Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2015 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
30.7.2015 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2015 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsaus

Vuoden 2015 toisen neljänneksen vahva tulos asettaa Nokian hyvään asemaan koko vuoden tavoitteiden saavuttamisessa

Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistetusta vuoden 2015 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Vuoden 2015 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2015 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

  • Vuoden 2015 toisen neljänneksen liikevaihto oli 3,2 miljardia euroa (2,9 miljardia euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä), ja se kasvoi 9 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 1 % vuoden 2014 vastaavaan neljännekseen verrattuna)
  • Vuoden 2015 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,06 euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä), ja se kasvoi 50 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2015 toisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos 0,09 euroa (0,01 euroa tappiota vuoden 2014 toisella neljänneksellä)

Nokia Networks

  • Liikevaihto kasvoi 6 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 4 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna)
  • Ei-IFRS-bruttokate kasvoi 12 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi 40,0 %:iin vuoden 2015 toisella neljänneksellä (38,1 % vuoden 2014 toisella neljänneksellä). Tämä johtui ensisijaisesti Mobile Broadband -segmentin ohjelmistomyynnin tavallista suuremmasta osuudesta ja Global Services -segmentin vahvasta tuloksesta
  • Ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 11 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi 11,5 %:iin vuoden 2015 toisella neljänneksellä (11,0 % vuoden 2014 toisella neljänneksellä). Tämä johtui jatkuneesta keskittymisestä erinomaiseen toiminnalliseen suorituskykyyn

HERE

  • Liikevaihto kasvoi 25 % ja lisenssien myynti uusien ajoneuvojen integroituihin navigointijärjestelmiin 24 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon
  • Ei-IFRS-liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa vuoden 2015 toisella neljänneksellä, ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti nousi 9,3 %:iin vuoden 2015 toisella neljänneksellä, kun vuoden 2014 toisella neljänneksellä se oli 0,0 %

Nokia Technologies

  • Liikevaihto kasvoi 31 % ja ei-IFRS-liikevoitto 17 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti olemassa olevilta ja uusilta lisenssinsaajilta saaduista korkeammista patenttituloista ja kertaluonteisista myyntituotoista. Ei-IFRS-liikevoittoon vaikuttivat lisäksi negatiivisesti vuoden 2015 toisella neljänneksellä korkeammat ei-IFRS-toimintakulut vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna

Konsernin yhteiset toiminnot

  • Ei-IFRS-liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa, ja siihen vaikutti positiivisesti noin 110 miljoonan euron tuotto liittyen Nokia venture fund -sijoituksiin

 

  Vuoden 2015 toisen neljänneksen raportoidut luvut1   Tammi-kesäkuun 2015 raportoidut luvut1
  4-6/
2015
4-6/
2014
Muutos
4-6/
2015
vs.
4-6/
2014
1-3/
2015
Muutos
4-6/
2015
vs.
1-3/
2015
  1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos
1-6/
2015
vs.
1-6/
2014
Milj. EUR  
Liikevaihto - ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta     -1 %   -1 %       5 %
Liikevaihto 3 209 2 942 9 % 3 196 0 %   6 405 5 606 14 %
  Nokia Networks 2 730 2 566 6 % 2 673 2 %   5 403 4 894 10 %
  HERE 290 232 25 % 261 11 %   551 441 25 %
  Nokia Technologies 193 147 31 % 266 -27 %   459 278 65 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 46,7 % 44,0 % 270pp 42,5 % 420pp   44,6 % 44,8 % -20pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 521 346 51 % 265 97 %   786 651 21 %
  Nokia Networks 313 281 11 % 85 268 %   398 497 -20 %
  HERE 27 0   19 42 %   46 10 360 %
  Nokia Technologies 112 96 17 % 193 -42 %   305 182 68 %
 Konsernin yhteiset toiminnot 69 -31   -32     37 -39  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 16,2 % 11,8 % 440pp 8,3 % 790pp   12,3 % 11,6 % 70pp
Tulos (ei-IFRS) 357 215 66 % 200 79 %   556 386 44 %
Tulos 352 -27   181 94 %   533 84 535 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa (ei-IFRS) 0,09 0,06 50 % 0,05 80 %   0,15 0,10 50 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,09 -0,01   0,05 80 %   0,14 0,02 600 %

