Skip to main content

Nokian hallitus päätti suunnatusta osakeannista vuoden 2013 osakesäästöohjelmaan osallistuneille Nokian työntekijöille

Nokia Oyj
Pörssitiedote
20.8.2014 klo 9.05

Nokian hallitus on päättänyt yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla toteutettavasta, enimmillään 200 592 Nokian osakkeen (NOK1V) suunnatusta osakeannista Nokian vuoden 2013 osakesäästöohjelmaan osallistuneille Nokian työntekijälle. Vuoden 2013 osakesäästöohjelman yksivuotinen säästökausi päättyi 30.6.2014.

Vuoden 2013 osakesäästöohjelman ehtojen mukaan Nokia antaa kullekin ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ohjelmassa ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä oli hallussaan vielä 30.6.2014. Osakkeet annetaan vastikkeetta. Annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita eikä yhtiön liikkeeseenlaskemien osakkeiden kokonaismäärä muutu osakeannin seurauksena. Osakkeet toimitetaan työntekijöille syyskuussa 2014.

Hallitus hyväksyi vuoden 2013 osakesäästöohjelman 24.1.2013 osana vuoden 2013 osakepalkkiojärjestelmää kannustaakseen työntekijöitä osakeomistukseen ja yhtiöön sitoutumiseen. Hallituksen päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 17.6.2014 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen.


Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com