Skip to main content

Nokia ilmoittaa Ostotarjoustensa ja Suostumusten Pyytämisen lopulliset tulokset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
27.6.2017 klo 13.45

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.


Nokia ilmoittaa Ostotarjoustensa ja Suostumusten Pyytämisen lopulliset tulokset

Espoo, Suomi - ­Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa lopulliset tulokset aikaisemmin tiedotetuille ostotarjouksilleen ("Ostotarjoukset") ostaakseen käteisellä: (i) pääomaltaan yhteensä 300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028 ("2028-velkakirjat"); (ii) pääomaltaan yhteensä 1 360 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029 ("2029-velkakirjat") (yhdessä 2028-velkakirjojen kanssa, "ALU-velkakirjat") ja jotka ovat Lucent Technologies Inc.:n (Alcatel-Lucent USA Inc.:n ("Alcatel Lucent") edeltäjän) liikkeeseen laskemia; ja (iii) pääomaltaan yhteensä 1 000 000 000 Yhdysvaltain dollarin 5,375 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 15.3.2019 ja jotka ovat Nokian liikkeeseen laskemia ("2019-velkakirjat", ja yhdessä ALU-velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat"). Alcatel Lucent on Nokian kokonaan omistama tytäryhtiö.

Ostotarjoukset ja Suostumusten Pyytäminen tehtiin 30.5.2017 päivätyn ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousasiakirjassa.

Ostotarjoukset päättyivät 26.6.2017 kello 23.59 (New Yorkin aikaa) ("Päättymispäivä"), ja niiden arvioitu selvittämisajankohta on 28.6.2017 ("Lopullinen Selvityspäivä").

Lucid Issuer Service Limitedin ("Tarjouksen Tekijän ja Tiedon Välityksen Asiamies") Päättymispäivänä antaman tiedon mukaan yhteenlaskettu ALU-velkakirjoja tarjottu pääoma oli 175 000 Yhdysvaltain dollaria, mukaan lukien Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen ja ennen Päättymispäivää pätevästi tarjottu, kuten alla olevassa taulukossa on esitetty. Oikeus Ostotarjouksista vetäytymiseen raukesi Aikaisempana Tarjouspäivänä.

Nokia on hyväksynyt ostettaviksi (i) kaikki Ostotarjouksissa pätevästi tarjotut ALU-velkakirjat kokonaisuudessaan; ja (ii) ne 2019-velkakirjat, jotka on tarjottu pätevästi Aikaisempana Tarjouspäivänä tai sitä ennen, kuten on aikaisemmin ilmoitettu 13.6.2017 ja täten maksettava kokonaismäärä (pois lukien Kertynyt Korko) vastaa noin 1 500 000 000 Yhdysvaltain dollarin Sallittua Enimmäismäärää.

Alla olevassa taulukossa esitetään kunkin Ostotarjouksissa tarjotun ja ostettavaksi hyväksytyn Velkakirjojen sarjan yhteenlaskettu pääoma sekä kunkin Ostotarjousten selvittämisen jälkeen liikkeeseenlaskettuna pysyvän Velkakirjojen sarjan yhteenlaskettu pääoma.

Kuvaus ISIN/
CUSIP
Ennen Osto-tarjouksia Liik-
keeseen-laskettu pääoma
Aikai-
sena Selvitys-päivänä selvitetty pääoma
Aikaisem-
man Tarjous-
päivän jälkeen tarjottu ja Lopulli-
sena Selvitys-
päivänä selvitet-
täväksi hyväksytty pääoma
Osto-
tarjousten jälkeen liik-
keeseen-laskettu
pääoma
6,50 %:n deben-tuurit,
jotka erään-tyvät 15.1.2028
US549463AC10
/549463AC1
USD 214 010 000(1) USD 139 888 000 USD 123 000 USD 73 999 000(2)
6,45 %:n  
deben-tuurit,
jotka erään-tyvät 15.3.2029
US549463AE75
/549463AE7
USD 959 090 000(1) USD 753 002 000 USD 52 000 USD 206 036 000(2)
5,375 %:n Velka-kirjat, jotka erään-tyvät 15.5.2019 US654902AB18
/654902AB1
USD 1 000 000 000 USD 418 685 000 -- USD 581 315 000
  1. 30.5.2017 Nokialla oli lisäksi 85 990 000 Yhdysvaltain dollarin arvosta 6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028, ja 400 910 000 Yhdysvaltain dollarin arvosta 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029 ja jotka eivät näy yllä olevassa taulukossa.
  2. Lopullisen Selvityspäivän jälkeen Nokia pitää hallussaan 226 001 000 Yhdysvaltain dollarin arvosta 6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028, ja 1 153 964 000 Yhdysvaltain dollarin arvosta 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029.

Suostumusten Pyytäminen

Samanaikaisesti Ostotarjousten kanssa, Alcatel Lucent pyysi ("Suostumusten Pyytäminen") suostumusta ("Suostumukset") jokaiselta ALU-velkakirjojen haltijalta varmistaakseen ehdotetut muutokset ("Ehdotetut Muutokset") ALU-velkakirjoja koskevaan sopimukseen ("ALU-sopimus"). Ehdotetut muutokset poistavat (i) ALU-sopimuksessa olevat rajoitukset, jotka määräävät ALU-velkakirjoihin liittyen (a) panttioikeuksista, (b) sale and leaseback -järjestelyistä ja (c) selvityksistä; sekä (ii) tietyt ALU-velkakirjojen eräännyttämisen edellytykset, pois lukien eräännyttämisen edellytykset, jotka sisältävät laiminlyönnin maksaa ALU-velkakirjojen pääomaa tai mahdollista preemiota sekä korkoa koskevan maksulaiminlyönnin ja konkurssin.

