Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
29.10.2013 klo 13.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2013 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2013Q3f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.


TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen pääkohdat:
Nokia-yhtymän vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,01 euroa, raportoitu osakekohtainen tulos -0,02 euroa. - Nokia-yhtymä saavutti yhtymätasolla operatiivisen kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä viidentenä perättäisenä vuosineljänneksenä ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 3,8. Operatiivista kannattavuutta ilman kertaluonteisia eriä vauhditti Nokia Solutions and Networks (NSN) ja HERE-liiketoiminta. - Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa bruttokassan ollessa 9,1 miljardia euroa ja nettokassan 2,4 miljardia euroa. Lukuun ottamatta Nokian 1,7 miljardilla eurolla ostamaa Siemensin osuutta NSN:stä Nokia-yhtymän nettokassa pysyi likimain samalla tasolla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa NSN:n osuus Nokia-yhtymän bruttokassasta oli 2,7 miljardia euroa ja nettokassasta 1,5 miljardia euroa. - NSN saavutti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä kuudentena perättäisenä vuosineljänneksenä ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 8,4 heijastaen vahvaa bruttokateprosenttia ja strategian toteutumisen edistymisen jatkumista kausiluonteisesti heikolla vuosineljänneksellä. - HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 9,5 vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä heijastaen vakaata bruttokateprosenttia ja toiminnallista tehokkuutta. - Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli -1,6 vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

Nokia-yhtymän liikevaihto oli 5,7 miljardia euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä pysyen samalla tasolla kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä
- NSN:n liikevaihto laski 7 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 2,6 miljardia euroa heijastaen ensisijaisesti kausiluonteista vaihtelua ja NSN:n strategian painopistettä.
- HERE-liiketoiminnan liikevaihto laski 9 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 0,2 miljardia euroa johtuen ensisijaisesti kausiluonteisesti alhaisemmasta myynnistä autoteollisuuden asiakkaille.
- Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 2,9 miljardia euroa.

- Nokia Lumia -laitteiden kappalemääräinen myynti kasvoi 19 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 8,8 miljoonaa laitetta heijastaen viime aikoina kasvanutta Lumia-tuoteperhettämme sekä vahvaa, erityisesti Lumia 520 -laitteen, asiakaskysyntää.
- Mobile Phones -yksikön kappalemääräinen myynti kasvoi 4 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 55,8 miljoonaa laitetta. Kappalemääräisen myynnin kasvu heijasti lähes koko tuotevalikoimamme menestystä johtuen viime aikoina esitellyistä laitteista ja erityisesti Nokia 105-, Nokia Asha 501- ja Nokia 210 -laitteista. 

Lisätietoja
Nokia arvioi, että vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä alkaen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona edellyttäen, että Nokian osakkeenomistajat hyväksyvät ylimääräisessä yhtiökokouksessa yritysjärjestelyn, jossa Nokia myisi olennaisilta osin koko sen Devices & Services -liiketoiminnan. Jos Nokia olisi raportoinut olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan lopetettuna toimintona vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto olisi ollut 2,9 miljardia euroa, mikä on 2,8 miljardia euroa vähemmän kuin Nokia-yhtymän 5,7 miljardin euron liikevaihto. Nokia-yhtymän jatkuvien toimintojen ei-IFRS-liikevoittoprosentti olisi tällöin ollut 11,5 ollen 7,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-liikevoittoprosentti, joka oli 3,8. 

Tammi-syyskuun 2013 pääkohdat:
Nokia-yhtymän liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 17,2 miljardia euroa
- Nokia-yhtymän liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 laski 22 % vuoden 2012 tammi-syyskuuhun verrattuna.
- Raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa tammi-syyskuussa 2013, kun se tammi-syyskuussa 2012 oli - 0,89 euroa.

Nokian hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen pääjohtaja Risto Siilasmaa kommentoi yhtiön etenemistä:
"Suunnitellun Microsoft-yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen Nokialla on kolme jatkavaa liiketoimintaa: NSN, HERE ja Advanced Technologies.

Strategiatyömme edistyy hyvin, ja jo tässä vaiheessa on selvää, että NSN-, HERE- ja Advanced Technologies -liiketoimintojen mahdollisuudet ovat otolliset. Kaikilla näillä kolmella liiketoiminnalla on erinomaisia vahvuuksia, joihin investoimme jatkossakin kasvattaaksemme pitkän aikavälin hyötyä asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme."

Nokian talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Timo Ihamuotila kommentoi vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulosta:
"Vuoden 2013 kolmas neljännes oli yksi suurimmista muutoksen ajoista yhtiömme historiassa. Meistä tuli NSN:n ainoa omistaja ja sovimme matkaviestinliiketoimintamme myynnistä Microsoftille. Uskomme näiden yritysjärjestelyiden muokkaavan Nokian tulevaisuutta parempaan radikaalilla tavalla. Matkaviestinliiketoimintaa koskevan suunnitellun yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen Nokialla on merkittävästi parantunut tulosprofiili, vahva taloudellinen asema ja vakaa pohja investoinneille.

Olemme tyytyväisiä, että NSN ja HERE-liiketoimintamme olivat vakaasti kannattavia kausiluonteisesti heikommalla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, samalla kun jatkoimme tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien kannalta merkittäviä tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja."


YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

  Vuoden 2013 kolmannen
neljänneksen raportoidut ja
ei-IFRS-luvut1,2,3
Tammi-syyskuun 2013
raportoidut ja
ei -IFRS-luvut 1,2,3,4
Miljoonaa
 euroa
7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
1-9/
2013
1-9/
2012
Muutos
1-9/
2013
vs.
1-9/2012
Nokia
Liikevaihto
5 662 7 239 -22 % 5 695 -1 % 17 209 22 135 -22 %
Liikevoitto 118 -564 -115 -147 -2 726
Liikevoitto
(ei-IFRS)
215 90 139 % 303 -29 % 699 -493
Tulos per
osake,
laimennet-
tu, euroa
-0,02 -0,26 -0,06 -0,16 -0,89
Tulos per
osake,
laimennet-
tu, euroa
0,01 -0,07 0,00 -0,01 -0,23
(ei-IFRS) 5
Liike-
toiminnan
nettoraha-
virta
9 -429 -196 19 -917
Nettokassa
ja muut
likvidit
varat6
2 413 3 564 -32 % 4 067 -41 % 2413 3 564 -32 %
Devices &
Services7
Liikevaihto 2 898 3 563 -19 % 2 724 6 % 8 510 11 832 -28 %
Smart
Devicesin
liikevaihto
1 254 976 28 % 1 164 8 % 3 582 4 221 -15 %
Mobile
Phonesin
liikevaihto
1 489 2 366 -37 % 1 405 6 % 4 484 6 968 -36 %
Matka-
viestinten
kappale-
määräinen
myynti
(miljoonaa
laitetta)
64,6 82,9 -22 % 61,1 6 % 187,6 249,3 -25 %
Smart
Devicesin
kappale-
määräinen
myynti
(miljoonaa
laitetta)
8,8 6,3 40 % 7,4 19 % 22,3 28,4 -21 %
Mobile
Phonesin
kappale-
määräinen
 myynti
(miljoonaa
laitetta)
55,8 76,6 -27 % 53,7 4 % 165,3 220,9 -25 %
Matka-
viestinten
keski-
määräinen
myynti-
hinta8
45 43 5 % 45 0 % 45 47 -4 %
Smart
Devicesin
keski-
määräinen
myynti-
hinta 8
143 155 -8 % 157 -9 % 161 149 8 %
Mobile
Phonesin
keski-
määräinen
myynti-
hinta8
27 31 -13 % 26 4 % 27 32 -16 %
Liikevoitto -86 -672 -33 -161 -1 363
Liikevoitto
(ei-IFRS)
-47 -252 -32 -75 -742
Liikevoitto-
prosentti
-3,0 % -18,9 % -1,2 % -1,9 % -11,5 %
Liikevoitto-
prosentti
(ei-IFRS)
-1,6 % -7,1 % -1,2 % -0,9 % -6,3 %
HERE7
Liikevaihto 211 265 -20 % 233 -9 % 660 825 -20 %
Liikevoitto 14 -56 -89 -172 -245
Liikevoitto
(ei-IFRS)
20 37 -46 % 8 150 % 23 114 -80 %
Liikevoitto-
prosentti
6,6 % -21,1 % -38,2 % -26,1 % -29,7 %
Liikevoitto-
prosentti-
(ei-IFRS)
9,5 % 14,0 % 3,4 % 3,5 % 13,8 %
Nokia
Solutions
and
Networks7
Liikevaihto 2 592 3 501 -26 % 2 781 -7 % 8 177 9 791 -16 %
Mobile
Broadband
liikevaihto
 1 259  1 625 -23 % 1 281 -2 % 3 784  4 267 -11 %
Global
Services
liikevaihto
 1 331  1 701 -22 % 1 459 -9 %  4 213  4 950 -15 %
Liikevoitto 166 183 -9 % 8 177 -1 047
Liikevoitto
(ei-IFRS)
218 324 -33 % 328 -34 % 742 206 260 %
Liikevoitto-
prosentti
6,4 % 5,2 % 0,3 % 2,2 % -10,7 %
Liikevoitto-
prosentti
(ei-IFRS)
8,4 % 9,3 % 11,8 % 9,1 % 2,1 %

Alaviite 1 liittyen tulostietoihin ja ei-IFRS-tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella "ilman kertaluonteisia eriä"): Tämän osavuosikatsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Nokia antaa raportoitujen IFRS-tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä olennaisia kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) NSN:n perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia uskoo, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Alaviite 2 sisältää tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ja vuoden 2012 kolmannen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2013 taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 30-31 ja 33-38. Vuoden 2013 toisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin ei-IFRS-lukuihin löytyy 18.7.2013 julkaistun vuoden 2013 toisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 26-27 ja 29-34.

Alaviite 2 liittyen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:
Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen 97 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 39 miljoonan euron Nokia Solutions and Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
- 3 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 15 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 5 miljoonan euron arvonalentuminen liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin.
- 18 miljoonan euron transaktiokulu liittyen ehdotettuun Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille.
- 13 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 3 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally -yrityskaupoista.

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen 33 miljoonan euron nettoverokulu liittyen edellisten vuosien liiketoimintaan, jota tasoitti tietyt edellisten vuosien kertyneisiin tuloksiin liittyneet verohyödyt.

Vuoden 2013 toisen neljänneksen 418 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 157 miljoonan euron NSN:n uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
- 151 miljoonan euron NSN:n liikeyksiköiden divestointeihin liittyvät tappiot.
- 10 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 12 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 87 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally -yrityskaupoista.

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen 654 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 74 miljoonan euron NSN:n uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 3 miljoonan euron kuluerä.
- 2 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 454 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 35 miljoonan euron tuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen sopimukseen kartellikorvauksista.
- 67 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NSN:n perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 91 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally -yrityskaupoista.

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen verot: Nokian veroihin sisältynyt 157 miljoonan euron ei-kassavaikutteinen laskennallinen verokulu HERE-liiketoiminnan yhdistämiseen liittyvistä yritysrakenteiden uudelleenjärjestelyistä.

Alaviite 3 liittyen historiallisten vertailulukujen oikaisuihin, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta:
Osavuosikatsauksessa esitettävät historialliset vertailuluvut sisältävät tiettyjä oikaisuja aiemmin raportoituihin lukuihin. Nämä oikaisut johtuvat muutetun IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin takautuvasta soveltamisesta ja liittyvät pääasiassa esitettyihin konsernitaseisiin ja konsernin laajoihin tuloslaskelmiin. Lisätietoja muutoksista koskien aiemmin raportoituja lukuja ja oikaistuja lukuja löytyy 18.4.2013 julkaistun vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivulta 49 alkaen.

Alaviite 4 liittyen tammi-syyskuun 2013 tulokseen: Lisätietoja Nokia-yhtymän tuloksesta ajalta 1.1.2013-30.9.2013 löytyy vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2013 taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 28-29, 31, 39-40 ja 43-44.

Alaviite 5 liittyen Nokian ei-IFRS-osakekohtaiseen tulokseen: Nokian veroihin vaikutti kielteisesti se, että tietyistä Devices & Services - liiketoiminnan laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. Nokian pitkän aikavälin aiemmin arvioitua 26 %:n verokantaa soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin 2,2 eurosenttiä korkeampi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna jatkossa, ennen kuin verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu Suomessa, Nokia arvioi kirjaavansa noin 50 miljoonan euron verokulun neljännesvuosittain Devices & Services -liiketoiminnasta ja noin 50 miljoonan euron verokulun NSN:n osalta. HERE-liiketoiminnan osalta Nokia arvioi jatkavansa verojen kirjaamista 26 %:n verokannalla.

Alaviite 6 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Lisätietoa Nokia-yhtymän korollisista rahoitusveloista esitetään Nokian taulukot sisältävän vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2013 taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen taulukkosivuilta 53-54.

