Skip to main content

Nokia ilmoittaa Ostotarjoustensa ja Suostumusten Pyytämisen hinnoittelun ja alustavat tulokset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
13.6.2017 klo 20:20

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.

Nokia ilmoittaa Ostotarjoustensa ja Suostumusten Pyytämisen hinnoittelun ja alustavat tulokset

Espoo, Suomi - ­Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa hinnoittelun ja alustavat tulokset aikaisemmin tiedotetuille ostotarjouksilleen ("Ostotarjoukset") ostaakseen käteisellä: (i) pääomaltaan yhteensä 300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028 ("2028-velkakirjat"); (ii) pääomaltaan yhteensä 1 360 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029 ("2029-velkakirjat") (yhdessä 2028-velkakirjojen kanssa, "ALU-velkakirjat") ja jotka ovat Lucent Technologies Inc.:n (Alcatel-Lucent USA Inc.:n ("Alcatel Lucent") edeltäjän) liikkeeseen laskemia; ja (iii) pääomaltaan yhteensä 1 000 000 000 Yhdysvaltain dollarin 5,375 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 15.3.2019 ja jotka ovat Nokian liikkeeseen laskemia ("2019-velkakirjat", ja yhdessä ALU-velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat"). Alcatel Lucent on Nokian kokonaan omistama tytäryhtiö.

Ostotarjoukset ja Suostumusten Pyytäminen tehdään 30.5.2017 päivätyn ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousasiakirjassa.

Aikaisen tarjouksen tulokset, hyväksyminen ja Aikaisen Selvityksen Valinta

Lucid Issuer Service Limitedin ("Tarjouksen Tekijän ja Tiedon Välityksen Asiamies") 12.6.2017 klo 17.00 (New Yorkin aikaa) ("Aikaisempi Tarjouspäivä") antaman tiedon mukaan Velkakirjojen yhteenlaskettu 1 495 992 000 Yhdysvaltain dollarin pääoma on alla olevassa taulukossa esitetyllä tavalla pätevästi tarjottu Ostotarjouksissa eikä tarjouksista ole vetäydytty. Oikeus Ostotarjouksista vetäytymiseen raukesi Aikaisempana Tarjouspäivänä. Näin ollen tarjottuja Velkakirjoja ei voi enää vetää pois ostotarjousmenettelystä, paitsi lain sallimissa rajoissa.

Nokia on hyväksynyt ostettaviksi (i) kaikki Aikaisempana Tarjouspäivänä tai sitä ennen pätevästi tarjotut ALU-velkakirjat kokonaisuudessaan; ja (ii) ne 2019-velkakirjat, jotka on tarjottu pätevästi Aikaisempana Tarjouspäivänä tai sitä ennen 69,4277 %:n suhteellisella jaotuksella (pro-ration) niin, että maksettava kokonaismäärä (pois lukien Kertynyt Korko) vastaa noin 1 500 000 000 Yhdysvaltain dollarin Sallittua Enimmäismäärää. Nokia ilmoittaa täten käyttävänsä Aikaisen Selvityksen Valintaa, ja Aikainen Selvityspäivä on 14.6.2017.

Kuvaus ISIN
/

CUSIP
Liik-
keeseen
laskettu
Pääoma
Hyväk
symisen
Etu-
sija-
tasot
Tarjottu
Pääoma
Hyväksytty
Pääoma
Osto-
tarjousten
alainen
määrä
6,50 %:n
deben-
tuurit,
jotka
erääntyvät 15.1.2028
US549463AC10
/
549463AC1
USD 214 010 000(1) 1 USD 139 888
000
USD 139 888
000
Osa
ja
kaikki
6,45 %:n  
deben-
tuurit,
jotka
erääntyvät 15.3.2029
US549463AE75
/
549463AE7
USD 959 090 000(1) 1 USD 753 002
000
USD 753 002
000
Osa
ja
kaikki
5,375 %:n
Velka-
kirjat,
jotka
erääntyvät 15.5.2019
US654902AB18
/
654902AB1
USD 1 000 000 000 2 USD 603 102
000
USD 418 685
000
Riippuu
Sallitusta
Enimmäis-
määrästä

(1) 30.5.2017 Nokialla oli lisäksi 85 990 000 Yhdysvaltain dollarin arvosta 6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028, ja 400 910 000 Yhdysvaltain dollarin arvosta 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029 ja jotka eivät näy yllä olevassa taulukossa. Nokia on Alcatel Lucentin konserniyhtiö, minkä vuoksi Nokian omistamat ALU-velkakirjat on jätetty huomiotta arvioidessa, ovatko ALU-velkakirjojen vaaditun pääoman haltijat kannattaneet mitään ohjetta, oikeudesta luopumista tai suostumusta. Lisätietojen saamiseksi katso Ostotarjousasiakirjan osio "Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen Ehdot - Ostettavaksi hyväksytyt velkakirjat".

