Skip to main content

Kokoukseen osallistuminen

‌‌‌Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

1. merkittynä yhtiön osakasluetteloon maanantaina 6.6.2016*; ja

2. ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 9.6.2016 klo. 16.00 mennessä.

* Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko

a) internetpalvelussa

b) puhelimitse numeroon 020 770 6870 maanantaista perjantaihin klo 09.00 – 16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP.

Ilmoittautumisen on saavuttava yhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä torstaina 9.6.2016 klo. 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai edustajan nimi ja edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nokia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn.

Tutustu tietosuojaselosteeseen
 

Ennakkoon äänestäminen

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista internetpalvelussa 9.6.2016 klo. 16.00 saakka. Tunnistautumiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi kuitenkin käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan ja oikeuttaan vaatia äänestystä vain saapumalla paikalle henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan välityksellä. Ennakkoon äänestettäessä ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia.

Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa internetissä 9.6.2016 klo. 16.00 saakka. Annettujen äänten muuttaminen on lisäksi mahdollista kokouspaikalla ottamalla yhteyttä infopisteeseen mielellään ennen kokouksen alkua.

Valtakirjojen toimittaminen ennakkoon

Mikäli osakkeenomistaja on yksityishenkilö ja ilmoittautuu kokoukseen internetpalvelussa, voidaan valtuutus asiamiehelle antaa ko. palvelussa eikä erillistä valtakirjaa tarvitse toimittaa yhtiölle. Valtuutuksen antaminen internetpalvelussa edellyttää osakkeenomistajan tunnistautumista, jota varten tarvitaan omien henkilötietojen lisäksi henkilökohtainen arvo-osuustilin numero. Valtuutuksen saajasta ilmoitetaan nimi ja henkilötunnus.

Ilmoittauduttaessa puhelimella tai kirjeitse, on valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, toimitettava yhtiön osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä torstaina 9.6.2016 klo 16.00.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa edustajakseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee valtuutetun edustajan esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat tulee tässä tapauksessa toimittaa edellä mainittuun osoitteeseen yhtiön osakerekisteriin.

Ohjeita kokousosallistujalle

Kokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle tai tämän valtuutetulle postitetaan ennen yhtiökokousta yhtiökokouksen äänilippu suomalaiseen osoitteeseen. Äänilippu postitetaan osoitteeseen, joka on merkitty osakasluetteloon tai ilmoitettu yhtiölle erikseen tätä tarkoitusta varten. Ne osakkeenomistajat, joilla on osoite ulkomailla, saavat äänilipun kokouspaikalla infopisteestä.

Osakkeenomistajalle, joka on äänestänyt ennakkoon ja ilmoittanut tulevansa kokouspaikalle, postitetaan osallistujakortti.

HUOM. Osakkeenomistajien osoitetietojen muutokset tulee ilmoittaa omalle tilinhoitajayhteisölle (esim. pankki tai rahoituslaitos), jotta äänilippu lähetetään oikeaan osoitteeseen.

Mikäli äänilippu tai osallistujakortti ei ole saapunut kokouspäivään mennessä, sen saa kokouspaikalla infopisteestä.

Äänilippu tai osallistujakortti on esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa. Osakkeenomistajien, heidän edustajiensa ja avustajiensa on esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Nokia Oyj:n väliaikainen osakasluettelo 6.6.2016 tilanteesta on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki viimeistään 14.6.2015, sekä yhtiökokouspaikalla.