Alaviite 7 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokialla on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, HERE ja Nokia Solutions and Networks (aiemmin Nokia Siemens Networks), josta käytetään myös nimeä NSN,  ja viisi toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan kuuluvat Smart Devices - ja Mobile Phones -yksiköt, HERE ja NSN:iin kuuluvat Mobile Broadband - ja Global Services -yksiköt. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin matkaviestimiin, mukaan lukien täysin kosketusnäytölliset Asha-älypuhelimet. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun 12.10.2012 saakka, varaosien liikevaihdon ja niihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut sekä patenttitulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Nokia sai lokakuussa 2012 päätökseen luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun divestoinnin eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle. Nokia allekirjoitti 2.9.2013 sopimuksen järjestelystä, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille. Nokia arvioi, että vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä alkaen sen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona edellyttäen, että Nokian osakkeenomistajat hyväksyvät yritysjärjestelyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa. HERE-liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Esittelimme marraskuussa 2012 uuden HERE-paikkatieto- ja karttapalvelubrändimme. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimettiin HERE-liiketoiminnaksi 1.1.2013 alkaen. NSN on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista keskittyen langattomiin laajakaistamarkkinoihin. NSN:ssä on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Mobile Broadband ja Global Services. Mobile Broadband -yksikkö tarjoaa operaattoreille radioverkkotuotteita- ja ohjelmistoja, joita tarvitaan langattomiin ääni- ja datapalveluihin. Global Services tarjoaa operaattoreille laajan valikoiman palveluita, joihin muun muassa kuuluvat verkon toimitus-, asennus- ja ylläpitopalvelut sekä asiakastukipalvelut. NSN pitää myös sisällään NSN Muu -osion, joka sisältää muiden kuin ydinliiketoimintojen liikevaihdon, hankintamenot ja toimintakulut sekä Optical Networks -osion 6.5.2013 asti, jolloin sen myynti saatettiin loppuun. Nokia sai päätökseen Siemensin osuuden oston Nokia Siemens Networksistä 7.8.2013. Yritysjärjestelyn myötä Nokia Siemens Networksin nimestä ja brändistä poistui Siemensin nimi. Yhtiön uusi nimi ja brändi on Nokia Solutions and Networks, josta käytetään myös lyhennettä NSN. Uutta nimeä käytetään myös taloudellisessa raportoinnissa. Vuoden 2013 toisen neljänneksen loppuun asti NSN:n tulos on raportoitu yhtenä raportoitavana segmenttinä Nokian taloudellisessa raportoinnissa.

Alaviite 8 liittyen keskimääräisiin myyntihintoihin: Matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta koostuu Devices & Services -liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta (Smart Devices -yksikön liikevaihto, Mobile Phones -yksikön liikevaihto ja Devices & Services Muu -osion liikevaihto) jaettuna Devices & Services -liiketoiminnan matkaviestinten kappalemääräisellä myynnillä. Devices & Services Muu -osion liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminta Vertun liikevaihdon 12.10.2012 saakka ja varaosien liikevaihdon sekä patenttitulot. Smart Devices -yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Smart Devices -yksikön liikevaihdosta jaettuna Smart Devices -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Mobile Phones-yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta jaettuna Mobile Phones -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Koska patenttitulot on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon, esitämme matkaviestintemme keskimääräisen myyntihinnan sekä ilman patentteihin liittyviä tuloja että niiden kanssa. Matkaviestintemme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä oli 43 euroa, ja se kasvoi 5 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jolloin matkaviestintemme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja oli 41 euroa. Matkaviestintemme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja kasvoi 2 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen neljänneksen 42 euroon verrattuna.

NOKIAN NÄKYMÄT 

- Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä noin 12, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:

- toimialan kilpailudynamiikka;
- tuotevalikoiman painotus ja alueellinen jakauma;
- toimialan kausiluonteisuus;
- laajojen uusien verkkojen rakennushankkeiden ajoittuminen; ja
- arvioitu NSN:n uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmien myönteisen kehityksen jatkuminen

- Nokia arvioi, että vahvan toimialan kausiluonteisuuden tukemana NSN:n liikevaihto kasvaa vankasti vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna.
- Nokian tavoitteena on edelleen alentaa NSN:n vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1,5 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna.
- Nokia on allekirjoittanut sopimuksen järjestelystä, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille. Nokia arvioi, että vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä alkaen sen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona edellyttäen, että Nokian osakkeenomistajat hyväksyvät yritysjärjestelyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Nokian arvion mukaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Devices & Services -liiketoimintaan liittyvien lopetettujen toimintojen ei-IFRS-liikevoittoprosentti on negatiivinen.
- Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

NSN:N ITSENÄINEN OSAVUOSIKATSAUS JULKAISTAAN TÄNÄÄN
- Aikaisemmin kerrotun mukaisesti NSN:n maaliskuussa 2013 liikkeellelaskemien joukkovelkakirjalainojen johdosta NSN julkaisee tiettyjä taloudellisia tietoja itsenäisessä raportointirakenteessa. Tästä johtuen myös NSN suunnittelee julkaisevansa vuoden 2013 kolmatta neljännestä ja tammi-syyskuuta 2013 koskevan itsenäisen osavuosikatsauksensa tänään noin klo 13.30.  - Katsaus on myös saatavilla NSN:n verkkosivuilla osoitteessa www.nsn.com/about-us/company/financial/financial-results. NSN:n itsenäisessä raportointirakenteessa annetut taloudelliset tiedot saattavat erota Nokian raportoimasta NSN-katsauksesta johtuen lopetetuista toiminnoista ja tiettyjen erien erilaisesta esitys- ja ryhmittelytavasta. Lisäksi Nokian (ei-IFRS tiedot) ja NSN:n (tiedot ennen tiettyjä kertaluonteisia eriä) esittämät, ilman kertaluonteisia eriä annetut, toiminnallista tulosta kuvaavat tiedot eroavat toisistaan johtuen eroista Nokian ja NSN:n käyttöön ottamissa esitystavoissa sekä eroista niissä erissä, joita ei oteta huomioon näissä tiedoissa.

NOKIA MYY DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINTANSA MICROSOFTILLE KÄTEISKAUPPANA TOTEUTETTAVASSA JÄRJESTELYSSÄ, JONKA ARVO ON 5,44 MILJARDIA EUROA

Nokia ilmoitti 3.9.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen järjestelystä, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa ja lisensoi patenttejaan Microsoftille. Yritysjärjestelyn kauppahinta on 5,44 miljardia euroa, ja se suoritetaan käteismaksuna järjestelyn toteutumishetkellä. Nokia arvioi, että yritysjärjestelystä kirjattava nettomyyntivoitto on noin 3,0 miljardia euroa ja että yritysjärjestely vahvistaa Nokian tulosta merkittävästi.

Järjestelyn sopimusehtoihin kuuluu tiettyjä kauppahinnan oikaisuja, joiden tarkoituksena on suojella niin Nokiaa kuin Microsoftia. Perustuen Devices & Services -liiketoiminnan taloudelliseen tulokseen vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä sekä arvioomme Devices & Services -liiketoiminnan taloudellisesta tuloksesta vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä arvioimme nyt, että kauppahinnan oikaisut liittyen nettokäyttöpääomaan ja yhteenlaskettuihin kassatuloihin olisivat noin nolla. Tästä johtuen uskomme kokonaiskauppahinnan olevan aiemmin ilmoitettu 5,44 miljardia euroa.

Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää, viranomaishyväksyntiä ja muiden tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista. Järjestelyn toteutumishetkellä noin 32 000 työntekijän arvioidaan siirtyvän Microsoftille, joista noin 4 700 on Suomessa. Nokian pääkonttori pysyy jatkossakin Suomessa. Devices & Services -liiketoimintaan liittyvistä toiminnoista Nokia-yhtymään jäävät CTO (Chief Technology Office) -yksikkö ja patenttisalkku. Arvioimme, että Microsoftille siirtyväksi suunniteltujen toimintojen liikevaihto oli koko vuonna 2012 noin 14,9 miljardia euroa eli lähes 50 % Nokian liikevaihdosta.

Myynnin yhteydessä Nokia myöntää Microsoftille 10 vuoden ei-yksinoikeudellisen lisenssin sen eräisiin patentteihin myynnin toteutumisesta alkaen. Microsoft myöntää vastavuoroisesti Nokialle oikeudet tiettyihin Microsoftin patentteihin Nokian HERE-liiketoiminnassa käytettäväksi. Lisäksi Nokia myöntää Microsoftille option jatkaa molemmin puolinen patenttisopimus pysyväksi. 5,44 miljardin euron kokonaiskauppahinnasta 3,79 miljardia euroa liittyy koko Devices & Services -liiketoiminnan olennaisten osien myyntiin Microsoftille ja 1,65 miljardia euroa liittyy molemmin puoliseen 10 vuoden patenttilisenssisopimukseen ja sen jatkomahdollisuuteen.

Lisäksi Microsoftista tulee HERE-paikkatietoalustan strateginen lisenssinsaaja yhtiön maksaessa erillisesti 4 vuoden lisenssistä Nokialle. HERE-liiketoiminnassa Microsoftilta tulevan lisenssitulon arvioidaan korvaavan lähes kokonaisuudessaan sen sisäisen tulovirran, jonka HERE-liiketoiminta nyt saa Devices & Services -liiketoiminnasta. Yritysjärjestelyn toteutuessa Microsoftista arvioidaan tulevan yksi HERE-liiketoiminnan kolmesta suurimmasta asiakkaasta.

Microsoft tarjosi Nokialle myös 1,5 miljardin euron suuruista rahoitusmahdollisuutta, joka koostuu kolmesta 500 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta, jotka erääntyvät 5, 6 ja 7 vuoden kuluttua liikkeellelaskusta. Nokia kertoi 6.9.2013 aikovansa käyttää koko rahoituksen maksaakseen näillä varoilla takaisin rahoitusta, jolla rahoitettiin elokuussa 2013 toteutettu NSN:n osakkeiden osto sekä yleisiin liiketoimintatarkoituksiin. Microsoft on sitoutunut olemaan myymättä vaihtovelkakirjalainoja tai vaihtamatta niitä Nokian osakkeiksi ennen Devices & Services  -liiketoiminnan myynnin toteutumista. Mikäli Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille toteutuu, vaihtovelkakirjalainat erääntyvät, ja ne netotetaan kauppahintaa vastaan nimellisarvostaan lisättynä kertyneillä koroilla. 

Yritysjärjestelyn toteuduttua Nokia suunnittelee keskittyvänsä sen kolmeen liiketoimintaan, joista jokainen kuuluu alansa johtaviin toimijoihin. Nämä liiketoiminnat ovat verkkoinfrastruktuuriin ja -palveluihin keskittynyt NSN, kartta- ja paikkatietopalveluihin keskittynyt HERE sekä Nokian nykyiseen CTO-yksikköön ja IPR-toimintoihin  pohjautuva Advanced Technologies. Toteutuessaan yritysjärjestelyn arvioidaan luovan vakaan pohjan näiden kolmen liiketoiminnan tulevaisuuden investoinneille. Nokia arvioi yritysjärjestelyn myös vahvistavan merkittävästi Nokian taloudellista asemaa, ja Nokian tavoitteena on palata investment grade -tason sijoituskohteeksi.

Nokian hallitus tekee strategia-arvioinnin yritysjärjestelyn allekirjoittamisen ja sen toteutumisen välisenä aikana. Strategia-arvioinnissa arvioidaan jokainen Nokian kolmen liiketoiminnan strategia, niiden väliset mahdolliset synergiat sekä Nokialle parhaiten soveltuva yhtiö- ja pääomarakenne yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen. Kun strategia-arviointi on saatu päätökseen, Nokia suunnittelee ylimääräiseksi katsottujen varojen jakamista osakkeenomistajille.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin toteutuminen edellyttää sopimusehtojen mukaisesti Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää. Nokia suunnittelee pitävänsä ylimääräisen yhtiökokouksen 19.11.2013 ja on julkaissut kokouskutsun ja yhtiökokoukseen liittyvää lisätietoa ja taustamateriaalia, jotka ovat saatavilla verkossa osoitteesta www.nokia.fi/gm.

Nokian hallitus suosittelee, että Nokian osakkeenomistajat hyväksyvät ja vahvistavat ylimääräisessä yhtiökokouksessa yritysjärjestelyn, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan Microsoftille.

Nokian Devices & Services -liiketoimintaa ei ole esitetty vielä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä lopetettuna toimintona johtuen siitä, että Nokian osakkeenomistuspohja on laaja ja yritysjärjestely edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää Nokian ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Nokia arvioi, että vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä alkaen sen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

NOKIA ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN SIEMENSIN OSUUDEN OSTON NOKIA SIEMENS NETWORKSISTÄ 
Nokia kertoi 7.8.2013 saaneensa päätökseen Siemensin osuuden oston Nokia Siemens Networksistä. Yritysjärjestely julkistettiin ensimmäisen kerran 1.7.2013. 

