesti jaotettu, pyöristetään alaspäin, ja Nokia hyväksyy ainoastaan suhteellisesti jaotetut tarjoukset, jos suhteellinen jaotus ei johda siihen, että kyseessä oleva Dollarivelkakirjan haltija siirtää Nokialle Dollarivelkakirjoja yhteismäärältään vähemmän kuin 1 000 Yhdysvaltain dollaria.

Nokia voi, soveltuvan lain sallimissa rajoissa, oman valintansa ja yksinomaisen harkintansa mukaisesti, lykätä, avata uudelleen tai muuttaa Ostotarjouksia missä tahansa suhteessa tai päättää Ostotarjoukset kuten on kuvattu Ostotarjousasiakirjassa. Kunkin Velkakirjojen sarjan Ostotarjous tehdään riippumattomana muista Ostotarjouksista, ja Nokia varaa oikeuden soveltuvan lain sallimissa rajoissa päättää, vetäytyä, muuttaa tai lykätä kunkin Velkakirjojen sarjan Ostotarjouksia päättämättä, vetäytymättä, muuttamatta tai lykkäämättä muita Ostotarjouksia.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch ja Merrill Lynch International ("USD-ostotarjouksen järjestäjäpankit") toimivat kummankin ostotarjouksen järjestäjäpankkeina. Nordea Bank AB (publ) toimii ostotarjouksen järjestäjäpankkina ainoastaan Eurovelkakirjoihin liittyvässä Ostotarjouksessa ja ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä ostotarjouksen järjestäjäpankkeihin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG, London Branch Merrill Lynch International Nordea Bank AB (publ)
Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB United Kingdom 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom Smålandsgatan17 SE-105 71 Stockholm Sweden
LontooPuh: +44 20 7986 8969YhdysvallatPuh (veloitukseton): +1 (800) 558-3745 Puh (vastapuhelu): +1 (212) 723-6106 Liability Management Group LontooPuh: +44 20 7545 8011 YhdysvallatPuh (veloitukseton): +1 (855) 287-1922 Puh (vastapuhelu): +1 (212) 250-7527 Liability Management Group Lontoo Puh: +44 (0) 20 7996 5420Yhdysvallat Puh (veloitukseton): +1 (888) 292-0070Puh (vastapuhelu): +1 (980) 387-3907 Liability Management Group EurooppaPuh: +45 6161 2996 Nordea Liability Management
liabilitymanagement. europe@citi.com liability.management @db.com DG.LM_EMEA @baml.com NordeaLiability Management @nordea.com

Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää Tarjouksen Tekijän Asiamieheltä,  puh: +44 (0) 20 7704 0880 tai nokia@lucid-is.com.  Tarjouksen Tekijän Asiamiehelle voi myös suunnata kysymykset liittyen Velkakirjojen tarjousmenettelyyn.

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja sisältää tärkeää tietoa, joka tulisi lukea ennen Ostotarjouksiin liittyvän päätöksen tekemistä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita. Ostotarjoukset tehdään ainoastaan Ostotarjousasiakirjan mukaisesti. Nokia, USD-velkakirjayhtiö tai ostotarjouksen järjestäjäpankit, Tarjouksen Tekijän Asiamies tai Dollarivelkakirjojen asiamies (trustee) eivät anna mitään suositusta Ostotarjousten yhteydessä. Tarjouksen ehtojen, myyntirajoitusten ja muun Ostotarjouksiin soveltuvan informaation osalta viitataan Ostotarjousasiakirjaan. 

Velkakirjojen haltijoiden tulisi hankkia taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai yhtiö, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies täytyy ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan Ostotarjousten mukaisesti. Ostotarjouksen järjestäjäpankit eivät ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen suojauksia tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Ostotarjousten yhteydessä. 

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Ostotarjouksia ei tehdä Velkakirjojen haltijoille sellaisessa valtiossa tai alueella, jossa Ostotarjouksien tekeminen tai niiden hyväksyminen olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien arvopapereita koskevien ja niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien vastaista. Tarjouksia ei hyväksytä Velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtioissa tai alueilla, joissa kyseinen tarjoaminen tai hankkiminen olisi lainvastaista. Jos jossakin valtiossa tai alueella vaaditaan, että Ostotarjousten tekijän tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä ja jos joko takaisinostotarjouksen järjestäjäpankit tai näiden konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen takaisinostotarjouksen järjestäjäpankin tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjoukset Nokian puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.

Kunkin Velkakirjan haltijan, joka haluaa tehdä Velkakirjoihin liittyvän tarjouksen, katsotaan tekevän ja antavan tiettyjä sopimuksia, tunnustuksia, vakuutuksia sekä sitoumuksia liittyen alla viitattuihin valtioihin ja alueisiin ja kuten Ostotarjousasiakirjassa on kuvattu. Jokainen tarjous, jolla tarjotaan Velkakirjoja ostettavaksi ja jonka tekee sellainen Velkakirjan haltija, joka ei voi tehdä tai antaa kyseisiä sopimuksia, tunnustuksia, vakuutuksia sekä sitoumuksia, on pätemätön.

Euroopan talousalue ("ETA")

Tämän pörssitiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai Ostotarjouksiin liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien levittäminen ei merkitse arvopapereiden tarjoamista yleisölle direktiivin 2003/71/EC artiklan 2(1)(d) mukaisesti ja vastaavasti Ostotarjouksiin ei sovellu velvollisuutta julkaista esite.

