Skip to main content

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
08.05.2015 klo 9.00

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj:n vuoden 2011 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 2.1.-4.5.2015 välisenä aikana merkitty 147 311 kappaletta Nokian osakkeita. Merkintähinta oli 5,76 euroa osakkeelta 58 311 osakkeen osalta ja 4,58 euroa osakkeelta 89 000 osakkeen osalta. Osakemerkinnöistä saatu merkintähinta, yhteensä 743 491,36 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa merkintöjen seurauksena koroteta. 

Nokian osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 3 678 328 858 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 8.5.2015 lukien. Osakkeet otetaan 8.5.2015 lukien kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä vanhojen osakkeiden (NOK1V) kanssa.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com