Skip to main content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Nokia Oyj
Pörssitiedote
25.4.2014 klo 15.35

Nokia ilmoitti tänään, että Microsoftin mahdollinen omistus Nokia Oyj:n osakkeissa on laskenut alle 5 %:n, kun Nokian liikkeeseenlaskemat vaihtovelkakirjalainat lunastettiin samalla kun olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille toteutui.

Nokia on 25.4.2014 saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Microsoft Corporationilta, Microsoft Asia Island Limitediltä ja Microsoft Mobile Oy:ltä. Ilmoitus koski 1,5 miljoonan euron suuruisia vaihtovelkakirjalainoja ("Vaihtovelkakirjalainat"), jotka Nokia laski liikkeelle syyskuussa 2013 ja jotka Microsoft merkitsi.  Vaihtovelkakirjalainojen vaihto osakkeiksi olisi johtanut omistusosuuteen Nokian osakkeissa ja äänissä. Jos kaikki Vaihtovelkakirjalainat olisi muutettu Nokian osakkeiksi, Vaihtovelkakirjalainan haltijan osuus Nokiassa olisi noussut yhteensä 367 524 324 osakkeeseen ja ääneen edustaen 8,9 % kaikista Nokian osakkeista ja äänistä ottaen huomioon Nokian nykyiset osakkeet ja tässä mainittujen Vaihtovelkakirjalainojen vaihdossa saatavat kaikki osakkeet.  

Microsoft Asia Island Limited ja Microsoft Mobile Oy ilmoittivat, että Microsoft Asia Island Limitedin osuus Nokian osakkeissa on laskenut alle 5 %:n 24.4.2014 2014 sen jälkeen, kun Vaihtovelkakirjalainat siirrettiin Microsoft Mobile Oy:lle, ja vastaavasti Microsoft Mobile Oy:n omistus nousi yli 5 %:n.

Nokian ja Microsoftin välisen sopimuksen mukaisesti Vaihtovelkakirjalainat lunastettiin, kun olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille toteutui ja Vaihtovelkakirjalainojen nimellisarvo ja kertyneet korot nettoutettiin kauppahintaa vastaan. Microsoft Mobile Oy:n osuus Nokian osakkeissa laski alle 5 %:n kaupan toteuduttua 25.4.2014, kun Vaihtovelkakirjalainat lunastettiin.

Microsoft Asia Island Limitedin (verotunnus 34593) pääkonttori sijaitsee Bermudalla, ja se on Microsoft Corporationin (verotunnus 600413485) epäsuorasti täysin omistama tytäryhtiö.

Microsoft Mobile Oy:n (tunnus 2583660-5) pääkonttori on Suomessa, ja se on Microsoft Corporationin epäsuorasti täysin omistama tytäryhtiö.

Microsoft Corporationin (verotunnus 600413485) pääkonttori on USA:ssa. 

Nokian osakkeiden ja äänien nykyinen lukumäärä on 3 744 994 342.

Nokia
Nokia on teknologiajohtaja, jolla on kolme vahvaa liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin edelläkävijä NSN, sijaintipalveluita tarjoava HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittynyt Advanced Technologies. http://www.company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
http://company.nokia.com