Yritysjärjestelyn myötä Nokia Siemens Networksin nimestä ja brändistä poistui Siemensin nimi. Yhtiön uusi nimi ja brändi on Nokia Solutions and Networks, josta käytetään myös lyhennettä NSN.

Rajeev Suri jatkaa NSN:n toimitusjohtajana, ja Jesper Ovesen jatkaa NSN:n hallituksen puheenjohtajana. NSN:n hallituksen kokoonpanoa on mukautettu vastaamaan yhtiön uutta omistusrakennetta Siemensin nimeämien jäsenten jäätyä pois hallituksesta.

Nokian taloudellisessa raportoinnissa NSN on tähän saakka ollut yksi raportoitava segmentti. Nokia osti vuoden 2013 kolmanneksella neljänneksellä Siemensin osuuden NSN:stä, minkä johdosta NSN on Nokian kokonaan omistama tytäryhtiö. Edellä kerrotusta johtuen Nokia raportoi tästä osavuosikatsauksesta alkaen taloudelliset tiedot NSN:n kahdesta toiminnallisesta ja raportoitavasta segmentistä, jotka ovat Mobile Broadband ja Global Services. Tämä esitystapa on yhdenmukainen sen kanssa, miten Nokian johto tarkastelee yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeistä NSN:n taloudellista tietoa.

VUODEN 2013 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIA-YHTYMÄ

Yllä olevan "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista " -taulukon alaviite 7 sisältää tietoa Nokian nykyisestä toiminnallisesta ja taloudellisesta raportointirakenteesta ja alaviite 3 sisältää tietoa historiallisten vertailulukujen oikaisuista, jotka johtuvat IAS 19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta. Seuraava tarkastelu sisältää ei- IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa kuvaten liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviitteet 1 ja 2 sisältävät tietoa ei-IFRS-luvuista ja niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin alla mainittuina ajanjaksoina.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon muutos että liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen ja vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna.

NOKIAN VUODEN 2013 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
  Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Yhtymän liikevaihto - raportoitu -22 % -1 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -18 % 1 %
Devices & Services, liikevaihto - raportoitu -19 % 6 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -16 % 9 %
HERE, liikevaihto - raportoitu -20 % -9 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -18 % -9 %
NSN, liikevaihto - raportoitu -26 % -7 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -21 % -5 %

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia-yhtymän liikevaihto olisi laskenut 18 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 1 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia-yhtymän raportoitu kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA-YHTYMÄN KASSAVIRTA JA
TALOUDELLINEN TILANNE
Miljoonaa euroa 7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Liiketoiminnan
 nettorahavirta
9 -429 -196
NSN:n osuus (arvioitu) 190 320 -41 % 90 111 %
Kassa ja muut likvidit varat 9 134 8 779 4 % 9 453 -3 %
NSN:n osuus 2 656 2 034 31 % 2 519 5 %
Nettokassa ja muut likvidit varat1 2 413 3 564 -32 % 4 067 -41 %
NSN:n osuus 1 536 613 151 % 1 446 6 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Jos yritysjärjestely, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille, olisi toteutunut ennen vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppua, Nokian bruttokassa olisi ollut noin 13 miljardia euroa ja nettokassa noin 7,5 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Lisäksi olettaen, että Nokian helmikuussa 2014 erääntyvä korollinen 2 miljardin euron laina olisi jo suoritettu, Nokian bruttokassa olisi ollut noin 11 miljardia euroa ja nettokassa noin 7,5 miljardia euroa vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa. Edellä mainitut luvut vertautuvat vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa raportoituun Nokian 9,1 miljardin euron bruttokassaan ja 2,4 miljardin euron nettokassaan.

Nokia-yhtymän kassa ja muut likvidit varat laskivat 319 miljoonalla eurolla, ja Nokia-yhtymän nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 1,7 miljardilla eurolla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2013 toiseen  neljännekseen verrattuna.

Alla kuvatut erät vaikuttivat ensisijaisesti Nokia-yhtymän nettokassan ja muiden likvidien varojen 1,7 miljardin euron laskuun vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä:
- Nokia-yhtymän nettotulos oikaistuna ei-kassavaikutteisilla erillä 241 miljoonaa euroa;
- Nokia-yhtymän 1,7 miljardin euron ulosmenevä rahavirta liittyen Siemensin osuuden ostoon Nokia Siemens Networksistä;
- Nokia-yhtymän nettokäyttöpääomaan liittyvät noin 160 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat, joihin sisältyi noin 170 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja;

-Nokia-yhtymän (NSN:ää lukuun ottamatta) nettokäyttöpääomaan liittyvät noin 60 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat, joihin sisältyi noin 30 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja. Kun mukaan ei lasketa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja, Nokia-yhtymän (NSN:ää lukuun ottamatta) nettokäyttöpääomaan liittyvät noin 30 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat johtuivat ensisijaisesti lyhytaikaisten saamisten ja varastojen kasvusta, jota osin tasoitti lyhytaikaisten korottomien velkojen määrän kasvu.
-NSN:n nettokäyttöpääomaan liittyvä noin 100 miljoonan euron ulosmenevä kassavirta, johon sisältyi noin 140 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja. Kun mukaan ei lasketa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja, NSN:n nettokäyttöpääoman noin 40 miljoonan euron sisääntuleva kassavirta johtuu ensisijaisesti lyhytaikaisten saamisten laskusta, jota osin tasoitti varastojen kasvu ja lyhytaikaisten korottomien velkojen määrän alentuminen;

- Nokia-yhtymän rahoituseriin liittyvä noin 70 miljoonan euron sisääntuleva nettorahavirta;
- Nokia-yhtymän noin 140 miljoonan euron maksetut verot;
- Nokia-yhtymän noin 70 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit;
- Nokia-yhtymän tuotot liittyen listaamattomien rahastojen voitonjakoihin, noin 60 miljoonaa euroa;
- Nokia-yhtymän saamat rahavarat liittyen Microsoftin vaihtovelkakirjan oman pääoman komponenttiin, noin 150 miljoonaa euroa; ja
-  Nokia-yhtymän nettokassaan kielteisesti vaikuttanut valuuttakurssimuutos, noin 50 miljoonaa euroa.

Nokia vastaanotti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 190 miljoonaa euroa) vuosineljänneksittäin suoritettavan alustatukimaksun Microsoftilta. Nokian ja Microsoftin väliseen sopimukseen kuuluu alustatukimaksuja Microsoftilta Nokialle ja ohjelmistorojaltimaksuja Nokialta Microsoftille. Alustatukimaksuja koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti vuosineljänneksittäin maksettava alustatukimaksu on 250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen ohjelmistorojaltirakenne on kilpailukykyinen sisältäen velvoitteen vuosittaiseen minimirojaltimaksuun, jonka määrä vaihtelee sopimuksen voimassaoloajan. Ohjelmistorojaltimaksut, sisältäen minimirojaltimaksut, maksetaan vuosineljänneksittäin. Alustatukimaksut ja minimirojaltimaksut jatkuvat siihen saakka, kun suunniteltu olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille toteutuu. 

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä kirjattiin yhtymän yhteisten toimintojen muihin tuottoihin ja kuluihin 50 miljoonan euron tuotto, joka johtui listaamattomasta rahastosta saatuna voitonjakona rahaston Waze Ltd:hen tekemän sijoituksen myynnistä. 30.9.2013 Nokialla oli 432 miljoonan euron sijoitukset listaamattomiin rahastoihin, jotka tekevät vastaavanlaisia sijoituksia. Nämä sijoitukset on raportoitu taseessa kohdassa Pitkäaikaiset varat, Available-for-sale-sijoitukset.

Johtuen sekä Nokian ja Microsoftin tekemästä sopimuksesta, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services liiketoimintansa Microsoftille että Nokian hankkimasta Siemensin osuudesta Nokia Siemens Networksistä, Nokia on tullut siihen tulokseen, että liikearvon arvonalentumistestaukselle 30.9.2013 lähtien on riittäviä viitteitä. Mainittujen yritysjärjestelyjen tuloksena Nokia tarkasteli myös sen rahavirtaa tuottavien yksiköiden rakennetta liikearvon arvonalentumistestauksen tekemistä varten. Yhtymän rahavirtaa tuottaviksi yksiköiksi liikearvon arvonalentumistestausta varten määriteltiin Devices & Services, HERE sekä NSN:n Global Services- ja Mobile Broadband -yksiköt. Konsernin liikearvoa oli allokoitu rahavirtaa tuottaville yksiköille 30.9.2013 seuraavasti: Devices & Services -liiketoiminta 1 417 miljoonaa euroa, HERE-liiketoiminta 3 219 miljoonaa euroa, NSN:n Global Services -yksikkö 91 miljoonaa euroa sekä NSN:n Mobile Broadband -yksikkö 88 miljoonaa euroa.

NSN ja HERE-liiketoimintojen arvonalentumistestauksessa käytetty metodologia sekä mallit ovat yhdenmukaisia vuoden 2012 viimeisen neljänneksen vuosittaisen arvonalentumistestauksen kanssa. Devices & Services- liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä on sen myyntihinta vähennettynä myyntikuluilla perustuen Microsoftin kanssa tehtyyn kauppasopimukseen, poislukien patenteille ja patenttihakemuksille kohdistettu kauppahinta. Aikaisemmin kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittelyssä käytettiin Smart Devices- ja Mobile Phones -yksikköjen jatkuvan toiminnan tuottamien diskontattujen rahavirtojen laskelmaa. HERE-liiketoiminnan ja NSN:n Global Services- ja Mobile Broadband -yksikköjen arvostuksessa käytetyt oletukset, kuten kassavirrat, diskonttokorko sekä kasvuprosentit on päivitetty vastaamaan viimeisimpiä ennusteitamme. Johto ei usko, että oletukset tai arvonalentumistestauksen tulokset muuttuisivat olennaisesti vuoden 2013 viimeisen neljänneksen aikana.

Liikearvon arvonalentumistestaus ei johtanut arvonalentumistappioiden kirjaamiseen edellä mainituissa liiketoimintayksiköissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Epäsuotuisa muutos kuitenkin missä tahansa kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittelyssä käytetyissä keskeisissä oletuksissa olisi voinut johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen HERE-liiketoiminnassa, koska tämän rahavirtaa tuottavan yksikön nykyinen kirjanpitoarvo on vain hieman alhaisempi kuin sen kerrytettävissä oleva rahamäärä. Vaikka uskomme, että määrittelemämme kerrytettävissä olevat rahamäärät ovat kohtuullisia, tuloksemme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä saattavat poiketa merkittävästi ennusteistamme ja siten vaikuttaa raportointiyksiköidemme kerrytettävissä olevien rahamäärien arviointiin tulevaisuudessa johtaen mahdollisesti arvonalentumistappion kirjaamiseen.

Nokia arvioi lisäksi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä laskennallisten verosaamisten nykyisen kirjanpitoarvon vähennyksen tarpeellisuuden yllä mainittujen kahden yritysjärjestelyn seurauksena. Yhtiö kirjaa käyttämättömistä verotuksellisista tappioista sekä verotukseen liittyvistä hyvityksistä laskennallisen verosaamisen vain siihen määrään asti kuin sillä on vakuuttavaa näyttöä siitä, että tulevaisuudessa syntyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan se pystyy hyödyntämään käyttämättömät verotukselliset tappionsa tai verotukseen liittyvät hyvitykset. Tulevaisuudessa kertyvälle verotettavalle tulolle, riippumatta siitä sisällytetäänkö Devices & Services -liiketoiminta mukaan vai ei, voidaan antaa positiivisena näyttönä vähemmän painoarvoa laskennallisten verosaamisten kirjaamista arvioitaessa, jos on olemassa epäsuotuisaa näyttöä, kuten Devices & Services ja NSN -liiketoimintojen aiempi kumulatiivinen tappiollisuus Suomessa. Vaikka Suomen verotappioita ja muita väliaikaisia eroja koskevia laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu, Nokia-yhtymällä on vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa käytettävissään 2,7 miljardin euron laskennallista verosaatavaa vastaava määrä (24,5 % verokannalla laskettuna) Suomen verotappioita ja muita väliaikaisia eroja. Suurin osa näistä kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista ei vanhene ja on käytettävissä Suomen veronalaista tuloa vastaan tulevaisuudessa. Suomen hallitus on antanut esitysluonnoksen, jonka mukaan Suomen tuloverokanta laskisi 20 %:iin 1.1.2014 alkaen, mikä vastaavasti vähentäisi yllä mainitun kirjaamattoman verosaamisen määrää verokantamuutoksen seurauksena.