Ostotarjoukset päättyvät 26.6.2017 kello 23.59 (New Yorkin aikaa) ("Päättymispäivä"). Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, siirtää Päättymispäivää myöhemmäksi. Tällainen siirto tiedotetaan Ostotarjousasiakirjassa kuvaillulla tavalla.

Mahdolliset Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen pätevästi tarjotut ALU-velkakirjat hyväksytään kokonaisuudessaan ostettaviksi, ja mahdollisia Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen pätevästi tarjottuja 2019-velkakirjoja ei hyväksytä lainkaan ostettaviksi, kuten Ostotarjousasiakirjassa on tarkemmin kuvattu. Lopullisen Selvityspäivän odotetaan kyseisten ALU-velkakirjojen osalta olevan 28.6.2017.

Suostumusten Pyytäminen

Samanaikaisesti Ostotarjousten kanssa, Alcatel Lucent pyysi ("Suostumusten Pyytäminen") suostumusta ("Suostumukset") jokaiselta ALU-velkakirjojen haltijalta varmistaakseen ehdotetut muutokset ("Ehdotetut Muutokset") ALU-velkakirjoja koskevaan sopimukseen ("ALU-sopimus"). Ehdotetut muutokset poistavat (i) ALU-sopimuksessa olevat rajoitukset, jotka määräävät ALU-velkakirjoihin liittyen (a) panttioikeuksista, (b) sale and leaseback -järjestelyistä ja (c) selvityksistä; sekä (ii) tietyt ALU-velkakirjojen eräännyttämisen edellytykset, pois lukien eräännyttämisen edellytykset, jotka sisältävät laiminlyönnin maksaa ALU-velkakirjojen pääomaa tai mahdollista preemiota sekä korkoa koskevan maksulaiminlyönnin ja konkurssin.

Tarvittavat Suostumukset on saatu ja Täydennyssopimus on allekirjoitettu Aikaisempana Tarjouspäivänä. Täydennyssopimus tulee voimaan Lopullisena Selvityspäivänä.

Vastike

Ne Velkakirjojen haltijat, jotka tarjosivat pätevästi Velkakirjojaan eivätkä ole pätevästi vetäneet Velkakirjojaan pois Aikaisempana Tarjouspäivänä tai sitä ennen, ovat oikeutettuja saamaan soveltuvan Aikaisemman Vastikkeen. Ne Velkakirjojen haltijat, jotka tarjosivat pätevästi Velkakirjojaan Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen mutta Päättymispäivänä tai sitä ennen, ovat oikeutettuja saamaan soveltuvan Myöhäisemmän Vastikkeen. Kulloinkin soveltuvan Aikaisemman Vastikkeen tai Myöhäisemmän Vastikkeen lisäksi Nokia maksaa ostettaviksi hyväksyttyjen Velkakirjojen osalta myös soveltuvan Kertyneen Koron.

Aikaisempi Vastike (olettaen, että Aikainen Selvityspäivä on 14.6.2017) ja Myöhäisempi Vastike (olettaen, että Lopullinen Selvityspäivä on 28.6.2017) Velkakirjojen kunkin soveltuvan sarjan osalta määritettiin tänään klo 11.00 (New Yorkin aikaa) Ostotarjousasiakirjan mukaisilla ehdoilla, kuten alla olevassa taulukossa on tarkemmin esitetty:

       

Aikainen Selvityspäivä

Lopullinen Selvityspäivä

Kuvaus

U.S.
Treasury
Securityn
viittaus

Kiinteä
Erotus

 

 

Viite-
korko

 

Aikai-
sempi
Vastike

Kertynyt
Korko

 

Myöhäi-
sempi
Vastike

Kertynyt
Korko

6,50 %:n
debentuurit,
jotka
erääntyvät
15.1.2028
2,375 %:n
U.S.
Treasury
Security,
joka
erääntyy
15.5.2027
225
perus-
pistettä
2,207 % USD
1 170,88
per
USD 
1 000
USD
26,90
per
USD 
1 000
USD
1 140,40
per
USD 
1 000
USD
29,43
per
USD 
1 000
6,45 %:n
debentuurit,
jotka
erääntyvät
15.3.2029
2,375 %:n
U.S.
Treasury
Security,
joka
erääntyy
15.5.2027
225
perus-
pistettä
2,207 % USD
1 180,71
per
USD 
1 000
USD
15,95
per
USD 
1 000
USD
1 150,26
per
USD 
1 000
USD
18,45
per
USD 
1 000
5,375 %:n
Velkakirjat,
jotka
erääntyvät
15.5.2019
1,25 %:n
U.S.
Treasury
Security,
joka
erääntyy

31.5.2019
40
perus-
pistettä
1,359 % USD
1 067,94
per
USD 
1 000
USD
4,33
per
USD 
1 000
Ei
sovelleta
Ei
sovelleta

