Skip to main content

Nokia julkistaa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksensa 29.10.2015

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.10.2015 klo 13.00

Nokia julkistaa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksensa 29.10.2015

Nokia julkistaa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksensa 29.10.2015 noin kello 8.00. Tiedote on nähtävissä Nokian verkkosivuilla heti julkistamisen jälkeen.

Nokia julkisti 3.8.2015 solmineensa sopimuksen kartta- ja sijaintipalveluja tarjoavan HERE-liiketoimintansa myymisestä johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle. Nokia raportoi HERE-liiketoimintansa lopetettuna toimintona vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta alkaen.

Nokia julkistaa pörssitiedotteissa vain tiivistelmän osavuosikatsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy Nokian jatkuvien toimintojen taloudellisiin tietoihin ja näkymiin.

Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ja niiden tarkastelu ovat saatavilla vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 täydellisessä osavuosikatsauksessa osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen katsaukseen.

Sijoittajapuhelu alkaen kello 13.45

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 29.10. kello 13.45, tunnin ja 15 minuuttia tavanomaista aikaisemmin Suomessa ja 15 minuuttia tavanomaista aikaisemmin Yhdysvalloissa. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Lehdistön edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 888 636 1561, konferenssitunnus 554 772 79.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten Nokian tulevaan tulokseen liittyviä oletuksia ja HERE-liiketoimintaan liittyvää transaktiota koskevia lausumia. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoa", "tulisi", "tulee tekemään", "saattaa" ja muista vastaavista ilmaisuista. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin tekijöihin. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi HERE-liiketoimintaan liittyvän mahdollisen transaktion vaikutukset, maailmantalouden tilanne, HERE -transaktioon liittyvät viranomaisluvat, viranomaissääntelyn muutosten vaikutukset sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian aika ajoin Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) rekisteröimistä asiakirjoista.