DEVICES & SERVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoimintamme tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
              7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Liikevaihto,
miljoonaa euroa1
2 898 3 563 -19 % 2 724 6 %
Nokian matkaviestinten
kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
64,6 82,9 -22 % 61,1 6 %
Nokian matkaviestinten
 keskimääräinen
myyntihinta, euroa
45 43 5 % 45
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 23,2 % 18,5 % 24,4 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
 miljoonaa euroa
707 904 -22 % 696 2 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti -1,6 % -7,1 % -1,2 %
Liikevoittoprosentti -3,0 % -18,9 % -1,2 %

Alaviite 1: Sisältää patentteihin liittyvät tulot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihtoa, kappalemääräistä myyntiä, keskimääräisiä myyntihintoja ja bruttokateprosenttia koskevia muutoksia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kuvataan alla olevissa Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköitä koskevissa osuuksissa.

Älypuhelinten kappalemääräinen myynti
Devices & Services -liiketoiminnan älypuhelinten kappalemääräinen kokonaismyynti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä kasvoi 14,7 miljoonaan laitteeseen verrattuna edelliseen neljännekseen, jolloin älypuhelinten kappalemääräinen myynti oli 11,7 miljoonaa laitetta, ja se jakautui seuraavasti:

- 8,8 miljoonaa Lumia-älypuhelinta Smart Devices -yksikössä
- 5,9 miljoonaa täysin kosketusnäytöllistä Asha-älypuhelinta Mobile Phones -yksikössä

Devices & Services Muu -osio
Devices & Services Muu -osion liikevaihto laski 155 miljoonaan euroon vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin se oli 221 miljoonaa euroa. Lasku johtui ensisijaisesti Vertun divestoinnista. Devices & Services Muu -osion liikevaihto pysyi likimain samalla tasolla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna.

Nokia arvioi, että sen Devices & Services Muu -osion vuotuinen patentteihin liittyvä tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia euroa.

Myyntikanavan varastotasot
Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa myyntikanavan varastotasot olivat normaalin 4-6 viikon vaihteluvälin mukaisia.

Liikevaihto ja kappalemääräinen myynti alueittain
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilta ajanjaksoilta sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. Patentteihin liittyvät tulot on taulukossa kohdennettu maantieteellisille alueille.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa 7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Eurooppa 846 985 -14 % 818 3 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 428 682 -37 % 420 2 %
Kiinan alue 215 278 -23 % 232 -7 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 769 977 -21 % 683 13 %
Pohjois-Amerikka 214 36 494 % 123 74 %
Latinalainen Amerikka 426 605 -30 % 448 -5 %
Yhteensä 2 898 3 563 -19 % 2 724 6 %


Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoimintamme matkaviestinten kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
MATKAVIESTINTEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
Miljoonaa laitetta 7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Eurooppa 13,2 16,8 -21 % 11,3 17 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 14,7 19,1 -23 % 16,6 -11 %
Kiinan alue 4,0 5,8 -31 % 4,1 -2 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 23,6 30,1 -22 % 20,2 17 %
Pohjois-Amerikka 1,4 0,3 367 % 0,5 180 %
Latinalainen Amerikka 7,7 10,8 -29 % 8,4 -8 %
Yhteensä 64,6 82,9 -22 % 61,1 6 %


Liikevaihto laski vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kaikilla alueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Liikevaihto laski vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna eniten Lähi-idän ja Afrikan alueella, jota seurasivat Aasian ja Tyynenmeren alue, Latinalainen Amerikka, Eurooppa ja Kiinan alue. Lähi-idän ja Afrikan alueella, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Kiinan alueella liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksikkömme alhaisemmasta liikevaihdosta. Pohjois-Amerikassa liikevaihdon kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme.

Liikevaihto kasvoi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna kaikilla alueilla lukuun ottamatta Latinalaista Amerikkaa ja Kiinan aluetta. Liikevaihto kasvoi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna eniten Pohjois-Amerikassa, jota seurasivat Aasian ja Tyynenmeren alue, Eurooppa ja Lähi-idän ja Afrikan alue. Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idän ja Afrikan alueella liikevaihdon kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksikkömme korkeammasta liikevaihdosta. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella sekä Euroopassa liikevaihdon kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksikkömme korkeammasta liikevaihdosta. Latinalaisessa Amerikassa liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksikkömme alhaisemmasta liikevaihdosta. Kiinan alueella liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksikkömme alhaisemmasta liikevaihdosta.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto olisi laskenut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 16 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 9 % edelliseen neljännekseen verrattuna. 

Ei-IFRS-toimintakulut
Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut laskivat 22 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoivat 2 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Mobile Phones -yksikön toimintakulut laskivat 34 % ja Smart Devices -yksikön toimintakulut laskivat 6 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Smart Devices -yksikön toimintakulut kasvoivat 2 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna Mobile Phones -yksikön toimintakulujen laskiessa 2 %. Alla kuvattujen tekijöiden lisäksi toimintakulujen muutos vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui toimintakulujen suhteellisesta allokaatiosta, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampaan suhteelliseen kuluallokaatioon Smart Devices -yksikön osalta ja alhaisempaan suhteelliseen kuluallokaatioon Mobile Phones -yksikön osalta.

Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 22 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Mobile Phones -yksikön tiettyjen toimintojen sekä Symbian-toimintojen vähennyksistä, liiketoimintojen divestoinneista seuranneesta alemmasta kulurakenteesta sekä yleisestä kulukontrollista. Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat 5 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista Devices & Services -liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisesti jaksotetuista insentiivikuluista vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 20 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista henkilöstökuluista, liiketoimintojen divestoinneista seuranneesta alemmasta kulurakenteesta ja yleisestä kulukontrollista. Laskua osin tasoitti uusimpien Lumia- ja Asha-älypuhelinten julkistuksiin liittyvät korkeammat markkinointikulut. Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut pysyivät likimain samalla tasolla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti uusimpien Lumia- ja Asha-älypuhelinten julkistuksiin liittyvistä korkeammista markkinointikuluista, joita osin tasoitti alhaisemmat henkilöstökulut.

Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 33 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 13 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti liiketoimintojen divestoinneista seuranneesta alemmasta kulurakenteesta ja yleisestä kulukontrollista, jota osin tasoitti yhteisten kulujen toimintokohtainen jaottelu. Lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista henkilöstökuluista.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
Devices & Services -liiketoiminnan korkeampi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja alhaisemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon.

Devices & Services -liiketoiminnan alhaisempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti  alhaisempi toimintakulujen osuus suhteessa liikevaihtoon.

Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-muut tuotot ja kulut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä olivat 12 miljoonaa euroa kuluja, kun vuoden 2013 toisella neljänneksellä ei-IFRS-muut tuotot ja kulut olivat 2 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 8 miljoonaa euroa kuluja.

Liikevoittoprosentti
Devices & Services -liiketoiminnan korkeampi liikevoittoprosentti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja alhaisemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon. Muut tuotot ja kulut olivat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 50 miljoonaa euroa kuluja, kun ne vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona olivat 427 miljoonaa euroa kuluja.

Devices & Services -liiketoiminnan alhaisempi liikevoittoprosentti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti alhaisempi toimintakulujen osuus suhteessa liikevaihtoon. Muut tuotot ja kulut olivat 50 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, kun ne edellisellä neljänneksellä olivat 2 miljoonaa euroa kuluja.

Devices and Services -liiketoiminnan muut tuotot ja kulut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä olivat 50 miljoonaa euroa kuluja, kun vuoden 2013 toisella neljänneksellä muut tuotot ja kulut olivat 2 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 427 miljoonaa euroa kuluja. Devices & Services -liiketoiminnan raportoidut muut tuotot ja kulut vaikuttivat myönteisesti kannattavuuteen vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen alhaisemmista uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluista ja niihin liittyvistä eristä. Devices & Services -liiketoiminnan raportoidut muut tuotot ja kulut vaikuttivat kielteisesti kannattavuuteen vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan suunniteltuun myyntiin liittyvistä kustannuksista sekä korkeammista uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluista ja niihin liittyvistä eristä.

Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoiminnan kustannussäästötoimista ja suunnitelluista toiminnan sopeutuksista.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
Miljoonaa euroa 7-9/
2013
(noin)
Kumulatii-
vinen
9/
2013
(noin)
10-12/
2013
(arvioitu)
2013
(arvioitu)
Kokonaiskulut
(arvioitu)
Uudelleen-
järjestelyihin
liittyvät kulut
20 1 450 Ei arviota Ei arviota 1 500
Uudelleen-
järjestelyihin
liittyvät
ulosmenevät
kokonaiskassavirrat
30 1 300 20 200 1 350


Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Devices & Services -liiketoiminnan ja yhtymän yhteisten toimintojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 32 200 työntekijää vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa, mikä oli noin 6 100 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavan ajanjakson lopussa ja noin 800 henkilöä enemmän kuin vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa.

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja niihin liittyvät muut kuluerät olivat noin 1,45 miljardia euroa. Nokia arvioi edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ovat yhteensänoin 1,5 miljardia euroa ennen vuoden 2013 loppua.

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat olivat noin 1,3 miljardia euroa. Nokia arvioi edelleen, että uudelleenjärjestelyihin liittyvistä arvioiduista noin 1,5 miljardin euron kokonaiskuluista Devices & Services -liiketoiminnan ei-kassavaikutteiset kulut ovat noin 150 miljoonaa euroa.

SMART DEVICES

 Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO SMART DEVICES
 -YKSIKÖN TULOKSESTA
  7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 1 254 976 28 % 1 164 8 %
Smart Devices,
kappalemääräinen myynti,
miljoonaa laitetta
8,8 6,3 40 % 7,4 19 %
Smart Devices,
keskimääräinen
myyntihinta,euroa
143 155 -8 % 157 -9 %
Bruttokateprosentti 16,4 % -3,5 % 21,1 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 415 441 -6 % 406 2 %
Toimintakateprosentti2 -17,1 % -48,9 % -14,1 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Smart Devices -yksikköön liittyvien toimintakulujen muutokseen vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta vuoden 2013 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa vuoden 2012 kolmannen neljänneksen toimintakuluihin.

Liikevaihto Smart Devices -yksikkömme liikevaihto nousi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon sekä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen korkeammasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti alhaisempi keskimääräinen myyntihinta.

Kappalemääräinen myynti
Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Lumia-älypuhelinten korkeammasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti alhaisempi Symbian-laitteiden kappalemääräinen myynti. Symbian-laitteiden kappalemääräinen myynti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä laski noin nollaan verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin kappalemääräinen myynti oli noin 3,5 miljoonaa laitetta. Lumia-älypuhelinten kappalemääräinen myynti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä kasvoi 8,8 miljoonaan laitteeseen verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin kappalemääräinen myynti oli 2,9 miljoonaa laitetta. 

Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Lumia 520 -älypuhelimen kappalemääräisestä myynnistä.

Keskimääräinen myyntihinta
Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti laitteidemme yhteydessä myytävien palveluiden alhaisemmasta myynnin jaksotuksen tuloutuksesta sekä alhaisemmasta lisälaitteiden myynnistä, jota osin tasoitti myynnin painottuminen Symbian-laitteita korkeamman keskimääräisen myyntihinnan Lumia-älypuhelimiin sekä valuuttakurssimuutosten positiivinen kokonaisvaikutus.

Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tekemistämme hinnoittelutoimenpiteistä, laitteidemme yhteydessä myytävien palveluiden alhaisemmasta myynnin jaksotuksen tuloutuksesta sekä valuuttakurssimuutosten kielteisestä kokonaisvaikutuksesta. Tätä osin tasoitti myynnin painottuminen Lumia 1020 -älypuhelimeen, jonka toimitukset alkoivat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, sekä Lumia 925 -älypuhelimeen, jonka toimitukset alkoivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä. 

Bruttokateprosentti
Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin merkittävä kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti myynnin painottumisesta Symbian-laitteita korkeamman bruttokateprosentin omaaviin Lumia-älypuhelimiin sekä vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvistä kulujen oikaisuista. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvistä oikaisuista Smart Devices -yksikön bruttokateprosenttiin vaikutti kielteisesti erityisesti noin 20 miljoonan euron ylimääräisiin komponenttivarastoihin ja tuleviin ostositoumuksiin liittyvä kulujen oikaisu. Vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona Smart Devices -yksikkömme yksikön bruttokateprosenttiin vaikutti kielteisesti vuosineljännekselle kirjatut noin 120 miljoonan euron kulut, jotka liittyivät ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin ja vaihto-omaisuusarvostukseen.  Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui myös korkeammasta kappalemääräisestä myynnistä johtuvista alhaisemmista kiinteistä yksikkökustannuksista. Smart Devices -yksikön bruttokateprosentin kasvua vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna osin tasoitti korkeammat takuukulut, mikä johtui vuoden 2012 kolmannelle neljännekselle kirjattujen Symbian-laitteiden takuukulujen oikaisusta.

 Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvistä kulukirjauksista. Smart Devices -yksikön bruttokateprosenttiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vaikutti kielteisesti erityisesti  noin 20 miljoonan euron ylimääräisistä komponenttivarastoista sekä tulevista ostositoumuksista johtunut kulu. Vuoden 2013 toisella neljänneksellä puolestaan bruttokateprosenttiin vaikutti positiivisesti ylimääräisiin komponenttivarastoihin sekä tuleviin ostositoumuksiin liittyvä noin 20 miljoonan euron kulujen oikaisu.

Smart Devices -yksikköön saattaa tulevaisuudessa liittyä myönteisiä tai kielteisiä vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyviä kirjauksia riippuen useista eri tekijöistä, kuten kuluttajakysynnästä ja jatkuneesta myynnin ylösajosta liittyen erityisesti uusiin Lumia-älypuhelimiimme.

MOBILE PHONES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO MOBILE PHONES
 -YKSIKÖN TULOKSESTA
  7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 1 489 2 366 -37 % 1 405 6 %
Mobile Phones -yksikön
 kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
55,8 76,6 -27 % 53,7 4 %
Mobile Phones -yksikön keskimääräinen
myyntihinta, euroa
27 31 -13 % 26 4 %
Bruttokateprosentti 21,5 % 21,7 % 19,5 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 260 393 -34 % 266 -2 %
Toimintakateprosentti2 3,6 % 4,9 % 0,2 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Mobile Phones -yksikköön liittyvien toimintakulujen muutoksiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti alempiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta vuoden 2013 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa vuoden 2012 kolmannen neljänneksen toimintakuluihin.

Liikevaihto Mobile Phones -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja alhaisemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta. Yksikön liikevaihto kasvoi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen korkeammasta keskimääräisestä myyntihinnasta ja korkeammasta kappalemääräisestä myynnistä.

Kappalemääräinen myynti
Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Nokia toimitti 55,8 miljoonaa Mobile Phones -yksikön laitetta, joista 5,9 miljoonaa olivat täysin kosketusnäytöllisiä Asha-älypuhelimia.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräiseen myyntiin vaikutti kielteisesti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu edullisimmissa matkapuhelimissamme ja intensiivinen kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräiseen myyntiin vaikutti myönteisesti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna lähes koko tuotevalikoimamme menestys johtuen viime aikoina esitellyistä laitteista ja erityisesti Nokia 105-, Asha 501- ja Nokia 210 -laitteista.

Keskimääräinen myyntihinta
Mobile Phones -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti edullisemman hintaluokan laitteiden myynnin kasvaneesta osuudesta, yleisestä hintaeroosiosta sekä tekemistämme hinnoittelutoimenpiteistä.

Mobile Phones -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeamman hintaluokan laitteiden, erityisesti Asha 501 -älypuhelimen, myynnin kasvaneesta osuudesta. Mobile Phones -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvua vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna tasoitti osin valuuttakurssimuutosten kielteinen kokonaisvaikutus, yleinen hintaeroosio sekä tekemämme hinnoittelutoimenpiteet.

Bruttokateprosentti
Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä pysyi likimain samalla tasolla vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosenttiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti myönteisesti hintaeroosiota korkeampi kulueroosio. Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosenttiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti kielteisesti alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä johtuvat korkeammat kiinteät yksikkökustannukset sekä valuuttakurssimuutosten kielteinen kokonaisvaikutus.

Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeamman bruttokateprosentin laitteiden, erityisesti Asha 501- ja Nokia 210 -laitteiden, kasvaneesta osuudesta ja valuuttakurssimuutosten positiivisesta kokonaisvaikutuksesta. Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin kasvua tasoitti osin korkeammat takuukulut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Takuukulujen nousu johtui vuoden 2013 toiselle neljännekselle kirjattujen takuukulujen oikaisusta.

HERE

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto HERE-liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO HERE
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
  7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa 211 265 -20 % 233 -9 %
Ulkoinen liikevaihto, miljoonaa euroa 176 179 -2 % 195 -10 %
Sisäinen liikevaihto, miljoonaa euroa 35 86 -59 % 38 -8 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 82,5 % 80,4 % 76,1 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa 153 175 -13 % 169 -9 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 9,5 % 14,0 % 3,4 %
Liikevoittoprosentti 6,6 % -21,1 % -38,2 %


Liikevaihto
HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti valuuttakurssivaihteluiden kielteisestä kokonaisvaikutuksesta, alhaisemmasta henkilökohtaisten navigaatiolaitteiden myynnistä, joka heijasti henkilökohtaisten navigaatiolaitteiden markkinan yleistä kehitystä, sekä kertaluonteisesta datan myynnistä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Tätä osin tasoitti autojen navigointilaitteiden kasvanut myynti sekä se, että vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä tehtiin normaaliin liiketoimintaan liittyvä kertaluonteinen myynnin oikaisu liittyen erään asiakkaamme lisenssituottoihin. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta HERE-liiketoiminnan ulkoinen liikevaihto olisi kasvanut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kausiluonteisesti heikommasta autojen navigointilaitteiden myynnistä ja valuuttakurssivaihteluiden kielteisestä kokonaisvaikutuksesta.

HERE-liiketoiminnan autojen navigointijärjestelmien uusien lisenssien myynti oli 2,6 miljoonaa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä nousten vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna, jolloin autojen navigointijärjestelmien lisenssejä myytiin 2,1 miljoonaa ja laskien edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin lisenssejä myytiin 2,7 miljoonaa. Autojen navigointilaitteiden myynnin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti autoihin asennettujen navigointijärjestelmien yleistymisestä. Edelliseen neljännekseen verrattuna autojen navigointilaitteiden myynti puolestaan laski johtuen ensisijaisesti kausiluonteisesta vaihtelusta. Autojen navigointijärjestelmien myynti vastasi reilusti yli 50 % HERE-liiketoiminnan ulkoisesta liikevaihdosta vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, samoin kuin myös vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä sekä vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

HERE-liiketoiminnan sisäisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti alhaisemmasta myynnin jaksotuksen tuloutuksesta liittyen Smart Devices -yksikköömme.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta HERE-liiketoiminnan kokonaisliikevaihto olisi laskenut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 18 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 9 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Ei-IFRS-bruttokateprosentti
HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeamman bruttokateprosentin omaavan ulkoisen liikevaihdon kasvaneesta osuudesta sekä palveluiden toimittamiseen liittyvistä alhaisemmista kustannuksista.

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti matalamman bruttokateprosentin omaavien autojen navigointijärjestelmien päivitysversioiden alhaisemmasta myynnistä sekä palveluiden toimittamiseen liittyvistä alhaisemmista kustannuksista.

Ei-IFRS-toimintakulut
HERE-liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 12 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen kustannussäästötoimenpiteistä. Tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 7 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista henkilöstökuluista.

HERE-liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 11 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen kustannussäästötoimenpiteistä. Myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 14 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista matkustus- ja markkinointikuluista.

HERE-liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 18 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kustannussäästötoimenpiteistä. Hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 22 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti yhteisten kulujen toimintokohtaiseen jaotteluun liittyvistä alhaisemmista kustannuksista sekä alhaisemmista henkilöstökuluista.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmasta sisäisestä liikevaihdosta.

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin parannus vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista.

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-muut tuotot ja kulut sekä vuoden 2013 että vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2013 toisella neljänneksellä olivat 1 miljoonaa euroa kuluja.

Liikevoittoprosentti
HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentti parani huomattavasti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä ja oli 6,6 verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen, jolloin liikevoittoprosentti oli -21,1  ja vuoden 2013 toiseen neljännekseen, jolloin liikevoittoprosentti oli -38,2.  HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentin parannus niin vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon kuin edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti siitä, että NAVTEQ:in ostoon liittyvien hankintamenon kohdentamiseen liittyvien merkittävien erien poistoja ei tehty vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.  Suurin osa NAVTEQ:in ostoon liittyvistä hankintamenon kohdentamiseen liittyvistä eristä oli poistettu kokonaisuudessaan vuoden 2013 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

HERE-liiketoiminnan muut tuotot ja kulut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä olivat 4 miljoonaa euroa kuluja,  kun vuoden 2013 toisella neljänneksellä muut tuotot ja kulut olivat 11 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 3 miljoonaa euroa kuluja.


NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto NSN:n ja sen raportoitavien Mobile Broadband ja Global Services -yksiköiden tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NSN:N
TULOKSESTA
  7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa 2 592 3 501 -26 % 2 781 -7 %
Mobile Broadband
 liikevaihto, miljoonaa euroa
1 259 1 625 -23 % 1 281 -2 %
Global Services liikevaihto,
 miljoonaa euroa
1 331 1 701 -22 % 1 459 -9 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 36,6 % 32,2 % 38,3 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
miljoonaa euroa
732 796 -8 % 766 -4 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 8,4 % 9,3 % 11,8 %  
Mobile Broadband
toimintakateprosentti
4,9 % 18,3 % 8,7 %
Global Services
toimintakateprosentti
12,3 % 2,7 % 14,7 %
Liikevoittoprosentti 6,4 % 5,2 % 0,3 %


Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään NSN:n liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NSN:N LIIKEVAIHTO
ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa 7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
7-9/
2013
vs.
7-9/
2012
4-6/
2013
Muutos
7-9/
2013
vs.
4-6/
2013
Eurooppa 701 918 -24 % 775 -10 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 247 325 -24 % 268 -8 %
Kiinan alue 278 313 -11 % 260 7 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 791 1 266 -38 % 784 1 %
Pohjois-Amerikka 299 285 5 % 348 -14 %
Latinalainen Amerikka 276 394 -30 % 346 -20 %
Yhteensä 2 592 3 501 -26 % 2 781 -7 %


NSN:n liikevaihdon 26 %:n lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui osittain NSN:n strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestoinneista ja tietyistä asiakassopimuksista ja maakohtaisista markkinoista luopumisesta. Kun näitä kahta edellämainittua tekijää ei oteta huomioon, NSN:n liikevaihto laski noin 20 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti vähentyneistä langattomien verkkojen rakennushankkeista, jotka vaikuttivat sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksikköön, sekä valuuttakurssimuutosten kielteisestä kokonaisvaikutuksesta. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta WCDMA, GSM- ja CDMA -liikevaihdosta. Mobile Broadband -yksikön LTE-tekniikan liikevaihto pysyi likimain samalla tasolla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Latinalaisen Amerikan korkeampaa liikevaihtoa tasoitti alhaisempi liikevaihto Japanissa ja Koreassa. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, LTE-tekniikan liikevaihto kasvoi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Global Services -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti verkkoasennusten vähentyneestä määrästä Mobile Broadband -yksikön laajamittaisten verkon rakennusprojektien vähennyttyä sekä tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta NSN:n strategian mukaisesti. Alueellisesti NSN:n liikevaihto Aasian ja Tyynenmeren alueella oli alhaisempi johtuen alueen korkeasta investointitasosta vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Liikevaihdon lasku Euroopassa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna liittyi ensisijaisesti verkkouudistuksiin ja NSN:n strategian mukaisiin divestointeihin. Liikevaihdon lasku Latinalaisessa Amerikassa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti operaattoreiden niukemmista investoinneista sekä tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta. Liikevaihdon lasku Lähi-idän ja Afrikan alueella vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti NSN:n vetäytymisestä tietyistä maista.

NSN:n liikevaihdon 7 %:n lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui osittain tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta ja vetäytymisestä tietyistä maista sekä NSN:n strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestoinneista. Kun näitä kahta edellä mainittua tekijää ei oteta huomioon, NSN:n liikevaihto vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä laski noin 4 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti kausiluonteisesta vaihtelusta, joka vaikutti sekä Global Services- että Mobile Broadband -yksikköön, ja valuuttakurssimuutosten kielteisestä kokonaisvaikutuksesta. Global Services -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti asiakastuki- ja ylläpitopalveluiden alhaisemmasta myynnistä, jota osin tasoitti verkkojen rakentamisen korkeampi myynti. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon hienoinen lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kausiluonteisesti heikommasta myynnistä. Alueellisesti NSN:n liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti kausiluonteisesti alhaisemmista investoinneista Euroopassa ja alhaisemmista operaattoreiden investoinneista Latinalaisessa Amerikassa.

Global Services -yksikön osuus NSN:n liikevaihdosta oli 51 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, kun sen osuus oli 49 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä ja 52 % vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Mobile Broadband -yksikön osuus NSN:n liikevaihdosta oli 49 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, kun sen osuus oli 46 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä ja 46 % vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta NSN:n liikevaihto olisi laskenut noin 21 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja noin 5 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Ei-IFRS-bruttokateprosentti
NSN:n ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Global Services -yksikön korkeammasta bruttokateprosentista, joka oli seurausta NSN:n uudelleenjärjestelyohjelmasta seuranneesta merkittävästä parannuksesta yksikön tehokkuudessa, tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta johtuneesta myönteisestä vaikutuksesta  ja matalamman bruttokateprosentin omaavien liiketoimintojen divestoinneista. Tätä osin tasoitti Mobile Broadband -yksikön hieman alhaisempi bruttokateprosentti.  