 1 Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoa esitetään kohdassa "Tilinpäätöksen liitetiedot - Laatimisperiaatteet". Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä transaktio- ja muita kuluja, jotka syntyivät olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myynnistä Microsoftille ("D&S -liiketoiminnan Myynti"), liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään vuoden alusta -osiossa ja tilinpäätöksen ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 30.4.2015 julkaistun vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivulta 33. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 29.1.2015 julkaistun vuoden 2014 viimeisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 21-26. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 23.10.2014 julkaistun vuoden 2014 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 25-30.

Toimitusjohtajan katsaus

Nokian tulos oli vahva vuoden 2015 toisella neljänneksellä kaikkien kolmen liiketoimintamme erittäin hyvän tuloksen ansiosta.

Olen erityisen tyytyväinen Nokia Networksin yleisesti parantuneeseen tulokseen, huolimatta siitä, että ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ohjelmistomyynti kasvoi merkittävästi, runkoverkkojen myynti kasvoi, uusien strategisten sopimusten vaikutus väheni, Global Services -segmentti saavutti yhden parhaista kvartaalituloksistaan kautta aikojen, ja kulut pysyivät hyvin kontrollissa.

Samalla kun uskomme tietoliikennemarkkinan pysyvän haastavana, uskon, että kurinalainen toimintamallimme ja vahva suorituskykymme auttaa meitä erottautumaan tässä liiketoimintaympäristössä. Jatkamme lisäksi vahvaa keskittymistä kulujen alentamiseen ja tehokkuuden parantamiseen lieventääksemme markkinatilanteen vaikutusta.

Nokia Technologies jatkoi etenemistään lisensoinnissa solmimalla uuden sopimuksen LG:n kanssa vuoden 2015 toisella neljänneksellä, ja vastikään julkisti mullistavan virtuaalitodellisuuskamera OZOn. "Tech-tiimimme" on osoittanut kurinalaista suorituskykyä lisensoinnissa ja yrittäjähenkisyyttä uusien kasvumahdollisuuksien tavoittelemisessa.

HEREn tulos oli jälleen hyvä, ja sekä myynti että kannattavuus kasvoivat. Strategisten vaihtoehtojen arviointi HERE-liiketoiminnan osalta on edennyt pitkälle, ja haluan korostaa, että keskitymme siihen, mikä on eduksi Nokian osakkeenomistajille ja HERElle pitkällä aikavälillä.

Kaiken kaikkiaan tämän tuloksen perusteella olemme hyvässä asemassa saavuttaaksemme koko vuoden 2015 tavoitteemme.

Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

Nokia vuoden 2015 toisella neljänneksellä

Taloudellisten pääkohtien tarkastelu

Seuraavassa tarkastellaan Nokian raportoituja tuloksia vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Näihin sisältyvät Nokian kolmen liiketoiminnan - Nokia Networksin, HEREn ja Nokia Technologiesin - sekä konsernin yhteisten toimintojen tulokset. Vertailuluvut ovat vuoden 2014 toiselta ja vuoden 2015 ensimmäiseltä neljännekseltä, ellei toisin mainittu.

Liikevaihto

Nokian liikevaihto kasvoi 9 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja pysyi likimain samalla tasolla edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi laskenut 1 % sekä vuoden 2014 toiseen neljännekseen että edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Networksin sekä vähäisemmässä määrin HEREn ja Nokia Technologies -liiketoiminnan korkeammasta liikevaihdosta.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihto pysyi suunnilleen muuttumattomana vuoden 2015 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti Nokia Networksin ja HEREn hienoisesti korkeammasta liikevaihdosta. Tätä tasoitti osin Nokia Technologies -liiketoiminnan alhaisempi liikevaihto.

