Skip to main content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Cox Incorporatedin omistusosuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
12.7.2011 klo 9.15

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan Dodge & Cox Incorporatedin omistusosuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %.

Dodge & Cox Incorporatedin omistusosuus Nokiassa, joka koostui sekä ADR-todistuksista että tavallisista osakkeista, oli 5.7.2011 yhteensä 188 448 566 osaketta. Tämä vastaa  noin 5,03 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.fi                      
www.nokia.com