Skip to main content

Nokia Oyj lunastaa 750 miljoonan euron 5,0 prosentin suuruisen, vuonna 2017 erääntyvän vaihtovelkakirjalainansa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
8.10.2015 klo 16.15

Nokia Oyj lunastaa 750 miljoonan euron 5,0 prosentin suuruisen, vuonna 2017 erääntyvän vaihtovelkakirjalainansa

Nokia ilmoitti tänään, että se on päättänyt käyttää oikeuttaan lunastaa sen vuonna 2017 erääntyvän 750 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainansa ("Vaihtovelkakirjalaina") maksamalla takaisin 26.11.2015 pääoman ja maksamattoman kertyneen koron. Nokia on tänään lähettänyt lunastusilmoituksen Vaihtovelkakirjalainan haltijoille.

Lainanhaltijoilla on, vaihtoehtona lunastukselle, mahdollisuus vaihtaa Vaihtovelkakirjalaina Nokian osakkeiksi toimittamalla vaihtoilmoitus Citibank N.A:n Lontoon toimipisteeseen, joka toimii lainan maksu-, siirto- ja vaihtoagenttina, viimeistään 17.11.2015 pankkipäivän loppuun mennessä.

Tämän ilmoituksen päivämääränä Vaihtovelkakirjalainan vaihtohinta on 2,39 euroa Nokian osakkeelta ja Vaihtovelkakirjalainan maksamattoman pääoman määrä on 749 800 000 euroa. Jos kaikki Vaihtovelkakirjalainan haltijat käyttävät vaihto-oikeuttaan koko Vaihtovelkakirjalainan osalta, on liikkeeseenlaskettavien Nokian osakkeiden maksimimäärä nykyisellä vaihtohinnalla 313 723 849 uutta osaketta edustaen noin 8,7 prosenttia Nokian tämän ilmoituksen päivämääränä liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä (pois lukien Nokian ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat osakkeet).

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com