Skip to main content

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
04.09.2015 klo 9.00

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj:n vuoden 2011 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 4.8.-31.8.2015 välisenä aikana merkitty 279 750 kappaletta Nokian osakkeita. Merkintähinta oli 5,76 euroa osakkeelta 32 000 osakkeen osalta, 3,50 euroa osakkeelta 100 000 osakkeen osalta ja 2,18 euroa osakkeelta 147 750 osakkeen osalta. Osakemerkinnöistä saatu merkintähinta, yhteensä 856 415,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa merkintöjen seurauksena koroteta. 

Nokian osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 3 678 641 891 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 4.9.2015 lukien. Osakkeet otetaan 4.9.2015 lukien kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä muiden Nokian osakkeiden (NOKIA) kanssa.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com