Skip to main content

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
26.9.2014 klo 09:30

Nokia Oyj:n vuoden 2011 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 15.9-22.9.2014 välisenä aikana merkitty 9 875 kappaletta Nokian osakkeita. Merkintähinta oli 5,76 euroa osakkeelta. Osakemerkinnöistä saatu merkintähinta, yhteensä 56 880 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa merkintöjen seurauksena koroteta. 

Nokian osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 3 745 004 217 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 26.9.2014 lukien. Osakkeet otetaan 26.9.2014 lukien kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vanhojen osakkeiden (NOK1V) kanssa.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com