NSN:n ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Global Services- ja  Mobile Broadband -yksiköiden alhaisemmista bruttokateprosenteista sekä siitä, että vuoden 2013 toisella neljänneksellä kirjattiin noin 20 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen patenttitulo, jota osin tasoitti Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon korkeampi osuus kokonaismyynnin jakaumassa. Global Services -yksikön bruttokateprosentin laskua vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna vauhditti ensisijaisesti kausiluonteisesti alhaisempi  myynti sekä se, että vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen eivät vaikuttaneet vuoden 2013 toiselle neljännekselle kirjatut tiettyjen projektien sopimustuloutukset, jotka liittyivät asiakkailta saatuihin projektihyväksyntiin. Mobile Broadband -yksikön bruttokateprosentin lasku johtui ensisijaisesti  kuluista, jotka liittyivät ennakoituun TD-LTE-tekniikkaan siirtymiseen koskien merkittäviä projekteja Kiinassa sekä kausiluonteisesti alhaisemmasta myynnistä.

Ei-IFRS-toimintakulut
NSN:n tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 7 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti vähentyneistä investoinneista NSN:n terävöitettyä strategiaa tukemattomissa liiketoiminnoissa sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen parantuneesta tehokkuudesta. Tätä osin tasoittivat suuremmat investoinnit terävöitettyä strategiaa tukeviin liiketoimiin erityisesti LTE-tekniikassa. NSN:n tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä pysyivät likimain samalla tasolla edelliseen neljännekseen verrattuna.

NSN:n myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 21 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 11  % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä liittyen NSN:n muutokseen ja uudelleenjärjestelyohjelmaan.

NSN:n hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 11 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja laskivat 4 % edelliseen neljännekseen verrattuna. NSN:n hallinnon ei-IFRS-kulujen kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tiettyihin tietohallinto- ja muihin projekteihin liittyvistä konsultointikuluista.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Broadband -yksikön alhaisemmasta toimintakateprosentista, jota osin tasoitti Global Services -yksikön korkeampi toimintakateprosentti. Mobile Broadband -yksikön toimintakateprosentin 13,4 prosenttiyksikön lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja vähemmässä määrin hieman alhaisemmasta bruttokateprosentista. Global Services -yksikön 9,6 prosenttiyksikköä korkeampi toimintakateprosentti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja toimintakulujen alhaisemmasta osuudesta suhteessa liikevaihtoon.

NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta toimintakateprosentista sekä Global Services -yksikössä, jossa se laski 2,4 prosenttiyksikköä, että Mobile Broadband -yksikössä, jossa se laski 3,8 prosenttiyksikköä. Global Services- ja Mobile Broadband -yksiköiden toimintakateprosenttien lasku vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta bruttokateprosentista ja vähemmässä määrin korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon.

NSN:n ei-IFRS- muut tuotot ja kulut olivat 1 miljoonaa euroa tuottoja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, kun ne vuoden 2012 vastaavana ajankohtana olivat 8 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2013 toisella neljänneksellä 30 miljoonaa euroa tuottoja. Ei-IFRS-muiden tuottojen ja kulujen muutos vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti myyntisaamisten arvonalentumisten peruutuksista, jota osin tasoitti valuuttakurssimuutosten kielteinen kokonaisvaikutus. Ei-IFRS-muiden tuottojen ja kulujen muutos edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kiinteistön myyntiin liittyvään myyntivoittoon sekä myyntisaamisten arvonalentumisten peruutuksiin liittyvistä positiivisista vaikutuksista vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Liikevoittoprosentti
NSN:n liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti korkeampi toimintakulujen osuus suhteessa liikevaihtoon. Muut tuotot ja kulut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä olivat 38 miljoonaa euroa kuluja, kun ne vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla olivat 95 miljoonaa euroa kuluja.

NSN:n liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta muiden kulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon. Tätä tasoitti  osin alhaisempi bruttokateprosentti sekä toimintakulujen korkeampi osuus suhteessa liikevaihtoon. Muut tuotot ja kulut olivat 38 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, kun ne edellisellä neljänneksellä olivat 278 miljoonaa euroa kuluja.

Maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Solutions and Networksin kustannussäästöohjelmasta ja suunnitelluista toiminnan muutoksista.

YHTEENVETO NSN:N
UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
Miljoonaa euroa 7-9/
2013

(noin)
Kumulatii-
vinen
9/2013
(noin)
10-12/2013
(arvioitu)
2013
(arvioitu)
2014 (arvioitu) Kokonais-kulut
(arvioitu)
Uudelleen-
järjestelyihin
liittyvät kulut
39 1 750 Ei arviota Ei arviota Ei arviota 1 800
Uudelleen-
järjestelyihin
liittyvät
ulosmenevät
kokonais-
kassavirrat
140 1 100 200 650 300  1 600


NSN:n tavoitteena on edelleen alentaa NSN:n vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1,5 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2011 lopun tasoon. NSN arvioi edelleen, että uudelleenjärjestelyihin liittyvät kokonaiskulut ovat noin 1,8 miljardia euroa ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat noin 1,6 miljardia euroa.

Ei-kassavaikutteiset kulukirjaukset ja ajoituserot ovat syynä yllä esitettyjen kulujen ja vastaavien ulosmenevien kassavirtojen eroihin. Kun muutosohjelmaa sekä uudelleenjärjestelyitä toteutetaan, saattaa se johtaa muutoksiin arviossa syntyvistä kustannuksista sekä niihin liittyvistä kassavirtojen ajoituksesta ja määrästä.

NSN:n henkilöstömäärä oli noin 49 100 työntekijää vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa, mikä oli noin 11 500 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavan ajanjakson lopussa ja noin 1 400 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa.

VUODEN 2013 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
Aikaisempien vuosineljännesten toiminnalliset pääkohdat ovat luettavissa kutakin neljännestä koskevasta osavuosikatsauksesta.

NOKIA-YHTYMÄN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

- Nokia ilmoitti 3.9.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen järjestelystä, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa ja lisensoi patenttejaan Microsoftille. Yritysjärjestelyn kauppahinta on 5,44 miljardia euroa, ja se suoritetaan käteismaksuna. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää, viranomaishyväksyntiä ja muiden tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista. Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Välttääkseen tulkintoja mahdollisista eturistiriidoista Microsoft-yritysjärjestelyn julkistamisen ja sen päätökseen saamisen välisenä aikana Stephen Elop jätti Nokian toimitusjohtajan tehtävät sekä paikkansa Nokian hallituksessa. Yritysjärjestelyn julkistuksen myötä hän siirtyi Devices & Services -liiketoiminnan johtajaksi. Risto Siilasmaa toimii Nokian väliaikaisena pääjohtajana ja jatkaa samalla Nokian hallituksen puheenjohtajana. Timo Ihamuotila toimii Nokian väliaikaisena toimitusjohtajana siirtymäkauden aikana, ja hän jatkaa samalla tehtävässään Nokian talousjohtajana. Ihamuotilasta tuli myös Nokian johtokunnan puheenjohtaja.
- Nokia ilmoitti 3.9.2013, että Devices & Services -liiketoiminnan myynnin toteutumisen jälkeen Nokia suunnittelee keskittyvänsä sen kolmeen liiketoimintaan, joista jokainen kuuluu alansa johtaviin toimijoihin. Nämä liiketoiminnat ovat verkkoinfrastruktuuriin ja -palveluihin keskittynyt NSN, kartta- ja paikkatietopalveluihin keskittynyt HERE sekä Nokian nykyiseen CTO-yksikköön ja IPR-toimintoihin pohjautuva Advanced Technologies. Nokia myös ilmoitti sen hallituksen tekevän strategia-arvioinnin yritysjärjestelyn allekirjoittamisen ja sen toteutumisen välisenä aikana. Strategia-arvioinnissa arvioidaan jokainen Nokian kolmen liiketoiminnan strategia, niiden väliset mahdolliset synergiat sekä Nokialle parhaiten soveltuva yhtiö- ja pääomarakenne yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen.
- Nokia ilmoitti 7.8.2013 saaneensa päätökseen Siemensin osuuden oston Nokia Siemens Networksistä. Yritysjärjestelystä tiedotettiin ensimmäisen kerran 1.7.2013. Yritysjärjestelyn myötä Nokia Siemens Networksin nimestä ja brändistä poistui Siemensin nimi. Yhtiön uusi nimi ja brändi on Nokia Solutions and Networks, josta käytetään myös lyhennettä NSN. Uutta nimeä tullaan käyttämään myös taloudellisessa raportoinnissa. Nokia Solutions and Networks on kokonaan Nokian omistama, ja sen taloudellinen tulos raportoidaan jatkossakin osana Nokia-yhtymän taloudellista tulosta.
- Nokia laski liikkeelle Microsoftille suunnattuja vaihtovelkakirjalainoja 1,5 miljardin euron arvosta kolmena 500 miljoonan euron arvoisena vaihtovelkakirjalainana, jotka erääntyvät 5, 6 ja 7 vuoden kuluttua liikkeellelaskusta. Nokia kertoi 6.9.2013 aikovansa käyttää koko rahoituksen maksaakseen näillä varoilla takaisin rahoitusta, jolla rahoitettiin elokuussa 2013 toteutettu NSN:n osakkeiden osto sekä yleisiin liiketoimintatarkoituksiin. Microsoft on sitoutunut olemaan myymättä vaihtovelkakirjalainoja ja olemaan vaihtamatta niitä Nokian osakkeiksi ennen Devices & Services  -liiketoiminnan myynnin toteutumista. Mikäli Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille toteutuu, vaihtovelkakirjalainat erääntyvät ja ne netotetaan kauppahintaa vastaan nimellisarvostaan lisättynä kertyneillä koroilla. Lisätietoja vaihtovelkakirjalainojen ehdoista on saatavilla Nokian 6.9.2013 ja 24.9.2013 julkaisemista tiedotteista.
- Nokia sijoittui toiselle sijalle toimialallaan maailmanlaajuisessa Dow Jones Sustainability Indexissä, joka julkistettiin syyskuussa 2013. Nokia on yksi eniten toimialallaan sijoitustaan suhteellisesti parantaneista yrityksistä. 
- Carbon Disclosure Project (CDP) valitsi Nokian mukaan CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013 -selvitykseensä, joka käsittelee 260 suurimman pohjoismaisen yrityksen päästöraportointia. Nokia mainittiin jo viidentenä peräkkäisenä vuotena Climate Disclosure Leadership Indexissä ainoana pohjoismaisena yrityksenä, joka esiintyy johtavien yritysten listalla kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. 

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

- Nokian uusi tuotantoyksikkö Hanoissa Vietnamissa aloitti täysimittaisen toimintansa vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana. Uusi tuotantoyksikkö perustettiin valmistamaan edullisimman hintaluokan Asha-älypuhelimia ja peruspuhelimia.

SMART DEVICES

- Nokia esitteli uuden lippulaivatuotteensa Nokia Lumia 1020 -älypuhelimen ja aloitti sen toimitukset valikoiduille markkinoille. Nokia Lumia 1020 -älypuhelimen 41 megapikselin sensorilla varustettu kamera asettaa uuden vertailukohdan älypuhelinten kuvausominaisuuksille. Toisin kuin mikään muu markkinoilla oleva älypuhelin, Nokia Lumia 1020 tuo zoomin aivan uudelle tasolle niin, että käyttäjä pystyy näkemään enemmän yksityiskohtia kuin mitä paljaalla silmällä erottaa. Nokian kehittämän innovatiivisen optisen kuvanvakaimen sisältävän PureView -teknologian ansiosta uudella Nokia Lumia -laitteella voi ottaa parhaiden digikameroiden tasoisia kuvia. Toimialan johtavan kameran lisäksi Nokia Lumia 1020 -älypuhelimessa on myös saatavilla ilmainen ja mainosvapaa Nokia Musiikki -suoratoistopalvelu sekä alansa johtavat HERE-kartta ja paikkatietopalvelut.
- Nokia julkisti Nokia Lumia 625 -älypuhelimen, joka tuo 4G-yhteyden edullisempaan hintaluokkaan.  Superherkällä 4,7 tuuman LCD-näytöllä varustettu Nokia Lumia 625 on suurinäyttöisin puhelin Nokian saatavilla olevassa tuotevalikoimassa. Nokia Lumia 625 sisältää monia innovaatioita, jotka löytyvät myös Nokia Lumia 1020 -älypuhelimesta, mukaan lukien sisäänrakennettu Nokia Smart Camera -kamerasovellus, jonka käteviin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa kohteiden poistomahdollisuus kuvasta, ja Nokia Cinemagraph, joka tekee kuvista eläviä muistoja lisäämällä niihin animoituja ja liikkuvia osia.  Lumia 625 sisältää myös Nokia Musiikki -palvelun sekä HEREn kartta- ja sijaintipalvelut.
- Nokia Lumia -tuotevalikoima jatkoi menestystään yritysasiakkuuksissa. Delta Air Lines valitsi Nokia 820 -älypuhelimet yli 19 000 työntekijänsä käyttöön lennon aikana tehtävien maksutapahtumien käsittelyyn. Myös Britvic Soft Drinks, yksi Iso-Britannian johtavista virvoitusjuomien valmistajista, sekä Gi Group, italialainen henkilöstöjohtamisen johtava monikansallinen yritys, valitsi Nokia Lumia -älypuhelimet työntekijöidensä käyttöön.
- Nokia julkisti Nokia Lumia Amber -ohjelmistopäivityksen, joka toi Lumia-laitteisiin uusia ja parannettuja ominaisuuksia ja sovelluksia, mukaan lukien entistä paremmat valokuvausominaisuudet sekä näytön Nokia Glance Screen-ominaisuuden.
- Windows Phone Store -sovelluskauppa jatkoi valikoimansa laadullista ja määrällistä vahvistamista. Sovelluskaupassa on nyt tarjolla yli 175 000 sovellusta ja peliä.
- Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen jälkeen Nokia on julkistanut kolme uutta Lumia-laitetta, uusia lisälaitteita sekä kolmannen osapuolen sovelluksia, mukaan lukien Instagram ja Vine. Abu Dhabissa järjestetyssä Nokia World -tapahtumassa julkistetut uudet Lumia-laitteet olivat Nokian ensimmäinen Windows-tabletti, Nokia Lumia 2520, sekä kaksi suurinäyttöistä Lumia-älypuhelinta, Lumia 1520 sekä Lumia 1320.

