Skip to main content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
27.7.2011 klo 13.30

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimien osakkeiden osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 5 %.

Capital Research and Management Company on Yhdysvalloissa toimiva sijoitusneuvoja, joka harjoittaa sijoitusrahastojen omaisuudenhoitoa. Capital Research and Management Companyn sijoitusrahastojen kautta hallinnoimien Nokian osakkeiden määrä, joka koostui sekä ADR-todistuksista että tavallisista osakkeista, oli 25.7.2011 yhteensä 195.129.183 osaketta, mikä vastaa noin 5,2105 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä. Tämä ilmoitus koskee ainoastaan niitä osakkeita, joihin liittyviä äänioikeuksia Capital Research and Management Company käyttää.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com 

www.nokia.fi
www.nokia.com