Skip to main content

Nokia ja Pelastakaa Lapset yhdistävät voimansa lapsen oikeuksien edistämiseksi

Pelastakaa Lapset ja Nokia ovat sopineet kolmivuotisesta globaalista yhteistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi, ja toiminta käynnistetään tammikuussa 2015 Myanmarissa.

Nokia tukee Pelastakaa Lapset -järjestöä edistämään lapsia pääsemään koulutukseen ja hyödyntämään teknologiaa oppimisen tueksi. Yhteistyöhön kuuluu keskeisesti myös katastrofiriskien vähentäminen, sillä luonnonkatastrofit ovat Myanmarissa merkittävä uhka lasten hyvinvoinnille. Intiassa on jo käynnissä yhteistyötä tällä saralla.

Pelastakaa Lapset antaa suosituksia siitä, miten Nokia voi edistää lapsen oikeuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Yhteistyö pohjautuu YK:n Global Compact -aloitteen, Pelastakaa Lasten ja UNICEF:in yhdessä vuonna 2012 julkaistuihin liiketoimintaa ohjaaviin lapsenoikeusperiaatteisiin. Nämä kymmenen periaatetta auttavat yrityksiä sisällyttämään lapsen oikeudet keskeisiin strategioihin ja ottamaan suuremman vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta. Periaatteet myös rohkaisevat yrityksiä huomioimaan lapset yhteiskuntavastuuohjelmia kehittäessä.

"Yrityksiä kannustetaan puolustamaan lapsen oikeuksia sekä sitoutumaan lapsenoikeusperiaatteisiin, ja tarkistamaan liiketoimintaansa niiden mukaisesti. Olemme innoissamme yhteistyön johdosta, sekä siitä, miten teknologisilla ratkaisuilla voidaan edistää oppimista Myanmarissa," sanoo Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

"Tuomalla laajakaistayhteydet sekä kartta- ja navigointisovelluksia syrjäisille tai köyhille seuduille emme paranna pelkästään tietoliikenneyhteyksiä, vaan myös ihmisten elämää kestävällä tavalla. Tekemällä yhteistyötä Pelastakaa Lasten kanssa pyrimme tuomaan lapsille uusia mahdollisuuksia teknologian avulla", sanoo Nokian yhteiskuntavastuujohtaja Sakari Kotola.

Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset on maailman johtava riippumaton lapsijärjestö, joka toimii lapsen oikeuksien puolesta yli 120 maassa. Järjestön tehtävänä on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään ja siihen tapaan, miten lapsia kohdellaan. www.pelastakaalapset.fi

Nokia

Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja:


Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com


Pelastakaa Lapset
Anne Haaranen, ohjelmajohtaja 
Puh.+358 (0) 40 823 9463
Sähköposti: anne.haaranen@pelastakaalapset.fi