MOBILE PHONES

- Nokia julkisti erittäin edullisen hintaluokan Nokia 108 -kamerapuhelimen, jonka suositeltu vähittäismyyntihinta on vain 22 euroa.  Puhelin on täydellinen valinta ensimmäistä kamerapuhelintaan ostaville ihmisille, jotka haluavat tehdä puhelimellaan muutakin kuin vain soittaa puheluita ja lähettää tekstiviestejä. Edullisen Nokia 108 -puhelimen valokuvaus- ja videokuvausominaisuudet antavat käyttäjälleen mahdollisuuden tallentaa elämän merkitykselliset hetket.  
- Nokia julkisti tyylikkään, viiden megapikselin kameralla varustetun Nokia 515 -puhelimen ja aloitti sen toimitukset valikoiduille markkinoille. Noin 115 euroa maksavassa alumiinisessa puhelimessa yhdistyvät Nokia-puhelinten parhaat puolet; moderni muotoilu, laadukkaat materiaalit ja hyvä suorituskyky.
- Nokia laajensi edullisen hintaluokan 3G-puhelinten valikoimaansa julkistamalla Nokia 207- ja Nokia 208 -puhelimet ja aloitti niiden toimitukset. Nokia 207 ja Nokia 208 ovat suunnattu ihmisille, jotka pitävät klassisista matkapuhelimista ja perinteisistä näppäimistöistä, mutta jotka eivät halua jäädä paitsi älypuhelinten tarjoamista kokemuksista. Nokia 208 -mallin kamera tekee valokuvien ottamisesta miellyttävämpää, ja sen ääniohjattu omakuvatoiminto, paras kuva -toiminto ja panoramatoiminto tarjoavat ihmisille monipuolisempia vaihtoehtoja valokuvaukseen.
- Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen jälkeen Nokia on julkistanut kolme uutta laitetta sen Asha-alustaan perustuvaan tuoteperheeseen. Nämä laitteet ovat Nokia Asha 500, Nokia Asha 502 ja Asha 503, jotka seuraavat menestyksekästä Asha 501 -puhelinta edullisen hintaluokan älypuhelinten läpimurrossa.

HERE-LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana HERE edistyi huomattavasti tavoitteessaan tulla johtavaksi paikkatietopilvipalveluksi julkaisemalla uusia ja innovatiivisia autoteollisuudelle suunnattuja tuotteita, päivityksiä Windows Phone -käyttökokemuksiin sekä useita uusia yhteistyökumppaneita, jotka osoittavat HERE:n olevan luotettu kartta- ja paikkatietopalveluteknologian yhteistyökumppani eri aloilla:

- HERE julkaisi kokonaisen Connected Driving -tarjonnan, joka sisältää HERE Auto-, HERE Auto Cloud- ja HERE Auto Companion -palvelut. Palvelu on ainoa markkinoilla tällä hetkellä oleva kokonaisvaltainen ajo- ja kuljetusratkaisu, joka auttaa auto- ja lisälaiteteknologiavalmistajia yhdistämään auton pilvipalveluun.
- HERE paransi radikaalisti HERE Traffic -liikennetietotuotettaan rakentamalla uuden järjestelmän, joka prosessoi tietoa nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen.
- HERE teki yhteistyötä Mercedes-Benzin kanssa kehittääkseen yhdessä älykkäitä karttoja verkkoon yhdistetyille autoille sekä myöhemmin itseohjaaville autoille, jotka hyödyntävät pilvipalveluteknologiaa. Auton yhdistäminen pilvipalveluun on yksi autoteollisuuden suurimmista mahdollisuuksista tänä päivänä ja kyky laskea reaaliaikaista tietoa tarvittaessa johtaa täysin uudenlaisiin kuluttajapalveluihin.
- Magneti Marelli tekee yhteistyötä HEREn kanssa kehittääkseen kokonaisvaltaisen, valmiin verkkoon yhdistetyn ajamisen ratkaisun autovalmistajille, joka perustuu Magneti Marellin avoimeen alustaan sekä HERE Connected Driving -tarjontaan.
- Continental Corporation hyödyntää HEREn 3D-sisältöä uudessa navigointi- ja viihdealustassaan. Autovalmistajat voivat lisätä kartta- ja navigaatiopalveluihinsa yksityiskohtaisia 3D -maamerkkejä, satelliittikuvia jaetulla näytöllä ja reaaliaikaista liikennetietoa. Tämä edistää liikennekonseptia, jossa useampia synkronoituja mobiililaitteita käytetään yhdessä antaen kuljettajille mahdollisuuden synkronoida reittiprofiilinsa autojensa integroituihin navigaatiojärjestelmiin, älypuhelimiin, tableteille sekä PC:lle.
- HERE päivitti käyttökokemukset Windows Phone -käyttöjärjestelmälle. Päivitys sisältää yleisnäkymän liikennetiedoista sekä My Commute -ominaisuuden HERE Drive+ -sovelluksille sekä uuden lisätyn todellisuuden LiveSight-teknologian HERE Maps -sovellukselle, joka antaa mahdollisuuden pysäyttää kuva ja tarkastella ympäristöä tarkemmin ja mukavammin sekä uudelleen suunnitellun käyttökokemuksen HERE Transit -sovellukselle.
- HERE julkaisi HERE Drive+ -sovelluksen maailmanlaajuisesti kaikille Windows Phone 8 -pohjaisille älypuhelimille tuoden HERE Drive+ -sovelluksen edut myös muiden kuin Nokia Lumia -puhelinten saataville auttaakseen useampia ihmisiä käyttämään navigointipalveluita helposti ja varmasti. HERE Drive+ -sovellus tarjoaa maailmanluokan ääniohjatun käännös- käännökseltä -navigaation sekä offline-kartat, jotka mahdollistavat turvallisen perille pääsyn myös ilman datayhteyttä.
- HERE toimittaa Venue Maps -sisätilakarttatuotteensa Qualcomm Atheros, Inc. -yhtiölle, joka on Qualcomm Incorporated -yhtiön tytäryhtiö auttaen Qualcomm IZat(TM) paikkateknologiaa toimittamaan tarkemman paikannuksen mobiililaitteille sisätiloissa.
- Garmin tukeutuu edelleen maailmanlaajuisesti HERE:n tarjontaan ottaen Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa käyttöön Natural Guidance -tuotteen, joka mullistaa reittiohjeistuksen sallimalla käyttäjien jakaa reittiohjeita toisilleen. Tämä hyödyntää paikallista tietotaitoa ja markkinatutkimusta tuodakseen paikallisen ymmärryksen referenssivihjeisiin, kuten rakennuksen värin tai ravintolan nimen kuvailuun. 
- Nikon COOLPIX kamerat lanseeraavat ensimmäisenä karttanäkymän digitaalisessa kamerassa ja tarjoavat myös digitaalisen paikkaleiman, joka mahdollistaa kaupungin tai paikan nimen näyttämisen kuvan mukana hyödyntäen HERE:n kartta-aineistoa.
- Äskettäin julkaistut uuden sukupolven navigaatiojärjestelmät Lexus- ja Toyota- autoissa Lähi-idässä käyttävät HERE-karttoja. Tämä laajentaa HERE-palveluiden kattavuutta lisäämällä Jordanian ja Libanonin kuuden maan Arabian niemimaan tarjontaan. Uusissa alustoissa yhdistyy valikoima uusia HERE-ominaisuuksia, kuten 3D-maamerkit sekä 3D-kaupunkimallit, jotka auttavat kuljettajia löytämään helposti perille kohteeseensa.
- Maailman suurin matkustussivusto TripAdvisor valitsi HERE Platform -alustan geokoodauspalveluilleen tarjotakseen kuluttajille maailmanlaajuisen kattavuuden matkansuunnitteluun. HERE tarjoaa tarkkaa paikkatietoa yli 196 maassa auttaen TripAdvisor -käyttäjiä löytämään hotelleja, ravintoloita ja nähtävyyksiä ympäri maailman.

NSN:N TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

- Langattoman laajakaistan hyvä sopimuskehitys jatkui. Vuosineljänneksen aikana Tele2 valitsi NSN:n toimittamaan 4G-verkon ja siihen liittyvät palvelut Hollannissa; Cellcom valitsi NSN:n 4G-verkon infrastruktuurin ja siihen liittyvien palveluiden toimittajaksi Malesiassa; NSN laajensi Korek Telecomin 2G-verkkoa ja uusi palvelusopimuksia Etelä-Irakissa ja lanseerasi kaupalliset LTE-palvelut SFR:lle Pariisissa; Mobily Saudi-Arabiassa valitsi NSN:n modernisoimaan ja laajentamaan 2G, 3G ja 4G-verkkonsa; MTS valitsi NSN:n päivittämään verkkonsa ja palveluntarjoajaksi Ukrainassa ja toimittamaan FDD-LTE -teknologiaa ja palveluita Moskovaan ja Keski-Venäjän alueille. - NSN jatkoi 4G-teknologian kehityksen kärjessä ja oli syyskuuhun mennessä auttanut Korean kolmea tärkeintä operaattoria - SK Telecomia, LG U+:aa ja Korea Telecomia - lanseeraamaan ensimmäisinä maailmassa kaupalliset LTE-Advanced -palvelut hyödyntäen Flexi Multiradio Base Station -tukiaseman ominaisuuksia. Syyskuussa NSN kertoi testanneensa 4G TD-LTE -verkkoa ja osoittaneensa testillä Authorized Shared Access (ASA) -teknologian valmistelevan tietä tulevaisuuden 5G-verkoille. NSN käytti testiverkossa kaupallisia Single RAN Flexi MultiRadio 10 -tukiasemia, kaupallista runkoverkkoa ja kaupallista NetAct-verkonhallintajärjestelmää. Testaus toteutettiin kolmessa suomalaisessa kaupungissa. - Elokuussa markkinatutkimusyhtiö Gartner sijoitti NSN:n toisena perättäisenä vuotena johtavien yritysten joukkoon Magic Quadrant for LTE Network Infrastructure -selvityksessään. Sijoitus perustuu yritysten tuotekehityksen, innovaation, taloudellisen suorituskyvyn ja asiakasreferenssien arviointiin, ja NSN sijoittuu niiden kolmen globaalin verkkotoimittajan joukkoon, jotka voivat parhaiten tukea operaattoriasiakkaiden tulevaisuutta LTE, TD-LTE ja LTE-Advanced -teknologioissa.
- NSN jatkaa investointejaan innovaatioon pysyäkseen langattoman laajakaistan kehityksen kärjessä. Heinäkuussa NSN ja CDNetworks aloittivat yhteistyön nopeuttaakseen Liquid Applications -teknologiasta saatavia hyötyjä tuoden langattoman laajakaistan kokemuksen uudelle tasolle ja tarjoten operaattoreille uusia mahdollisia tulon lähteitä. Syyskuussa SK Telecom ja NSN osoittivat Liquid Applications -teknologian toimivuuden LTE-verkossa saavuttaen merkittävän virstanpylvään mobiilin laajakaistan asiakaskokemuksen parantamisessa. Menestyksekkäässä testissä käytettiin kolmea LTE-verkon palvelua: sijaintia hyödyntävää mobiilimainontaa, lisättyä todellisuutta sekä premium-sovellusten toimittamista asiakkaille.
- NSN on saanut valmiiksi laajat testit koskien mobiilin runkoverkon puhepalveluita tietoliikennetason pilvipalveluna ja vahvisti heinäkuussa, että sen pilviteknologia on hyvin lähellä kaupallista toteutusta. NSN esitteli menestyksekkäästi suuren joukon IP Multimedia Subsystemiin (IMS) pohjautuvia Voice over LTE (VoLTE) -palveluita sekä täyden tietoliikennetason pilvipalveluita mukaan lukien sovellusten hallinta.
- Heinäkuussa NSN:n ja Beijing Mobilen välistä Customer Experience Management (CEM) -sopimusta laajennettiin sisältämään kattava Quality of Experience -ratkaisu, mikä edelleen parantaa asiakkaiden kokemaa palvelua linkittämällä verkon toiminnan asiakkaiden tyytyväisyyteen ja sovellusten toimintaan.

