Skip to main content

Nokia jatkaa uudistumistaan: yhtiö on solminut sopimuksen HERE-liiketoimintansa myymisestä autonvalmistajien yhteenliittymälle 2,8 miljardin euron velattomalla arvolla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
03.08.2015 klo 8.00 

Nokia jatkaa uudistumistaan: yhtiö on solminut sopimuksen HERE-liiketoimintansa myymisestä autonvalmistajien yhteenliittymälle 2,8 miljardin euron velattomalla arvolla

Nokia julkisti tänään solmineensa sopimuksen kartta- ja sijaintipalveluja tarjoavan HERE-liiketoimintansa myymisestä johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle, johon kuuluvat AUDI AG, BMW Group ja Daimler AG ("yhteenliittymä"). Kaupan velaton arvo on 2,8 miljardia euroa käyttöpääoman ollessa normaalilla tasolla kaupan toteutuessa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, ja sen toteutuminen edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä sekä viranomaislupien saamista. Kaupan toteutuessa Nokia arvioi saavansa hieman yli 2,5 miljardin euron nettotuoton, sillä kauppahintaa alentaa tämän hetkisen arvion mukaan hieman alle 300 miljoonan euron suuruiset siirtyvät vastuut. Transaktion seurauksena Nokia arvioi kirjaavansa HEREn myynnistä voittoa yhteensä noin 1 miljardia euroa, koostuen myyntivoitosta sekä siihen liittyvästä kumulatiivisten valuuttakurssimuuntoerojen purusta.

Huhtikuussa 2015 Nokia ilmoitti aloittaneensa HERE-liiketoimintansa strategisten vaihtoehtojen arvioinnin osana suunniteltua yhdistymistään Alcatel-Lucentin kanssa. Tämä ilmoitus HEREn myymisestä yhteenliittymälle päättää strategisten vaihtoehtojen arvioinnin.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri: "Tämä on viimeisin askel eteenpäin Nokian uudistumisprosessissa. Integroimme aiemman Nokia Siemens Networksin osaksi Nokiaa, myimme Devices & Services -liiketoimintamme, ja nyt olemme solmineet sopimuksen kaupasta, jonka uskomme olevan paras mahdollinen vaihtoehto niin osakkeenomistajillemme kuin HEREn asiakkaille sekä henkilöstölle. Jatkossa voimme keskittyä suunniteltuun yhdistymiseemme Alcatel-Lucentin kanssa. Yhdistymisen toteuduttua Nokia on uudenlainen yhtiö, johon kuuluvat yksi maailman johtavista verkkoteknologia- ja palveluliiketoiminnoista ja lisensointiin sekä innovaatioihin keskittyvä Nokia Technologies."

HERE kehittää pilvipalveluteknologiaa, joka hyödyntää ajoneuvojen, laitteiden ja infrastruktuurin keräämää tietoa tuottaakseen reaaliaikaisia, ennakoivia ja personoituja paikkatietopalveluita. Autoteollisuudessa, jossa HEREn asiakaskuntaan kuuluvat useimmat maailman johtavista autonvalmistajista, HERE kehittää täsmällistä karttatietoa ja palveluja, jotka nostavat autoilijan kokemuksen aivan uudelle tasolle - mukaan luettuna pitkälle automatisoitu ajaminen. HEREn asiakkaisiin kuuluu myös maailman johtavia yrityksiä ja internetyrityksiä kuten Microsoft, Samsung ja SAP. Kuluttajille HERE tarjoaa suosittuja sovelluksia Android-, iOS- ja Windows Phone -käyttöjärjestelmiin.

"Mielestäni tämä on erittäin hyvä uutinen HERElle, sen asiakkaille ja henkilöstölle. Uuden omistusrakenteen myötä voimme vauhdittaa strategiamme toteuttamista, kasvattaa liiketoimintaamme edelleen ja päästä tavoitteeseemme olla johtava pilvipohjaisen paikkatiedon toimittaja eri toimialoilla", sanoo HEREn toimitusjohtaja Sean Fernback.