Ei-IFRS-liikevoitto

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 51 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti konsernin yhteisten toimintojen ei-IFRS-liikevoiton kasvusta ja vähäisemmässä määrin Nokia Networksin, HEREn ja Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevoiton kasvusta.

Nokian muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 113 miljoonaa euroa tuottoja vuoden 2015 toisella neljänneksellä, kun ne vuoden 2014 toisella neljänneksellä olivat 9 miljoonaa euroa kuluja. Nokian muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen muutos vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti konsernin yhteisten toimintojen muiden tuottojen kasvusta, mikä liittyi Nokian venture fund -sijoituksiin. Nokia Growth Partners myi vuoden 2015 toisella neljänneksellä 58.comille osuutensa suuresta kiinalaisesta paikallisiin palveluihin keskittyvästä online-markkinapaikasta Ganji.comista. BlueRun Ventures sijoitti myös Ganji.comiin ja oli osallisena kaupassa, jossa Nokian välilliset omistukset arvostettiin noin 200 miljoonaan euroon. Nokia kirjasi kaupasta noin 110 miljoonan euron voiton vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Tuottojen tai kulujen lopullinen määrä ja ajoitus riippuvat siitä, mihin hintaan ja milloin venture fund -rahastot realisoivat osakkeina saadun osuuden kauppahinnasta.

Valuuttakurssien vaihtelulla oli merkittävä positiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen ja merkittävä negatiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tästä aiheutui vähäinen positiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 97 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoiton kasvusta, mitä osin tasoitti Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton lasku.

Nokian muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 113 miljoonaa euroa tuottoja vuoden 2015 toisella neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 19 miljoonaa euroa kuluja. Nokian muiden ei-IFRS-tuottojen ja kulujen muutos vuoden 2015 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti konsernin yhteisten toimintojen muiden tuottojen kasvusta, mikä liittyi Nokian venture fund -sijoituksiin. Nokia Growth Partners myi vuoden 2015 toisella neljänneksellä 58.comille osuutensa suuresta kiinalaisesta paikallisiin palveluihin keskittyvästä online-markkinapaikasta Ganji.comista. BlueRun Ventures sijoitti myös Ganji.comiin ja oli osallisena kaupassa, jossa Nokian välilliset omistukset arvostettiin noin 200 miljoonaan euroon. Nokia kirjasi kaupasta noin 110 miljoonan euron voiton vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Tuottojen tai kulujen lopullinen määrä ja ajoitus riippuvat siitä, mihin hintaan ja milloin venture fund -rahastot realisoivat osakkeina saadun osuuden kauppahinnasta.

Valuuttakurssien vaihtelulla oli vähäinen negatiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen ja vähäinen negatiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin vuoden 2015 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Tästä aiheutui negatiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Ei-IFRS-tulos

