Skip to main content

Nokia muuttaa kaupankäyntitunnuksensa (osaketunnus) NOKIA:ksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
5.8.2015 klo 8.00

Nokia muuttaa kaupankäyntitunnuksensa (osaketunnus) NOKIA:ksi

Nokia julkisti tänään, että se muuttaa kaupankäyntitunnuksensa (osaketunnus) Nasdaq Helsingissä NOKIA:ksi. Muutos tulee voimaan kaupankäynnin alkaessa maanantaina 10.8.2015. Nokian osakkeiden aiempi osaketunnus Nasdaq Helsingissä on ollut NOK1V. Nokia muuttaa kaupankäyntitunnuksensa myös vuonna 2015 kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä otetuille uusille osakkeilleen NOKIAM0115:ksi, kun kyseisten osakkeiden aiempi kaupankäyntitunnus oli NOK1VM0115. New Yorkin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevien Nokian American Depositary Share -osaketalletustodistuksiemme kaupankäyntitunnuksena säilyy jatkossakin NOK.

Kaupankäyntitunnuksen muutos liittyy vuonna 2015 vietettävään Nokian 150-vuotisjuhlaan. Nokian osakkeella on käyty kauppaa Helsingin pörssissä 100 vuoden ajan, ja olemme tyytyväisiä muuttaessamme kaupankäyntitunnuksemme NOKIA:ksi, samalla kun juhlistamme merkittävää historiaamme ja jatkamme yhtiön uudistumista hyödyntääksemme mahdollisuuksia ohjelmoitavassa maailmassa.

Nykyinen Nokia pohjautuu kahteen lähivuosien aikana tapahtuneeseen suureen muutokseen: Siemensin osuuden ostoon silloiselta Nokia Siemens Networksilta vuonna 2013 ja sitä vuonna 2014 seuranneeseen olennaisilta osin koko Devices&Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille.

Nokiasta on tullut vahva ja globaali teknologiayhtiö, joka keskittyy maailmaan, jossa suurin osa ihmisistä ja miljardit laitteet - 50 miljardia tai enemmän vuoteen 2025 mennessä - ovat yhteydessä toisiinsa. Tämän vahvan pohjan perustalta Nokia on ottanut seuraavat askeleensa uudistumisprosessissaan. 15.4.2015 Nokia ilmoitti suunnitellusta yhdistymisestään Alcatel-Lucentin kanssa luodakseen innovaatiojohtajan uuden sukupolven teknologioissa ja palveluissa IP-yhteyksiä hyödyntävään maailmaan. Tätä seurasi Nokian julkistus 3.8.2015 HERE-liiketoiminnan suunnitellusta myynnistä autonvalmistajien yhteenliittymälle. Jatkossa Nokia keskittyy suunniteltuun yhdistymiseensä Alcatel-Lucentin kanssa ja kehittämään maailman johtavaa verkkoteknologia- ja palveluliiketoimintaansa sekä innovaatioihin keskittyvää Nokia Technologies -liiketoimintaa.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Riskit ja tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten Alcatel-Lucentin kanssa mahdollisesti tapahtuvaa yhdistymistä, Nokian tulevaan tulokseen liittyviä oletuksia ja HERE-liiketoimintaan liittyvää transaktiota koskevia lausumia. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoa", "tulisi", "tulee tekemään", "saattaa" ja muista vastaavista ilmaisuista. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin tekijöihin. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Alcatel-Lucentin kanssa tapahtuvan mahdollisen yhdistymisen vaikutukset, HERE-liiketoimintaan liittyvän mahdollisen transaktion vaikutukset, maailmantalouden tilanne, HERE- ja Alcatel-Lucent-transaktioihin liittyvät viranomaisluvat, viranomaissääntelyn muutosten vaikutukset sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltojen U.S. Securities and Exchange Commissionille rekisteröimistä asiakirjoista.