Uudet Velkakirjat

Nokia toteutti 12.6.2017 pääomaltaan yhteensä 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 3,375 %:n senior-statuksellisten vakuudettomien velkakirjojen, jotka erääntyvät vuonna 2022 ja jotka on rekisteröity vuoden 1933 U.S. Securities Actin (kuten muutettu) mukaisesti, sekä pääomaltaan yhteensä 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 4,375 %:n senior-statuksellisten vakuudettomien velkakirjojen, jotka erääntyvät vuonna 2027 ja jotka on rekisteröity vuoden 1933 U.S. Securities Actin (kuten muutettu) mukaisesti, liikkeeseenlaskun ("Uudet Velkakirjat"). Aiomme käyttää Uusista Velkakirjoista saatavan nettotuoton ja taseessa olevat käteisvarat Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen mukaisesti pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen takaisinoston rahoittamiseen.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit ja Suostumusten Asiamiehet

Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC ja J.P. Morgan Securities LLC toimivat Ostotarjouksen ja Suostumusten Pyytämisen järjestäjäpankkeina ja Suostumusten Asiamiehinä. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä Ostotarjouksen järjestäjäpankkeihin ja Suostumusten Asiamiehiin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

Barclays Capital Inc.

745 Seventh Avenue

New York, New York 10019

Yhdysvallat

Lontoo

Puh: +44 20 3134 8515

Yhdysvallat

Puh: (maksuton): +1 (800) 438-3242

Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 528-7581

Attn.: Liability Management Group

liability.management@barclays.com

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

Lontoo E14 5LB

Yhdistynyt kuningaskunta

Lontoo

Puh.: +44 20 7986 8969

Yhdysvallat

Puh: (maksuton): +1 (800) 558-3745

Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 723-6106

Attn: Liability Management Group

liabilitymanagement.europe@citi.com

Goldman Sachs & Co. LLC

200 West Street

New York, New York 10282

Yhdysvallat

Lontoo

Puh: +44 20 7774 9862

Yhdysvallat

Puh: (maksuton): +1 (800) 828-3182

Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 357-1057

Attn: Liability Management Group

liabilitymanagement.eu@gs.com

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

New York, New York 10179

Yhdysvallat

Lontoo

Puh: +44 207 134 2468

Yhdysvallat

Puh: (maksuton): +1 (866) 834-4666

Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 834-3424

Attn: Liability Management Desk

Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää tarjouksen tekijän ja tiedon välityksen asiamieheltä, Lucid Issuer Services Limited, puh: +44 (0) 20 7704 0880 tai nokia@lucid-is.com. Tarjouksen tekijän ja tiedon välityksen asiamiehelle voi myös suunnata kysymykset liittyen Velkakirjojen tarjousmenettelyyn.

Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lain sallimissa rajoissa, milloin tahansa ennen Ostotarjousasiakirjassa määriteltyjen ehtojen täyttymistä, muuttaa Ostotarjouksia missä tahansa suhteessa tai päättää Ostotarjoukset ja palauttaa tarjotut Velkakirjat, julkistamista koskevien ja muiden lain vaatimusten rajoissa.

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja sisältää tärkeää tietoa, joka tulisi lukea ennen Ostotarjouksiin ja Suostumusten Pyytämiseen liittyvän päätöksen tekemistä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita. Ostotarjoukset ja Suostumusten Pyytäminen tehdään ainoastaan Ostotarjousasiakirjan mukaisesti. Nokia, Alcatel Lucent, Ostotarjouksen järjestäjäpankit ja Suostumusten Asiamiehet, tarjouksen tekijän ja tiedon välityksen asiamies tai muut asiamiehet (trustees) eivät anna mitään suositusta Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen yhteydessä. Tarjouksen ehtojen, myyntirajoitusten ja muun Ostotarjouksiin ja Suostumusten Pyytämiseen soveltuvan informaation osalta viitataan Ostotarjousasiakirjaan. 

Velkakirjojen haltijoiden tulisi hankkia taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai yhtiö, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies täytyy ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen mukaisesti. Ostotarjouksen järjestäjäpankit ja Suostumusten Asiamiehet eivät ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen suojauksia tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen yhteydessä. 

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Ostotarjouksia ei tehdä Velkakirjojen haltijoille sellaisessa valtiossa tai alueella, jossa Ostotarjouksien tekeminen tai niiden hyväksyminen olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien arvopapereita koskevien ja niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien vastaista. Tarjouksia ei hyväksytä Velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtioissa tai alueilla, joissa kyseinen tarjoaminen tai hankkiminen olisi lainvastaista. Jos jossakin valtiossa tai alueella vaaditaan, että Ostotarjousten tekijän tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä ja jos joko takaisinostotarjouksen järjestäjäpankit tai näiden konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen takaisinostotarjouksen järjestäjäpankin tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjoukset Nokian puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.