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian ei-IFRS-tulos kasvoi 66 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti korkeammasta ei-IFRS-liikevoitosta ja vähemmässä määrin ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelun positiivisesta kokonaisvaikutuksesta. Tätä osin tasoittivat suuremmat ei-IFRS-verokulut. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä Nokian ei-IFRS-verokulut perustuivat noin 27 %:n verokantaan, minkä seurauksena ei-IFRS-verokulut olivat korkeammat kuin vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Vuosien 2014 ja 2015 toisen neljänneksen verokulut eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, ensisijaisesti siksi, että Nokia kirjasi Suomen ja Saksan laskennallisille verosaamisille arvonalentumisia vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen asti.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-tulos kasvoi 79 % vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti ei-IFRS-liikevoiton kasvusta. Tätä osin tasoittivat suuremmat ei-IFRS-verokulut ja vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulokseen positiivisesti vaikuttaneen noin 25 miljoonan euron aikaisempien kausien oikaisun puuttuminen, joka liittyi osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Tiedot Kommentit
Nokia Networks Liikevaihto koko vuonna 2015 Kasvua koko vuoteen 2014 verrattuna  
  Ei-IFRS-liikevoittoprosentti koko vuonna 2015 Pitkän aikavälin 8-11 %:n vaihteluvälin keskivaiheilla koko vuonna 2015 Perustuu eri tekijöihin, joihin
kuuluvat toimialan kilpailudynamiikka, tuotevalikoiman painottuminen ja
alueellinen jakauma, toimialan
kausiluonteisuus vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla, merkittävien
verkkojen rakennus-hankkeiden
ajoittuminen
sekä arvioitu
jatkuva
toimintojen tehostuminen.
HERE Liikevaihto koko vuonna 2015 Kasvua koko vuoteen 2014 verrattuna  
  Ei-IFRS-liikevoittoprosentti koko vuonna 2015 9-12 % Perustuu muun muassa johtavaan
markkina-asemaan, toimialan
myönteiseen kehitykseen sekä
lisääntyneeseen
kustannustehokkuuden
tavoitteluun.
Nokia Technologies Liikevaihto koko vuonna 2015 Kasvua koko vuoteen 2014 verrattuna Ei sisällä Samsungin kanssa käytävän välimiesmenettelyn
odotettuun ratkaisuun liittyviä
mahdollisia summia. Perustuu eri tekijöihin, joihin kuuluvat
suuremmat investoinnit lisensointi-aktiviteetteihin,
lisensoitaviin teknologioihin
sekä liiketoiminnan mahdollistaviin
tekijöihin, mukaan lukien tuotteen
markkinoille tuonnin mahdollistava
osaaminen, ja tekijöihin, jotka tähtäävät
uusiin ja merkittäviin
kasvumahdollisuuksiin pitkällä
aikavälillä. Tämä on päivitys aiempaan
arvioon, jonka mukaan koko vuoden
2015 ei-IFRS-toiminta-kulujen arvioitiin
olevan noin vuoden 2014 viimeisen
neljänneksen tasolla.
  Ei-IFRS-toimintakulut koko vuonna 2015 Noin vuoden 2015 toisen neljänneksen tasolla (päivitys)
Nokia Käyttöomaisuusinvestoinnit koko vuonna 2015 Noin 250 miljoonaa euroa Liittyy ensisijaisesti Nokia Networksiin.