Tarvittavat Suostumukset saatiin ja Täydennyssopimus allekirjoitettiin Aikaisempana Tarjouspäivänä. Täydennyssopimus tulee voimaan Lopullisena Selvityspäivänä.

Nokia tulee pyytämään S&P:tä vetämään pois Alcatel Lucentin ja ALU-velkakirjojen luottoluokitukset Lopullisen Selvityspäivän jälkeen. Moody'sin luottoluokitus ALU-velkakirjoille vedettiin pois vuonna 2012.

Vastike

Alla olevassa taulukossa esitetään lopullinen Aikaisempi Vastike, Myöhäisempi Vastike ja soveltuva Kertynyt Korko kullekin Ostotarjousten mukaiselle Velkakirjojen sarjalle.

       

Aikainen Selvityspäivä

Lopullinen Selvityspäivä

Kuvaus

U.S. Treasury Securityn viittaus

Kiinteä Erotus

 

 

Viite-korko

 

Aikai-sempi Vastike

Kerty-nyt Korko

 

Myöhäi-sempi Vastike

Kerty-nyt Korko

6,50 %:n debentuurit, jotka erääntyvät 15.1.2028 2,375 %:n U.S. Treasury Security, joka erääntyy 15.5.2027 225 perus-pistettä 2,207 % USD 1 170,88  per  USD 1 000 USD 26,90  per USD 1 000 USD 1 140,40 per  USD 1 000 USD 29,43 per USD 1 000
6,45 %:n debentuurit, jotka erääntyvät 15.3.2029 2,375 %:n U.S. Treasury Security, joka erääntyy 15.5.2027 225 perus-pistettä 2,207 % USD 1 180,71  per USD 1 000 USD 15,95  per USD 1 000 USD 1 150,26  per USD 1 000 USD 18,45 per USD 1 000
5,375 %:n Velkakirjat, jotka erääntyvät 15.5.2019 1,25 %:n U.S. Treasury Security, joka erääntyy
31.5.2019
40 perus-pistettä 1,359 % USD 1 067,94  per USD 1 000 USD 4,33 per USD 1 000 Ei sovelleta Ei sovelleta

Ostotarjouksen järjestäjäpankit ja Suostumusten Asiamiehet

Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC ja J.P. Morgan Securities LLC toimivat Ostotarjouksen ja Suostumusten Pyytämisen järjestäjäpankkeina ja Suostumusten Asiamiehinä. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä Ostotarjouksen järjestäjäpankkeihin ja Suostumusten Asiamiehiin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

Barclays Capital Inc.
745 Seventh Avenue
New York, New York 10019
Yhdysvallat
Lontoo
Puh: +44 20 3134 8515
Yhdysvallat
Puh: (maksuton): +1 (800) 438-3242
Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 528-7581
Attn.: Liability Management Group
liability.management@barclays.com

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square
Lontoo E14 5LB
Yhdistynyt kuningaskunta
Lontoo
Puh.: +44 20 7986 8969
Yhdysvallat
Puh: (maksuton): +1 (800) 558-3745
Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 723-6106
Attn: Liability Management Group
liabilitymanagement.europe@citi.com

Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, New York 10282
Yhdysvallat
Lontoo
Puh: +44 20 7774 9862
Yhdysvallat
Puh: (maksuton): +1 (800) 828-3182
Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 357-1057
Attn: Liability Management Group
liabilitymanagement.eu@gs.com

J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Avenue
New York, New York 10179
Yhdysvallat
Lontoo
Puh: +44 207 134 2468
Yhdysvallat
Puh: (maksuton): +1 (866) 834-4666
Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 834-3424
Attn: Liability Management Desk
Tarjouksen tekijän ja tiedon välityksen asiamies on Lucid Issuer Services Limited (puh: +44 (0) 20 7704 0880; nokia@lucid-is.com). 

Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lain sallimissa rajoissa, milloin tahansa ennen Ostotarjousasiakirjassa määriteltyjen ehtojen täyttymistä, muuttaa Ostotarjouksia missä tahansa suhteessa tai päättää Ostotarjoukset ja palauttaa tarjotut Velkakirjat, julkistamista koskevien ja muiden lain vaatimusten rajoissa.

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja sisältää tärkeää tietoa, joka tulisi lukea ennen Ostotarjouksiin ja Suostumusten Pyytämiseen liittyvän päätöksen tekemistä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita. Ostotarjoukset ja Suostumusten Pyytäminen tehdään ainoastaan Ostotarjousasiakirjan mukaisesti. Nokia, Alcatel Lucent, Ostotarjouksen järjestäjäpankit ja Suostumusten Asiamiehet, tarjouksen tekijän ja tiedon välityksen asiamies tai muut asiamiehet (trustees) eivät anna mitään suositusta Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen yhteydessä. Tarjouksen ehtojen, myyntirajoitusten ja muun Ostotarjouksiin ja Suostumusten Pyytämiseen soveltuvan informaation osalta viitataan Ostotarjousasiakirjaan. 

Velkakirjojen haltijoiden tulisi hankkia taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai yhtiö, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies täytyy ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen mukaisesti. Ostotarjouksen järjestäjäpankit ja Suostumusten Asiamiehet eivät ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen suojauksia tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen yhteydessä. 


Nokia

Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com


TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT


Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai sopimuksesta; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai sopimuksesta; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.