Skip to main content

Nokia Säätiön tunnustuspalkinto esineiden Internetin kehittäjälle Zach Shelbylle

Espoo - Nokia Säätiö myönsi vuosijuhlassaan vuoden 2014 tunnustuspalkinnon yhdysvaltalais-suomalaiselle Zach Shelbylle hänen keskeisestä roolistaan esineiden Internetin standardien kehittäjänä.

Shelby tunnetaan esineiden Internetin puolestapuhujana ja hänen työllään on ollut merkittävä vaikutus esineiden Internetin standardeihin Internet-protokollien standardointiorganisaatiossa IETF:ssä, matkaviestinpalveluiden avoimia rajapintoja määrittävässä Open Mobile Alliancessa sekä lyhyen kantaman tietoliikenneverkon ZigBee-allianssissa.

Shelby työskentelee esineiden Internetin teknisen markkinoinnin johtajana matkapuhelinprosessoreita kehittävässä ARMissa. Hän oli yksi ARMin ostaman oululaisyrityksen Sensinoden perustajista. Aikaisemmin hän on johtanut langattomien verkkojen tutkimusta Oulun yliopiston Centre for Wireless Communicationsissa ja VTT:ssä.

Shelby tunnetaan alalla ennen kaikkea IP-teknologian käytön edelläkävijänä matalan virrankulutuksen verkoissa, mitkä ovat langattomien sensoriverkkojen sekä verkkoyhteydet omaavien esineiden Internetin keskeisiä rakennuspalikoita.

"Esineiden Internet on tämän vuosikymmenen merkittävin murros Internetin kehityksessä.  Se aukaisee polun ohjelmoitavaan maailmaan, jossa ihmiset ja esineet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja verkkoon, ja jossa toimintoja voidaan ohjata erilaisten sovellusten avulla. Haluamme tukea ja edistää tätä teknologiamurrosta myöntämällä tämän vuoden tunnustuspalkinnon henkilölle, jonka osuus esineiden Internetin kehittäjänä on merkittävä", sanoo Nokia Säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ali-Vehmas.

Nokia Säätiö jakaa apurahoja vuonna 2014 yhteensä lähes 560 000 euroa.

Aikaisemmin tänä vuonna perustetun Jorma Ollilan erikoisrahaston ensimmäiset monivuotiset tutkijatohtorivaiheen (post doc) kansainvälistymiseen suunnatut apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

  • Wei Lu projektinaan "Wireless communication inspired random matrix theory in the big data era"
  • Pyry Kivisaari projektinaan "Diffusion-driven near-surface nanophotonic devices for efficient energy conversion"
  • Mikko Kytö projektinaan "Augmented Reality: An Interface for Internet of Things"
  • Sergey Andreev projektinaan "Performance Limits of Network- Assisted D2D Connectivity: Empowering 5G-grade IoT Solutions"

"Nimikkoapurahani on osoitettu nimenomaan tutkijoiden kansainvälistymisen tukemiseen. Olen omalla urallani kokenut, että kansainvälistymisellä uran varhaisessa vaiheessa on tärkeä merkitys. Toivonkin, että apuraha osaltaan helpottaa nuorten tohtorien kansainvälistymistä ja kansallisten rajojen ylittävien kontaktien luomista", sanoo Nokian hallituksen entinen puheenjohtaja Jorma Ollila. 

Nokia SäätiöSäätiön tarkoituksena on tieto- ja teletekniikan tieteellisen kehittämisen tukeminen sekä alan opetustoiminnan edistäminen Suomessa. Säätiö myöntää avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja näiden alueiden tutkimiseen. Säätiön apurahoista päättää hallitus, jossa on neljä suomalaisten yliopistojen edustajaa ja kolme Nokian edustajaa. Nokia Säätiö perustettiin Nokia Oyj:n aloitteesta ja se merkittiin Suomen säätiörekisteriin vuonna 1995. Nokia Säätiö ei ole osa Nokia Oyj:ä. 

Nokia Säätiön alainen Jorma Ollilan erikoisrahasto tukee valittujen painopistealueiden tutkimusta teknologian kehityksen edistämiseksi. Tällä hetkellä rahaston painopistealueita ovat esineiden Internet, pilviteknologia ja nanoteknologia. www.nokiafoundation.com

NokiaNokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja:NokiaViestintäPuh. +358 (0) 10 448 4900Sähköposti: press.services@nokia.com