 
  Rahoitustuotot ja -kulut koko vuonna 2015 Noin 160 miljoonaa euroa kuluja Riippuu valuuttakurssi-muutoksista
ja korollisten velkojen määrästä.
  Konsernin yhteiset toiminnot koko vuonna 2015
Ei-IFRS-toimintakulut
Noin 120 miljoonaa euroa  
  Arvioitu pitkän aikavälin efektiivinen verokanta Noin 25 %  
  Vuosittain maksettavat verot Noin 250 miljoonaa euroa vuosittain, kunnes laskennalliset verosaamiset on täysin hyödynnetty Voi vaihdella riippuen tuloksen jakautumisesta eri maiden välillä sekä lisenssituloista mahdollisesti maksettavien lähdeverojen määrästä.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tietyt tässä esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) Nokian ja Alcatel-Lucentin ehdotettu yhdistymisen lopputulema, transaktioaikataulu ja loppuunsaattaminen 15.4.2015 julkistetun Memorandum of Understanding -sopimuksen mukaisesti ("Ehdotettu transaktio") ja Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ("Yhdistynyt yhtiö") ja saavuttaa tavoitellut hyödyt; B) ennakkoehtojen täyttyminen, mukaan lukien Ehdotettuun transaktioon liittyvien loppuunsaattamisen ehtojen täyttyminen ajoissa tai ollenkaan, sekä vaadittavien viranomaislupien, osakkeenomistajiemme vahvistus ja hyväksyntä Ehdotetulle transaktiolle ja Alcatel-Lucentin osakkeista tehtyjen tarjousten menestyminen; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin, mukaan lukien HERE-liiketoimintamme strategisten vaihtoehtojen arviointi; D) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; E) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin ylemmässä johdossamme ja muussa johdossamme, operatiivisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien Yhdistyneen yhtiön oletetut ominaisuudet, liiketoiminta ja toiminnot; F) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) oletukset ja tavoitteet koskien tuloksia, mukaan lukien oletukset ja tavoitteet koskien markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja tuotteidemme ja palveluidemme katteita; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet koskien tuloskehitystämme, liiketoiminnan kulujamme, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien Ehdotettuun transaktioon liittyvät synergiaedut, Yhdistetyn yhtiön tavoite vuosittaisista kustannussynergioista saatavista hyödyistä ja Yhdistyneen yhtiön odotettu taloudellinen tulos; J) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, mukaan lukien Yhdistyneen yhtiön odotettu asiakkaiden tavoittaminen; K) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; L) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen tai johtuen yrityskaupasta, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltää "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Kuvaamme riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat Nokia-konserniin tai liittyvät kaikkiin Nokian liiketoimintoihin tämän osion alussa ja esitämme lopussa muita riskejä, jotka liittyvät pääasiassa Nokian yksittäisiin liiketoimintoihin: Nokia Networksiin, HEREen ja Nokia Technologiesiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys saattaa loppuun Ehdotettu transaktio ajoissa tai ollenkaan esimerkiksi osakkeenomistajien tai vaadittavien viranomaislupien hyväksynnän puuttumisen tai viivästymisen johdosta, tai mikä tahansa tapahtuma, muutos tai muu seikka joka voisi johtaa Memorandum of Understanding -sopimuksen irtisanomiseen ja Alcatel-Lucentin osakkeista tehtyjen tarjousten menestymiseen; 2) kykenemättömyys saavuttaa tavoitellut liiketoiminnalliset tai operatiiviset hyödyt Ehdotetusta transaktiosta tai siihen liittyvästä häiriöstä johtuen, kuten kykenemättömyys integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ja mitkä tahansa kielteiset vaikutukset Ehdotetun transaktion täytäntöönpanosta tai julkistamisesta johtuen esimerkiksi asiakkaiden, avainjohtohenkilöiden tai työntekijöiden menettämisessä, tai vähentyneestä keskittymisestä päivittäisiin toimintoihin tai liiketoimintaan; 3) kykymme tunnistaa markkinatrendejä ja liiketoimintamahdollisuuksia valitaksemme ja toteuttaaksemme strategiat onnistuneesti ja oikea-aikaisesti, ja kykymme menestyksellisesti sopeuttaa toimintojamme ja toimintamallejamme; 4) kykymme säilyttää tai parantaa liiketoimintojemme operatiivista tai taloudellista tulosta sekä onnistuneesti tunnistaa tai menestyksekkäästi luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 5) riippuvuutemme yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja markkinaolosuhteista, sekä internetin ja teknologian käytön kasvukapasiteetista; 6) altistumisemme lainsäädäntöön liittyville riskeille, poliittiselle riskille tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla; 7) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittääksemme ja