Yhdistyneet kuningaskunnat

Tätä pörssitiedotetta ja Ostotarjousasiakirjaa voidaan levittää Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain seuraaville henkilöille: (i) olemassa oleville Velkakirjojen haltijoille, jotka ovat Nokian tai USD-velkakirjayhtiön velkojia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, "Määräys") artiklan 43(2) mukaisesti tai jotka muutoin kuuluvat Määräyksen artiklan 43(2) soveltamisalaan; (ii) henkilöille joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Määräyksen artiklan 19(5) sijoitusammattilaisia koskevan määritelmän mukaisesti; (iii) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) kohtien (a) - (d) ("korkean nettoarvon yhtiöt; rekisteröimättömät yhdistykset jne.") soveltamisalaan; tai (iv) henkilöille, joille kutsu tai kannustin osallistua sijoitustoimintaan (vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti) arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyen voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Tämä pörssitiedote ja Ostotarjousasiakirja ovat osoitettu vain relevanteille henkilöille eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän pörssitiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan perusteella tai luottaa niiden sisältöön. Sijoitukset tai sijoitustoiminta, joihin tämä pörssitiedote tai Ostotarjousasiakirja liittyvät, ovat vain relevanttien henkilöiden käytettävissä ja näihin ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa.

Italia

Ostotarjouksia, tätä pörssitiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa, tai Ostotarjouksiin liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n ("CONSOB") vahvistusmenettelyä varten.

Näin ollen Ostotarjoukset voidaan tehdä Italian tasavallassa ("Italia") vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti. Velkakirjojen kunkin sarjan haltijat voivat tarjota Velkakirjojaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai Ostotarjouksiin liittyen.

Belgia

Tätä pörssitiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Belgian Pankki-, Rahoitus-, ja Vakuutuskomission (Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) hyväksyttäviksi tai tunnustettaviksi ja vastaavasti Ostotarjouksia ei voida tehdä Belgiassa julkisina tarjouksina, kuten määritelty 1.4.2007 annetun Belgian julkisia ostotarjouksia koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3 tai kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3. Näin ollen Ostotarjouksia ei voida markkinoida eikä Ostotarjouksia voida tehdä, eikä tätä pörssitiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja ja materiaaleja (pitäen sisällään kaikki muistiot, informaatiokirjeet, esitteet tai muut vastaavat dokumentit) ole levitetty eikä tulla levittämään tai muutoin asettamaan saataville, suoraan tai välillisesti, Belgiassa muille kuin omaan lukuunsa toimiville "ammattimaisille sijoittajille" kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 10. Belgiaan nähden tämä pörssitiedote ja Ostotarjousasiakirja on annettu vain yllä kuvattujen ammattimaisten sijoittajien henkilökohtaiseen käyttöön ja yksinomaan Ostotarjouksiin liittyen.

Vastaavasti tämän pörssitiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan sisältämää tietoa ei voida käyttää muihin tarkoituksiin tai levittää muille henkilöille Belgiassa.

Ranska

Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa ("Ranska"). Myöskään tätä pörssitiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole levitetty eikä tulla levittämään yleisölle Ranskassa, ja vain: (i) salkunhoitoon liittyviä sijoituspalveluja kolmansille henkilöille tarjoavat tahot (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers); ja/tai (ii) omaan lukuunsa toimivat ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés), muut kuin luonnolliset henkilöt, kuten nämä kaikki on määritelty Ranskan Code Monétaire et Financier artikloissa L.411-1, L.411-2, D.411-1 to D.411-3, D.734-1, D.744-1, D.754-1 ja D.764-1 ja kyseisten artikloiden mukaisesti, voivat osallistua Ostotarjouksiin. Tätä pörssitiedotetta ja Ostotarjouksia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Nokia Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden innovoinnissa. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille: Nokia Viestintä Puh. 010 448 4900 Sähköposti: press.services@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumatNokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: (i) Nokian kyky integroida Alcatel Lucent toimintoihinsa ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; (ii) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin ja kasvun hallintaan; (iii) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian liiketoimintojen tulevaan tulokseen; (iv) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin Nokian johdossa, toiminnallisessa rakenteessa ja toimintamalleissa; (v) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; (vi) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, tulosta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, tuottoja ja katteita; (vii) Nokian tuotteiden ja palveluiden toimitusten ajoitus; (viii) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä Nokian odotettua asiakaskuntaa; (ix) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; (x) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja Nokian kykyä saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien ehdotetut ostotarjoukset; ja (xi) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita Nokia tällä hetkellä odottaa. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) Nokian kyky toteuttaa strategiaansa, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulosta tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) Nokian kyky saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, ja Nokian kyky toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenne tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa, joissa Nokia toimii; 4) Nokian kyky kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 5) Nokian riippuvuus niiden toimialojen kehityksestä, joilla se operoi, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6) Nokian globaali liiketoiminta ja altistuminen lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) Nokian kyky hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyä sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) Nokian riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelu sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokian altistuminen suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiensä prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 11) Nokian altistuminen erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisuus, että oikeudelliset menettelyt tai tutkimukset johtavat sakkoihin, rangaistuksiin tai sanktioihin; 12) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella Nokialle voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 13) Nokian kyky hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksen perusteella; 14) Nokian kyky sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 15) häiriöt Nokian valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissa sekä Nokian maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiin liittyvät riskit; 16) Nokian liiketoimintoja koskevat oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 17) Nokian kyky optimoida pääomarakenne suunnitellusti sekä palauttaa luottoluokitus investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 18) Nokian kyky saavuttaa suunnitelluista järjestelyistä, mukaan lukien suunniteltu uusi liikkeeseenlasku sekä ostotarjoukset, odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.