NOKIA TAMMI-SYYSKUUSSA 2013

Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja tammi-syyskuulta 2013. Vertailu on tehty vuoden 2012 tammi-syyskuun lukuihin, ellei toisin ole mainittu.

Seuraavassa taulukossa esitetään raportoitu tulos mainituilla ajanjaksoilla ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

YHTEENVETO NOKIA-YHTYMÄN TULOKSESTA
  1-9/2013 1-9/2012 Muutos
1-9/2013
vs. 1-9/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 17 209 22 135 -22 %
Bruttokateprosentti (%) 32,2 26,2
Toimintakulut, miljoonaa euroa -5 212 -6 842 -24 %
Liikevoittoprosentti (%) -0,09 -12,3
Rahoitustuotot/-kulut (netto) -227 -274 -17 %
Verot -346 -1 028 -66 %
Tappio -721 -4 031 -82 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva tappio -590 -3 295 -82 %
Tulos per osake, laimentamaton -0,16 -0,89 -82 %
Tulos per osake, laimennettu -0,16 -0,89 -82 %


Nokia-yhtymän liikevaihdon lasku tammi-syyskuussa 2013 johtui Devices & Services -liiketoiminnan alhaisemmasta liikevaihdosta sekä NSN:n ja HERE-liiketoiminnan alhaisemmista liikevaihdoista. Devices & Services -liiketoiminnassa Mobile Phones -yksikön liikevaihto laski enemmän kuin Smart Devices -yksikön liikevaihto. Mobile Phones -yksikön liikevaihdon lasku johtui alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta, joihin vaikutti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa ja intensiivinen kilpailu edullisimmissa matkapuhelimissa. Smart Devices -yksikön liikevaihdon lasku johtui alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta, joihin vaikutti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien kilpailevien älypuhelinalustojen voimakas eteneminen ja siirtymisemme Symbian-laitteista Lumia-älypuhelimiin. HERE-liiketoiminnan liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmasta sisäisestä liikevaihdosta Smart Devices -yksikölle, jota osin tasoitti ulkoisen liikevaihdon kasvu. NSN:n liikevaihdon laskuun vaikutti ensisijaisesti Global Services -yksikön alempi liikevaihto sekä alhaisempi liikevaihto niissä toiminnoissa, jotka eivät vastaa NSN:n terävöitettyä strategiaa. Lisäksi Mobile Broadband -yksikön liikevaihto laski myös yleisellä tasolla samalla kun LTE-tekniikan osuus kasvoi vahvasti.

Nokia-yhtymän bruttokateprosentin kasvu tammi-syyskuussa 2013 johtui ensisijaisesti bruttokateprosentin kasvusta NSN:ssä ja Devices & Services -liiketoiminnassa. NSN:n bruttokateprosentin kasvu johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista sekä Global Services että Mobile Broadband -yksiköissä sekä Mobile Broadband -yksikön suuremmasta osuudesta myynnin kokonaisjakaumassa. Devices & Services -liiketoiminnan bruttokateprosentin kasvu johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksikön korkeammasta bruttokateprosentista. Tätä osin tasoitti Mobile Phones -yksikön matalampi bruttokateprosentti.

Nokia-yhtymän toimintakulujen lasku tammi-syyskuussa 2013 johtui ensisijaisesti Devices & Services -liiketoiminnasta ja NSN:stä. Sekä Devices & Services -liiketoiminnassa että NSN:ssä lasku johtui ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä ja yleisestä kulukontrollista.

Nokia-yhtymän rahoituskulut (netto) tammi-syyskuussa 2013 olivat alemmat kuin tammi-syyskuussa 2012. Alemmat rahoituskulut johtuivat ensisijaisesti alemmista valuuttakurssimuutoksista syntyneistä kokonaistappioista.

Nokia-yhtymän verot olivat tammi-syyskuussa 2013 merkittävästi alemmat tammi-syyskuuhun 2012 verrattuna. Alemmat verokulut johtuivat ensisijaisesti siitä, että vuoden 2012 toiseen neljännekseen vaikutti  800 miljoonan euron suuruinen laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.

Nokia-yhtymän tappio tammi-syyskuussa 2013 oli pienempi verrattuna tammi-syyskuuhun 2012 johtuen ensisijaisesti alemmista toimintakuluista, alemmista muista kuluista sekä alemmista veroista johtuen ensisijaisesti siitä, että vuoden 2012 toisella neljänneksellä veroihin vaikutti 800 miljoonan euron suuruinen laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.


RISKIT JA TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu yritysjärjestely, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköt (jäljempänä "D&S-liiketoiminnan Myynti"), joka perustuu Nokia Oyj:n ja Microsoft International Holdings B.V:n väliseen, 2.9.2013 päivättyyn Osakkeiden ja varojen ostosopimukseen ("Sopimus"); B) D&S-liiketoiminnan Myynnin toteutuminen; C) osakkeenomistajiemme vahvistuksen ja hyväksynnän saaminen D&S-liiketoiminnan Myynnille; D) viranomaishyväksyntien saaminen Devices & Services -liiketoiminnan Myynnille ajallaan tai lainkaan; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät D&S-liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; F) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien suunnitelmat Nokian jatkuville liiketoiminnoille, joita ei myydä osana D&S-liiketoiminnan Myyntiä; G) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; H) odotukset ja tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S-liiketoiminnan Myynnistä saatujen tuottojen käyttöön; I) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; J) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; K) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; L) arviot ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; M) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; N) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; O) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, divestointien, ja yrityskauppojen ja muiden yritysjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti, ja kykyämme saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja näihin järjestelyihin liittyvät tai niiden aiheuttamat oletetut suunnitelmat ja hyödyt; P) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "oletettu", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "keskittyä", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys toteuttaa D&S-liiketoiminnan Myynti ajallaan tai lainkaan, esimerkiksi johtuen kykenemättömyydestä tai viivästyksestä saada osakkeenomistajien hyväksyntä tai tarvittavat viranomaishyväksynnät D&S-liiketoiminnan Myynnille tai jonkin sellaisen tapahtuman, muutoksen tai muun olosuhteen toteutuminen, joka voisi johtaa Sopimuksen irtisanomiseen; 2) matkaviestintemme myyntiin, liikesuhteisiimme, operatiiviseen tulokseemme tai yleisesti liiketoiminnallemme mahdollisesti aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin julkistamisesta tai sopimusehdoista, joihin olemme sitoutuneet D&S-liiketoiminnan Myymiseksi; 3) negatiivinen vaikutus siitä, että sitoutuessamme D&S-liiketoiminnan Myyntiin, voimme sen seurauksena jäädä mahdollisesti paitsi muista kilpailukykyisistä strategioista tai kumppanuuksista, jotka olisivat hyödyttäneet Devices & Services -liiketoimintaamme, ja mikäli D&S-liiketoiminnan Myynti ei toteudu, meillä voi olla rajoitetut mahdollisuudet jatkaa Devices & Services -liiketoimintaa tai saavuttaa muita järjestelyjä meille edullisin ehdoin tai lainkaan; 4) kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut muutokset johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme tai ylläpitää tehokas väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät palveluksessamme; 5) negatiivinen vaikutus johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta, mukaan lukien tähän liittyvät sisäiset uudelleenjärjestelymme, joka vie merkittävästi aikaa, huomiota ja resursseja ylemmältä johdoltamme ja muilta yhtiössä, vieden mahdollisesti heidän huomionsa muilta liiketoimintamme osa-alueilta; 6) häiriöt ja tyytymättömyys työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin suunnitelmista ja täytäntöönpanosta vähentäen fokusta ja tuottavuutta liiketoiminnoissamme; 7) D&S-liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen aiheuttamat kustannukset, palkkiot, kulut ja maksut; 8) arvonalentuminen tai kulukirjaukset varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat D&S-liiketoiminnan Myynnistä; 9) mahdollinen liiketoiminnallemme, omaisuudellemme tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 10) meitä vastaan käynnistettyjen oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen tai täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen tai tulos liittyen D&S-liiketoiminnan Myyntiin; 11) HERE-strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta ja kykymme laajentaa paikkatietopalvelumme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 12) kykymme suojata useita patentoituja standardoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka pyrkivät näiden teknologioiden teollisoikeuksien mitätöimiseen 13) kykymme ylläpitää tämän hetkiset teollisoikeuksiin liittyvät liikevaihdon lähteet ja luoda uusia sellaisia lähteitä; 14) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksekkäästi vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 15) kykymme ylläpitää ja nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä tuotteita sekä paikkatietoihin perustuvia tai muita palveluita; 16) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna suunnitellut muutokset toimintarakenteessamme sekä kykymme saavuttaa tavoitellut tehokkuusedut ja kustannussäästöt toimintakuluissa ja kykymme toteuttaa suunnitellut divestoinnit, yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt, mukaan lukien kykymme saada tarvittavat viranomaishyväksynnät; 17) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 18) riippuvaisuutemme mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja muihin palveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä riippuvaisuutemme yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 19) kykymme säilyttää ja hyödyntää asemaamme ja vahvuuksiamme, erityisesti mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 20) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 21) kykymme toimittaa laadukkaita mobiililaitteita kannattavasti ja oikea-aikaisesti, erityisesti mikäli ne toimittajat, joista olemme riippuvaisia ja joista moni on keskittynyt maantieteellisesti samalle alueelle ja joista suurin osa on Aasiassa, eivät pysty toimittamaan riittäviä määriä täysin toimivia tuotteita, komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ja hyväksytyin ehdoin; 22) kykymme ylläpitää tuotannon ja logistiikan tehokkuutta, sekä kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 23) todelliset tai väitetyt viat tai muut ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 24) tehottomuus tai toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 25) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 26) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme ja palveluidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme, palveluihimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 27) monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 28) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 29) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensoimme, kolmansien osapuolten väitteiltä, joiden mukaan olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 30) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme ja omaisuuseriimme kehittyvissä maissa sekä näitä maita koskevien maahanvientirajoitusten vaikutus; 31) eri valtioiden toimintatapojen, teknisten standardien, kauppapolitiikan, lakien tai säännösten muutosten tai täytäntöönpanon vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 32) tutkinnat tai sopimuskumppaneidemme vaatimukset, jotka liittyvät toimintojen lopettamiseen tietyssä maassa tai alueella tai sopimussuhteiden päättämiseen; 33) oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten epäsuotuisat lopputulokset; 34) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 35) Nokia Solutions and Networks, jota kutsutaan myös NSN:ksi (aiemmin Nokia Siemens Networks) menestys mobiililaajakaistaverkoissa ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa liiketoimintansa ja toimintonsa oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 36) NSN:n kyky säilyttää ja parantaa markkina-asemaa ja vastata menestyksekkäästi kilpailuun mobiililaajakaistaverkoissa ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla; 37) NSN:n  kyky toimeenpanna menestyksekkäästi sen uudelleenjärjestelyohjelma ja alentaa sen toiminta- ja muita kuluja; 38) NSN:n kyky sijoittaa ja tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia, kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä päivityksiä ja teknologioita; 39) NSN:n riippuvuus suppeasta joukosta asiakkaita ja suurista, monivuotisista sopimuksista; 40) NSN:n maksuvalmius ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin, mukaan lukien mahdollisuus käyttää olemassa olevia rahoitusjärjestelyitä ja muita luottolimiittejä sekä käteistilanne; 41) NSN:n asiakasrahoitusriskien hallinta; 42) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin (nykyään Nokia Solutions and Networks) siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 43) häiriöt, jotka aiheutuvat NSN:n asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin (nykyään Nokia Solutions and Networks) siirtyneisiin operaattoritoimintoihin sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki - 29.10.2013

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555

www.nokia.com

- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2013 viimeisen neljänneksen osavuosikatsauksen ja koko vuoden 2013 tuloksen 23.1.2014.
- Nokia pitää ylimääräisen yhtiökokouksen 19.11.2013. Kokouskutsu ja lisätietoja on saatavilla verkossa osoitteessa www.nokia.fi/gm.