Kunkin Velkakirjan haltijan, joka haluaa tehdä Velkakirjoihin liittyvän tarjouksen, katsotaan tekevän ja antavan tiettyjä sopimuksia, tunnustuksia, vakuutuksia sekä sitoumuksia liittyen alla viitattuihin valtioihin ja alueisiin ja kuten Ostotarjousasiakirjassa on kuvattu. Jokainen tarjous, jolla tarjotaan Velkakirjoja ostettavaksi ja jonka tekee sellainen Velkakirjan haltija, joka ei voi tehdä tai antaa kyseisiä sopimuksia, tunnustuksia, vakuutuksia sekä sitoumuksia, on pätemätön.

Euroopan talousalue ("ETA")

Tämän tiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai Ostotarjouksiin liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien levittäminen ei merkitse arvopapereiden tarjoamista yleisölle direktiivin 2003/71/EC artiklan 2(1)(d) mukaisesti ja vastaavasti Ostotarjouksiin ei sovellu velvollisuutta julkaista esite.

Yhdistyneet kuningaskunnat

Tätä tiedotetta ja Ostotarjousasiakirjaa voidaan levittää Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain seuraaville henkilöille: (i) olemassa oleville Velkakirjojen haltijoille, jotka ovat Nokian tai USD-velkakirjayhtiön velkojia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, "Määräys") artiklan 43(2) mukaisesti tai jotka muutoin kuuluvat Määräyksen artiklan 43(2) soveltamisalaan; (ii) henkilöille joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Määräyksen artiklan 19(5) sijoitusammattilaisia koskevan määritelmän mukaisesti; (iii) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) kohtien (a) - (d) ("korkean nettoarvon yhtiöt; rekisteröimättömät yhdistykset jne.") soveltamisalaan; tai (iv) henkilöille, joille kutsu tai kannustin osallistua sijoitustoimintaan (vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti) arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyen voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote ja Ostotarjousasiakirja ovat osoitettu vain relevanteille henkilöille eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan perusteella tai luottaa niiden sisältöön. Sijoitukset tai sijoitustoiminta, joihin tämä tiedote tai Ostotarjousasiakirja liittyvät, ovat vain relevanttien henkilöiden käytettävissä ja näihin ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa.

Italia

Ostotarjouksia, tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa, tai Ostotarjouksiin liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n ("CONSOB") vahvistusmenettelyä varten.

Näin ollen Ostotarjoukset voidaan tehdä Italian tasavallassa ("Italia") vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti. Velkakirjojen kunkin sarjan haltijat voivat tarjota Velkakirjojaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai Ostotarjouksiin liittyen.

Belgia

Tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Belgian Pankki-, Rahoitus-, ja Vakuutuskomission (Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) hyväksyttäviksi tai tunnustettaviksi ja vastaavasti Ostotarjouksia ei voida tehdä Belgiassa julkisina tarjouksina, kuten määritelty 1.4.2007 annetun Belgian julkisia ostotarjouksia koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3 tai kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3. Näin ollen Ostotarjouksia ei voida markkinoida eikä Ostotarjouksia voida tehdä, eikä tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja ja materiaaleja (pitäen sisällään kaikki muistiot, informaatiokirjeet, esitteet tai muut vastaavat dokumentit) ole levitetty eikä tulla levittämään tai muutoin asettamaan saataville, suoraan tai välillisesti, Belgiassa muille kuin omaan lukuunsa toimiville "ammattimaisille sijoittajille" kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 10. Belgiaan nähden tämä tiedote ja Ostotarjousasiakirja on annettu vain yllä kuvattujen ammattimaisten sijoittajien henkilökohtaiseen käyttöön ja yksinomaan Ostotarjouksiin liittyen.

Vastaavasti tämän tiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan sisältämää tietoa ei voida käyttää muihin tarkoituksiin tai levittää muille henkilöille Belgiassa.

Ranska

Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa ("Ranska"). Myöskään tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole levitetty eikä tulla levittämään yleisölle Ranskassa, ja vain: (i) salkunhoitoon liittyviä sijoituspalveluja kolmansille henkilöille tarjoavat tahot (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers); ja/tai (ii) omaan lukuunsa toimivat ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés), muut kuin luonnolliset henkilöt, kuten nämä kaikki on määritelty Ranskan Code Monétaire et Financier artikloissa L.411-1, L.411-2, D.411-1 to D.411-3, D.734-1, D.744-1, D.754-1 ja D.764-1 ja kyseisten artikloiden mukaisesti, voivat osallistua Ostotarjouksiin. Tätä tiedotetta ja Ostotarjouksia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT


Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai sopimuksesta; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai sopimuksesta; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.