Skip to main content

Nokia on saanut kaikki vaadittavat viranomaishyväksynnät edetäkseen Alcatel-Lucentia koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen jättämisessä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
21.10.2015 klo 15.40

Nokia on saanut kaikki vaadittavat viranomaishyväksynnät edetäkseen Alcatel-Lucentia koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen jättämisessä

Nokia julkisti tänään, että se on täyttänyt kaikki olennaiset ehdot, jotka olivat edellytyksenä etenemiselle Alcatel-Lucentia koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen ("Julkinen osakevaihtotarjous") jättämisessä. Tämä perustuu Ranskan talousministeriön (MINEFI) tämänpäiväiseen päätökseen hyväksyä ehdotettu transaktio.

"Ranskasta tänään saamamme hyväksyntä on tärkeä askel lähemmäksi sitä, että Nokia yhdistyy Alcatel-Lucentin kanssa luodakseen innovaatiojohtajan uuden sukupolven teknologioissa ja palveluissa IP-yhteyksiä hyödyntävään maailmaan", sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Haluan kiittää Ranskan talousministeriä Emmanuel Macronia tiimeineen vahvasta sitoutumisesta prosessiin koko sen ajan. Odotamme nyt innolla sitä, että voimme tarjota osakkeenomistajillemme tilaisuuden hyväksyä ehdotettu transaktio sekä sitä, että annamme Alcatel-Lucentin osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjojen haltijoille mahdollisuuden vaihtaa arvopaperinsa Nokian osakkeisiin. Uskomme vakaasti, että yhdistyneellä yhtiöllä on pitkän aikavälin arvonkehityspotentiaalia molempien yhtiöiden sijoittajille ja muille sidosryhmille".

Kaikki olennaiset viranomaishyväksynnät on nyt saatu ja Nokia aikoo edetä aiemmin julkistetun Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen jättämisessä. Julkinen osakevaihtotarjous käsittää Ranskan julkisen osakevaihtotarjouksen ("Ranskan osakevaihtotarjous") ja Yhdysvaltojen julkisen osakevaihtotarjouksen ("Yhdysvaltojen osakevaihtotarjous"). Kun julkisen osakevaihtotarjouksen tarjousaika alkaa, on ehdotetun transaktion toteutumisen edellytyksenä edelleen Nokian osakkeenomistajien hyväksyntä ja julkisen osakevaihtotarjouksen toteutuminen onnistuneesti. Julkisen osakevaihtotarjouksen selvityspäivän odotetaan alustavasti olevan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Julkisessa osakevaihtotarjouksessa 0,55 Nokian uutta osaketta (huomioiden muista osingoista kuin Nokian aiemmin maksetusta osingosta tilikaudelta 2014 aiheutuvat oikaisut) tarjotaan vaihdossa jokaisesta Alcatel-Lucentin osakkeesta (mukaan lukien Alcatel-Lucentin American Depositary Share -osaketalletustodistukset), joka tarjotaan osakevaihtotarjoukseen. Vastaava tarjous tehdään myös kaikista Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemista OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista (OCEANE 2018, OCEANE 2019 ja OCEANE 2020).

Yhdysvaltojen osakevaihtotarjous toteutetaan Nokian Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle SEC:lle alun perin 14.8.2015 rekisteröimän Form F-4 -rekisteröintiasiakirjan mukaisesti. Ranskan osakevaihtotarjous toteutetaan erillisen Ranskan osakevaihtotarjoukseen liittyvän dokumentin mukaisesti, jonka Nokian tulee myöhemmin rekisteröimään Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des Marchés Financiers -viranomaiselle.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent on johtava IP-verkkoteknologian, ultralaajakaistapalvelujen ja pilviteknologian erikoisosaaja. Alcatel-Lucent on sitoutunut tekemään globaalista viestinnästä innovatiivisempaa, kestävämpää ja lähestyttävämpää ihmisille, yrityksille ja viranomaisille kaikkialla. Missiomme on luoda ja toimittaa luotettavia verkkoja auttamaan asiakkaitamme vapauttamaan arvonsa. Verkot luovat menestyksen. Lisätietoja varten vieraile Alcatel-Lucentin internetsivuilla osoitteessa http://www.alcatel-lucent.com, lue Alcatel-Lucentin blogin viimeisimmät kirjoitukset http://www.alcatel-lucent.com/blog ja seuraa yhtiötä Twitterissä: http://twitter.com/Alcatel_Lucent.

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Alcatel-Lucent
Viestintä
Simon Poulter, simon.poulter@alcatel-lucent.com
Puh. +33 (0)1 55 14 10 06

Valerie La Gamba, valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com
Puh. + 33 (0)1 55 14 15 91

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa suunniteltu rekisteröinnin ajankohta, ehdotetun julkisten osakevaihtotarjousten alkamis-, päättymis- ja selvitysajankohdat, sovittujen ehtojen toteutuminen mukaan lukien lupa pörssilistaukselle, osakkeenomistajien hyväksyntä ja yhdistyneen yhtiön arvo. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista ja olosuhteista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi osapuolten kyky saada tarvittavat luvat pörssilistaukselle aloittaakseen julkiset osakevaihtotarjoukset, tarjottujen osakkeiden vähimmäismäärää koskevalle toteuttamisehdon täyttyminen ja osakkeenomistajien hyväksyntä ehdotetun transaktion toteuttramiselle ja loppuunsaattamiselle.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares -osaketalletustodistukset ("ADS")ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jätettävää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia tulee jättämään ranskan markkinaviranomaiselle (Autorité des marchés financiers, "AMF"), ja mikä tulee olemaan AMF.n kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty yhdellekään asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöt kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin. 

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan lukien alustava Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Kun Nokia on jättänyt julkisen osakevaihtotarjouksen ja AMF on hyväksynyt sen, Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatelin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.