Skip to main content

Nokia Oyj:n vaihtovelkakirjalainaa konvertoitu osakkeiksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
20.3.2015 klo 9.30

Nokia Oyj:n vaihtovelkakirjalainaa konvertoitu osakkeiksi

Nokia Oyj:n osakkeita on merkitty yhteensä 40 983 kappaletta käyttämällä yhtiön 750 miljoonan euron suuruiseen, vuonna 2017 erääntyvään vaihtovelkakirjalainaan liittyvää vaihto-oikeutta. Vaihtohinta on 2,44 euroa osakkeelta. Osakemerkinnän vaihtohinta, 100 000 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääoma merkinnän seurauksena kasva.

Nokian osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 3 678 181 547 osaketta. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeisiin liittyvät oikeudet rekisteröintipäivästä 20.3.2015 alkaen. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä 20.3.2015 vanhojen osakkeiden (NOK1V) kanssa.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

 
Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com