Nokian taloudellisessa raportoinnissa HERE on raportoitu erillisenä toiminta- ja raportoivana segmenttinä. HEREn ei-IFRS-liikevoitto vuoden 2015 tammi-kesäkuussa oli 46 miljoonaa euroa ja liikevaihto 552 miljoonaa euroa. HEREn koko vuoden 2014 ei-IFRS-liikevoitto oli 31 miljoonaa euroa ja liikevaihto 971 miljoonaa euroa. HEREn raportoitu liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa vuoden 2015 tammi-kesäkuussa. Koko vuonna 2014 HEREn raportoitu liiketappio oli 1 241 miljoonaa euroa, mihin sisältyi 1 209 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalentumistappio. Kesäkuun lopussa 2015 HEREn palveluksessa oli 6 454 työntekijää. Vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä alkaen Nokia aikoo raportoida HERE-liiketoiminnan lopetettuna toimintona. HERE jatkaa toimintaansa osana Nokiaa kaupan toteutumiseen saakka.

HERE-kaupan toteutuessa Nokialla olisi kaksi liiketoimintaa: Nokia Networks ja Nokia Technologies. Nokia Networks on jatkossakin yksi johtavista toimijoista langattoman laajakaistan ja siihen liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden markkinoilla. Nokia Technologies keskittyy jatkossakin teknologiakehitykseen ja -lisensointiin. Nokian suunnitellun yhdistymisen Alcatel-Lucentin kanssa odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Yhdistymisen toteutuminen edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä sekä viranomaislupien saamista. Toteutuessaan yhdistyminen luo innovaatiojohtajan uuden sukupolven teknologioissa ja palveluissa IP-yhteyksiä hyödyntävään maailmaan.

Nokia keskeytti pääomarakenteensa optimointiohjelman ilmoittaessaan suunnitellusta yhdistymisestään Alcatel-Lucentin kanssa. Kuten aiemmin on todettu, Nokia aikoo arvioida uudelleen pääomarakenteen optimointiohjelman jatkamista sen jälkeen, kun suunniteltu yhdistyminen Alcatel-Lucentin kanssa on toteutunut.


Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

HERE
HERE on maailman johtava navigointi-, kartta- ja sijaintipalvelutietoja tarjoava yritys. Kehitämme erittäin tarkkoja high-definition (HD) karttoja ja yhdistämme kartat pilviteknologiaan tarjotaksemme kattavan, reaaliaikaisen paikkatietokokemuksen erilaisten verkkoon yhteydessä olevien laitteiden, kuten älypuhelinten, tablettien, puettavien laitteiden ja ajoneuvojen avulla. Lisätietoa HERE-liiketoiminnasta löytyy osoitteesta http://360.here.com 

Lisätietoa tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 490
Sähköposti: press.services@nokia.com

HERE
Viestintä
Sähköposti: press@here.com

Brunswick
Puh. +44 207 404 5959
Puh. +49 89 80990250

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten Alcatel-Lucentin kanssa mahdollisesti tapahtuvaa yhdistymistä, Nokian tulevaan tulokseen liittyviä oletuksia ja HERE-liiketoimintaan liittyvää transaktiota koskevia lausumia. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoa", "tulisi", "tulee tekemään", "saattaa" ja muista vastaavista ilmaisuista. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin tekijöihin. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Alcatel-Lucentin kanssa tapahtuvan mahdollisen yhdistymisen vaikutukset, HERE-liiketoimintaan liittyvän mahdollisen transaktion vaikutukset, maailmantalouden tilanne, HERE- ja Alcatel-Lucent-transaktioihin liittyvät viranomaisluvat, viranomaissääntelyn muutosten vaikutukset sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltojen U.S. Securities and Exchange Commissionille rekisteröimistä asiakirjoista.