Skip to main content

Nokian hallitus päätti suunnatusta osakeannista vuoden 2014 osakesäästöohjelmaan osallistuneille Nokian työntekijöille

Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.9.2015 klo 13.15

Nokian hallitus päätti suunnatusta osakeannista vuoden 2014 osakesäästöohjelmaan osallistuneille Nokian työntekijöille

Nokian hallitus on päättänyt yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla toteutettavasta, enintään 141 581 Nokian osakkeen (NOKIA) suunnatusta osakeannista Nokian vuoden 2014 osakesäästöohjelmaan osallistuneille työntekijöille. Vuoden 2014 osakesäästöohjelman yksivuotinen säästökausi päättyi 31.7.2015.

Vuoden 2014 osakesäästöohjelman ehtojen mukaan Nokia antaa kullekin ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ohjelmassa ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä oli hallussaan vielä 31.7.2015. Osakkeet annetaan vastikkeetta. Annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita eikä yhtiön liikkeeseenlaskemien osakkeiden kokonaismäärä siten muutu osakeannin seurauksena. Osakkeet toimitetaan työntekijöille lokakuussa 2015.

Hallitus hyväksyi vuoden 2014 osakesäästöohjelman 14.2.2014 osana vuoden 2014 osakepalkkiojärjestelmää kannustaakseen työntekijöitä osakeomistukseen ja yhtiöön sitoutumiseen. Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com