ylläpitääksemme immateriaalioikeusportfoliotamme ja ylläpitääksemme nykyisiä immateriaalioikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia lähteitä; 8) kykymme suojata immateriaalioikeuksiamme ja suojautua kolmansien osapuolten oikeudenloukkauksilta ja puolustautua väitetyiltä immateriaalioikeuksien loukkauksilta, sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 9) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat, verokiistat ja -velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vähentää kykyämme käyttää hyväksi laskennallisia verosaamisia; 10) kykymme pitää palveluksessamme, kannustamaan, kehittämään ja rekrytoimaan osaavia työntekijöitä esimerkiksi Ehdotetusta transaktiosta mahdollisesti johtuvan häiriön takia; 11) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia menestyksekkäitä yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä, mukaan lukien mahdollinen Ehdotetusta transaktiosta johtuva häiriö uusien sopimussuhteiden hankkimiselle tai vanhojen sopimussuhteiden jatkamiselle; 12) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 13) epäsuotuisat lopputulokset oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä, sopimuksiin liittyvissä riidoissa ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintoihimme; ja 14) mikä tahansa tehottomuus, toimintahäiriö tai -katkos tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollisen kybertietoturvamurron mahdolliset vaikutukset; 15) kykymme saavuttaa tavoitellut hyödyt toteuttamalla menestyksekkäästi suunniteltuja yritysjärjestelyjä kuten hankintoja, divestointeja, fuusioita, yhteistoimintayrityksiä, ja hallita niihin liittyviä odottamattomia vastuita; 16) kykymme hallita liiketoiminnan kuluja ja saavuttaa asetetut tavoitteet toimin, jotka ovat suunnattuja tulosparannusten saavuttamiseksi, esimerkiksi kulusäästöin tai muilla toimin lisätä kilpailukykyä; 17) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti tai saavuttamaan uudelleen investment grade -tason luottoluokituksen; 18) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia tai tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisten sovellusten tai teknisen kehityksen suhteen; 19) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 20) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, ja haitalliset vaikutukset operaattoreiden lisäkonsolidaatiosta johtuen; 21) Nokia Networksin kyky hallita tuotantoa, palveluiden luomista ja toimituksia sekä logistiikkaa tehokkaasti ja keskeytyksittä; 22) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta toimittajien määrästä, jotka eivät välttämättä kykene toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittaa palveluita ajoissa, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita; 23) Asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita Nokia Networks tarjoaa asiakkailleen; 24) epäsuotuisa kehitys johtuen tai liittyen HERE-liiketoimintamme strategisten vaihtoehtojen arviointiin, mukaan lukien liittyen HERE-liiketoiminnan mahdolliseen divestointiin; 25) HEREn kohtaama kova kilpailu ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin korkealaatuisiin palveluihin ja dataan, ja tuoda niitä oikea-aikaisesti markkinoille tai sopeuttamaan toimintaansa tehokkaasti; 26) HEREn riippuvuus yleisestä automarkkinan kehityksestä ja asiakkaiden liiketoimintaolosuhteista; 27) HEREn riippuvuus rajallisesta määrästä suuria asiakkaita, erityisesti myynnissä autoteollisuudelle, ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 28) Nokia Technologiesin kyky säilyttää olemassa olevia immateriaalioikeuksiin liittyviä tulonlähteitä tai luomaan uusia lähteitä; 29) Nokia Technologiesin riippuvuus rajoitetusta määrästä lisenssinsaajia, joiden suhteellinen osuus patenttilisenssituloista on merkittävä, mukaan lukien sitovan välitystuomion lopputuloksesta Samsungin kanssa, josta odotetaan päätöstä vuonna 2015; 30) Nokia Technologiesin riippuvuus riittävästä patentoitujen tai muilla omistusoikeuksilla suojattujen teknologioiden lainsäädännöllisestä suojasta; ja 31) Nokia Technologiesin kyky toteuttaa suunnitelmansa liiketoiminta-alueilla, kuten teknologialisensoinnin, Nokia-tuotemerkin lisensoinnin ja muiden liiketoimintahankkeiden, kuten teknologiainnovoinnin ja hautomoiden avulla; 32) Yhdistyneen yhtiön vaikutus (Ehdotetun transaktion voimaan saattamisen jälkeen) mihin tahansa yllä mainittuun riskiin tai tulevaisuutta koskevaan lausumaan, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 74-89 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokian johto, Espoo 29.7.2015.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
Nokia Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, Eurooppa, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen 29.10.2015.